Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Cykl bezpłatnych spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców - poszerzony zakres spotkania

Uwaga! Poszerzono zakres spotkania: DOCOgłoszenie_poszerzenie zakresu spotkań.doc


Cykl bezpłatnych spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców nt. pozadotacyjnych form wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.   

Spotkania organizowane będą w każdym mieście powiatowym województwa opolskiego w okresie od października do grudnia 2014 r.

Spotkania adresowane są do przedsiębiorców działających na terenie województwa opolskiego, zainteresowanych otrzymaniem wsparcia na rozwój firmy w formie preferencyjnych pożyczek i poręczeń, udzielanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Dodatkowo przedstawione zostaną informacje nt. działalności Instytucji Otoczenia Biznesu w województwie opolskim oraz nt. usług oferowanych przez Sieć PIFE.

Informacje o spotkaniach w poszczególnych miastach zamieszczane będą na bieżąco; w chwili obecnej trwa rekrutacja na spotkanie w Prudniku:

27 października 2014 r. w Prudniku: DOCOgłoszenie_Prudnik.doc

http://opolskie.pl/serwis/index.php?id=467&idd=7894
 

Wersja XML