Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pierwsza sesja Rady Gminy w nowej kadencji


28.11.2014 roku odbyła się pierwsza sesja Rady Gminy podczas, której nowo wybranym radnym wręczono zaświadczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Lubrzy. Poczym odbyło się uroczyste ślubowanie.

Po ustaleniu składu komisji skrutacyjnej przystąpiono do wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy.

Przewodniczącą Rady Gminy Lubrza została wybrana Pani Elżbieta Szwadowska a  Zastępcą Pani Anna Kiebzak.

Następnym punktem obrad było wręczenie zaświadczenia dla nowo wybranego Wójta Gminy Lubrza, którym został ponownie na nową kadecję Pan Mariusz Kozaczek. Po uroczystym ślubowaniu złożonym przez Wójta zakończono obrady pierwszej sesji Rady Gminy Lubrza.

Radnymi Gminy Lubrza zostali:

Stanisław Aleksandrowicz, Marek Budzyński, Zenon Drabik, Andrzej Gąsior, Brygida Hoppe, Michał Iżyk,

Andrzej Kałuża, Andrzej Karmelita, Anna Kiebzak, Mieczysław Kras, Marek Łój, Leopold Saska, Leszek Srębacz

Elżbieta Szwadowska, Zdzisława Wolaniuk

Brak opisu obrazka
 

 

Wersja XML