Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawy Obywatelskie, Obronne i Zarządzania Kryzysowego

UDOSTĘPNIANIE DANYCH

DOCKARTA USŁUG -udostępnienie danych.doc

DOCformularz nr 1.doc

DOCformularz nr 2.doc

PDFformularz nr 3.pdf

DOCXKlauzula informacyjna RODO.DOCX


MEDALE ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE

PDFKARTA INFORMACYJNA Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.pdf
DOCWniosek o wystąpienie o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie.doc
 

ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY

DOCKARTA USŁUG - ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY.doc
PDFFormularz_Zgloszenie_pobytu_stalego.pdf
 

ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY

DOCKARTA USŁUG - ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY.doc
PDFFormularz_Zgloszenie_pobytu_czasowego.pdf
 

WYMELDOWANIE Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO

DOCKARTA USŁUG - WYMELDOWANIE Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO.doc
PDFFormularz_Zgloszenie_wymeldowania_z_pobytu_stalego.pdf

 

WYMELDOWANIE Z MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO

DOCKARTA USŁUG - WYMELDOWANIE Z MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO.doc
PDFFormularz_Zgloszenie_wymeldowania_z_pobytu_czasowego.pdf
 

ZGŁOSZENIE WYJAZDU ZA GRANICĘ NA POBYT STAŁY, ZGŁOSZENIE WYJAZDU ZA GRANICĘ NA OKRES DŁUŻSZY NIŻ 6 MIESIĘCY; ZGŁOSZENIE POWROTU Z WYJAZDU POZA GRANICE RP

DOCKARTA USŁUG - ZGŁOSZENIE WYJAZDU ZA GRANICĘ NA POBYT STAŁY, ZGŁOSZENIE WYJAZDU ZA GRANICĘ NA OKRES DŁUŻSZY NIŻ 6 MIESIĘCY.doc
PDFFormularz_Zgloszenie_wyjazdu_poza_granice_RP.pdf
PDFFormularz_Zgloszenie_powrotu_z_wyjazdu_za_granice.pdf

 

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW

DOCKARTA USŁUG - WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW.doc 

DOCWniosek o wydanie zaświadczenia.doc

 

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO

DOCKARTA USŁUG - POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO.doc

 

WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO - UTRATA, USZKODZENIE, ZNISZCZENIE

DOCKARTA USŁUG - WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO - UTRATA, USZKODZENIE, ZNISZCZENIE.doc
PDFWniosek_o_wydanie_dowodu_osobistego (1).pdf 

 

WYDAWANIE DOWODU OSOBISTEGO DLA OSOBY PEŁNOLETNIEJ - PO RAZ PIERWSZY

DOCKARTA USŁUG - WYDAWANIE DOWODU OSOBISTEGO DLA OSOBY PEŁNOLETNIEJ.doc
PDFWniosek_o_wydanie_dowodu_osobistego.pdf

 

WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO DLA OSOBY PONIŻEJ 18 LAT

DOCKARTA USŁUG - WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO DLA OSOBY PONIŻEJ 18 LAT.doc
PDFWniosek_o_wydanie_dowodu_osobistego.pdf
 

WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO - WYMIANA Z POWODU ZMIANY DANYCH ZAWARTYCH W DOWODZIE LUB UTRATY WAŻNOŚCI

DOCKARTA USŁUG - WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO - WYMIANA Z POWODU ZMIANY DANYCH ZAWARTYCH W DOWODZIE LUB UTRATY WAŻNOŚCI.doc
PDFWniosek_o_wydanie_dowodu_osobistego.pdf

WPIS DO REJESTRU WYBORCÓW

DOCWniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców.doc
DOCKarta Usług - Wpis do rejestru wyborców.doc

UDOSTĘPNIENIE REJESTRU

DOCWniosek o udostępnienie rejestru wyborców.doc
DOCWniosek o udostepnienie spisu wyborcow Sejm I Senat.doc
DOCKarta Usług - udostępnienie rejestru wyborców.doc

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA

DOCWniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania Sejm i Senat.doc
PDFInformacja w sprawie pobierania zaświadczeń o prawie do głosowania.pdf

WNIOSEK O DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW

DOCWniosek o dopisanie do spisu wyborcówSejm I Senat.doc
PDFInformacja w sprawie dopisania do spisu wyborców.pdf
PDFInformacja w sprawie możliwości sprawdzenia przez wyborcę czy został ujęty w spisie wyborców.pdf

Wersja XML