Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja dotycząca zmiany godzin pracy USC

 

Na podstawie pism Wojewody Opolskiego o nr : FBC.I.3110.6.2015.UP z dnia 22.10.2015r., SO.IV.3110.6.2015.DJ z dnia 20.11.2015r. dotyczących przekazania dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej,
z dniem 01 marca 2016r. sprawy z zakresu :

będą załatwiane w Urzędzie Gminy w Lubrzy w godiznach od 9:00 do 11:00

/ wyjątek - zgłoszenie zgonu w godzinach pracy Urzędu /

Wersja XML