Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapraszamy na XVII Sesję Rady Gminy Lubrza w dniu 27 września 2016r.

 

 

PRZEWODNICZĄCY  RADY GMINY  LUBRZA

zawiadamia, że

XVII SESJA  RADY  GMINY  LUBRZA

odbędzie się

 

 

w dniu 27 września  2016r. o godz. 1000 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lubrzy.

 

Tematem obrad sesji będzie:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawy organizacyjne.
 3. Przyjęcie protokołu z Sesji z dnia 16 czerwca 2016r.
 4. Spotkanie z posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Panią Katarzyną Czochara.
 5. Informacja o pracy Przewodniczącej Rady Gminy Lubrza między sesjami.
 6. Informacja o pracy Wójta pomiędzy sesjami.
 7. Odpowiedzi na interpelacje radnych zgłoszone na sesji w dniu 16 czerwca 2016r.
 8. Interpelacje radnych.
 9. Dyskusja.
 10. Podjęcie uchwał.
 11. Zapytania i wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad XVII sesji Rady Gminy.

 

                                                                                                                 

Przewodniczący

                         Rady Gminy Lubrza

                                    Elżbieta Szwadowska

 

Wersja XML