Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapraszamy na ZEBRANIA WIEJSKIE

Uprzejmie zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Lubrza do udziału w ZEBRANIACH WIEJSKICH, które odbędą się według ustalonego harmonogramu.

Lp.

Sołectwo

Data

Godzina

Miejsce zebrania

1

LUBRZA

20.03.2017

17:00

GOK – sala taneczna

2

DYTMARÓW

21.03.2017

17:00

Remiza OSP

3

JASIONA

22.03.2017

17:00

Świetlica wiejska

4

OLSZYNKA

23.03.2017

17:00

WDK

5

SŁOKÓW

27.03.2017

17:00

Świetlica wiejska

6

SKRZYPIEC

28.03.2017

17:00

WDK

7

KRZYŻKOWICE

30.03.2017

17:00

Świetlica wiejska

8

LASKOWICE

29.03.2017

17:00

Świetlica wiejska

9

PRĘŻYNKA

03.04.2017

17:00

WDK

10

NOWY BROWINIEC

04.04.2017

17:00

Remiza OSP

11

TRZEBINA

05.04.2017

17:00

WDK

 

    Tematyka zebrania :

    1. Sprawozdanie z działalności Sołtysa oraz Rady Sołeckiej za rok 2016.
    2. Sprawozdanie z realizacji zadań budżetowych za rok 2016.
    3. Zadania budżetowe na rok 2017.
    4. Sprawy różne.

Wersja XML