Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapraszamy na XXX Sesję Rady Gminy Lubrza w dniu 22 grudnia 2017r.

 

PRZEWODNICZĄCY  RADY GMINY  LUBRZA
zawiadamia, że
XXX SESJA  RADY  GMINY  LUBRZA
odbędzie się

w dniu 22 grudnia 2017r. o godz. 1200 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lubrzy


Tematem obrad sesji będzie:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawy organizacyjne.
 3. Przyjęcie protokołu z Sesji z dnia 31 października 2017r.
 4. Stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego – spotkanie z Komendantem Powiatowym Straży Pożarnej w Prudniku.
 5. Stan bezpieczeństwa publicznego – spotkanie z Komendantem Powiatowym Policji
  w Prudniku.
 6. Informacja o pracy Przewodniczącej Rady Gminy Lubrza między sesjami.
 7. Informacja o pracy Wójta między sesjami.
 8. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na sesji w dniu 31 października 2017r.
 9. Interpelacje radnych.
 10. Dyskusja.
 11. Podjęcie uchwał.
 12. Uchwalenie budżetu Gminy Lubrza na 2018r.
   - odczytanie projektu uchwały budżetowej,
  - odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
  - odczytanie opinii i wniosków komisji merytorycznych Rady Gminy,
   - głosowanie całej uchwały budżetowej.
 13. Zapytania i wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad XXX sesji Rady Gminy.

 

                                                                                                          

Przewodniczący

                    Rady Gminy Lubrza

                               Elżbieta Szwadowska

 

 

Wersja XML