Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Usuwanie azbestu - dotacje 2018

O  G   Ł   O   S   Z   E   N   I  E

Wójta Gminy Lubrza o wstępnym naborze wniosków o udzielenie dotacji na usunięcie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Lubrza.

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu  ogłosił IX konkursowy nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na realizację zadań  związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego. W ramach ww. konkursu Gmina Lubrza ma możliwość ubiegania się o środki finansowe na usuwanie wyrobów azbestowych z terenu nieruchomości znajdujących się na jej obszarze.

W związku z tym Gmina Lubrza planuje wystąpić  o dofinansowanie zadania pod nazwą „Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Lubrza - IX nabór”, w imieniu wszystkich zainteresowanych mieszkańców  i przedsiębiorców, którzy użytkują na swoich nieruchomościach wyroby  zawierające azbest i są ujęci w dokumentacji inwentaryzacyjnej tych wyrobów opracowanej przez  Gminę Lubrza. Kosztami kwalifikowanymi zadania, tzn. takimi na które można uzyskać dofinansowanie są koszty związane  z: demontażem, transportem, zbieraniem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest. Kwota dofinansowania zadania może stanowić do 85 % całości tych kosztów (w tym 50 % ze środków NFOŚiGW,  35 % ze środków WFOŚiGW w Opolu oraz wkład co najmniej 15 % zainteresowanego właściciela nieruchomości).

         W związku z powyższym ogłaszam wstępny nabór wniosków od właścicieli nieruchomości, którzy mają dachy budynków pokryte eternitem, a zamierzają je wymienić w 2018 r.

Wnioski o udzielenie dotacji na zadania związane z usuwaniem wyrobów azbestowych należy składać  w terminie do dnia 16 marca 2018 r. w sekretariacie Urzędu Gminy w Lubrzy  na formularzu, który można pobrać w Urzędzie Gminy lub pobrać na stronie internetowej.

DOCWniosek o udzielenie dotacji na usunięcie azbestu.doc
DOCZałącznik Nr 1 do wniosku.doc
DOCZałącznik Nr 2 do wniosku.doc
DOCZałącznik Nr 3 do wniosku.doc
DOCZałącznik Nr 4 do wniosku.doc

Wersja XML