Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sukces Koła Gospodyń Wiejskich z Lubrzy

W dniu 09 listopada 2011 roku w Prószkowie odbyła się Pierwsza Edycja Opolskiego Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich.
W Turnieju tym brały udział reprezentantki Koła Gospodyń Wiejskich z Lubrzy które po podsumowaniu punktacji z całego Turnieju zajęły bardzo dobre trzecie miejsce na osiem startujących drużyn. Pierwsze miejsce zajęła drużyna z Chrzelic a drugie z Piątkowic.

Turniej składał się z czterech zasadniczych konkurencji:
Pierwsza polegała na przygotowaniu i zaprezentowaniu "produktu tradycyjnego pochodzenia roślinnego"
Każda z drużyn miała za zadanie przygotować jedną potrawę, oceniana ona była pod kątem wyglądu, dekoracji oraz walorów smakowych i doboru składników.

Druga konkurencja polegała na przedstawieniu "Najciekawszego obiektu naszej wsi", każda z drużyn miała za zadanie przygotować wcześniej planszę na której miały zaprezentować jeden lub kilka najciekawszych obiektów w swojej wsi.
Ocenie podlegały: prezentacja tematyczna, pomysłowość, technika wykonania, wykorzystane materiały oraz estetyka i walory estetyczne.

Trzecią konkurencją było zadanie odegrania scenki kabaretowej o tematyce"Równouprawnienie na wsi"
Scenki były ocenianie pod kątem walorów artystycznych, doboru strojów oraz dekoracji.

Czwartym punktowanym zadaniem było wykonanie dwóch piosenek ludowych lub regionalnych.
Jury oceniało występy pod względem walorów wokalno artystycznych oraz strojów.

W turnieju brały udział reprezentacje Kół Gospodyń Wiejskich z Chrzelic, Kamienicy, Karłowic, Kępnicy, Lubrzy, Makowic, Miechowej oraz Piątkowic.

Galeria zdjęć:

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka  
         

 

Wersja XML