• TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapraszamy na XXXIII Sesję Rady Gminy Lubrza w dniu 24 kwietnia 2018r.

PRZEWODNICZĄCY  RADY GMINY  LUBRZA
zawiadamia, że
XXXIII SESJA  RADY  GMINY  LUBRZA
odbędzie się

w dniu 24 kwietnia 2018r. o godz. 1000 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lubrzy

 

Tematem obrad sesji będzie:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawy organizacyjne.
 3. Przyjęcie protokołu z Sesji z dnia 27 marca 2018r.
 4. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2017.
 5. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017.
 6. Informacja o pracy Przewodniczącej Rady Gminy Lubrza między sesjami.
 7. Informacja o pracy Wójta pomiędzy sesjami.
 8. Odpowiedzi na interpelacje radnych zgłoszone na sesji w dniu 27 marca 2018r.
 9. Interpelacje radnych.
 10. Dyskusja.
 11. Podjęcie uchwał.
 12. Zapytania i wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad XXXIII sesji Rady Gminy.

Przewodniczący
Rady Gminy Lubrza

          Elżbieta Szwadowska

 

Wersja XML

Urząd Gminy w Lubrzy
ul. Wolności 73
48-231 Lubrza
tel. 77 4074650
fax 77 4074651
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 3442458
w tym miesiącu: 27285
dzisiaj: 192