Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapraszamy na XXXVI Sesję Rady Gminy Lubrza w dniu 31 października 2018r.

PRZEWODNICZĄCY  RADY GMINY  LUBRZA
zawiadamia, że

XXXVI SESJA  RADY  GMINY  LUBRZA

odbędzie się

 

w dniu 31 października 2018r. o godz. 1000 w sali narad Urzędu Gminy w Lubrzy ( nr 105).


Tematem obrad sesji będzie:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawy organizacyjne.
 3. Przyjęcie protokołu z Sesji z dnia 20 września 2018r.
 4. Podsumowanie VII Kadencji
  1) Sprawozdanie Wójta z działalności za okres 2014 – 2018,
  2) Sprawozdanie z działalności Rady za okres  2014 – 2018.

5. Informacja z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych za rok 2017 oraz na 2 miesiące przed upływem kadencji.

6.   Informacja o pracy Przewodniczącej Rady Gminy Lubrza między sesjami.

7.   Informacja o pracy Wójta pomiędzy sesjami.

8.   Odpowiedzi na interpelacje radnych zgłoszone na sesji w dniu 20 września 2018r.

9.   Interpelacje radnych.

10. Dyskusja.

11. Podjęcie uchwał.

12. Zapytania i wolne wnioski.

13. Zamknięcie obrad XXXVI sesji Rady Gminy.

  Przewodniczący
Rady Gminy Lubrza

           Elżbieta Szwadowska

 

 

 

 

 

Wersja XML