Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapraszamy na IV Sesję Rady Gminy Lubrza w dniu 28 lutego 2019r.

 

PRZEWODNICZĄCY  RADY GMINY  LUBRZA
zawiadamia, że
IV SESJA  RADY  GMINY  LUBRZA
odbędzie się

 

w dniu 28 lutego 2019r. o godz. 1000 w sali narad Urzędu Gminy w Lubrzy ( nr 105).

Tematem obrad sesji będzie:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawy organizacyjne.
 3. Przyjęcie protokołu z Sesji z dnia 25 stycznia 2019r.
 4. Spotkanie z przedstawicielami Starostwa Powiatowego w Prudniku.
 5. Spotkanie z przedstawicielem Nadleśnictwa Prudnik

6.   Informacja o pracy Przewodniczącej Rady Gminy Lubrza między sesjami.

7.   Informacja o pracy Wójta pomiędzy sesjami.

8.   Odpowiedzi na interpelacje radnych zgłoszone na sesji w dniu 19 grudnia 2018r.

9.   Interpelacje radnych.

10. Dyskusja.

11. Podjęcie uchwał.

12. Zapytania i wolne wnioski.

13. Zamknięcie obrad IV sesji Rady Gminy.

 

 

         Przewodnicy
   Rady Gminy Lubrza
Czesława Antoszczyszyn

 

 

 

Wersja XML