Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapraszamy na VI Sesję Rady Gminy Lubrza w dniu 25 kwietnia 2019r.

 

PRZEWODNICZĄCY  RADY GMINY  LUBRZA
zawiadamia, że

VI SESJA  RADY  GMINY  LUBRZA
odbędzie się

w dniu 25 kwietnia 2019r. o godz. 1000 w sali narad Urzędu Gminy w Lubrzy ( nr 105).

Tematem obrad sesji będzie:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawy organizacyjne.
 3. Przyjęcie protokołu z Sesji z dnia 25 marca 2019r.
 4. Stan zaawansowania prac przy realizacji inwestycji – budowa centrum handlowego PREMIUM Park Lubrza (Spotkanie z przedstawicielem firmy INWEST).
 5. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2018.
 6. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
  za rok 2018
  .
 7. Informacja o pracy Przewodniczącej Rady Gminy Lubrza między sesjami.
 8. Informacja o pracy Wójta pomiędzy sesjami.
 9. Odpowiedzi na interpelacje radnych zgłoszone na sesji w dniu 25 marca 2019r.
 10. Interpelacje radnych.
 11. Dyskusja.
 12. Podjęcie uchwał.
 13. Zapytania i wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad VI sesji Rady Gminy.

     Przewodniczący
   Rady Gminy Lubrza

Czesława Antoszczyszyn

Wersja XML