Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Petycje

Lp. Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję (w przypadku wyrażenia zgody o której mowa w art.4 ustęp 3 Ustawy o petycjach) Skan petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Przewidywany termin załatwienia Zasięgane opinie Informacja o sposobie załatwienia petycji
2019
1 Szulc-Efekt sp. z o. o. Prezes Zarządu: Adam Szulc PDFPetycja z dnia 29.05.2019 r..pdf Analiza ofert oraz  dokonanie przeglądu wydatków w ramach użytkowania służbowych telefonów komórkowych w roku 2018, 29.05.2019 Zgodnie z art. 10 ust. 1 Ustawy o petycjach, nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia petycji Brak PDFOR.152.1.2019 Odpowiedź na petycję.pdf
2020
1 Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody o której mowa w art. 4 ust. 3 Ustawy o petycjach PDFSkan petycji.pdf Przyporządkowanie załącznika do petycji o nazwie "Pismo ws. udostępnienia platformazakupowa.pl" do odpowiedniej klasy z wykazu akt w trybie wyżejwzmiankowanych przepisów. 26.03.2020 Zgodnie z art. 10 ust. 1 Ustawy o petycjach, nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia petycji Brak Pozostawiono bez rozpatrzenia ze względu na brak odpowiedzi na wniosek wzywający do uzupełnienia petycji.

                                    DOCXKlauzula-informacyjna-dla-osob-skladajacych-petycje.docx

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML