Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OFERTA nr 4

Brak opisu obrazka


1. Podstawowe informacje o położeniu terenu:

a)       Miejscowość, adres:

Prężynka

b)       Położenie względem głównych sieci i szlaków komunikacyjnych:

Teren inwestycyjny położony w odległości 200 m od drogi krajowej nr 41 (obwodnica północna miasta Prudnika).

2. Podstawowe informacje o właścicielu terenu:

a)       Pełna nazwa:

Urząd Gminy Lubrza

b)       Adres:

48-231 Lubrza, ul. Wolności 73

c)       Telefon, adres e-mail, strona www:

Tel. 077 / 437 62 66-67

d)       Osoba kierująca sprawą:

Brak danych

3. Podstawowe informacje odnośnie terenu:

a)       Przeznaczenie terenu:

Tereny przemysłowe 

b)       Numer wpisu do księgi wieczystej: --------------

c)       Numer rejestru geodezyjnego: ---------------

d)       Powierzchnia (w m2):

całkowita:         47 064                           użytkowa:         47 064               

e)       Klasa gruntów:  tereny różne

f)         Dostęp do terenu poprzez: wszystkie środki transportu drogowego, bocznica kolejowa 500 m

g)       Uzbrojenie techniczne: brak

4. Wartość oraz warunki zbycia terenu:

 

a)       Wartość księgowa: Brak danych

b)       Wartość oszacowana: Brak danych

c)       Wartość według właściciela: Cena do negocjacji.

d)       Sposób i forma zbycia: dzierżawa, sprzedaż; negocjacje.

 

 

Data wypełnienia formularza: 02-04-2007

Ważność oferty: do chwili zbycia.

Wersja XML