Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

REGIONALNY FUNDUSZ POŻYCZKOWY

Powstał Regionalny Fundusz Pożyczkowy przy Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych.

Pożyczkę można uzyskać na:

·           zakup nieruchomości,

·           budowę, remont lub przebudowę nieruchomości,

·           zakup maszyn i urządzeń,

·           zakup pojazdów,

·           zakup wyposażenia biura,

·           środki obrotowe polegające wyłącznie na finansowaniu zakupu materiałów i surowców.

Pożyczki nie mogą dotyczyć finansowania zakupów o charakterze konsumpcyjnym. Pożyczki są udzielane  wyłącznie małym przedsiębiorcom zgodnie z art.54 ustawy z dnia 19  

listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Poz.1178 z późn.zm.).

 

Więcej informacji: w załączeniu oraz na stronie http://www.fundacja.opole.pl/rfp.html na, z której mogą Państwo również pobrać dokumenty on-line

Szczegółowych informacji udziela Pan Piotr Jurkowski, Specjalista ds. koordynacji i rozliczeń, tel. 423 28 93

 

Wersja XML