Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwodnica m. Lubrza w ciągu drogi krajowej nr 40

    Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu przy współudziale Władzy Wdrażającej w ramach Programu Współpracy Przygranicznej PHARE CBC 2002, zrealizowała obwodnicę miejscowości Lubrza.

Wybudowana obwodnica o długości 3,483 km rozpoczyna się na skrzyżowaniu obwodnicy Prudnika (droga krajowa nr 41), a kończy się włączeniem do drogi krajowej nr 40 za miejscowością Lubrza.       Podstawowe parametry obwodnicy: Brak opisu obrazka                          

               - droga klasy G,

               - prędkość projektowana – 70 km/h,                    

               - obciążenie na oś – 115 kN,

               - szerokość jezdni – 2 x 2,0 m, Brak opisu obrazka

               - pobocza ziemne – 2 x 0,75 m


 

 


    Kontrakt obejmował również realizację wiaduktu drogowego nad obwodnicą, drogą dojazdową do pól i linią kolejową PKP w ciągu drogi powiatowej nr 27 280 Lubrza – Jasiona.

Parametry techniczne obiektu: Brak opisu obrazka

- długość całkowita – 94,75 m,

- szerokość – 9,60 m,

 - klasa obciążeń BKonstrukcja wiaduktu: Brak opisu obrazka

- ustrój nośny dwubelkowy, dwuprzęsłowy, ciągły

- belki kablobetonowe o przekroju trapezowym pełnościennym

- przyczółki żelbetonowe cienkościenne ze ścianami bocznymi i wiszącymi skrzydełkami

- podpory wiaduktu posadowione na 27 palach wierconych o średnicy 1,50 m i długości 12,0 m.W ramach budowy wykonano: Brak opisu obrazka

- wycinkę drzew – 414 szt,

- nasadzenia – 2234 szt,

- zdjęcie humusu – 25 816 m3,

- roboty ziemne (wykompy, nasypy) – 103 023m3

- podbudowę z kruszyw naturalnych – 100 316m3,

- podbudowę bitumiczną – 42 732 m2, Brak opisu obrazka

- warstwę ścieralną SMA – 45 742 m2,

- przepusty rurowe – 4 szt/210 mb,

- kanalizację deszczową – 1954 mb,

- separatory – 8szt,

- drenaż – 3048 mb,

- stalowe bariery ochronne – 1400 m,

- wiadukt drogowy – 1 szt.

 

Wartość kontraktu

            4.348.315€,

Fundusz Wspólnoty europejskiej - 2.416.146


Budżet Państwa -  1.932.569


Wykonawca:

1. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych SA - Kędzierzyn - Koźle
Brak opisu obrazka2. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych SA-Holding Katowice.
Brak opisu obrazka 

    Inwestycja była prowadzona przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad z Oddziałem w Opolu.

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka 


Wersja XML