Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZDALNA SZKOŁA

Brak opisu obrazka

W dniu dzisiejszym dotarło do nas 18 sztuk Laptopów zakupionych w ramach Projektu Zdalna Szkoła z przeznaczeniem dla uczniów i nauczycieli realizujących zdalną naukę w Szkole Podstawowej w Lubrzy.

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Wersja XML