Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Gminy Lubrza

W roku szkolnym 2010/2011 w szkołach na terenie Gminy Lubrza jest realizowany projekt
nr. POKL.09.01.02-16-085/10 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Gminy Lubrza."

W ramach tego projektu są realizowane dodatkowe zajęcia z następuyjących przemiotów:

"Przyroda wokół Ciebie"
"Zaprzyjaźnij się z matematyką"
"Język to nie problem"
"Z informatyką na Ty"
"Naprzód ku sukcesowi"
"Doradztwo edukacyjno - zawodowe dla uczniów"

Na potrzeby tego projektu zostały zakupione materiały dydatkyczne dla uczniów biorących udział w projekcie oraz zakupiono:

Dla Zespołu Szkół w Lubrzy
- Tablica interaktywna
- Projektor do tablicy interaktywnej
- Laptop

Dla Szkoły Podstawowej w Dytmarowie:
- Projektor krótkoogniskowy do tablicy interaktywnej
 

Projektem objętych jest 120 uczniów.
Projekt współfinansowany ze środków  Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. "Człowiek - najlepsza inwestycja"

 Brak opisu obrazka
             Gmina Lubrza

 

 

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
  Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
  Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka  

 

Wersja XML