Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapraszamy na czerwcową sesję Rady Gminy Lubrza


Projekt porządku obrad przewiduje : 

1.      Otwarcie sesji.

2.      Sprawy organizacyjne.

3.      Przyjęcie protokołu z Sesji z dnia 28 czerwca 2011r.

4.      Wręczenie nowo wybranej radnej zaświadczenia o wyborze. Złożenie ślubowania.

5.      Spotkanie ze Starostą Powiatu prudnickiego.

6.      Stan bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Lubrza – spotkanie z Komendantem Powiatowym Policji.

7.      Stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego – spotkanie z Komendantem Powiatowym Straży Pożarnej.

8.   Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy w Lubrzy między sesjami.

9.   Informacja o pracy Wójta między sesjami.

10.  Analiza wykonania budżetu gminy Lubrza za I półrocze 2011r.

11.  Interpelacje radnych.

12.  Dyskusja.

13.  Podjęcie uchwał ( str. nr 2)

14.  Odpowiedzi na interpelacje radnych.

15.  Zapytania i wolne wnioski.

16.  Zamknięcie obrad VII sesji Rady Gminy.

 

 

Wersja XML