Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Bezpłatne kursy komputerowe

1. Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL Start, ECDL Core)
Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych nie przypadkiem został ochrzczony
mianem „European Computer Driving Licence” – w dosłownym tłumaczeniu:
„Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy”. W dynamicznym społeczeństwie
informacyjnym znaczenie ECDL można bowiem śmiało porównać ze znaczeniem, jakie
dla dorosłego obywatela i wykwalifikowanego pracownika ma dziś licencja na
prowadzenie samochodu - można bez niego przeżyć, ale ze wszech miar lepiej ją mieć.

2. EPP e-Guardian
EPP e-Guardian - to certyfikat potwierdzający podstawowe techniczne kompetencje w
zakresie zabezpieczeń komputerów przed nieupoważnionym dostępem oraz ochrony osób
(szczególnie dzieci i młodzieży) przed niebezpieczeństwami pochodzącymi ze źródeł
funkcjonujących w sieci Internet.

3. e-Citizen
e-Citizen został zaprojektowany tak, aby pomagać użytkownikom wykorzystywać
Internet w maksymalnym stopniu poprzez wyjaśnienie reguł jego działania oraz
pokazanie jak można go wykorzystywać w wielu zastosowaniach. Zawiera tematykę
dotyczącą załatwiania spraw urzędowych, znajdowania informacji, robienia zakupów,
a także komunikowania się z rodziną i przyjaciółmi za pośrednictwem Internetu.

4. CISCO IT Essentials - PC Hardware and Software
IT Essentials: PC Hardware and Software to kurs obejmujący podstawowe zagadnienia
związane z budową komputerów osobistych i stanowiący wprowadzenie do bardziej
zaawansowanych zagadnień IT. Jest przeznaczony dla osób początkujących,
zainteresowanych rozwijaniem swoich kompetencji informatycznych (poziom szkoły
ponadgimnazjalnej). Pozwala on na zdobycie praktycznych umiejętności informatycznych

5. CCNA Discovery
Tryb CCNA Discovery jest przeznaczony dla osób posiadających mniejsze umiejętności
techniczne. Został przygotowany w taki sposób, aby koncentrowali się oni na najczęściej
spotykanych problemach pojawiających się w określonych środowiskach na przykład w
sieciach domowych lub firmowych. Rozwiązywanie takich problemów jest potem
podbudowywane podstawami teoretycznymi omawiającymi zaobserwowane zjawiska.

6. CCNA Exploration
CCNA Exploration został zaprojektowany w taki sposób, aby bardziej przystawał do
umiejętności i toku myślenia studentów studiów technicznych oraz osób z
wykształceniem technicznym. Materiały szkoleniowe zawierają szczegółową analizę
technologii sieciowych: od podstaw do zaawansowanych usług i aplikacji. CCNA
Exploration dogłębnie omawia teorię oraz zawiera ciekawe laboratoria weryfikujące
przedstawioną wiedzę teoretyczną.

Pobierz plik: kursy_ECDLCISCO (ze strony Powiatu Prudnickiego)

Szkolenia są adresowane do osób w wieku 18-64 lat, które z własnej inicjatywy chcą

w nich uczestniczyć, w szczególności do osób o niskich kwalifikacjach oraz

które zamieszkują, uczą się lub pracują na obszarze województwa opolskiego.

Wszystkich chętnych prosimy o kontakt w sekretariacie Zespołu Szkół Zawodowych nr 1                  

w Prudniku osobiście lub pod numerem telefonu  (77 436 29 95 ) do dnia 13 września 2012 r.

 

Wersja XML