Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapraszamy na sesję Rady Gminy Lubrza

PRZEWODNICZĄCA  RADY GMINY  LUBRZA

zawiadamia, że

XIX  SESJA  RADY  GMINY  LUBRZA

odbędzie się

 

w dniu 28 grudnia  2012r. o godz. 1000 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lubrzy.

Tematem obrad sesji będzie:

 

1.      Otwarcie sesji.

2.      Sprawy organizacyjne.

3.      Przyjęcie protokołu z Sesji z dnia 11 grudnia 2012r.

4.      Informacja o pracy Przewodniczącej Rady Gminy Lubrza między sesjami.

5.       Informacja o pracy Wójta między sesjami.

6.      Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na sesji w dniu 27 listopada 2012r.

7.      Interpelacje radnych.

8.      Podjęcie uchwał.

9.      Uchwalenie budżetu Gminy Lubrza na 2013r.

       - odczytanie projektu uchwały budżetowej,

- odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o    

  projekcie uchwały budżetowej,

- odczytanie opinii i wniosków komisji przez ich przewodniczących lub zastępców.

- głosowanie całej uchwały budżetowej.

10.  Zapytania i wolne wnioski.

11.   Zamknięcie obrad XIX sesji Rady Gminy.

 

                                                                                              Przewodnicząca Rady

                                                                                              Elżbieta Szwadowska

Wersja XML