Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapraszamy na sesję Rady Gminy Lubrza

PRZEWODNICZĄCA  RADY GMINY  LUBRZA

zawiadamia, że

XVII  SESJA  RADY  GMINY  LUBRZA

odbędzie się

w dniu 27 listopada  2012r. o godz. 11.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lubrzy.

 

Porządek obrad XVII sesji Rady Gminy Lubrza zwołanej na 27 listopada 2012r., godz. 1100 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lubrzy.

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawy organizacyjne.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XVI sesji, odbytej w dniu 31 października 2012r.
 4. Działalność Szkoły Stowarzyszeniowej w Dytmarowie.
 5. Działalność Gminnych Przedszkoli Publicznych w Lubrzy.
 6. Informacja o pracy Przewodniczącej Rady Gminy Lubrza w okresie pomiędzy sesjami.
 7. Informacja o pracy Wójta pomiędzy sesjami.
 8. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 9. Interpelacje radnych.
 10. Wyniki kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną.
 11. Dyskusja.
 12. Podjęcie uchwał  wg załącznika.

     13. Zapytania i wolne wnioski.

     14. Zamknięcie obrad XVII sesji Rady Gminy.

 

Wersja XML