Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

 

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Lubrza nr 0050.93.2011 z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Lubrza w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

 

Informacje dodatkowe dotyczące konsultacji:

1.     Termin konsultacji: 21.11.2011-28.11.2011 r.

2.     Termin wyrażenia opinii przez podmioty biorące udział w konsultacjach wynosi 8 dni od dnia rozpoczęcia konsultacji.

3.     Podmioty biorące udział w konsultacjach mogą swoje opinie przesłać na piśmie na adres Urzędu Gminy w Lubrzy (również za pomocą poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej urzad@lubrza.opole.pl).

4.     Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące dla organów Gminy Lubrza.

5.     Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Zastępca Wójta Gminy Lubrza - Krzysztof Barwieniec tel. (77) 407 46 50, fax (77) 407 46 51.

 

Projekt Uchwały: PDFUchwała nr ustalenie wysokości opłaty za wpis do rejestru.pdf

Załącznik: PDFSprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu Uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.pdf

Wersja XML