Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje w sprawie Programu Opieki Nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Lubrza.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Lubrza nr 0050.207.2013 z dnia 06 marca 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji Programu Opieki Nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok zarządza się przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Lubrza w sprawie Programu Opieki Nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Lubrza.

 Informacje dodatkowe dotyczące konsultacji:

 1.   Termin konsultacji: 13.03.2013-19.03.2013 r.

 2.   Termin wyrażenia opinii przez podmioty biorące udział w konsultacjach wynosi 7 dni od dnia rozpoczęcia konsultacji.

 3.   Podmioty biorące udział w konsultacjach mogą swoje opinie przesłać na piśmie na adres Urzędu Gminy w Lubrzy
       (również za pomocą poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej urzad@lubrza.opole.pl).

 4.   Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące dla organów Gminy Lubrza.

 5.   Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Inspektor ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
      
Tomasz Włodarczyk tel. (77) 407 46 54, fax (77) 407 46 51.

 Załączniki:

PDFProjekt uchwały.pdf
DOCZałącznik nr 2 Formularz.doc

 

PDFSprawozdanie z przebiegu konsultacji.pdf

Wersja XML