Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ćwiczebne uruchomienie syren alarmowych dnia 23.10.2013r.

W środę 23 października w woj. opolskim nastąpi ćwiczebne uruchomienie syren alarmowych. Sygnały alarmowe zostaną włączone dwukrotnie: w godz. 10:00 – 10:15 i o godz. 11:00.

W godz. 10:00 – 10:15 nastąpi ćwiczebne ogłoszenie alarmu  z wykorzystaniem modulowanego trzyminutowego dźwięku syren;  o godz. 11:00 nastąpi przekazanie sygnału odwołującego alarm  z wykorzystaniem trzyminutowego – tym razem ciągłego - dźwięku syren

Uruchomienie syren ma związek z rozpoczynającym się na obszarze całej Polski centralnym ćwiczeniem taktyczno-specjalnym pk. RENEGADE-KAPER 13/II.

Szczegóły dotyczące ćwiczeń na stronie www Urzędu Wojewódzkiego : LINK

Wersja XML