Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapraszamy na sesję Rady Gminy Lubrza 29.11.2013

PRZEWODNICZĄCA  RADY GMINY  LUBRZA

zawiadamia, że

XXVIII SESJA  RADY  GMINY  LUBRZA

odbędzie się

w dniu 29 listopada  2013r. o godz. 1000 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lubrzy.

 

Tematem obrad sesji będzie:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawy organizacyjne.
 3. Przyjęcie protokołu z Sesji z dnia 30 października 2013r.
 4. Działalność Gminnych Przedszkoli Publicznych w Lubrzy.
 5. Spotkanie z przedstawicielem Izby Rolniczej w Opolu.
 6. Informacja o pracy Przewodniczącej Rady Gminy Lubrza między sesjami.
 7.  Informacja o pracy Wójta pomiędzy sesjami.
 8. Odpowiedzi na interpelacje radnych zgłoszone na sesji w dniu 30 października 2013r.
 9. Interpelacje radnych.
 10. Dyskusja.
 11. Podjęcie uchwał.
 12. Zapytania i wolne wnioski.
 13.  Zamknięcie obrad XXVIII sesji Rady Gminy.

                                                                                              Przewodnicząca Rady

                                                                                              Elżbieta Szwadowska

                                  

 

 

Wersja XML