Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Okręgi wyborcze i obwody głosowania.

PDFUchwała nr XV.128.2012 z dn.14.09.2012.pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Lubrza w sprawie wyznaczenia Komisji Wyborczej do celów głosowania korespondencyjnego.PDF

PDFZarządzenie Wójta Gminy Lubrza w sprawie wyznaczenia siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Lubrza.PDF
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, a także obwodowej komisji wyborczej wyznaczonej dla celów głósowania korespondencyjnego w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku.

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania....PDF
 

DOCZgłoszenie kandydatów OKW.doc

PDFZgłoszenie kandydatów OKW.pdf

DOCWniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.doc

Lista kandydatów w wyborach do Parlamentu Europejskiego PDFobwieszczenie-1.pdf

Zarządzenie Wójta Gminy Lubrza w psrawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla prowadzenia  wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. PDFZarządzenie.pdf

PDFInformacja o udostępnieniu spisów wyborców.pdf
DOCWniosek o udostępnienie spisu wyborców.doc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML