Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapraszamy na sesję Rady Gminy Lubrza 15.04.2014

 

PRZEWODNICZĄCA  RADY GMINY  LUBRZA

zawiadamia, że

XXXI SESJA  RADY  GMINY  LUBRZA

odbędzie się

w dniu 15 kwietnia  2014r. o godz. 1000 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lubrzy.

 

Tematem obrad sesji będzie:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawy organizacyjne.
 3. Przyjęcie protokołu z Sesji z dnia 13 lutego 2014r.
 4. Stan dróg powiatowych na terenie gminy Lubrza - Spotkanie z Naczelnikiem Wydziału Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Prudniku.
 5. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2013.
 6. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 dla Gminy Lubrza.
 7. Informacja o pracy Przewodniczącej Rady Gminy Lubrza między sesjami.
 8.  Informacja o pracy Wójta pomiędzy sesjami.
 9. Odpowiedzi na interpelacje radnych zgłoszone na sesji w dniu 13 lutego 2014r.
 10. Interpelacje radnych.
 11. Dyskusja.
 12. Podjęcie uchwał :
 1. Zapytania i wolne wnioski.
 2.  Zamknięcie obrad XXXI sesji Rady Gminy.
Wersja XML