Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym

Zachęcamy do zapoznania się z broszurami informacyjnymi dotyczącymi bezpiecznej pracy w rolnictwie.

Wszystkie broszury dostępne są na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Pracy dostępnej pod tym linkiem: Bezpieczne rolnictwo

Wypadki przy pracy w rolnictwie indywidualnym każdego roku liczy się w tysiącach. Część nieszczęśliwych zdarzeń powodujących uszczerbek na zdrowiu oraz najwięcej wypadków śmiertelnych, związanych jest z obsługą i użytkowaniem maszyn i pojazdów rolniczych.

Maszyny i urządzenia są niezbędne w gospodarstwie, czynią pracę lżejszą i wydajniejszą. Nikt dziś nie wyobraża sobie pracy bez ciągnika, czy kombajnu. Mechanizacja produkcji rolniczej wiąże się jednak z dużą liczbą zagrożeń dla życia i zdrowia osób użytkujących sprzęty, a co za tym idzie, z dużą liczbą zdarzeń wypadkowych.

Do wypadków dochodzi najczęściej wskutek złej organizacji pracy, niewłaściwej obsługi maszyn, niestosowania środków ochrony indywidualnej oraz użytkowania maszyn i pojazdów w złym stanie technicznym, bez wymaganych osłon. Nie bez znaczenia jest również czynnik ludzki. Niewłaściwe postępowanie rolników – lekkomyślność, praca w pośpiechu i stresie, nieostrożność i lekceważenie zagrożeń - a także zły stan psychofizyczny, w tym praca po spożyciu alkoholu, przemęczenie, nadmierny wysiłek fizyczny, osłabienie wskutek choroby, mają bezpośredni wpływ na spadek bezpieczeństwa pracy.

Państwowa Inspekcja Pracy, we współpracy z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, kontynuuje rozpoczętą w 2013 roku kampanię społeczną „Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”, której nadrzędnym celem jest dążenie do ograniczenia ryzyka wypadkowego oraz poprawy ochrony zdrowia wśród rolników indywidualnych i członków ich rodzin.

Pierwsza, ubiegłoroczna edycja kampanii miała za zadanie przestrzec rolników, zwrócić ich uwagę na wszechobecne zagrożenia, związane z pracą i życiem w gospodarstwie rolnym. W tym roku główne akcenty kampanii, to doradztwo i edukacja, dlatego też materiały promujące jej przekaz zawierają konkretne zalecenia dla rolników, dotyczące bezpiecznej pracy z maszynami rolniczymi, a hasło przewodnie bieżącej edycji brzmi Poznaj receptę na bezpieczną obsługę maszyn. Hasło nawiązuje do idei, że zasady bhp oraz dobre praktyki, to rodzaj recepty gwarantującej bezpieczną pracę w gospodarstwie i zachowanie zdrowia. [źródło]

Wersja XML