Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie w sprawie Alei Lipowej w Lubrzy

Dnia 04.09.2014 roku w Urzędzie Gminy w Lubrzy odbyło się spotkanie Pana Wójta Mariusza Kozaczek z Przedstawicielami:

Urzędu Marszałkowskiego w Opolu reprezentowanego przez wicemarszałka Tomasza Kostuś,

Zarządu Dróg Wojewódzkich reprezentowanego przez Pana Bogdana Poliwoda, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu reprezentowanej przez Panią Regionalną Dyrektor Alicję Majewską,

Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Bartłomieja Horaczuk.

Tematem spotkania był dalszy los drzew w Alei Lipowej, o których usunięcie zabiegają władze naszej Gminy.

Spotkanie było złożone z dwóch etapów. Pierwszym była dyskusja na temat dalszych losów drzew na Alei, a drugim oględziny drzew bezpośrednio na Alei Lipowej, w czasie których zaproszeni goście mogli naocznie zapoznać się ze stanem faktycznym zadrzewienia, które ulega ciągłej degradacji.

Brak opisu obrazka

 

Brak opisu obrazka

 

Brak opisu obrazka

 

Brak opisu obrazka

 

Brak opisu obrazka

 

 

Wersja XML