Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2022
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
42560453843653242342312730000000
Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
4367840070436914393547746400666884544673405061014876451933910
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
579515610655497552385886252980744675771049958440203924236650
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
360013388436968361164426440088394204530843745580865081970151
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
373614276351846426574079866408408583081128487428433396636329
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
266332867328656265783108325220304312876727057359462750530629
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
441423861237867369064011831728308273676025122264652497330593
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
246752095425721247832584331260292262874233910347792981632960
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
160822028717510255792971122077247782030021077474395880279332
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000004416712774127591450514018
 1. Najnowsze publikacje (Rejestr zmian stron)
  Wyświetleń: 203325
 2. Zaproszenia do złożenia propozycji cenowej
  Wyświetleń: 179644
 3. Otwarty konkurs ofert
  Wyświetleń: 104151
 4. Przetargi
  Wyświetleń: 98855
 5. Przetargi - nieruchomości
  Wyświetleń: 77962
 6. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na usługi społeczne
  Wyświetleń: 75805
 7. Gospodarka nieruchomościami
  Wyświetleń: 47946
 8. Oferty pracy
  Wyświetleń: 37669
 9. Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 29075
 10. Zagospodarowanie przestrzenne
  Wyświetleń: 25039
 11. Ochrona zabytków
  Wyświetleń: 22442
 12. Ochrona Środowiska
  Wyświetleń: 19548
 13. Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 17442
 14. Zbiór aktów prawa miejscowego
  Wyświetleń: 16227
 15. Sołtysi Gminy
  Wyświetleń: 14823
 16. Wójt Gminy
  Wyświetleń: 14640
 17. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 14531
 18. Program współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
  Wyświetleń: 14145
 19. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 13645
 20. Budżet
  Wyświetleń: 13490
 21. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 12811
 22. Wzory deklaracji Podatkowych oraz stawki podatków
  Wyświetleń: 12779
 23. ZGKiM Lubrza
  Wyświetleń: 12400
 24. Rejestr Instytucji Kultury
  Wyświetleń: 12249
 25. Podatki
  Wyświetleń: 12241
 26. Rada Gminy
  Wyświetleń: 11898
 27. Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji
  Wyświetleń: 11687
 28. Protokoły
  Wyświetleń: 11537
 29. Polityka prywatności
  Wyświetleń: 11513
 30. Oświadczenia majątkowe radnych
  Wyświetleń: 11445
 31. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 10998
 32. Rozpatrywanie skarg i wniosków obywateli
  Wyświetleń: 10883
 33. Oświadczenia majątkowe pracowników urzędu
  Wyświetleń: 10855
 34. Statut Gminy
  Wyświetleń: 10801
 35. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek
  Wyświetleń: 10663
 36. Komisje Rady Gminy
  Wyświetleń: 10653
 37. Projekty uchwał kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 10627
 38. Kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 10610
 39. Dokumenty do pobrania
  Wyświetleń: 10289
 40. Pobierz programy
  Wyświetleń: 10244
 41. Oświata
  Wyświetleń: 9988
 42. Kwestionariusz osobowy
  Wyświetleń: 9920
 43. Wybory Samorządowe 2014
  Wyświetleń: 9878
 44. Strategia rozwoju
  Wyświetleń: 9780
 45. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 9760
 46. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 9660
 47. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 9557
 48. Kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 9532
 49. Zawiadomienie Wójta Gminy Lubrza o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek spółki GB Lubrza 304 Sp. z o.o. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 9389
 50. Harmonogram odbioru odpadów
  Wyświetleń: 9195
 51. Urząd Stanu Cywilnego, Sprawy Obywatelskie, Obronne i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 9142
 52. Gminne Przedszkole Publiczne
  Wyświetleń: 9137
 53. Wybory ławników sądowych na kandecję 2016 - 2019
  Wyświetleń: 9055
 54. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 8881
 55. REJESTRY I WYKAZY
  Wyświetleń: 8820
 56. Gospodarka odpadami - Informacje
  Wyświetleń: 8499
 57. Plan zamówień publicznych.
  Wyświetleń: 8372
 58. Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono pomocy publicznej w 2011 r.
  Wyświetleń: 8369
 59. Zarządzenia Kierownika Urzędu
  Wyświetleń: 8256
 60. Szkoła Podstawowa w Lubrzy
  Wyświetleń: 8197
 61. Punkty pomocy prawnej
  Wyświetleń: 7945
 62. Załatwianie spraw, wnioski i formularze
  Wyświetleń: 7934
 63. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 7840
 64. Formularze dla komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 7693
 65. Informacje
  Wyświetleń: 7668
 66. Informacje
  Wyświetleń: 7289
 67. Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 7165
 68. Numer konta bankowego
  Wyświetleń: 6671
 69. Nabór wniosków na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 6618
 70. Kadencja 2002-2006
  Wyświetleń: 6601
 71. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
  Wyświetleń: 6523
 72. DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA
  Wyświetleń: 6486
 73. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 6458
 74. Świadczenia rodzinne
  Wyświetleń: 6428
 75. Protokoły z Sesji Rady Gminy - Kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 6364
 76. Kadencja 2006-2010
  Wyświetleń: 6152
 77. Oświadczenia majątkowe radnych - kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 6109
 78. Przetarg na: Bezgotówkowy zakup paliw płynnych na 2014r.
  Wyświetleń: 5984
 79. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza zawiadamiające o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne
  Wyświetleń: 5969
 80. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych
  Wyświetleń: 5900
 81. Kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 5809
 82. Referendum ogólnokrajowe 6 września 2015 roku
  Wyświetleń: 5740
 83. Miejsce zagospodarowania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 5695
 84. Jak sortować?
  Wyświetleń: 5671
 85. Zarządzenia Kierownika Urzędu - rok 2011
  Wyświetleń: 5586
 86. Obwieszczenia, informacje i zarządzenia Wójta Gminy Lubrza w sprawie Referendum 2015
  Wyświetleń: 5549
 87. Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
  Wyświetleń: 5548
 88. Gminne Przedszkole Publiczne w Lubrzy
  Wyświetleń: 5529
 89. Regulamin pracy
  Wyświetleń: 5523
 90. Podmiot odbierający odpady komunalne
  Wyświetleń: 5463
 91. Protokoły z Sesji Rady Gminy - Kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 5416
 92. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych - PSZOK
  Wyświetleń: 5380
 93. Obwieszczenia, informacje i zarządzenia Wójta Gminy Lubrza w sprawie Wyborów Prezydenckich 2015
  Wyświetleń: 5357
 94. Budżet 2014
  Wyświetleń: 5319
 95. Kadencja 2006-2010
  Wyświetleń: 5311
 96. Fundusz Alimentacyjny
  Wyświetleń: 5295
 97. INTERPELACJE RADNYCH
  Wyświetleń: 5268
 98. Informacja o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 5217
 99. Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono pomocy publicznej w 2012 r.
  Wyświetleń: 5206
 100. Zbiorcza informacja o złożonych petycjach
  Wyświetleń: 5177
 101. Regulamin naboru
  Wyświetleń: 5133
 102. Budżet 2015
  Wyświetleń: 5126
 103. Budżet 2016
  Wyświetleń: 5111
 104. Kadencja 2002-2006
  Wyświetleń: 5084
 105. Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności polegającej na opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych:
  Wyświetleń: 5030
 106. Budżet 2013
  Wyświetleń: 4977
 107. Kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 4893
 108. Protokoły z Sesji Rady Gminy - kadencja 2006-2010
  Wyświetleń: 4831
 109. Budżet 2012
  Wyświetleń: 4803
 110. Szacowania szkód w mieniu komunalnym
  Wyświetleń: 4797
 111. Przepisy prawne
  Wyświetleń: 4795
 112. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 4793
 113. Zamówienia z wolnej ręki
  Wyświetleń: 4785
 114. Zakup samochodu - śmieciarki do zbiórki i wywozu nieczystości stałych z terenu Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 4773
 115. Świadczenia wychowawcze
  Wyświetleń: 4762
 116. Okręgi wyborcze i obwody głosowania.
  Wyświetleń: 4755
 117. Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na zbycie nieruchomości w Skrzypcu
  Wyświetleń: 4753
 118. Zbiórka odpadów elektrycznych i elektronicznych
  Wyświetleń: 4588
 119. Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew
  Wyświetleń: 4583
 120. Protokoły z Sesji Rady Gminy - Kadencja 2002-2006
  Wyświetleń: 4576
 121. Statut
  Wyświetleń: 4561
 122. 16.09.2013 Nabór na stanowisko: Kierowca autobusu
  Wyświetleń: 4533
 123. Cele i zadania
  Wyświetleń: 4529
 124. Budżet 2010
  Wyświetleń: 4512
 125. Cennik odpadów budowlanych obowiązujący na PSZOK
  Wyświetleń: 4488
 126. Zarządzenia Kierownika Urzędu - rok 2010
  Wyświetleń: 4425
 127. "Przebudowa drogi powiatowej nr P 1267 O, budowa ciągów pieszych, budowa miejsc postojowych oraz przebudowa obiektów towarzyszących w pasie drogowym ulicy Wolności w Lubrzy w km 0+195 do km 2+203’’ w systemie zaprojektuj i wybuduj.
  Wyświetleń: 4424
 128. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 4406
 129. Zespół Interdyscyplinarny
  Wyświetleń: 4404
 130. Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2012
  Wyświetleń: 4393
 131. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 4372
 132. Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 4363
 133. Zarządzenia Kierownika Urzędu - rok 2008
  Wyświetleń: 4358
 134. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH ( objęcie mandatu w trakcie trwana kadencji 2010-2014)
  Wyświetleń: 4286
 135. Zarządzenia Kierownika Urzędu - rok 2009
  Wyświetleń: 4280
 136. Zasiłek dla opiekunów
  Wyświetleń: 4276
 137. Zarządzenia Kierownika Urzędu - rok 2007
  Wyświetleń: 4269
 138. Kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 4255
 139. Opolska Karta Rodziny i Seniora
  Wyświetleń: 4252
 140. Budżet 2011
  Wyświetleń: 4241
 141. Informacje dla wyborców niepełnosprawnych.
  Wyświetleń: 4239
 142. 2019
  Wyświetleń: 4194
 143. Statut
  Wyświetleń: 4191
 144. Kadencja 2006-2010
  Wyświetleń: 4182
 145. Analiza stanu gospodarki odpadami w Gminie Lubrza
  Wyświetleń: 4166
 146. 16-09-2015 r. Modernizacja budynku GOK w Lubrzy
  Wyświetleń: 4157
 147. Ogłoszenie drugiego rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubrza położonych we wsi Prężynka
  Wyświetleń: 4156
 148. 06.09.2013 Zakup używanego autobusu do przewozu uczniów
  Wyświetleń: 4154
 149. Ustalenie numeru porządkowego dla budynku
  Wyświetleń: 4145
 150. KARTA DUŻEJ RODZINY
  Wyświetleń: 4102
 151. Kadencja 2002-2006
  Wyświetleń: 4065
 152. Obwody głosowania
  Wyświetleń: 4054
 153. Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2013
  Wyświetleń: 4043
 154. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 4032
 155. Modernizacja budynku GOK w Lubrzy
  Wyświetleń: 4030
 156. Decyzje celu publicznego
  Wyświetleń: 4028
 157. 2018
  Wyświetleń: 4027
 158. Komunikaty o losowaniach
  Wyświetleń: 4010
 159. Nabór na stanowisko Zastępca Wójta
  Wyświetleń: 4004
 160. Budżet 2018
  Wyświetleń: 3999
 161. Kadencja 1998-2002
  Wyświetleń: 3993
 162. 25.07.2013 - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Remont drogi wewnętrznej dz. nr 222 w miejscowości Prężynka
  Wyświetleń: 3977
 163. Budżet 2017
  Wyświetleń: 3971
 164. Przebudowa drogi gminnej nr 107318 O w miejscowości Trzebina, gmina Lubrza
  Wyświetleń: 3968
 165. 2017
  Wyświetleń: 3965
 166. Obwody głosowania
  Wyświetleń: 3960
 167. Budżet 2009
  Wyświetleń: 3954
 168. Gminna Komisja Wyborcza
  Wyświetleń: 3950
 169. Kierownictwo
  Wyświetleń: 3948
 170. Oświadczenia majątkowe za rok 2012
  Wyświetleń: 3948
 171. Oświadczenia majątkowe radnych - zakończenie kadencji 2006-2010
  Wyświetleń: 3935
 172. Oświadczenia majątkowe za rok 2013
  Wyświetleń: 3935
 173. Konkurs adresowany do wolontariuszy/wolontariuszek oraz organizacji oraz placówek współpracujących z wolontariuszami.
  Wyświetleń: 3916
 174. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 654.164,00 PLN. na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
  Wyświetleń: 3857
 175. Konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Gminy Lubrza zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectw Gminy Lubrza.
  Wyświetleń: 3841
 176. 10.04.2017r. Nabór na stanowisko : Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lubrzy
  Wyświetleń: 3809
 177. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za 2012
  Wyświetleń: 3800
 178. Gospodarka nieruchomościami - Załatwianie spraw
  Wyświetleń: 3793
 179. Przetarg na: Modernizacja budynku GOK w Lubrzy
  Wyświetleń: 3792
 180. Przetarg ustny-nieograniczony na sprzedaż samochodu star 200, hakowiec.
  Wyświetleń: 3740
 181. Ochrona Środowiska - Załatwianie spraw
  Wyświetleń: 3724
 182. Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2010
  Wyświetleń: 3722
 183. 07.05.2013 Nabór na stanowisko: Kierownik Referatu Inwestycji
  Wyświetleń: 3704
 184. 06.08.2012 II Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na:Budowa boiska do piłki plażowej w Jasionie
  Wyświetleń: 3674
 185. Wybory ławników sądowych na kadencję 2020 - 2023
  Wyświetleń: 3673
 186. Dokumenty związane z procedurą postępowania oddziaływania na środowisko znajdujące się w Urzędzie Gminy w Lubrzy.
  Wyświetleń: 3667
 187. Budżet 2008
  Wyświetleń: 3664
 188. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubrza (zmiana 2010). Uchwała nr XXVII-193-2010 Rady Gminy Lubrza z dnia 24 lutego 2010 roku.
  Wyświetleń: 3652
 189. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za 2010
  Wyświetleń: 3637
 190. Wykaz dziennych opiekunów
  Wyświetleń: 3631
 191. Informacja dotycząca uzyskanego dofinansowania na przedsięwzięcie: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubrza - VI nabór"
  Wyświetleń: 3613
 192. Kierownictwo
  Wyświetleń: 3604
 193. Oddanie nieruchomości w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej
  Wyświetleń: 3594
 194. Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2008
  Wyświetleń: 3590
 195. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieuchomości rolnej
  Wyświetleń: 3589
 196. Kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 3578
 197. Oświadczenia majątkowe za rok 2011
  Wyświetleń: 3553
 198. Komunikaty i wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 3547
 199. 06.08.2013 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy ogłasza przetarg na: Wykonanie nawierzchni poliuretanowej wraz z montażem urządzeń sportowych.
  Wyświetleń: 3546
 200. Informacje o tworzeniu komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 3546
 201. Zakup samochodu-śmieciarki do zbiórki i wywozu nieczystości stałych z terenu Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 3542
 202. Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (wykaz dokumentów)
  Wyświetleń: 3530
 203. Oświadczenia majątkowe radnych - rozpoczęcie kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 3522
 204. Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2012
  Wyświetleń: 3518
 205. Otwarty konkurs ofert dotyczący wyboru dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terene Gminy Lubrza w roku 2014.
  Wyświetleń: 3516
 206. 26.06.2013 Gminne Przedszkole Publiczne w Lubrzy ogłasza przetarg na: Remont części stropu poddasza oraz remont dachu z wymianą pokrycia w budynku przedszkola w Trzebinie
  Wyświetleń: 3511
 207. 07.03.2013 Budowa świetlicy wiejskiej w Jasionie - unieważnienie postępowania
  Wyświetleń: 3505
 208. Oświadczenia majątkowe za rok 2014
  Wyświetleń: 3494
 209. Budżet 2007
  Wyświetleń: 3470
 210. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza zawiadamiające o przebiegu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 3463
 211. Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego
  Wyświetleń: 3440
 212. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubrzy przy ul. Wolności 73
  Wyświetleń: 3424
 213. Zarządzenie Wójta Gminy Lubrza w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Lubrza miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych
  Wyświetleń: 3422
 214. Otwarty konkurs ofert dotyczący wyboru dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terene Gminy Lubrza w okresie od 01.06.2015 do 31.08.2015 r.
  Wyświetleń: 3410
 215. Zarządzenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia liczby radnych w wyborach w 2014r.
  Wyświetleń: 3393
 216. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 3392
 217. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za 2011
  Wyświetleń: 3382
 218. 21.11.2017r. Nabór na stanowisko: Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Lubrzy
  Wyświetleń: 3380
 219. Rada Gminy
  Wyświetleń: 3380
 220. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za 2008
  Wyświetleń: 3367
 221. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Lubrza z zakresu opieki nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi na rok 2015
  Wyświetleń: 3362
 222. Uchwała w sprawie podziału Gminy Lubrza na okręgi wyborcze
  Wyświetleń: 3357
 223. Obwodowe Komisje Wyborcze
  Wyświetleń: 3350
 224. Oświadczenia majątkowe za rok 2011
  Wyświetleń: 3346
 225. Oświadczenia majątkowe za rok 2015
  Wyświetleń: 3345
 226. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Lubrza z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2016
  Wyświetleń: 3342
 227. Obwieszczenie o II przetargu na sprzęt pożarniczy
  Wyświetleń: 3322
 228. Informacje i wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 3319
 229. Ogłoszenie trzeciego rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubrza położonych we wsi Prężynka
  Wyświetleń: 3318
 230. Obwieszczenia, informacje i zarządzenia Wójta Gminy Lubrza w sprawie Wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
  Wyświetleń: 3317
 231. Obwieszczenie o przetargu na sprzęt pożarniczy
  Wyświetleń: 3298
 232. Oświadczenia majątkowe za rok 2016
  Wyświetleń: 3276
 233. 03.07.2013 Nabór na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego w Lubrzy
  Wyświetleń: 3270
 234. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieuchomości niezabudowanych - Skrzypiec
  Wyświetleń: 3268
 235. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
  Wyświetleń: 3267
 236. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla budowy biogazowni rolniczej o mocy ok. 2.0 MW
  Wyświetleń: 3266
 237. Przetarg ogłoszony pod Nr. OWP/2007/05/18-1314210
  Wyświetleń: 3265
 238. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł
  Wyświetleń: 3264
 239. 24.05.2013 Nabór na stanowisko: Kierownik Referatu Inwestycji
  Wyświetleń: 3263
 240. UCHWAŁA NR III/16/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia MPZ przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Skrzypiec
  Wyświetleń: 3260
 241. Otwarty konkurs ofert dotyczący wyboru dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terene Gminy Lubrza w okresie od 02.01.2015 do 31.05.2015 r.
  Wyświetleń: 3258
 242. Kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 3251
 243. Ogłoszenie wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
  Wyświetleń: 3250
 244. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za 2014
  Wyświetleń: 3245
 245. Ogłoszenie o przetargu - nieruchomość położnona w Prężynce o pow. 5,500ha.
  Wyświetleń: 3244
 246. Obwieszczenie Burmistrza Nysy o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Transportu OF Partnerstwo Nyskie 2020
  Wyświetleń: 3234
 247. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za 2013
  Wyświetleń: 3233
 248. RAPORT O STANIE GMINY
  Wyświetleń: 3223
 249. Uchwała Rady Gminy Lubrza w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubrza.
  Wyświetleń: 3207
 250. 26.07.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na:Budowa boiska do piłki plażowej w Jasionie
  Wyświetleń: 3203
 251. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości w Trzebinie
  Wyświetleń: 3200
 252. Zaproszenie do złożenia oferty na: Rozbudowa budynku OSP Lubrza - etap III
  Wyświetleń: 3198
 253. "Przebudowa dróg gminnych i budowa drogi wewnętrznej na terenie Gminy Lubrza"
  Wyświetleń: 3192
 254. 26.06.2013 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy ogłasza przetarg na: Montaż kontenerów modułowych świetlicy wiejskiej
  Wyświetleń: 3190
 255. Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na wójta (wykaz dokumentów)
  Wyświetleń: 3189
 256. 14.01.2014 Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
  Wyświetleń: 3174
 257. Powszechny Spis Rolny 2020
  Wyświetleń: 3167
 258. 2020
  Wyświetleń: 3163
 259. MPZP Lubrza
  Wyświetleń: 3161
 260. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za 2016
  Wyświetleń: 3158
 261. 28.06.2016r.- Nabór na stanowisko :podinspektor ds. księgowości budżetowej.
  Wyświetleń: 3140
 262. Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenia w pasie drogowym urządzeń
  Wyświetleń: 3129
 263. Świadczenia Rodzinne i Zaliczka Alimentacyjna
  Wyświetleń: 3114
 264. 20.09.2012 Budowa świetlicy wiejskiej w Jasionie- unieważnienie postępowania
  Wyświetleń: 3110
 265. Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (wykaz dokumentów)
  Wyświetleń: 3109
 266. Przebudowa przepustu pod drogą krajową Nr 40 w km. 30 + 524 w Nowym Browińcu
  Wyświetleń: 3109
 267. Protokół oceny oferty z zakresu opieki pielęgniarskiej
  Wyświetleń: 3102
 268. 24.06.2014 ZGKiM w Lubrzy ogłasza przetarg nieograniczony w formie publicznej aukcji o prawo najmu lokalu użytkowego w miejscowości Dytmarów 2
  Wyświetleń: 3098
 269. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Lubrza z zakresu opieki nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi na rok 2016
  Wyświetleń: 3097
 270. 16.06.2017r. - Nabór na stanowisko : Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 3090
 271. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za 2015
  Wyświetleń: 3090
 272. Przebudowa powiatowej drogi publicznej nr 1615 O relacji Prudnik ? Gr. Państwa
  Wyświetleń: 3090
 273. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Lubrza z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2017.
  Wyświetleń: 3084
 274. 30.06.2017r. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referent ds. świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych
  Wyświetleń: 3064
 275. 10.08.2016 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. inwestycji
  Wyświetleń: 3059
 276. Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu - Skrzypiec
  Wyświetleń: 3058
 277. 31.10.2012 Nabór na stanowisko ds. Obsługi Organów Gminy
  Wyświetleń: 3056
 278. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy ogłasza przetarg na sprzedaż koparko-ładowarki AHLMANN AL8C
  Wyświetleń: 3045
 279. 01.03.2013 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy ogłasza przetarg na Dostawę (zakup) paliw płynnych do pojazdów i sprzętu mechanicznego będącego w dyspozycji ZGKiM w Lubrzy
  Wyświetleń: 3043
 280. 23.03.2016r - Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych do nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
  Wyświetleń: 3039
 281. Wyniki zapytań ofertowych
  Wyświetleń: 3039
 282. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza zawiadamiające o przebiegu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia Budowa farmy wiatrowej Lubrza II wraz z infrastrukturą towarzyszącą
  Wyświetleń: 3037
 283. Informacja o wyniku drugiego rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 3034
 284. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Lubrza z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2015
  Wyświetleń: 3033
 285. 06.06.2016r. - Nabór na stanowisko : Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 3032
 286. 01.06.2015 Nabór na stanowisko podinspektor ds. archiwum zakładowego, promocji oraz zaopatrzenia
  Wyświetleń: 3031
 287. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza zawiadamiające o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Budowa farmy wiatrowej Lubrza II wraz z infrastrukturą towarzyszącą
  Wyświetleń: 3027
 288. 11.05.2016r. - Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości rolnej.
  Wyświetleń: 3023
 289. Ogłoszenie o zamówieniu Nr UZP 179388-2008. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej przy Zespole Szkół Publicznych w Lubrzy.
  Wyświetleń: 3023
 290. 30.08.2012 Budowa świetlicy wiejskiej w Jasionie - unieważnienie postępownia
  Wyświetleń: 3021
 291. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Lubrza z zakresu opieki nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi na rok 2017
  Wyświetleń: 3020
 292. Informacje dla wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 3013
 293. Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Wyświetleń: 3012
 294. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Rozbudowa budynku OSP Lubrza - etap III
  Wyświetleń: 3008
 295. 17.07.2012 Remonty cząstkowe dróg gminnych
  Wyświetleń: 3001
 296. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rok 2010
  Wyświetleń: 2999
 297. OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY NUMER OZU/2007/01/04-2376850 na zakup opału dla GOKSiR
  Wyświetleń: 2997
 298. 03.11.2014 Zaproszenie do złożenia ofert cenowych na: Wykonanie przejścia w Lubrzy pomiędzy ul. Wolności a ul. Nowej Naprawy - Etap 2, oraz Modernizację budynku OSP w Trzebinie
  Wyświetleń: 2994
 299. Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - Skrzypiec, Trzebina, Jasiona
  Wyświetleń: 2992
 300. Obwieszczenie Wójta - Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej oraz przyłącza wodociągowego do działki na terenie wsi Trzebina
  Wyświetleń: 2991
 301. Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego stowarzyszenia lub organizacji społecznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (wykaz dokumentów)
  Wyświetleń: 2989
 302. Nabór na Stanowisko ds. Przygotowania inwestycji, zarządzania drogami i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 2985
 303. OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR OWP/2006/09/18-702929
  Wyświetleń: 2971
 304. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetargu na dostawa opału do placówek ZGKiM w Lubrzy Numer OWP/2006/12/05-332510
  Wyświetleń: 2969
 305. Dyrektor Gminnego Przedszkola Publicznego w Lubrzy ogłasza nabór na wolne stanowsko pracy - Pomoc nauczyciela
  Wyświetleń: 2967
 306. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Sieć wodociągowa tranzytowa z pompownią strefową Dytmarów - Lubrza
  Wyświetleń: 2963
 307. 19-06-2015r. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup używanego autobusu do przewozu uczniów do Gimnazjum, Szkół Podstawowych i dzieci do przedszkoli na terenie Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 2961
 308. Oświadczenia majątkowe za rok 2006
  Wyświetleń: 2960
 309. Wybory Samorządowe 2018
  Wyświetleń: 2959
 310. 06.04.2016r. - Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości rolnej
  Wyświetleń: 2958
 311. Wyniki zapytań ofertowych na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Jasionie
  Wyświetleń: 2952
 312. Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - Lubrza
  Wyświetleń: 2949
 313. Ogłoszenie o 3 przetargu - nieruchomość położnona w Prężynce o pow. 5,500ha.
  Wyświetleń: 2947
 314. Komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 2945
 315. 07-08-2015r. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na modernizację budynku OSP Trzebina
  Wyświetleń: 2943
 316. ZGKiM w Lubrzy zaprasza do składania ofert na: Dostawę przydomowej oczyszczalni ścieków
  Wyświetleń: 2943
 317. Przebudowa przepustu w Nowym Browińcu - Obwieszczenie
  Wyświetleń: 2942
 318. 02.10.2012 Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Lubrzy ogłasza przetarg na: Dostawę węgla kamiennego, miału węglowego, ekogroszku i flotokoncentratu do kotłowni obiektów GOKSiR w Lubrzy - unieważnienie postępowania
  Wyświetleń: 2935
 319. Informacja o wynikach przetargu na sprzedaż samochodu star 200, hakowiec
  Wyświetleń: 2935
 320. Drugi przetarg ustny-nieograniczony na sprzedaż samochodu star 200, hakowiec
  Wyświetleń: 2930
 321. 14.01.2013 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza zawiadamiające o wczęciu postępowania
  Wyświetleń: 2925
 322. Dostawa opału do placówek ZGKiM w Lubrzy Numer OWP/2006/12/05-332510
  Wyświetleń: 2925
 323. 20.07.2016 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. inwestycji
  Wyświetleń: 2922
 324. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA USŁUGI SPOŁECZNE POD NAZWĄ: "ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY DLA PRACOWNIKÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBRZY PRZY UL. WOLNOŚCI 73".
  Wyświetleń: 2921
 325. Obwieszczenie Wójta Lubrzy o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubrza
  Wyświetleń: 2920
 326. Nabór na stanowisko ds. Obsługi Organów Gminy - Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 2919
 327. 04.09.2013 Przewóz uczniów do Gimnazjum, Szkół Podstawowych i przedszkoli na terenie Gminy Lubrza od 04.09.2013r. do 18.10.2013r.
  Wyświetleń: 2916
 328. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza zawiadamiające o przebiegu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia Budowa farmy wiatrowej Lubrza II wraz z infrastrukturą towarzyszącą
  Wyświetleń: 2915
 329. Oświadczenia majątkowe za rok 2005
  Wyświetleń: 2915
 330. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa farmy wiatrowej Lubrza II wraz z infrastrukturą towarzyszącą"
  Wyświetleń: 2911
 331. Ogłoszenie o zamówieniu Nr UZP 89480-2008 - Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr dz. 347 na potoku Granicznym w m. Trzebina.
  Wyświetleń: 2901
 332. 13.05.2013 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza zawiadamiające o wczęciu postępowania
  Wyświetleń: 2898
 333. Informacja o wyniku trzeciego rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 2896
 334. 02.09.2014 r. Wykaz nieruchomosci niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
  Wyświetleń: 2890
 335. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych - Propagowanie i rozwój kultury fizycznej na terenie Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 2882
 336. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza zawiadamiające o wystąpieniu do Państwowego Inspektora Sanitarnego w Prudniku oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o opinię w przedmiocie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2876
 337. Obwieszczenie Wójta - Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej do osiedla mieszkaniowego w obrębie wsi Skrzypiec
  Wyświetleń: 2872
 338. Formularz wniosku o przyznanie prawa pomocy oraz sposobu dokumentowania stanu majątkowego, dochodów lub stanu rodzinnego wnioskodawcy
  Wyświetleń: 2868
 339. Ogłoszenie szósego rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubrza położonej w Prężynce
  Wyświetleń: 2866
 340. Statuty Sołectw
  Wyświetleń: 2866
 341. 13.05.2013 Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych jezdni dróg gminnych Gminy Lubrza w roku 2013
  Wyświetleń: 2865
 342. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasiona Numer ogłoszenia: 268486 - 2010
  Wyświetleń: 2865
 343. 14.06.2013 Podinspektor ds. inwestycji w Referacie Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 2862
 344. Przewóz uczniów do Gimnazjum w Lubrzy, Szkoły Podstawowej w Dytmarowie oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Niepublicznych Szkół w Kup na rok szkolny 2010-2011 Numer ogłoszenia: 218718 - 2010; data zamieszczenia: 21.07.2010
  Wyświetleń: 2861
 345. Wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży - Trzebina
  Wyświetleń: 2861
 346. 17-07-2015 r. Zaproszenie do złożenia oferty na termomodernizacji budynku Wiejskiego Domu Kultury w Skrzypcu
  Wyświetleń: 2853
 347. 14.08.2012 Ogłoszenie Wójta Gminy Lubrza o wyłożeniu karty inwentaryzacyjnej Nr 1/2012 zawierającej dane o nieruchomościach
  Wyświetleń: 2848
 348. 2011
  Wyświetleń: 2847
 349. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi TRZEBINA
  Wyświetleń: 2847
 350. Informacja o wyniku szóstego rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy
  Wyświetleń: 2846
 351. Rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej rozdzielczej przy ul: Dożynkowej w Lubrzy.
  Wyświetleń: 2842
 352. 05.11.2013 Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
  Wyświetleń: 2841
 353. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach na środowisko
  Wyświetleń: 2838
 354. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia DOP-0704-1/06
  Wyświetleń: 2837
 355. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Lubrza z zakresu opieki nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi na rok 2014
  Wyświetleń: 2836
 356. 16.05.2014 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Zakup samochodu specjalnego dla OSP Prężynka
  Wyświetleń: 2835
 357. Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych
  Wyświetleń: 2834
 358. 17.09.2013 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
  Wyświetleń: 2833
 359. Ogłoszenie o podpisaniu umowy nr OWP/2006/01/16-1262720 na dostawę opału do placówek ZGKiM w Lubrzy
  Wyświetleń: 2829
 360. 29-09-2015r. Ogłoszenie o sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego ŻUK A-15
  Wyświetleń: 2826
 361. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza zawiadamiające o przebiegu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia Budowa farmy wiatrowej Lubrza II wraz z infrastrukturą towarzyszącą
  Wyświetleń: 2824
 362. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 2822
 363. 05.11.2014 Zaproszenie do złożenia ofert cenowych na: Rozbiórkę byłego Domu Zdrojowego w Trzebinie
  Wyświetleń: 2818
 364. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Lubrza z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2014
  Wyświetleń: 2817
 365. Obwody głosowania
  Wyświetleń: 2812
 366. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy biogazowni rolniczej o mocy do 2.0 MW
  Wyświetleń: 2811
 367. 03.02.2016r. - Ogłoszenie wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego
  Wyświetleń: 2808
 368. 15.04.2013 ZGKiM w Lubrzy ogłasza przetarg nieograniczony w formie publicznej aukcji o prawo do najmu lokalu użytkowego
  Wyświetleń: 2803
 369. Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Lubrza z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie rozpatrzenia wniosków wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej
  Wyświetleń: 2803
 370. 12.05.2014 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
  Wyświetleń: 2800
 371. 14.12.2012 ZGKIM w Lubrzy zaprasza do złożenia oferty na: Dostawę materiałów oraz urządzeń do remizy OSP w Lubrzy
  Wyświetleń: 2800
 372. 02.03.2016r. - Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości rolnej
  Wyświetleń: 2798
 373. Ogłoszenie o 4 przetargu - nieruchomość położnona w Prężynce o pow. 5,500ha.
  Wyświetleń: 2796
 374. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Oddział w Opolu, dla inwestycji realizowanej na gruntach wsi Dytmarów, na części działki o nr ewid. gruntów 65/4 arkusz mapy 1.
  Wyświetleń: 2792
 375. Nabór na stanowisko ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 2791
 376. 02-07-2015 r. Zaproszenie do złożenia oferty na termomodernizacji budynku Wiejskiego Domu Kultury w Skrzypcu
  Wyświetleń: 2789
 377. Informacja o wyniku piątego rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy
  Wyświetleń: 2789
 378. 10.08.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Wykonanie zatoczki parkingowej w Prężynce II etap
  Wyświetleń: 2787
 379. 30-06-2015r. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na rozbudowę (modernizację) budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Dytmarów
  Wyświetleń: 2785
 380. 15.02.2016r. - Nabór na stanowisko : Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 2783
 381. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza ws. przebudowy elektroenergetycznej jednotorowej linii napowietrznej 110kV relacji GPZ Głubczyce - GPZ Prudnik na działce nr. ewid. 65/4 obręb Dytmarów ark. mapy 1
  Wyświetleń: 2782
 382. Kontrole
  Wyświetleń: 2781
 383. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za 2007
  Wyświetleń: 2775
 384. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Lubrza z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2013.
  Wyświetleń: 2775
 385. 15.10.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Wykonanie zatoczki parkingowej w Prężynce II etap
  Wyświetleń: 2774
 386. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Sieć wodociągowa tranzytowa z pompownią strefową Dytmarów - Lubrza. Numer ogłoszenia: 54556 - 2010.
  Wyświetleń: 2774
 387. 24.07.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę wodociągowej sieci rozdzielczej dla terenów zabudowy mieszkaniowej Skrzypiec
  Wyświetleń: 2773
 388. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy na budowę budynku socjalnego wraz z niezbędną infrastrukturą.
  Wyświetleń: 2767
 389. PROGRAM GOSPODARKI ODPADAMI NA LATA 2004 - 2007 i PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA NA LATA 2004 -2007
  Wyświetleń: 2765
 390. Oświadczenia majątkowe za rok 2010
  Wyświetleń: 2763
 391. 10.07.2012 Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2762
 392. Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - Skrzypiec
  Wyświetleń: 2762
 393. 14.06.2013 Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
  Wyświetleń: 2760
 394. Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - Skrzypiec
  Wyświetleń: 2758
 395. Obwieszczenie Wójta - Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Skrzypcu
  Wyświetleń: 2755
 396. 07.09.2012 Remonty cząstkowe dróg gminnych - zamówienie uzupełniające
  Wyświetleń: 2749
 397. 19.07.2016r. - Nabór na stanowisko : podinspektor ds. księgowości oświatowej.
  Wyświetleń: 2749
 398. 26.04.2016r.- Nabór na wolne stanowisko pracy - podinspektor ds. obsługi sekretariatu
  Wyświetleń: 2749
 399. Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na - Budowie PSZOK w Lubrzy
  Wyświetleń: 2748
 400. Poczta
  Wyświetleń: 2743
 401. 07.11.2014 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Modernizację budynku OSP w Trzebinie
  Wyświetleń: 2741
 402. Budowa napowietrznej linii elektroenergetycznej 15kV - dł. 440m
  Wyświetleń: 2741
 403. 06.05.2014 Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
  Wyświetleń: 2731
 404. Informacja o wyniku czwartego rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy
  Wyświetleń: 2731
 405. Świadczenie usług zdrowotnych - III postępowanie
  Wyświetleń: 2731
 406. 10.03.2014 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Wykonanie prac ogólnobudowlanych
  Wyświetleń: 2730
 407. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na zadanie Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasiona
  Wyświetleń: 2729
 408. Oświadczenia majątkowe za rok 2007
  Wyświetleń: 2729
 409. 13.07.2012 II Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Rozbudowa wielofunkcyjnego boiska przy ZSP w Lubrzy
  Wyświetleń: 2727
 410. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na zadanie Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości - Postępowanie nr 2
  Wyświetleń: 2727
 411. ZMIANA WZORU OFERTY: otwarty konkurs ofert
  Wyświetleń: 2727
 412. 02-07-2015 r. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup używanego autobusu do przewozu uczniów do Gimnazjum, Szkół Podstawowych i dzieci do przedszkoli na terenie Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 2726
 413. 12.03.2013 Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
  Wyświetleń: 2724
 414. Informacja o wyniku rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubrza położonej we wsi Prężynka
  Wyświetleń: 2720
 415. Przebudowę powiatowej drogi publicznej nr 1615 O relacji Prudnik ? Gr. Państwa
  Wyświetleń: 2720
 416. Ogłoszenie piątego rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubrza położonej w Prężynce
  Wyświetleń: 2718
 417. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przewóz uczniów... - UZP 218718-2010
  Wyświetleń: 2716
 418. Budżet 2019
  Wyświetleń: 2713
 419. Ogłoszenie o zawarciu umowy numer OZU/2006/10/09-949702
  Wyświetleń: 2711
 420. OGŁOSZENIA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NUMER OWP/2007/03/02-1872149 NA DOSTAWĘ KOPARKO-ŁADOWARKI KOŁOWEJ. PORAZ II
  Wyświetleń: 2703
 421. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na modernizację pomieszczeń Klubu w Krzyżkowicach
  Wyświetleń: 2703
 422. 05.09.2012 Nabór na stanowisko ds. Przygotowania inwestycji, zarządzania drogami i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 2702
 423. 11.07.2013 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o ustaleniu lokalizacji inwestycji - Budowa drogi transportu rolnego
  Wyświetleń: 2701
 424. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  Wyświetleń: 2701
 425. Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego budowy budynku socjalnego w Jasionie dz. nr 411 cz. dz. 308 i cz. dz. 307
  Wyświetleń: 2697
 426. Przebudowę drogi gminnej (ul: Nowej Naprawy) wraz z przebudową systemu odwodnienia kanalizacją deszczową
  Wyświetleń: 2696
 427. 07.04.2016r. - Nabór na stanowisko : Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 2692
 428. Świadczenie usług zdrowotnych - II postępowanie
  Wyświetleń: 2692
 429. 26.02.2013 Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
  Wyświetleń: 2691
 430. Adaptacja budynku bramnego na wielokulturową Izbę Regionalną, renowacja muru zamkowego i figury św. Jana Nepomucena oraz kapliczki w Trzebinie. Numer ogłoszenia: 375984 - 2009
  Wyświetleń: 2690
 431. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetargu NR OWP/2006/09/18-702929
  Wyświetleń: 2690
 432. Informacja - wyniki przetargu na działki Nr 25 i 26/3 km 4 w Prężynece
  Wyświetleń: 2676
 433. 17.12.2015 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Dostawę paliw dla Gminy Lubrza w 2016 roku - postępowanie drugie.
  Wyświetleń: 2672
 434. Obwieszczenie w sprawie rozbudowy istniejącej sieci wodociągowej rozdzielczej przy ul Dożynkowej w Lubrzy
  Wyświetleń: 2671
 435. 04.03.2016r. - Nabór na stanowisko : Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 2669
 436. Świadczenie usług pocztowych
  Wyświetleń: 2669
 437. 28.06.2016r. - Nabór na stanowisko : podinspektor ds. wymiaru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  Wyświetleń: 2668
 438. Oświadczenia majątkowe za rok 2009
  Wyświetleń: 2666
 439. Przetarg nieograniczony w formie publicznej licytacji o prawo do najmu lokalu użytkowego w miejscowości Dytmarów 2a
  Wyświetleń: 2665
 440. 23.08.2013 Wójt Gminy Lubrza ogłasza przetarg na Przewóz uczniów do Gimnazjum, Szkół Podstawowych i przedszkoli na terenie Gminy Lubrza w roku 2013
  Wyświetleń: 2661
 441. 09.02.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Opracowanie projektów decyzji oraz sporządzanie opinii w zakresie planowania przestrzennego w 2012r.
  Wyświetleń: 2659
 442. Petycje
  Wyświetleń: 2659
 443. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Gmina Lubrza ? Sieć wodociągowa Tranzytowa z pompownią kontenerową Dytmarow ? Lubrza
  Wyświetleń: 2659
 444. 27.11.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Zakup używanego samochodu komunalnego typu UNIMOG lub równoważnego
  Wyświetleń: 2654
 445. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza - Budowa linii kablowej 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi do zasilania budynku mieszkalnego w miejscowości Jasiona.
  Wyświetleń: 2649
 446. 27.03.2013 Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
  Wyświetleń: 2648
 447. Zdrowotne
  Wyświetleń: 2646
 448. 04.02.2015 Nabór na stanowisko podinspektor ds. informatyzacji, informacji publicznej, promocji i archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 2643
 449. 19.10.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej: Dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby ZPS w Lubrzy - Unieważnienie postępowania
  Wyświetleń: 2643
 450. 05.07.2012 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy ogłasza przetarg na Zakup nowej koparko-ładowarki wraz z dostawą
  Wyświetleń: 2642
 451. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubrzy ogłasza ponowny nabór na wolne stanowisko pracy: Główny Księgowy
  Wyświetleń: 2641
 452. 02.08.2013 Wójt Gminy Lubrza ogłasza przetarg na Przewóz uczniów do Gimnazjum, Szkół Podstawowych i przedszkoli na terenie Gminy Lubrza w roku szkolnym 2013/2014
  Wyświetleń: 2640
 453. 05.05.2015r. nabór na stanowisko podinspektor ds informatyzacji, informacji publicznej, promocji i archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 2640
 454. 19.10.2017r. - Nabór na wolne stanowisko urzędnicze : podinspektor ds. inwestycji
  Wyświetleń: 2638
 455. 04.06.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wszczęciu postępowania dla inwestycji: Budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia do zasilania budynków mieszkalnych w m. Lubrza
  Wyświetleń: 2634
 456. 07.05.2012 II Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Malowanie spinalni OSP Prężynka
  Wyświetleń: 2634
 457. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy ogłasza trzeci przetarg na sprzedaż koparko-ładowarki AHLMANN AL8C
  Wyświetleń: 2633
 458. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu Pomocy Społecznej na rok 2011 na terenie Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 2631
 459. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty PRZETARGU NA Dostawa opału do placówek GOKSiR w Lubrzy. NUMER OWP/2006/12/08-1613583
  Wyświetleń: 2629
 460. 04.07.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Rozbudowa wielofunkcyjnego boiska przy ZSP w Lubrzy
  Wyświetleń: 2627
 461. 13.11.2012 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy ogłasza przetarg na sprzedaż koparko-ładowarki AHLMANN AL8C
  Wyświetleń: 2627
 462. 24-02-2016r Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2627
 463. 08.07.2013 - Wymiana pokrycia dachowego budynku OSP w Trzebinie
  Wyświetleń: 2625
 464. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Lubrza z zakresu opieki nad osobami chorymi, starszymi, niepenosprawnymi na rok 2013
  Wyświetleń: 2625
 465. Protokół oceny oferty z zakresu upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 2623
 466. Obwieszczenie Wójta - Budowa elektroenergetycznej linii kablowej 0,4kV wraz ze złączem kablowym do zasilania budynków mieszkalnych w miejscowości Lubrza ul. Dożynkowa
  Wyświetleń: 2622
 467. 12.08.2013 Wójt Gminy Lubrza ogłasza przetarg na Przewóz uczniów do Gimnazjum, Szkół Podstawowych i przedszkoli na terenie Gminy Lubrza w roku szkolnym 2013/2014
  Wyświetleń: 2620
 468. Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubrza (2019)
  Wyświetleń: 2618
 469. Zmiana zasad przyznawania zapomogi z tytułu urodzenia dziecka
  Wyświetleń: 2618
 470. 27.03.2014 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Wykonanie worków do segregacji odpadów
  Wyświetleń: 2615
 471. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza zawiadamiające o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Budowa farmy wiatrowej Lubrza II wraz z infrastrukturą towarzyszącą
  Wyświetleń: 2615
 472. 03.07.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o umorzeniu postępowania dla inwestycji: Przebudowa holu budynku Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubrzy
  Wyświetleń: 2613
 473. Obwieszczenie Wójta Gminy w Lubrzy o umorzeniu postępowania w odniesieniu do wniosku fundacji "Greenings Poland" z siedzibą w Poznaniu.
  Wyświetleń: 2610
 474. 02.08.2012 II Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę wodociągowej sieci rozdzielczej dla terenów zabudowy mieszkaniowej w Skrzypcu
  Wyświetleń: 2607
 475. 02.09.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o ustaleniu lokalizacji inwestycji - Budowa odwodnienia wokół budynku oraz bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe
  Wyświetleń: 2607
 476. 13.06.2013 - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Remont drogi wewnętrznej dz. nr 222 w miejscowości Prężynka na odcinku około 45mb. - Etap I
  Wyświetleń: 2606
 477. Nabór na Stanowisko ds. Planowania Przestrzennego i Inwestycji
  Wyświetleń: 2605
 478. Postanowienie Wójta Gminy Lubrza dla zadania : Remont ( przebudowa ) obiektu mostowego o JNI 01011348 w ciągu drogi powiatowej nr 1250 O nad rzeką Prudnik w m. Skrzypiec
  Wyświetleń: 2604
 479. Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono pomocy publicznej w 2008 r.
  Wyświetleń: 2604
 480. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej do zadania pn.: "Budowa szatni wraz z zapleczem sanitarnym przy boisku wielofunkcyjnym w Lubrzy"
  Wyświetleń: 2604
 481. Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn „Budowa biogazowni rolniczej o mocy ok. 2.0 MW w miejscowości Prężynka, Gmina Lubrza, Powiat Prudnicki, Woj. Opolskie”.
  Wyświetleń: 2603
 482. 04.03.2015 Nabór na stanowisko podinspektor ds. informatyzacji, informacji publicznej, promocji i archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 2600
 483. 2011-05-11 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup paliwa (olej napędowy) do autobusu szkolnego.
  Wyświetleń: 2600
 484. Obwieszczenie Wójta - Budowa elektroenergetycznej linii kablowej 0,4kV do zasilania budynku gospodarczego w miejscowości Trzebina
  Wyświetleń: 2600
 485. Unieważnienie postępowania przetargowego nr. OWP/2007/03/02-1872149
  Wyświetleń: 2599
 486. 02.09.2014 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Przebudowę ściany zew. holu budynku GOKSIR w Lubrzy, Utwardzenie pasa drogowego w Trzebinie, przebudowa pomieszczeń higieniczno sanitarnych w remizie OSP Dytmarów
  Wyświetleń: 2597
 487. 19.10.2017r. - Nabór na wolne stanowisko urzednicze : podinspektor ds. gospodarowania mieniem
  Wyświetleń: 2597
 488. Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn: Budowa farmy wiatrowej Lubrza II wraz z infrastrukturą
  Wyświetleń: 2597
 489. Stanowisko ds. Informatyzacji, Informacji Publicznej, Promocji i Archiwum Zakładowego
  Wyświetleń: 2596
 490. 24.07.2012 Nabór na Stanowisko ds. Przygotowania inwestycji, zarządzania drogami i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 2592
 491. Oświadczenia majątkowe za rok 2008
  Wyświetleń: 2592
 492. Informacja o wynikach drugiego przetargu na sprzedaż samochodu star 200, hakowiec
  Wyświetleń: 2589
 493. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi SKRZYPIEC
  Wyświetleń: 2586
 494. Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Trzebina
  Wyświetleń: 2586
 495. 11.06.2013 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o ustaleniu lokalizacji inwestycji - rozbudowia budynku OSP w Lubrzy o pomieszczenia kotłowni
  Wyświetleń: 2585
 496. PROTOKÓŁ OCENY OFERTY Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ - 2010
  Wyświetleń: 2584
 497. Obwieszczenie o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa - Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Skrzypiec
  Wyświetleń: 2583
 498. Raport z konsultacji społecznych przeprowadzanych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko strategii rozwoju transportu obszaru funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 20116-2026 z perspektywą do 2030 z dnia 19.02.2016 r.
  Wyświetleń: 2582
 499. Nabór na Rachmistrzów Spisowych
  Wyświetleń: 2581
 500. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nr UZP 235908-2007
  Wyświetleń: 2579
 501. 23.10.2015r.- Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej w Trzebinie dz. nr 115, 124/1, 157/2 ark. m. 1
  Wyświetleń: 2574
 502. 30.11.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Budowa kontenera przeznaczonego na świetlicę wiejską w Słokowie
  Wyświetleń: 2571
 503. Informacja o wynikach przetargu na sprzedaż samochodu STAR 200
  Wyświetleń: 2569
 504. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Wykonanie worków do segregacji odpadów
  Wyświetleń: 2568
 505. 31.07.2013 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów
  Wyświetleń: 2567
 506. 08.05.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Ułożenie kostki brukowej - utworzenie miejsca rekreacyjno - turystycznego w miejscowości Prężynka
  Wyświetleń: 2565
 507. Zaproszenie do złożenia oferty na usługi społeczne pod nazwą " Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy dla pracowników OPS w Lubrzy"
  Wyświetleń: 2565
 508. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza ws. przebudowy elektroenergetycznej jednotorowej linii napowietrznej 110kV relacji GPZ Głubczyce - GPZ Prudnik na działce nr. ewid. 190 obręb Dytmarów ark. mapy 2
  Wyświetleń: 2564
 509. Modernizacja i przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych oraz remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych na terenie Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 2563
 510. 29.06.2016r. - Nabór na stanowisko : podinspektor ds. księgowości oświatowej.
  Wyświetleń: 2561
 511. 31.03.2015 Nabór na stanowisko podinspektor ds. informatyzacji, informacji publicznej, promocji i archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 2561
 512. Informacja o tworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (wykaz dokumentów)
  Wyświetleń: 2561
 513. Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Trzebina
  Wyświetleń: 2560
 514. Świadczenie usług zdrowotnych
  Wyświetleń: 2560
 515. Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono pomocy publicznej w 2006 r.
  Wyświetleń: 2560
 516. Zarządzenia i obwieszczenia
  Wyświetleń: 2560
 517. 16.07.2013 - Wymiana pokrycia dachowego budynku OSP w Trzebinie
  Wyświetleń: 2554
 518. 04.12.2015 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Dostawę paliw dla Gminy Lubrza w 2016 roku.
  Wyświetleń: 2553
 519. 07.07.2014 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 2553
 520. 25.06.2014 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: "Przebudowa pomieszczeń biblioteki w Trzebinie oraz przebudowa pasa drogowego drogi wewnętrznej przy kościele w Trzebinie"
  Wyświetleń: 2553
 521. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasiona Numer ogłoszenia: 290762 - 2010 - Postępowanie nr 2
  Wyświetleń: 2553
 522. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy linii kablowej 0,4kV wraz ze złączem kablowym do zasilania budynku gospodarczego w miejscowości Trzebina.
  Wyświetleń: 2552
 523. Ogłoszenie o przetargu - Trzebina
  Wyświetleń: 2548
 524. Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono pomocy publicznej w 2010 r.
  Wyświetleń: 2545
 525. 03.03.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa odcinka linii kablowej w Lubrzy
  Wyświetleń: 2539
 526. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz Starostwa Powiatowego w Prudniku, dla inwestycji obejmującej - przebudowę obiektu mostowego nad rzeką Prudnik w ciagu drogi powiatowej nr 1250 O
  Wyświetleń: 2535
 527. 19-01-2016r. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieuchomości rolnej
  Wyświetleń: 2533
 528. ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM, W ZAKRESIE PRZEJMOWANIA, PRZEMIESZCZANIA I DORĘCZANIA PRZESYŁEK LISTOWYCH ORAZ PACZEK POCZTOWYCH I EWENTUALNYCH ICH ZWROTÓW DLA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBRZY
  Wyświetleń: 2530
 529. Obwieszczenie Wójta - Budowa elektroenergetycznej linii kablowej do zasilania budynku mieszkalnego - Trzebina
  Wyświetleń: 2528
 530. Informacja - AZBEST
  Wyświetleń: 2527
 531. Jak sortować?
  Wyświetleń: 2524
 532. Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia na terenie Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 2523
 533. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za 2009
  Wyświetleń: 2522
 534. 02.02.2016r.- Nabór na stanowisko: podinspektor ds. zezwoleń, zdrowia i zabytków
  Wyświetleń: 2521
 535. 21.02.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Opracowanie projektów decyzji oraz sporządzanie opinii w zakresie planowania przestrzennego w 2012r.
  Wyświetleń: 2520
 536. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „ Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Biała-Dobroszewice”.
  Wyświetleń: 2519
 537. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi TRZEBINA
  Wyświetleń: 2518
 538. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubrza
  Wyświetleń: 2517
 539. Otwarty konkurs ofert na zadania realizowane w 2011r. z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 2516
 540. 20.08.2014 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Przebudowę pomieszczeń higieniczno - sanitarnych w budynku remizy OSP w Dytmarowie
  Wyświetleń: 2515
 541. 03.10.2012 ZGKIM w Lubrzy zaprasza do złożenia oferty na: Dostawę opału do placówek ZGKiM w sezonie grzewczym 2012/2013
  Wyświetleń: 2512
 542. 17.07.2014 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: "Przebudowa (utwardzenie)pasa drogowego drogi wewnętrznej przy kościele w miejscowości Trzebina na działce nr 695"
  Wyświetleń: 2512
 543. Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono pomocy publicznej w 2007 r.
  Wyświetleń: 2511
 544. Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Lubrza z dnia 11.10.2013r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu MPZP terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi PRĘŻYNKA - LUBRZA, wyłożonego do publicznego wglądu.
  Wyświetleń: 2507
 545. 03.07.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o ustaleniu lokalizacji inwestycji - Budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia do zasilania budynków mieszkalnych w miejscowości Lubrza
  Wyświetleń: 2505
 546. Zaproszenie do złożenia oferty do zadania "Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubrza"
  Wyświetleń: 2501
 547. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi LUBRZA
  Wyświetleń: 2500
 548. Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2009
  Wyświetleń: 2499
 549. Świadczenie usług ochrony
  Wyświetleń: 2499
 550. 25.03.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wszczęciu postępowania - Rozbudowa budynku OSP w Lubrzy o pomieszczenia kotłowni
  Wyświetleń: 2498
 551. 08.11.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Remont chodnika około 100m2 w miejscowości Nowy Browiniec
  Wyświetleń: 2496
 552. 10.04.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Dostawę kontenera asenizacyjnego typu hakowiec
  Wyświetleń: 2494
 553. 10.08.2012 Przewóz uczniów do Gimnazjum, Szkół Podstawowych i dzieci do przedszkoli na terenie Gminy Lubrza w roku szkolnym 2012/2013
  Wyświetleń: 2492
 554. 04.12.2014 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Dostawę paliw dla Gminy Lubrza w 2015 roku.
  Wyświetleń: 2491
 555. Dostawa (leasing operacyjny ) śmieciarki o pojemności skrzyni ładunkowej 16,0 - 17,0 m3 na podwoziu samochodowym Numer ogłoszenia: 375139 - 2008
  Wyświetleń: 2491
 556. Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - wydobycie kruszywa naturalnego ze złoża SKRZYPIEC
  Wyświetleń: 2491
 557. Ogłoszenie wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym położonych w obrębie Prężynka
  Wyświetleń: 2491
 558. Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2007
  Wyświetleń: 2484
 559. 20.08.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Trzebina
  Wyświetleń: 2482
 560. 27.11.2017r. - Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. inwestycji
  Wyświetleń: 2481
 561. 25-08-2015r. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na modernizację budynku OSP Trzebina
  Wyświetleń: 2478
 562. Odpowiedź na zapytania dotyczące sieci wodociągowo tranzytowej z pompownią strefową Dytmarów - Lubrza
  Wyświetleń: 2478
 563. 28.02.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o ustaleniu lokalizacji inwestycji - Budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia do zasilania budynków mieszkalnych w miejscowości Skrzypiec
  Wyświetleń: 2474
 564. 01.02.2012 Zaproszenie do składania ofert cenowych na zakup i dostawę materiałów biurowych i papierniczych dla Gminy Lubrza na rok 2012
  Wyświetleń: 2472
 565. 09.12.2016 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : zakup bezgotówkowy paliw płynnych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy
  Wyświetleń: 2471
 566. 11.06.2013 - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Budowę boiska do tenisa ziemnego w miejscowości Olszynka
  Wyświetleń: 2468
 567. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi TRZEBINA
  Wyświetleń: 2468
 568. Obwieszczenie Wójta - Budowa elektroenergetycznej linii kablowej 0,4kV do zasilania budynku mieszkalnego w miejscowości Lubrza ul. Dożynkowa
  Wyświetleń: 2468
 569. 09.05.2016r. - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Remont cząstkowy nawierzchni dróg wewnętrznych i gminnych w 2016r. w Gminie Lubrza.
  Wyświetleń: 2464
 570. 28.05.2014 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: " Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Lubrza"
  Wyświetleń: 2462
 571. 04.06.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wszczęciu postępowania dla inwestycji: Budowa sieci wodociągowej w m. Jasiona
  Wyświetleń: 2461
 572. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2018
  Wyświetleń: 2460
 573. Świadczenie usług ochrony
  Wyświetleń: 2459
 574. Ogłoszenie o dokonaniu wyboru oferty w postępowaniu przetargowym Nr UZP 179388-2008
  Wyświetleń: 2458
 575. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przewóz uczniów do Gimnazjum w Lubrzy, Szkoły Podstawowej w Dytmarowie oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Niepublicznych Szkół w Kup na rok szkolny 2010-2011
  Wyświetleń: 2458
 576. 06.05.2016r. - Nabór na stanowisko : Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 2457
 577. Obwieszczenia o przystąpieniu do sporządzania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lubrza
  Wyświetleń: 2456
 578. Ochrona
  Wyświetleń: 2456
 579. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za 2006
  Wyświetleń: 2456
 580. Szkoła Podstawowa w Lubrzy
  Wyświetleń: 2455
 581. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup ławek i stołów ogrodowych
  Wyświetleń: 2453
 582. 17.06.2014 Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
  Wyświetleń: 2451
 583. Ogłoszenie przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnych na okres do trzech lat stanowiących własność Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 2451
 584. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej na rok 2012 na terenie Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 2449
 585. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 2449
 586. Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej przebudowy mostu nad rzeką Prudnik w miejscowości Skrzypiec w ciągu drogi powiatowej Nr 1250 O
  Wyświetleń: 2446
 587. Ogłoszenie o dokonaniu wyboru oferty w postępowaniu przetargowym Nr UZP 235908-2007
  Wyświetleń: 2444
 588. 2-gi przetarg ustny-nieograniczony na sprzedaż samochodu star 200, hakowiec.
  Wyświetleń: 2442
 589. 18.04.2012 Drugie zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Dostawę kontenera asenizacyjnego typu hakowiec
  Wyświetleń: 2441
 590. Druki i formularze
  Wyświetleń: 2441
 591. Zaproszenie do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę na usługi społeczne - usługi pocztowe w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubrzy
  Wyświetleń: 2440
 592. Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja i rozbudowa wiejskiego domu kultury w miejscowości Olszynka, Działka 129/1;130/1 Numer ogłoszenia: 350382 - 2009
  Wyświetleń: 2436
 593. Przetarg ustny-nieograniczony na sprzedaż samochodu star 200, hakowiec
  Wyświetleń: 2435
 594. 19.05.2014 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: " Remont cząstkowy dróg na terenie Gminy Lubrza"
  Wyświetleń: 2434
 595. 04.02.2015 Wykaz nieruchomosci niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
  Wyświetleń: 2433
 596. 17.01.2018r. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE REFERENT DS. ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH ORAZ DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH WOBEC DŁUŻNIKÓW ALIMENTACYJNYCH
  Wyświetleń: 2432
 597. 24.09.2014 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Przebudowa (utwardzenie) pasa drogi przy kościele w Trzebinie oraz przebudowa pomieszczeń higieniczno sanitarnych w budynku remizy OSP Dytmarów
  Wyświetleń: 2425
 598. 11.03.2014 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację Programu przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Lubrza
  Wyświetleń: 2422
 599. OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY LUBRZA NA ROK 2009 Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE GMINY LUBRZA
  Wyświetleń: 2422
 600. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza V.7331.2.8.2015.ROŚ
  Wyświetleń: 2416
 601. 08.07.2013 - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Remont drogi wewnętrznej dz. nr 222 w miejscowości Prężynka
  Wyświetleń: 2412
 602. 18.08.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o ustaleniu lokalizacji inwestycji - Rozbudowa boiska Dytmarów - Skrzypiec
  Wyświetleń: 2411
 603. 03.09.2014 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Remont pomieszczeń w budynku OSP w Trzebinie
  Wyświetleń: 2410
 604. 09.07.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci wodociągowej na gruntach wsi Jasiona
  Wyświetleń: 2410
 605. 2012-01-05 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę paliw dla Gminy Lubrza w 2012r
  Wyświetleń: 2408
 606. Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego partii politycznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (wykaz dokumentów)
  Wyświetleń: 2407
 607. Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Lubrza z dnia 11.10.2013r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu MPZP terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi PRĘŻYNKA – LUBRZA - OLSZYNKA, wyłożonego do publicznego wglądu.
  Wyświetleń: 2407
 608. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubrzy ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Główny Księgowy
  Wyświetleń: 2402
 609. 24.02.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - farmy wiatrowe
  Wyświetleń: 2401
 610. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy ogłasza drugi przetarg na sprzedaż koparko-ładowarki AHLMANN AL8C
  Wyświetleń: 2401
 611. 13.08.2012 III Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę wodociągowej sieci rozdzielczej dla terenów zabudowy mieszkaniowej w Skrzypcu
  Wyświetleń: 2400
 612. Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie Nr UZP 89480-2008 - Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr dz. 347 na potoku Granicznym w m. Trzebina.
  Wyświetleń: 2400
 613. 22.05.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Wykonanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania zmiany pozwolenia na budowę kontenerowej świetlicy więjskiej w Jasionie
  Wyświetleń: 2399
 614. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za 2005
  Wyświetleń: 2399
 615. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 728 198,00 zł
  Wyświetleń: 2398
 616. PROTOKÓŁ OCENY OFERTY Z ZAKRESU OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ - 2010
  Wyświetleń: 2396
 617. 31.07.2013 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów
  Wyświetleń: 2390
 618. Wykaz nieruchomości gruntowych do sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych z dnia 21.03.2011r.
  Wyświetleń: 2390
 619. Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Lubrza z dnia 11.10.2013r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu MPZP terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi PRĘŻYNKA, wyłożonego do publicznego wglądu.
  Wyświetleń: 2389
 620. Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych: Numer ogłoszenia: 65942 - 2011
  Wyświetleń: 2389
 621. Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Lubrza z dnia 11.10.2013r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu MPZP terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi LASKOWICE – NOWY BROWINIEC, wyłożonego do publicznego wglądu.
  Wyświetleń: 2388
 622. 25.05.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Wykonanie parkingu dla samochodów dz. nr 271 karta mapy 3 (na placu kościoła) w miejscowości Prężynka
  Wyświetleń: 2383
 623. 31.05.2012 II Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Wykonanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania zmiany pozwolenia na budowę kontenerowej świetlicy więjskiej w Jasionie
  Wyświetleń: 2383
 624. Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubrza położonej we wsi Prężynka w trybie rokowań
  Wyświetleń: 2381
 625. 04.07.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Termomodernizacja budynku OSP w Dytmarowie
  Wyświetleń: 2375
 626. 24.03.2014 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację Programu przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Lubrza
  Wyświetleń: 2373
 627. 27.01.2012 Zaproszenie do złożenia ferty cenowej na Wycenę nieruchomości Gminy Lubrza na rok 2012
  Wyświetleń: 2373
 628. Stanowisko ds. Unii Europejskiej i Promocji Gminy
  Wyświetleń: 2372
 629. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy linii kablowej 0,4kV wraz ze złączem kablowym do zasilania budynku mieszkalnego w miejscowości Lubrza , ul. Dożynkowa
  Wyświetleń: 2372
 630. 11.10.2012 Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Lubrzy ogłasza przetarg na: Dostawę węgla kamiennego, miału węglowego, ekogroszku i flotokoncentratu do kotłowni obiektów GOKSiR w Lubrzy - wyłonienie wykonawcy
  Wyświetleń: 2369
 631. MPZP Trzebina wieś
  Wyświetleń: 2369
 632. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 2369
 633. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rok 2009
  Wyświetleń: 2368
 634. Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2006
  Wyświetleń: 2365
 635. 16.10.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji: Budowa sieci światłowodowej w kanalizacji teletechnicznej.
  Wyświetleń: 2363
 636. 19-06-2015r. Zaproszenie do złożenia oferty na termomodernizacji budynku Wiejskiego Domu Kultury w Skrzypcu
  Wyświetleń: 2356
 637. Ogłoszenie czwartego rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubrza położonych w Prężynce.
  Wyświetleń: 2356
 638. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM, W ZAKRESIE PRZEJMOWANIA, PRZEMIESZCZANIA I DORĘCZANIA PRZESYŁEK LISTOWYCH ORAZ PACZEK POCZTOWYCH I EWENTUALNYCH ICH ZWROTÓW DLA OPS W LUBRZY- II POSTĘPOWANIE
  Wyświetleń: 2356
 639. 04.08.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wszczęciu postępowania: "Rozbudowa boiska Dytmarów - Skrzypiec"
  Wyświetleń: 2354
 640. ZGKiM w Lubrzy ogłasza przetarg na dostawę paliw płynnych
  Wyświetleń: 2350
 641. Obwieszczenie - Budowa linii kablowej i linii napowietrznej oraz słupowej stacji transformatorowej w Trzebinie.
  Wyświetleń: 2343
 642. Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Lubrza z dnia 11.10.2013r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu MPZP terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi SŁOKÓW – LASKOWICE – NOWY BROWINIEC, wyłożonego do publicznego wglądu.
  Wyświetleń: 2341
 643. 14.10.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego "Rozbudowa boiska Dytmarów - Skrzypiec"
  Wyświetleń: 2340
 644. 23.07.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o umorzeniu postępowania: "Rozbudowa boiska Dytmarów - Skrzypiec"
  Wyświetleń: 2338
 645. 26-01-2016r. Wykaz nieruchomosci niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2337
 646. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej do zadania pn.: "Wykonanie i remont (modernizacja) przejść i chodników na terenie Gminy Lubrza w 2018 roku"
  Wyświetleń: 2337
 647. 10.10.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wszczęciu postępowania: "Rozbudowa boiska Dytmarów - Skrzypiec"
  Wyświetleń: 2331
 648. 13.11.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej: Przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w Lubrzy
  Wyświetleń: 2329
 649. Dostawa opału do kotłowni obiektów GOKSiR w Lubrzy
  Wyświetleń: 2327
 650. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Adaptacja budynku bramnego na wielokulturową Izbę Regionalną, renowacja muru zamkowego i figury św. Jana Nepomucena oraz kapliczki w Trzebinie. Numer ogłoszenia: 422918 - 2009;
  Wyświetleń: 2327
 651. 08.11.2017r. - Nabór na wolne stanowisko urzędnicze : podinspektor ds. inwestycji
  Wyświetleń: 2326
 652. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2.200.000zł na pokrycie finansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Lubrza w 2010r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych kredytów
  Wyświetleń: 2323
 653. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM, W ZAKRESIE PRZEJMOWANIA, PRZEMIESZCZANIA I DORĘCZANIA PRZESYŁEK LISTOWYCH ORAZ PACZEK POCZTOWYCH I EWENTUALNYCH ICH ZWROTÓW DLA OPS W LUBRZY- III POSTĘP.
  Wyświetleń: 2323
 654. 17.05.2013 - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Remont drogi wewnętrznej dz. nr 222 w miejscowości Prężynka
  Wyświetleń: 2320
 655. 29.04.2016r. - nabór na wolne stanowisko pracy: podinspektor ds. dochodów i windykacji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  Wyświetleń: 2320
 656. Rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie gmin Prudnik i Lubrza
  Wyświetleń: 2319
 657. 22.10.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej: Dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby ZPS w Lubrzy
  Wyświetleń: 2315
 658. 16.07.2013 - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Remont drogi wewnętrznej dz. nr 222 w miejscowości Prężynka
  Wyświetleń: 2312
 659. Świadczenie usług pocztowych
  Wyświetleń: 2311
 660. OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY LUBRZA NA ROK 2010 Z ZAKRESU OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ NAD OSOBAMI CHORYMI, STARSZYMI, NIEPEŁNOSPRAWNYMI W ŚRODOWISKU DOMOWYM
  Wyświetleń: 2310
 661. Obwieszczenie Wójta - Budowa elektroenergetycznej linii kablowej 0,4kV wraz ze złączem kablowym w miejscowości Skrzypiec
  Wyświetleń: 2308
 662. 12.05.2015 r. Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
  Wyświetleń: 2306
 663. Oświadczenia majątkowe za rok 2018
  Wyświetleń: 2304
 664. Oświadczenia majątkowe za rok 2017
  Wyświetleń: 2301
 665. 14-12-2016r Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2300
 666. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania MPZ przestrzennego oraz przystąpieniu do przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko MPZ przestrzennego lokalizacji farm wiatrowych
  Wyświetleń: 2300
 667. Zaproszenie do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę na usługi społeczne - usługi pocztowe w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubrzy- II postepowanie
  Wyświetleń: 2297
 668. 18.11.2014 r. Wykaz nieruchomosci niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
  Wyświetleń: 2294
 669. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa farmy wiatrowej Lubrza II wraz z infrastrukturą towarzyszącą
  Wyświetleń: 2294
 670. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu dotyczące rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Lubrza - Prudnik w km. 52+748-54+601 obręb Lubrza.
  Wyświetleń: 2291
 671. 12.08.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o ustaleniu lokalizacji inwestycji - Budowa chodnika z kostki brukowej (ciąg pieszy publiczny)
  Wyświetleń: 2290
 672. 26.06.2013 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy ogłasza przetarg na: Montaż kontenerów modułowych świetlicy wiejskiej
  Wyświetleń: 2289
 673. 1.04.2015r. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wyłożeniu do publiczbego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego TRZEBINA
  Wyświetleń: 2287
 674. Ogłoszenie o zamówieniu Nr UZP 208417 - 2008. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotowego na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy na 2008r.
  Wyświetleń: 2285
 675. Wybory Prezydenckie 2020
  Wyświetleń: 2285
 676. 12.12.2011 - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostarczenie sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy w Lubrzy
  Wyświetleń: 2283
 677. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lubrza
  Wyświetleń: 2283
 678. Oświadczenia majątkowe radnych - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 2283
 679. Przewóz uczniów do Gimnazjum i Szkół Podstawowych na terenie Gminy Lubrza w roku szkolnym 2011/2012 Numer ogłoszenia: 227204 - 2011; data zamieszczenia: 02.08.2011
  Wyświetleń: 2280
 680. 04.08.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o ustaleniu lokalizacji inwestycji - Rozbudowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia i oświetlenia drogowego w m. Lubrza, ul. Dożynkowa i Spółdzielcza
  Wyświetleń: 2277
 681. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przebudowa drogi gminnej nr 107318 O w miejscowości Trzebina, gmina Lubrza Numer ogłoszenia: 163852 - 2009
  Wyświetleń: 2277
 682. Ogłoszenie o zamówieniu Nr UZP 235908-2007 - Udzielenie i obsługa kredytu 2007.
  Wyświetleń: 2271
 683. 21-01-2016 Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do oddania w dzierżawę w 2016 roku na okres do 3 lat
  Wyświetleń: 2268
 684. Numer ogłoszenia: 132084 - 2007; data zamieszczenia: 01.08.2007 - Przewóz uczniów do gimnazjum i szkół podstawowych na terenie Gminy Lubrza oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Niepublicznych Szkół w Kup w latach 2007 - 2010
  Wyświetleń: 2265
 685. Zaproszenie do złożenia oferty na remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych i wewnętrznych Gminy Lubrza w roku 2015
  Wyświetleń: 2265
 686. Informacja o wynikach przeprowadzonego przetargu w dniu 10.12.2015r.
  Wyświetleń: 2259
 687. 16.12.2016r. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Dostawę paliw dla Gminy Lubrza w 2017r. - II POSTĘPOWANIE
  Wyświetleń: 2255
 688. 14.06.2012 III Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Wykonanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania zmiany pozwolenia na budowę kontenerowej świetlicy więjskiej w Jasionie
  Wyświetleń: 2252
 689. Kontrole podatkowe
  Wyświetleń: 2251
 690. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
  Wyświetleń: 2250
 691. 12.05.2015 r. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o rozbudowę sieci rozdzielczej wodociągowej wsi Skrzypiec
  Wyświetleń: 2245
 692. 07-07-2015 r. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Trzebina", uchwalonego uchwałą Nr VIII/47/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 8 czerwca 2015r.
  Wyświetleń: 2244
 693. 23-11-2016r Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2242
 694. Obwieszczenie Wójta - Budowa Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej o oznaczeniu PRD5004_B, Nowy Browiniec
  Wyświetleń: 2242
 695. 14.08.2014 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Przebudowę ściany zewnętrznej holu budynku GOKSiR w Lubrzy
  Wyświetleń: 2241
 696. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Skrzypiec
  Wyświetleń: 2240
 697. 31.07.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Remont drogi na odcinku 290 mb od posesji 75A do skrzyżowania z drogą powiatową Skrzypiec - Trzebina
  Wyświetleń: 2238
 698. 02.07.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Zorganizowanie bezpiecznego przewozu dzieci w ramach zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii
  Wyświetleń: 2235
 699. OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY LUBRZA NA ROK 2010 Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE GMINY LUBRZA
  Wyświetleń: 2230
 700. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lubrza
  Wyświetleń: 2219
 701. OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY LUBRZA NA ROK 2009 Z ZAKRESU OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ NAD OSOBAMI CHORYMI, STARSZYMI, NIEPEŁNOSPRAWNYMI W ŚRODOWISKU DOMOWYM
  Wyświetleń: 2218
 702. 2021
  Wyświetleń: 2212
 703. 05.09.2012 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania MPZ przestrzennego oraz przystąpieniu do przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko MPZ przestrzennego dla części udokumentowanego złoża surowców naturalnych Skrzypiec ...
  Wyświetleń: 2210
 704. 27.03.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o zawieszeniu postępowania administracyjnego wszczętego na winosek Tauron Dystrybucja S.A.
  Wyświetleń: 2208
 705. 18-01-2017r Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2206
 706. 13-04-2016r Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2204
 707. 01-12-2015 Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
  Wyświetleń: 2201
 708. Elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 2201
 709. Zmiana rozstrzygnięć Wójta Gminy Lubrza z dnia 09 grudnia 2011r. w sprawie rozpatrzenia wniosków wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej
  Wyświetleń: 2201
 710. Ogłoszenie o wyborze najkorzysniejszej oferty na przebudowe drogi gminnej nr 107318 O w miejscowości Trzebina, gmina Lubrza
  Wyświetleń: 2198
 711. 16.12.2011 - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę komputerów poleasingowych dla Urzędu Gminy w Lubrzy
  Wyświetleń: 2195
 712. Dostawa (leasing operacyjny ) śmieciarki o pojemności skrzyni ładunkowej 16,0 - 17,0 m3 na podwoziu samochodowym Numer ogłoszenia: 17197-2009; data zamieszczenia: 15.01.2009r.
  Wyświetleń: 2188
 713. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotowego na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy na 2008r. Numer ogłoszenia: 263905 - 2008
  Wyświetleń: 2187
 714. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Modernizacja i rozbudowa wiejskiego domu kultury w miejscowości Olszynka
  Wyświetleń: 2187
 715. 21-09-2016r Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2185
 716. 12.05.2015r. Obwieszczenie o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Trzebina
  Wyświetleń: 2183
 717. Rok 2017
  Wyświetleń: 2179
 718. 20.04.2016r. - Nabór na stanowisko : Specjalista do spraw koordynowania projektów - Kietrz
  Wyświetleń: 2173
 719. unieważnienie postępowania przetargowego nr. OWP/2007/02/16-1472420
  Wyświetleń: 2171
 720. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM, W ZAKRESIE PRZEJMOWANIA, PRZEMIESZCZANIA I DORĘCZANIA PRZESYŁEK LISTOWYCH ORAZ PACZEK POCZTOWYCH I EWENTUALNYCH ICH ZWROTÓW DLA OPS W LUBRZY
  Wyświetleń: 2171
 721. 05.08.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o ustaleniu lokalizacji inwestycji - Budowa odwodnienia wokół budynku, oraz budowa bezodpływowego zbiornika na nieczystości - Dytmarów
  Wyświetleń: 2168
 722. Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie Nr UZP 208417 - 2008 Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotowego na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy na 2008r.
  Wyświetleń: 2160
 723. 15.09.2015r. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o decyzji rozbudowy sieci rozdzielczej wodociągowej w miejscowości Trzebina.
  Wyświetleń: 2159
 724. Ogłoszenie trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Trzebina
  Wyświetleń: 2153
 725. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za 2017
  Wyświetleń: 2149
 726. Odpowiedź na zapytania dotyczących zamówienia - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2 200 000zł na pokrycie finansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Lubrza w 2010r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych kredytów
  Wyświetleń: 2148
 727. 01.02.2016r. - Nabór na stanowisko : Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 2144
 728. 01-03-2017r Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2141
 729. Ogłoszenie o wyborze najkorzysniejszej oferty na dostawę (leasing operacyjny ) śmieciarki o pojemności skrzyni ładunkowej 16,0 - 17,0 m3 na podwoziu samochodowym.
  Wyświetleń: 2138
 730. 20.11.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji: Budowa linii kablowej 15kV w obrębie wsi Lubrza
  Wyświetleń: 2137
 731. 06-10-2015 r. Wykaz nieruchomości niezabudowanych do dzierżawy na okres 3 lat
  Wyświetleń: 2133
 732. 24.02.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - farmy wiatrowe
  Wyświetleń: 2130
 733. 23.06.2015 r. Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
  Wyświetleń: 2128
 734. Rok 2016
  Wyświetleń: 2120
 735. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Lubrza z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób na rok 2018
  Wyświetleń: 2118
 736. Dostawa opału do placówek ZGKIM w sezonie grzewczym 2013/2014
  Wyświetleń: 2117
 737. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawa (leasing operacyjny ) śmieciarki o pojemności skrzyni ładunkowej 16,0 - 17,0 m3 na podwoziu samochodowym.
  Wyświetleń: 2110
 738. 28.07.2015r. Obwieszczenie w sprawie rozbudowy sieci rozdzielczej wodociągowej w miejscowości Trzebina
  Wyświetleń: 2105
 739. 18.07.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wszczęciu postępowania dla inwestycji: Wykoanie przejścia pomiędzy posesjami ul. Wolności nr 60 a nr 62 do ul. Nowej Naprawy
  Wyświetleń: 2104
 740. 23.04.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Malowanie spinalni OSP Prężynka
  Wyświetleń: 2104
 741. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 2104
 742. 05-01-2016r. - Nabór na stanowisko: Informatyk
  Wyświetleń: 2103
 743. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla budowy biogazowni rolniczej o mocy ok. 2.0 MW
  Wyświetleń: 2100
 744. 26.11.2015r.- Nabór na stanowisko: Informatyk
  Wyświetleń: 2097
 745. Obwieszczenie Burmistrza Nysy o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Ogólnej OF Partnerstwo Nyskie 2020
  Wyświetleń: 2096
 746. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2.200.000zł na pokrycie finansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Lubrza w 2010r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych kredytów Numer ogłoszenia: 142082 - 2010
  Wyświetleń: 2091
 747. 27.02.2019r. - Nabór na wolne stanowisko pracy: Podinspektor ds. planowania przestrzennego i inwestycji.
  Wyświetleń: 2086
 748. OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY LUBRZA NA ROK 2011 Z ZAKRESU OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ NAD OSOBAMI CHORYMI, STARSZYMI, NIEPEŁNOSPRAWNYMI W ŚRODOWISKU DOMOWYM
  Wyświetleń: 2072
 749. Ogłoszenie o 2-gim przetargu - nieruchomość położnona w Prężynce o pow. 5,500ha.
  Wyświetleń: 2068
 750. Obwieszczenie - przebudowy gminnej drogi publicznej nr 17314 O (ul: Nowej Naprawy)
  Wyświetleń: 2067
 751. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Modernizacja i rozbudowa wiejskiego domu kultury w miejscowości Olszynka. Numer ogłoszenia: 410338 - 2009;
  Wyświetleń: 2066
 752. 07.12.2011 - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
  Wyświetleń: 2064
 753. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2.200.000zł na pokrycie finansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Lubrza w 2010r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych kredytów
  Wyświetleń: 2060
 754. 05.09.2012 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania MPZ przestrzennego oraz przystąpieniu do przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko MPZ przestrzennego terenu górniczego Trzebina
  Wyświetleń: 2056
 755. 26.11.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci światowodowej w kanalizacji teletechnicznej
  Wyświetleń: 2056
 756. OGŁOSZENIA Podatki Podatki Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono pomocy publicznej w 2013 r.
  Wyświetleń: 2049
 757. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA Dostawa opału do placówek GOKSiR w Lubrzy. NUMER OWP/2006/12/08-1613583
  Wyświetleń: 2036
 758. 14.10.2014 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Modernizację budynku remizy OSP w Dytmarowie poprzez wykonanie odwodnienia (etap I)
  Wyświetleń: 2035
 759. OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY LUBRZA NA ROK 2011 Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE GMINY LUBRZA
  Wyświetleń: 2032
 760. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr P 1267
  Wyświetleń: 2031
 761. 04.06.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wszczęciu postępowania dla inwestycji: Rozbudowa elektroenergetycznej linii niskiego napięcia i oświetlenia drogowego w m. Lubrza, ul. Dożynkowa i Spółdzielcza
  Wyświetleń: 2028
 762. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Adaptacja budynku bramnego na wielokulturową Izbę Regionalną, renowacja muru zamkowego i figury św. Jana Nepomucena oraz kapliczki w Trzebinie.
  Wyświetleń: 2028
 763. Rok 2015
  Wyświetleń: 2028
 764. Obwieszczenie Burmistrza Nysy o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Społecznego OF Partnerstwo Nyskie 2020
  Wyświetleń: 2025
 765. 19.09.2016 ZGKIM w Lubrzy zaprasza do złożenia oferty na: Dostawę opału do placówek ZGKiM w sezonie grzewczym 2016/2017
  Wyświetleń: 2022
 766. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr dz. 347 na potoku Granicznym w m. Trzebina.
  Wyświetleń: 2020
 767. Zapewnianie dostępności
  Wyświetleń: 2020
 768. 09.12.2016 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Dostawę paliw dla Gminy Lubrza w 2017 roku.
  Wyświetleń: 2006
 769. 1.04.2015r. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lubrza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego TRZEBINA.
  Wyświetleń: 2006
 770. Zarządzenie Wójta w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków z terenu Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 2005
 771. Wykonanie i remont (modernizacja) przejść i chodników na terenie Gminy Lubrza w 2017 roku.
  Wyświetleń: 1980
 772. 17.12.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o zakończeniu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji: Budowa linii kablowej 15kV w obrębie wsi Lubrza
  Wyświetleń: 1969
 773. 28.07.2015r. Wykaz nieruchomości gruntowych położonych w Lubrzy przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 1968
 774. 04.06.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wszczęciu postępowania dla inwestycji: Rozbudowa boiska Dytmarów - Skrzypiec
  Wyświetleń: 1962
 775. Unieważnie postępowania Nr 375139-2008, o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę (leasing operacyjny) śmieciarki o pojemności 16,0-17,0 m3, na podwoziu samochodowym.
  Wyświetleń: 1961
 776. 14-06-2017r Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1958
 777. 04.06.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wszczęciu postępowania dla inwestycji: Przebudowa holu budynku Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubrzy
  Wyświetleń: 1943
 778. 17-04-2018r - Nabór na stanowisko: Dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego w Lubrzy
  Wyświetleń: 1943
 779. Świadczenie usług zdrowotnych
  Wyświetleń: 1933
 780. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu dot.budowy 24 elektrowni wiatrowych do 4 MW każda, wysokości maksymalnej ponad poziomem terenu nieprzekraczającego 200 m, o łącznej mocy 96 MW zlokalizowanych w gm. Lubrza.
  Wyświetleń: 1927
 781. 16.06.2015r. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania o rozbudowę sieci rozdzielczej wodociągowej wsi Skrzypiec
  Wyświetleń: 1925
 782. 20.04.2016r. - Nabór na stanowisko : Specjalista do spraw promocji i monitoringu - Kietrz
  Wyświetleń: 1917
 783. Obwieszczenie Burmistrza Nysy o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Rynku Pracy OF Partnerstwo Nyskie 2020
  Wyświetleń: 1910
 784. 05.07.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Zakup karuzel na place zabaw w ramach zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii
  Wyświetleń: 1901
 785. Dostawa paliw dla Gminy Lubrza na rok 2018r.
  Wyświetleń: 1901
 786. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nr UZP 179388-2008. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej przy Zespole Szkół Publicznych w Lubrzy.
  Wyświetleń: 1898
 787. Zaproszenie do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę na usługi społeczne - usługi z zakresu medycyny pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubrzy
  Wyświetleń: 1895
 788. Informacja
  Wyświetleń: 1876
 789. 14-03-2018r Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1875
 790. Przebudowa drogi powiatowej nr P 1267 O, budowa ciągów pieszych, budowa miejsc postojowych oraz przebudowa obiektów towarzyszących w pasie drogowym ulicy Wolności w Lubrzy w km 0+195 do km 2+203" obręb Lubrza.
  Wyświetleń: 1866
 791. 09.07. 2019 r.- Nabór na stanowisko:młodszy referent ds. planowania przestrzennego i inwestycji
  Wyświetleń: 1861
 792. 03-08-2015r. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wszczęciu postępowania o kompleksowej przebudowie konstrukcji i poszyciu dachu na budynek kościoła parafialnego w Nowym Browińcu
  Wyświetleń: 1858
 793. Wybory Prezydenckie 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 1852
 794. Obwodowe komisje wyborcze
  Wyświetleń: 1843
 795. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu opieki pielęgniarskiej nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi w miejscu ich przebywania na rok 2012, na trerenie Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 1834
 796. 01.02.2019r.- Nabór na stanowisko: podinspektor ds. obsługi sekretariatu
  Wyświetleń: 1827
 797. Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
  Wyświetleń: 1827
 798. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 1809
 799. Karty zabytków
  Wyświetleń: 1808
 800. Drogi i transport zbiorowy
  Wyświetleń: 1807
 801. Obwieszczenie o przystapieniu do opracowania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 1800
 802. Transmisja obrad Rady Gminy
  Wyświetleń: 1784
 803. Gospodarka Odpadami - Infografiki
  Wyświetleń: 1780
 804. Modernizacja budynku GOK w Lubrzy w zakresie termomodernizacji Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 1770
 805. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 1770
 806. Terytorialna Komisja Wyborcza
  Wyświetleń: 1737
 807. Zgłoszenie zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków do ewidencji gminnej
  Wyświetleń: 1733
 808. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 1723
 809. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 1713
 810. Informacja w sprawie wysokości udzielanych dotacji oświatowych na rok 2019 przez Gminę Lubrza
  Wyświetleń: 1706
 811. Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego V.6733.1.13.2019.ZPI
  Wyświetleń: 1704
 812. Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Lubrza z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży na rok 2018
  Wyświetleń: 1693
 813. Świadczenie usług zdrowotnych na 2019 - OPS
  Wyświetleń: 1685
 814. Dostawa używanego autobusu dla potrzeb Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 1680
 815. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 1680
 816. Petycje
  Wyświetleń: 1679
 817. Ogłoszenie czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Trzebina
  Wyświetleń: 1671
 818. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1641
 819. 29.01.2015 Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do oddania w dzierżawę w 2015 roku na okres do 3 lat
  Wyświetleń: 1633
 820. 07.11.2018r.- Nabór na stanowisko: referent ds. finansowo- administracyjnych
  Wyświetleń: 1621
 821. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zaświadczenie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1618
 822. Ogłoszenie konkursu na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lubrzy
  Wyświetleń: 1611
 823. Świadczenie usług pocztowych na rok 2019 - OPS
  Wyświetleń: 1606
 824. Budowa latarni oświetlenia ulicznego wraz z podłączeniem do istniejącego słupa linii N/N - Jasiona
  Wyświetleń: 1595
 825. Okręgi wyborcze
  Wyświetleń: 1587
 826. Decyzja Środowiskowa dla przedsięwzięcia polegającego na etapowej budowie "Centrum Usługowo-Handlowe Lubrza"
  Wyświetleń: 1586
 827. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Lubrza z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób na rok 2019
  Wyświetleń: 1585
 828. NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021
  Wyświetleń: 1584
 829. MPZP Skrzypiec tereny zabud.mieszk
  Wyświetleń: 1583
 830. MPZP Wiatraki
  Wyświetleń: 1582
 831. 05.06.2019 Wykonanie pełnej dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i pozwoleniami na budowę polderu wodnego w Krzyżkowicach
  Wyświetleń: 1580
 832. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za 2018
  Wyświetleń: 1571
 833. 08.05. 2019 r.- Nabór na stanowisko: podinspektor ds. księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 1556
 834. 01.02.2019r.- Nabór na stanowisko: podinspektor ds. kadrowych i organizacyjnych
  Wyświetleń: 1543
 835. Archiwum nagrań obrad Rady Gminy
  Wyświetleń: 1541
 836. Budowa latarni oświetlenia ulicznego wraz z podłączeniem do istniejącego słupa linii N/N - Skrzypiec
  Wyświetleń: 1540
 837. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 1536
 838. Rozbudowa linii kablowej 0,4 kV celem zasilenia domu jednorodzinnego w miejscowości Jasiona
  Wyświetleń: 1535
 839. Informacja w sprawie wysokości udzielanych dotacji oświatowych na rok 2020 przez Gminę Lubrza
  Wyświetleń: 1526
 840. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej do zadania pn.: Dowóz uczniów do Niepublicznej Szkoły w Dytmarowie w roku szkolnym 2018/2019 w miesiącach od września do grudnia 2018r. - NR3
  Wyświetleń: 1522
 841. Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 2.6733.2019
  Wyświetleń: 1521
 842. 07.11.2018r.- Nabór na stanowisko: podinspektor ds. księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 1519
 843. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o zakończeniu postępowania V.6733.2.9.2019.ZPI
  Wyświetleń: 1517
 844. Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnych na okres do trzech lat stanowiących własnośc Gminy
  Wyświetleń: 1517
 845. Budżet 2020
  Wyświetleń: 1511
 846. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Lubrza z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży na rok 2019
  Wyświetleń: 1509
 847. 08.05. 2019 r.- Nabór na stanowisko: referent ds. planowania przestrzennego i inwestycji
  Wyświetleń: 1504
 848. MPZP tereny górnicze Trzebina
  Wyświetleń: 1504
 849. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Lubrza z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2019
  Wyświetleń: 1503
 850. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy / o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1500
 851. Obwody głosowania
  Wyświetleń: 1494
 852. 11.06.2019 r.- Nabór na stanowisko: Informatyk
  Wyświetleń: 1493
 853. MPZP Prężynka tereny przemysłowe
  Wyświetleń: 1490
 854. Budowa wybieralnego zbiornika na nieczystości bytowe wraz z przyłączeniami w miejscowości Dobroszewice
  Wyświetleń: 1473
 855. Świadczenie usług ochrony na 2019r.
  Wyświetleń: 1472
 856. Świadczenie usług pocztowych na 2019r.
  Wyświetleń: 1468
 857. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - organizacja bezpiecznego przewozu dzieci w ramach zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii
  Wyświetleń: 1466
 858. Obwieszczenie Starosty Prudnickiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Trzebina - Dytmarów
  Wyświetleń: 1464
 859. Wykonanie kanalizacji deszczowej w miejscowości Skrzypiec dla zadania: "Przebudowa drogi gminnej nr G1073150 (dz. nr 481/3) relacji Skrzypiec - Dytmarów w pasie drogowym w km. Od 0+000 do 0+500"
  Wyświetleń: 1460
 860. 2018
  Wyświetleń: 1457
 861. 06-02-2019r. Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
  Wyświetleń: 1456
 862. 20-03-2019 Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
  Wyświetleń: 1439
 863. Dostawa paliw dla Gminy Lubrza na rok 2019r.
  Wyświetleń: 1439
 864. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Lubrza z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób na rok 2019
  Wyświetleń: 1433
 865. Gminny Ośrodek Kultury
  Wyświetleń: 1429
 866. 20-02-2019 Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
  Wyświetleń: 1428
 867. 28-01-2019 Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie "Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Lubrza-Prudnik w km 52+748 do km 54+601"
  Wyświetleń: 1427
 868. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Lubrzy
  Wyświetleń: 1424
 869. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowie latarni oświetlenia ulicznego wraz z podłączeniem do istniejącego słupa linii N/N nr 65/RK-10 - Jasiona
  Wyświetleń: 1421
 870. Zakup pojazdu asenizacyjnego o pojemności 10m3
  Wyświetleń: 1417
 871. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Oddział w Opolu na przebudowę elektroenergetycznej jednotorowej linii napowietrznej 110kV Głubczyce - Prudnik
  Wyświetleń: 1416
 872. Zaproszenie do złożenia oferty na "Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubrza - w roku 2018"
  Wyświetleń: 1416
 873. 22.11.2018r.- Nabór na stanowisko: referent ds. księgowo-kadrowych
  Wyświetleń: 1409
 874. 13-06-2018r. Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
  Wyświetleń: 1399
 875. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o zakończeniu postępowania V.6733.1.9.2019.ZPI
  Wyświetleń: 1392
 876. Stypendia Wójta Gminy Lubrza 2020
  Wyświetleń: 1388
 877. 29-08-2018 Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
  Wyświetleń: 1383
 878. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej dla zadania - Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej w Nowym Browińcu oraz remont cząstkowy dróg gminnych w 2019r.
  Wyświetleń: 1378
 879. Wykonanie pełnej dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i pozwoleniami na budowę polderu wodnego w Krzyżkowicach
  Wyświetleń: 1371
 880. Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Wyświetleń: 1368
 881. Informacja Wojta Gminy Lubrza o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1367
 882. 02.10.2018r. - Nabór na stanowisko : kierowca samochodu osobowego - robotnik gospodarczy
  Wyświetleń: 1365
 883. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 1355
 884. Świadczenie usług zdrowotnych na 2019r.
  Wyświetleń: 1354
 885. Transmisja z obrad Rady Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 1354
 886. Lubrza
  Wyświetleń: 1350
 887. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY w Olszynce
  Wyświetleń: 1347
 888. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej do zadania pn.: Dowóz uczniów do Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dytmarowie w roku szkolnym 2018/2019 w miesiącach od stycznia do czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 1336
 889. Zaproszenie do składania ofert cenowych o udzielenie zamówienia publicznego pt: Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Lubrza - zadanie jest współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości
  Wyświetleń: 1305
 890. Obwodowe komisje
  Wyświetleń: 1300
 891. 28-08-2019 Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
  Wyświetleń: 1293
 892. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej dla zadania pn: "Wykonanie i remont (modernizacja|) przejść i chodników na terenie Gminy Lubrza w 2019 roku."
  Wyświetleń: 1289
 893. 10-07-2019 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 1288
 894. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dowóz uczniów w miesiącach kwiecień - czerwiec 2019
  Wyświetleń: 1285
 895. Spis Powszechny zestawienie najważniejszych informacji
  Wyświetleń: 1281
 896. Obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 1276
 897. 12-06-2019 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 1260
 898. Obwieszczenia Komisarza Wyborczego
  Wyświetleń: 1250
 899. Zakup używanego samochodu specjalnego - pożarniczego
  Wyświetleń: 1250
 900. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 1248
 901. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej dla zadania pn: "Wykonanie i remont (modernizacja|) przejść i chodników na terenie Gminy Lubrza w 2019 roku."
  Wyświetleń: 1243
 902. Rozbudowa linii kablowej 0,4 kV celem zasilenia obiektu handlowo - usługowego w miejscowości Olszynka
  Wyświetleń: 1241
 903. Jasiona
  Wyświetleń: 1236
 904. Informacja o dyżurach urzędnika wyborczego
  Wyświetleń: 1235
 905. Program współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
  Wyświetleń: 1206
 906. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 530 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu w roku 2018.
  Wyświetleń: 1199
 907. 2015
  Wyświetleń: 1184
 908. Świadczenie usług ochrony na 2020r.
  Wyświetleń: 1179
 909. Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 1177
 910. Zarządzenie nr 0050.404.2018 Wójta Gminy Lubrza w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Lubrza miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwiesczeń wyborczych
  Wyświetleń: 1174
 911. Budżet 2021
  Wyświetleń: 1160
 912. Informacja Wójta o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1151
 913. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o potanowienich ws nr V.6733.2.2018.ZPI
  Wyświetleń: 1146
 914. 28.01.2020 r. Nabór na stanowisko: podinspektor ds. wymiaru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 1137
 915. Świadczenie usług pocztowych na 2020r.
  Wyświetleń: 1132
 916. Obwody głosowania
  Wyświetleń: 1124
 917. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1120
 918. Prężynka
  Wyświetleń: 1115
 919. 01-09-2015r.Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz Gminy Lubrza w Trzebinie-rozbudowa sieci wodociągowej.
  Wyświetleń: 1114
 920. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 215 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu w roku 2019 z przeznaczeniem na zakup samochodu specjalnego - pożarniczego.
  Wyświetleń: 1109
 921. Obwieszczenie Starosty Prudnickiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inrvestycji drogowej Rozbudowę i przebudowa drogi powiatowej nl 1615 o relacji Trzebina-Krzyżkowice- Granica Państwa
  Wyświetleń: 1108
 922. 13.11.2019r. Wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Lubrza położonej we wsi Dytmarów przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
  Wyświetleń: 1093
 923. Obwody Głosowania
  Wyświetleń: 1090
 924. Rok 2019
  Wyświetleń: 1090
 925. 14.09.2021 Nabór na stanowisko: podinspektor ds. księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 1083
 926. Zaproszenie do złożenia oferty: Dowóz uczniów do Niepublicznej Szkoły w Dytmarowie w roku szkolnym 2018/2019 w miesiącach od września do grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 1075
 927. Świadczenie usług zdrowotnych na 2020 - OPS
  Wyświetleń: 1073
 928. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
  Wyświetleń: 1066
 929. Wykaz rejestrów i ewidencji Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 1066
 930. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej do zadania pn.: Dowóz uczniów do Niepublicznej Szkoły w Dytmarowie w roku szkolnym 2018/2019 w miesiącach od września do grudnia 2018r. - NR2
  Wyświetleń: 1060
 931. Informacja o wyborze oferty na dostawę opału do placówek ZGKiM w sezonie grzewczym 2016/2017
  Wyświetleń: 1050
 932. Laskowice
  Wyświetleń: 1050
 933. Świadczenie usług zdrowotnych na 2020r.
  Wyświetleń: 1033
 934. Informacja OKW o składzie i dyżurach
  Wyświetleń: 1032
 935. Budowa przyłącza gazu z butli naziemnej o pojemności 2700m3
  Wyświetleń: 1030
 936. Wykaz obejmujący nieruchomość gruntową niezabudowaną stanowiącą własność Gminy Lubrza położoną we wsi Słoków przeznaczoną do sprzedaży bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
  Wyświetleń: 1030
 937. Rok 2018
  Wyświetleń: 1024
 938. 26-08-2015r. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej PW.Wszystkich Świętych w Nowym Browińcu
  Wyświetleń: 1010
 939. 10.03.2020 r. Nabór na stanowisko: podinspektor ds. planowania przestrzennego i inwestycji
  Wyświetleń: 1009
 940. Olszynka
  Wyświetleń: 999
 941. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych
  Wyświetleń: 996
 942. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej do zadania pn.: " Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 825 360,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu w roku 2020 z przeznaczeniem na współfinansowanie realizacji zadania"
  Wyświetleń: 992
 943. Informacje Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 991
 944. Zaproszenie do udziału w negocjacjach dla zamówienia publicznego na "Zakup używanego zarejestrowanego samochodu specjalnego - pożarniczego"
  Wyświetleń: 986
 945. Zwołanie pierwszych posiedzeń OKW
  Wyświetleń: 974
 946. MPZP Słoków-Laskowice-Nowy Browiniec
  Wyświetleń: 973
 947. MPZP Prężynka
  Wyświetleń: 970
 948. 08.05.2020 r. Nabór na stanowisko: podinspektor ds. inwestycji, zarządzania drogami i zamówień publicznych.
  Wyświetleń: 967
 949. Dane kontaktowe koordynatora do spraw dostępności
  Wyświetleń: 966
 950. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Lubrza z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób na rok 2020
  Wyświetleń: 965
 951. Informacja Wójta Gminy Lubrza o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 964
 952. MPZP Prężynka-Lubrza
  Wyświetleń: 964
 953. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 957
 954. Posadowienie teletechnicznych słupów kompozytowych w pasie drogi gminnej (dz. nr 481/4) relacji Skrzypiec – Dytmarów G 107315 O oraz drogi wewnętrznej dz. nr 301
  Wyświetleń: 952
 955. Świadczenie usług pocztowych na rok 2020 - OPS
  Wyświetleń: 952
 956. Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono pomocy publicznej w 2018 r.
  Wyświetleń: 952
 957. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Lubrza z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2020
  Wyświetleń: 951
 958. 23.08.2021 r. Nabór na stanowisko: Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubrzy
  Wyświetleń: 946
 959. Obwodowe Komisje Wyborcze
  Wyświetleń: 944
 960. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej do zadania pn.:"Dostawa paliw dla Gminy Lubrza na rok 2020"
  Wyświetleń: 941
 961. 19.02.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Lubrza w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków z terenu Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 935
 962. 16-10-2019 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnych na okres do trzech lat stanowiących własność Gminy Lubrza.
  Wyświetleń: 933
 963. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 932
 964. Zarządzenie Wójta w sprawie skreślenia z Gminnej Ewidencji Zabytków z terenu Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 924
 965. Dytmarów
  Wyświetleń: 920
 966. 13.11.2019r. Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 919
 967. 15.09.2020 r. Nabór na stanowisko: podinspektor ds. gospodarowania mieniem
  Wyświetleń: 916
 968. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Lubrza z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób na rok 2020
  Wyświetleń: 916
 969. Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą TRZEBINA I
  Wyświetleń: 915
 970. Obwody głosowania
  Wyświetleń: 903
 971. 16.05.2020 r. Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.
  Wyświetleń: 900
 972. 23.03.2021 r. Nabór na stanowisko: podinspektor ds. inwestycji i zarządzania drogami
  Wyświetleń: 899
 973. Skrzypiec
  Wyświetleń: 895
 974. Oświadczenia majątkowe za rok 2019
  Wyświetleń: 890
 975. 22.04.2020 r. - Nabór na stanowisko:referent ds. planowania przestrzennego i inwestycji
  Wyświetleń: 889
 976. MPZP Wiatraki Laskowice - Nowy Browiniec
  Wyświetleń: 886
 977. 02.09.2020r. Wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Lubrza położonej we wsi Dytmarów przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
  Wyświetleń: 885
 978. Zarządzenie Wójta Gminy Lubrza w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Lubrza miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 883
 979. Petycje 2021
  Wyświetleń: 882
 980. 10.09.2020 r. Nabór na stanowisko: Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 875
 981. 21.04.2020 r. - Nabór na stanowisko: podinspektor ds. inwestycji, zarządzania drogami i zamówień publicznych.
  Wyświetleń: 863
 982. 08.02.2021 r. Nabór na stanowisko: podinspektor ds. inwestycji i zarządzania drogami
  Wyświetleń: 857
 983. 09.09.2020 r. Nabór na stanowisko: podinspektor ds. oświaty
  Wyświetleń: 847
 984. Obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 846
 985. Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą TRZEBINA II
  Wyświetleń: 843
 986. 26.03.2020 Rozbudowa linii kablowej 0,4kV o długości projektowanego odcinka 29m w miejscowości Skrzypiec
  Wyświetleń: 841
 987. Informacje PKW
  Wyświetleń: 839
 988. Zarządzenie Wójta w sprawie miejsc na plakaty wyborcze
  Wyświetleń: 837
 989. 06.04.2020 r. Nabór na stanowisko: podinspektor ds. planowania przestrzennego i inwestycji
  Wyświetleń: 834
 990. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu z dnia 26 kwietnia 2019 r.
  Wyświetleń: 829
 991. 05.02.2020 Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 826
 992. Informacje dla wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 826
 993. 23.06.2021 Nabór na stanowisko: podinspektor ds. księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 825
 994. 01.04.3014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o zmieniająca decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Rozbudowa budynku OSP
  Wyświetleń: 813
 995. Obwodowe Komisje Wyborcze
  Wyświetleń: 811
 996. Informacje Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 809
 997. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 809
 998. Wzory druków dla wyborców
  Wyświetleń: 801
 999. Dobroszewice
  Wyświetleń: 796
 1000. Petycje 2020
  Wyświetleń: 796
 1001. 09.02.2021 r. Nabór na stanowisko: podinspektor ds. księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 792
 1002. Program współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2022
  Wyświetleń: 788
 1003. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za 2019
  Wyświetleń: 786
 1004. Zachęcamy do udziału w Powszechnym Spisie Rolnym oraz w powiązanych z nim konkursach
  Wyświetleń: 784
 1005. Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021
  Wyświetleń: 776
 1006. Obwodowe Komisje Wyborcze
  Wyświetleń: 776
 1007. Postanowienie Marszalka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 772
 1008. 26.05.2021 r. Nabór na stanowisko: Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 765
 1009. POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU II W SPRAWIE POWOŁANIA OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W WYBORACH DO SEJMU RP I SENATU RP ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
  Wyświetleń: 756
 1010. Obwody głosowania
  Wyświetleń: 734
 1011. Informacja o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 733
 1012. PROJEKTY DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH
  Wyświetleń: 729
 1013. 21.06.2021 r. Nabór na stanowisko: podinspektor ds. wymiaru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 725
 1014. Spis wyborców
  Wyświetleń: 721
 1015. 10.06.2021 r. Nabór na stanowisko: Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 718
 1016. 01.06.2021 r. Nabór na stanowisko: Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubrzy
  Wyświetleń: 711
 1017. 01.10.2021 r. Nabór na stanowisko: Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 707
 1018. Informacje Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 700
 1019. Petycje 2019
  Wyświetleń: 692
 1020. Plan działania
  Wyświetleń: 692
 1021. 26.08.2020 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnych na okres do trzech lat stanowiących własność Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 690
 1022. Wzory druków dla wyborców
  Wyświetleń: 690
 1023. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 16 września 2019 r.
  Wyświetleń: 688
 1024. Obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 688
 1025. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej do zadania pn.: „Remont drogi dla ulicy Dożynkowej w miejscowości Lubrza.”
  Wyświetleń: 682
 1026. Nowy Browiniec
  Wyświetleń: 677
 1027. Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubrza (2021)
  Wyświetleń: 670
 1028. Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 27 w Opolu o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach,
  Wyświetleń: 669
 1029. Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych - Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1615
  Wyświetleń: 664
 1030. 16.04.2021 r. Nabór na stanowisko: Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubrzy
  Wyświetleń: 663
 1031. Materiały szkoleniowe dla OKW
  Wyświetleń: 661
 1032. Punkty zbierania odpadów folii, sznurka, opon, powstających w gospodarstwach rolnych.
  Wyświetleń: 659
 1033. Postanowienie Marszalka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 657
 1034. Krzyżkowice
  Wyświetleń: 655
 1035. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej do zadania: ,,Wykonanie i remont (modernizacja) przejść i chodników na terenie gminy Lubrza w 2020roku"
  Wyświetleń: 652
 1036. 1. WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU SZKOŁY W DYTMAROWIE
  Wyświetleń: 648
 1037. Obwieszczenie w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Powietrza dla województwa opolskiego
  Wyświetleń: 647
 1038. 10.06.2020 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia
  Wyświetleń: 643
 1039. Zarządzenie Wójta w sprawie miejsc na plakaty wyborcze na Wybory Prezydenckie zarządzone na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 641
 1040. 07.06.2021 r. Nabór na stanowisko: podinspektor ds. wymiaru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 634
 1041. Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych
  Wyświetleń: 634
 1042. Informacje dla wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 632
 1043. Akt pełnomocnictwa do głosowania
  Wyświetleń: 630
 1044. 02.09.2020r. Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubrza położonej we wsi Dytmarów przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego
  Wyświetleń: 629
 1045. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 3 października 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w gminie Lubrza
  Wyświetleń: 627
 1046. Rejestr wyborców
  Wyświetleń: 626
 1047. 28.04.2021 r. Nabór na stanowisko: Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubrzy
  Wyświetleń: 616
 1048. 21.10.2020 - Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Dytmarów
  Wyświetleń: 613
 1049. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego V.6721.5.2019.ZPI
  Wyświetleń: 609
 1050. Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów
  Wyświetleń: 609
 1051. 02.08.2021 Nabór na stanowisko: podinspektor ds. księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 608
 1052. 01.03.2021 r. Nabór na stanowisko: podinspektor ds. inwestycji i zarządzania drogami
  Wyświetleń: 607
 1053. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej do zadania: "Remont cząstkowy dróg transportu rolnego w Dytmarowie oraz remont cząstkowy dróg gminnych w 2020 r."
  Wyświetleń: 607
 1054. Wniosek na umieszczenie reklamy
  Wyświetleń: 603
 1055. Program współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2021
  Wyświetleń: 597
 1056. Zaświadczenie o prawie do głosowania
  Wyświetleń: 596
 1057. POSTANOWIENIE NR 557/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych.
  Wyświetleń: 595
 1058. Zasady korzystania z usługi komunikowania się przez osobę posługującą się językiem migowym w Urzędzie Gminy w Lubrzy
  Wyświetleń: 593
 1059. Opracowywanie Planu Miejscowego wsi Lubrza dla działki nr 403-3 na ul. Wolności
  Wyświetleń: 588
 1060. 21.10.2021 Nabór na stanowisko: Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 584
 1061. 21.10.2020 - Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Dytmarów
  Wyświetleń: 577
 1062. 26.04.2021 r. Nabór na stanowisko: podinspektor ds. wymiaru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 577
 1063. 21.01.2022 r. Nabór na stanowisko - pomoc administracyjna
  Wyświetleń: 576
 1064. Zawiadomienie o awarii urządzenia
  Wyświetleń: 572
 1065. 29.07.2020 Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 570
 1066. Informacja o sposobach weryfikacji tożsamości rachmistrzów.
  Wyświetleń: 565
 1067. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na senatorów w okręgu nr 51
  Wyświetleń: 561
 1068. 05.08.2020 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 555
 1069. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Lubrza z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2021
  Wyświetleń: 554
 1070. Remont dróg gminnych nr G 107310 O i G 107323 O w Nowym Browińcu
  Wyświetleń: 550
 1071. Informacja ws. naboru wniosków w programach wsparcia na 2021 rok - "Groby i cmentarze wojenne w kraju" i "Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju"
  Wyświetleń: 549
 1072. 07.10.2020 Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 542
 1073. 07.10 2020 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 533
 1074. List Wójta Gminy Lubrza do Rolników
  Wyświetleń: 532
 1075. Spis wyborców
  Wyświetleń: 532
 1076. Program współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2014
  Wyświetleń: 521
 1077. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Lubrza z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób na rok 2021
  Wyświetleń: 520
 1078. 17.03.2021 Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej dla zadania "Budowa urządzeń melioracji wodnych w Jasionie na dz. nr 386
  Wyświetleń: 519
 1079. Zostało przygotowane stanowisko komputerowe do samospisu w Urzędzie Gminy w Lubrzy
  Wyświetleń: 516
 1080. Program współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2017
  Wyświetleń: 514
 1081. Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych otwartych konkursów ofert na rok 2021
  Wyświetleń: 513
 1082. 12.04.2021 Zaproszenie do złożenia oferty 94/2021 „MIODODAJNI – zagospodarowanie wiejskiej przestrzeni w Lubrzy zgodnie z naturalnymi i specyficznymi zasobami tej miejscowości”
  Wyświetleń: 512
 1083. Rejestr wyborców
  Wyświetleń: 511
 1084. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 Jak dokonać samospisu przez Internet?
  Wyświetleń: 509
 1085. Program współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2020
  Wyświetleń: 509
 1086. Zaświadczenie o prawie do głosowania
  Wyświetleń: 507
 1087. Świadczenie usług pocztowych na 2021r.
  Wyświetleń: 497
 1088. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowa instalacji systemu wysokosprawnej kogeneracji gazowej składającej się z dwóch silników gazowych V.6733.1.2021. ZPI
  Wyświetleń: 496
 1089. Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych otwartych konkursów ofert na rok 2019
  Wyświetleń: 495
 1090. Loteria dla rolników
  Wyświetleń: 493
 1091. Komunikat Dyrektora Centralnego Biura Spisowego w sprawie wywiadów bezpośrednich w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r.
  Wyświetleń: 491
 1092. Akt pełnomocnictwa do głosowania
  Wyświetleń: 490
 1093. Świadczenie usług ochrony na 2021r.
  Wyświetleń: 487
 1094. Świadczenie usług zdrowotnych na 2021r.
  Wyświetleń: 487
 1095. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 485
 1096. 09.03.2021 Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej dla zadania "Rekonstrukcja obiektów mostowych.”
  Wyświetleń: 484
 1097. 09.11.2021 r. "Przebudowa drogi gminnej G107314 w Lubrzy ul. Nowej Naprawy" w formule zaprojektuj i wybuduj
  Wyświetleń: 480
 1098. Komunikat Dyrektora Centralnego Biura Spisowego w sprawie wywiadów bezpośrednich w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r.
  Wyświetleń: 480
 1099. Program współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2016
  Wyświetleń: 479
 1100. Materiały szkoleniowe dla OKW
  Wyświetleń: 477
 1101. Stypendia Wójta Gminy 2021 r.
  Wyświetleń: 476
 1102. 15.02.2021 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na usługę wodną w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych z drogi krajowej 40
  Wyświetleń: 472
 1103. 30.03.2021 Zaproszenie do złożenia oferty 94/2021 „MIODODAJNI – zagospodarowanie wiejskiej przestrzeni w Lubrzy zgodnie z naturalnymi i specyficznymi zasobami tej miejscowości”
  Wyświetleń: 468
 1104. 09.03.2021 Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej dla zadania "Budowa urządzeń melioracji wodnych w Jasionie na dz. nr 386 i 385."
  Wyświetleń: 466
 1105. II Zaproszenie do złożenia oferty cenowej do zadania pn.:"Dostawa paliw dla Gminy Lubrza na rok 2021
  Wyświetleń: 465
 1106. 17.02.2021 Wykaz nieruchomości niezabudowanych w miejscowości Trzebina, przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 464
 1107. Program współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2015
  Wyświetleń: 464
 1108. Budżet 2019 - kopia
  Wyświetleń: 460
 1109. Ważna zmiana dla użytkowników gospodarstw rolnych !
  Wyświetleń: 459
 1110. Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych otwartych konkursów ofert na rok 2020
  Wyświetleń: 452
 1111. Remont dróg gminnych Nr G 1073610 O i G 107323 O w Nowym Browińcu
  Wyświetleń: 446
 1112. 14.04.2021 r Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony 3 lat
  Wyświetleń: 445
 1113. Program współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2018
  Wyświetleń: 445
 1114. Wpisanie do Gminnej Ewidencji Zabytków Kościoła filialnego pw. Marii Magdaleny w Prężynce
  Wyświetleń: 439
 1115. Program współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2019
  Wyświetleń: 436
 1116. 26.05.2021 r Wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 434
 1117. Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie obiektu mostowego na drodze powiatowej nr 1615 O relacji Trzebina – Krzyżkowice – granica Państwa w miejscowości Trzebina wraz z rozbiórką istniejącego mostu JNI01011347
  Wyświetleń: 434
 1118. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej do zadania pn.:"Dostawa paliw dla Gminy Lubrza na rok 2021
  Wyświetleń: 433
 1119. Vademecum PSR
  Wyświetleń: 412
 1120. Petycja 2/2020
  Wyświetleń: 411
 1121. Rok 2020
  Wyświetleń: 407
 1122. 08.09.2021 Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Olszynka
  Wyświetleń: 406
 1123. Petycja 2/2021
  Wyświetleń: 406
 1124. Petycja 1/2019
  Wyświetleń: 404
 1125. Petycja 3/2021
  Wyświetleń: 404
 1126. Petycja 1/2021
  Wyświetleń: 399
 1127. Budżet 2019 - kopia - kopia
  Wyświetleń: 392
 1128. Petycja 3/2020
  Wyświetleń: 374
 1129. Petycja 1/2020
  Wyświetleń: 372
 1130. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA ROK 2020
  Wyświetleń: 359
 1131. 11.08.2021 Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony 3 lat
  Wyświetleń: 352
 1132. WNIOSEK o wydanie decyzji administracyjnej w sprawie zatwierdzenia regulaminu strzelnicy
  Wyświetleń: 352
 1133. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA ROK 2015
  Wyświetleń: 351
 1134. 14.07.2021r. Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Olszynka przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
  Wyświetleń: 350
 1135. Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych otwartych konkursów ofert na rok 2018
  Wyświetleń: 348
 1136. Trzebina
  Wyświetleń: 342
 1137. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu PGW Wody Polskie, o wszczęciu postępowania wodnoprawnego, na wniosek ZGKiM w Lubrzy, ul. Harcerska 1, 48-231 Lubrza, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną,
  Wyświetleń: 341
 1138. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA ROK 2019
  Wyświetleń: 333
 1139. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA ROK 2014
  Wyświetleń: 332
 1140. 21.07.2021 Wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 331
 1141. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA ROK 2018
  Wyświetleń: 330
 1142. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA ROK 2017
  Wyświetleń: 329
 1143. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu PGW Wody Polskie, o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
  Wyświetleń: 325
 1144. Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
  Wyświetleń: 320
 1145. Budżet 2022
  Wyświetleń: 319
 1146. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA ROK 2016
  Wyświetleń: 318
 1147. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za 2020 rok
  Wyświetleń: 313
 1148. Słoków
  Wyświetleń: 309
 1149. 29.09.2021 Drugie zaproszenie do złożenia oferty na "Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubrza w roku 2021"
  Wyświetleń: 305
 1150. Geotiff Lubrza dz. nr 403/3
  Wyświetleń: 303
 1151. 17.09.2021 Zaproszenie do złożenia oferty na "Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubrza w roku 2021"
  Wyświetleń: 297
 1152. 7.10.2021r. - zaproszenie do złożenia oferty cenowej dla zadania pn. : "Remont oraz modernizacja nawierzchni dróg asfaltowych na terenie Gminy Lubrza."
  Wyświetleń: 296
 1153. 29.09.2021 Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony 3 lat
  Wyświetleń: 294
 1154. Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych otwartych konkursów ofert na rok 2016
  Wyświetleń: 289
 1155. 06.05.2022 „Budowa Publicznego Przedszkola przy Publicznej Szkole Podstawowej w Lubrzy” w formule zaprojektuj i wybuduj
  Wyświetleń: 284
 1156. Oświadczenia majątkowe za rok 2020
  Wyświetleń: 281
 1157. 21.10.2021r. - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej dla zadania pn. : "Remont oraz modernizacja nawierzchni dróg asfaltowych na terenie Gminy Lubrza."
  Wyświetleń: 279
 1158. Konsultacje Społeczne Projektu „Programu Ochrony Środowiska dla gminy Lubrza na lata 2021-2025 z perspektywą do roku 2027” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 279
 1159. Wystąpienia pokontrolne 2021
  Wyświetleń: 276
 1160. Cyfrowa Gmina
  Wyświetleń: 270
 1161. 05.11.2021r. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej dla zadania pn. "Zabezpieczenie dróg Gminy Lubrza przed skutkami wód opadowych"
  Wyświetleń: 268
 1162. ESP - Wymogi dla dokumentów elektronicznych
  Wyświetleń: 264
 1163. 04.11.2021 Zaproszenie do złożenia oferty na "„Zakup używanego samochodu do transportu odpadów stałych o DMC nieprzekraczającym 3500 kg"
  Wyświetleń: 255
 1164. 29.10.2021 r. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej dla zadania pn. "Zabezpieczenie dróg Gminy Lubrza przed skutkami wód opadowych"
  Wyświetleń: 247
 1165. ROK 2017
  Wyświetleń: 243
 1166. 27.10.2021 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na czas nieoznaczony
  Wyświetleń: 242
 1167. Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Wyświetleń: 242
 1168. Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych otwartych konkursów ofert na rok 2017
  Wyświetleń: 235
 1169. Informacja o rejestrze kultury
  Wyświetleń: 231
 1170. 2022
  Wyświetleń: 226
 1171. ROK 2018
  Wyświetleń: 225
 1172. ROK 2019
  Wyświetleń: 219
 1173. ROK 2021
  Wyświetleń: 217
 1174. ROK 2020
  Wyświetleń: 200
 1175. ROK 2016
  Wyświetleń: 195
 1176. Wystąpienia pokontrolne 2020
  Wyświetleń: 187
 1177. 24.03.2022 r. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Lubrzy
  Wyświetleń: 179
 1178. Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych otwartych konkursów ofert na rok 2015
  Wyświetleń: 167
 1179. Cyfrowa Gmina
  Wyświetleń: 163
 1180. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Lubrza z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób na rok 2022
  Wyświetleń: 144
 1181. 23.12.2021r. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej do zadania pn.:"Dostawa paliw dla Gminy Lubrza na rok 2022"
  Wyświetleń: 141
 1182. Archiwum aktualności
  Wyświetleń: 135
 1183. Sprawozdania RB 2010
  Wyświetleń: 131
 1184. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Lubrza z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2022
  Wyświetleń: 129
 1185. Wójt Gminy Lubrza ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych otwartych konkursów ofert na rok 2022 w Gminie Lubrza
  Wyświetleń: 128
 1186. Informacja za 2017r.
  Wyświetleń: 126
 1187. Informacja za 2018 rok
  Wyświetleń: 124
 1188. 28.04.2022r. Zakup sprzętu informatycznego, oprogramowania, licencji
  Wyświetleń: 114
 1189. Informacja za 2016 r.
  Wyświetleń: 112
 1190. 02.03.2022 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalych ze stacją przeładunkową - Jasiona
  Wyświetleń: 106
 1191. 05.01.2022r. Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1614 O Prudnik - Biała.”
  Wyświetleń: 95
 1192. Wniosek o zapewnienie dostępności
  Wyświetleń: 90
 1193. Informacja za 2014 rok
  Wyświetleń: 85
 1194. 17.03.2022 Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia wraz z zabudową złącza kablowego ZK-SN - Lubrza
  Wyświetleń: 80
 1195. Rok 2021
  Wyświetleń: 78
 1196. 23.03.2022 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zamiany
  Wyświetleń: 77
 1197. Informacja za 2013 rok
  Wyświetleń: 74
 1198. Granty PPGR
  Wyświetleń: 72
 1199. 21.2.2022 Obwieszczenie o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji dot. zadania: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1614 O Prudnik - Biała.
  Wyświetleń: 69
 1200. Oświadczenia majątkowe radnych-za rok 2015
  Wyświetleń: 69
 1201. Informacje o uzyskanych poziomach recyklingu i przygotowania do ponownego użycia
  Wyświetleń: 68
 1202. Informacja za 2015 rok
  Wyświetleń: 66
 1203. 05.04.2022 Zmiana decyzji ULCP Nr 1/6733/2021 z dnia 22.03.2021 r.na budowę instalacji systemu wysokosprawnej kogeneracji gazowej składającej się z dwóch silników gazowych,
  Wyświetleń: 62
 1204. Oświadczenia majątkowe radnych-za rok 2014
  Wyświetleń: 56
 1205. 06.04.2022 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 46
 1206. Informacje o uzyskanych poziomach recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w roku 2020
  Wyświetleń: 39
 1207. Informacje o uzyskanych poziomach recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w roku 2016
  Wyświetleń: 33
 1208. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
  Wyświetleń: 33
 1209. Informacje o uzyskanych poziomach recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w roku 2014
  Wyświetleń: 32
 1210. Informacje o uzyskanych poziomach recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w roku 2017
  Wyświetleń: 32
 1211. Informacje o uzyskanych poziomach recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w roku 2018
  Wyświetleń: 32
 1212. Informacje o uzyskanych poziomach recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w roku 2013
  Wyświetleń: 31
 1213. Informacje o uzyskanych poziomach recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w roku 2015
  Wyświetleń: 30
 1214. Informacje o uzyskanych poziomach recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w roku 2019
  Wyświetleń: 30
 1215. Informacje o uzyskanych poziomach recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w roku 2012
  Wyświetleń: 28
 1216. 2. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ G107314 W LUBRZY UL. NOWEJ NAPRAWY
  Wyświetleń: 26
 1217. 04.05.2022 Budowa instalacji systemu wysokosprawnej kogeneracji gazowej - Lubrza
  Wyświetleń: 22
 1218. 24.05.2022 Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na Wykonanie brukowanego zewnętrznego ciągu pieszego wraz z rampą dla osób niepełnosprawnych w ramach zadania głównego pn. "Budowa szatni wraz z zapleczem sanitarnym przy szkolnym boisku wielofunkcyjnym w Lubrzy"
  Wyświetleń: 22
 1219. 3. PRZEBUDOWA STACJI UZDATANIA WODY W OLSZYNCE WRAZ Z MODERNIZACJĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ GMINY LUBRZA
  Wyświetleń: 21
 1220. 16.05.2022 r. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym
  Wyświetleń: 14
 1221. 23.05.2022 Budowa tranzytu wodociągowego z miejscowości Dobroszewice ujęcie wody dz. nr 3/22, obręb Prężynka do miejscowości Olszynka Stacja Uzdatniania Wody dz. nr 34, obręb Olszynka.
  Wyświetleń: 12
 1222. 18.05.2022 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 11
 1223. 24.05.2022 Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na realizację zamówienia pod nazwą: Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła oraz w obrębie pomieszczeń WC mechanicznej wywiewnej bez odzysku ciepła w ramach zadania głównego pn. "Budowa szatni wraz z zapleczem sanitarnym przy szkolnym boisku wielofunkcyjnym w Lubrzy"
  Wyświetleń: 10
Wersja XML