Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2023
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
4620851390000000000
Rok 2022
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
425604538436532423423852147781349274559265958583656715769392
Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
4367840070436914393547746400666884544673405061014876451933910
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
579515610655497552385886252980744675771049958440203924236650
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
360013388436968361164426440088394204530843745580865081970151
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
373614276351846426574079866408408583081128487428433396636329
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
266332867328656265783108325220304312876727057359462750530629
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
441423861237867369064011831728308273676025122264652497330593
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
246752095425721247832584331260292262874233910347792981632960
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
160822028717510255792971122077247782030021077474395880279332
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000004416712774127591450514018
 1. Najnowsze publikacje (Rejestr zmian stron)
  Wyświetleń: 221416
 2. Zaproszenia do złożenia propozycji cenowej
  Wyświetleń: 188866
 3. Otwarty konkurs ofert
  Wyświetleń: 109387
 4. Przetargi
  Wyświetleń: 104572
 5. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na usługi społeczne
  Wyświetleń: 83795
 6. Przetargi - nieruchomości
  Wyświetleń: 80040
 7. Gospodarka nieruchomościami
  Wyświetleń: 50174
 8. Oferty pracy
  Wyświetleń: 40995
 9. Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 31415
 10. Zagospodarowanie przestrzenne
  Wyświetleń: 26658
 11. Ochrona zabytków
  Wyświetleń: 24418
 12. Ochrona Środowiska
  Wyświetleń: 21034
 13. Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 18742
 14. Zbiór aktów prawa miejscowego
  Wyświetleń: 17206
 15. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 16704
 16. Sołtysi Gminy
  Wyświetleń: 15994
 17. Wójt Gminy
  Wyświetleń: 15977
 18. Budżet
  Wyświetleń: 14762
 19. Program współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
  Wyświetleń: 14534
 20. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 14278
 21. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 13898
 22. Wzory deklaracji Podatkowych oraz stawki podatków
  Wyświetleń: 13840
 23. Podatki
  Wyświetleń: 13554
 24. Rejestr Instytucji Kultury
  Wyświetleń: 13410
 25. ZGKiM Lubrza
  Wyświetleń: 13312
 26. Rada Gminy
  Wyświetleń: 12988
 27. Protokoły
  Wyświetleń: 12592
 28. Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji
  Wyświetleń: 12489
 29. Oświadczenia majątkowe radnych
  Wyświetleń: 12280
 30. Polityka prywatności
  Wyświetleń: 12032
 31. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 11964
 32. Statut Gminy
  Wyświetleń: 11874
 33. Oświadczenia majątkowe pracowników urzędu
  Wyświetleń: 11652
 34. Komisje Rady Gminy
  Wyświetleń: 11474
 35. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek
  Wyświetleń: 11469
 36. Projekty uchwał kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 11315
 37. Rozpatrywanie skarg i wniosków obywateli
  Wyświetleń: 11210
 38. Kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 11204
 39. Dokumenty do pobrania
  Wyświetleń: 11083
 40. Pobierz programy
  Wyświetleń: 10930
 41. Oświata
  Wyświetleń: 10793
 42. Plan zamówień publicznych.
  Wyświetleń: 10675
 43. Kwestionariusz osobowy
  Wyświetleń: 10668
 44. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 10391
 45. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 10298
 46. Wybory Samorządowe 2014
  Wyświetleń: 10210
 47. Strategia rozwoju
  Wyświetleń: 10144
 48. Urząd Stanu Cywilnego, Sprawy Obywatelskie, Obronne i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 10093
 49. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 10084
 50. Kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 10000
 51. Harmonogram odbioru odpadów
  Wyświetleń: 9911
 52. Zawiadomienie Wójta Gminy Lubrza o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek spółki GB Lubrza 304 Sp. z o.o. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 9814
 53. REJESTRY I WYKAZY
  Wyświetleń: 9584
 54. Gminne Przedszkole Publiczne
  Wyświetleń: 9529
 55. Wybory ławników sądowych na kandecję 2016 - 2019
  Wyświetleń: 9353
 56. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 9200
 57. Gospodarka odpadami - Informacje
  Wyświetleń: 9163
 58. Punkty pomocy prawnej
  Wyświetleń: 8941
 59. Załatwianie spraw, wnioski i formularze
  Wyświetleń: 8886
 60. Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono pomocy publicznej w 2011 r.
  Wyświetleń: 8827
 61. Zarządzenia Kierownika Urzędu
  Wyświetleń: 8574
 62. Szkoła Podstawowa w Lubrzy
  Wyświetleń: 8485
 63. Informacje
  Wyświetleń: 8271
 64. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 8106
 65. Formularze dla komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 7889
 66. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 7870
 67. Informacje
  Wyświetleń: 7666
 68. Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 7625
 69. Nabór wniosków na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 7336
 70. Numer konta bankowego
  Wyświetleń: 7315
 71. Zamówienia z wolnej ręki
  Wyświetleń: 7262
 72. DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA
  Wyświetleń: 7230
 73. Kadencja 2002-2006
  Wyświetleń: 7061
 74. Świadczenia rodzinne
  Wyświetleń: 6870
 75. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
  Wyświetleń: 6841
 76. Protokoły z Sesji Rady Gminy - Kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 6823
 77. Oświadczenia majątkowe radnych - kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 6606
 78. Kadencja 2006-2010
  Wyświetleń: 6596
 79. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych
  Wyświetleń: 6436
 80. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza zawiadamiające o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne
  Wyświetleń: 6326
 81. Gminne Przedszkole Publiczne w Lubrzy
  Wyświetleń: 6324
 82. Jak sortować?
  Wyświetleń: 6310
 83. INTERPELACJE RADNYCH
  Wyświetleń: 6202
 84. Przetarg na: Bezgotówkowy zakup paliw płynnych na 2014r.
  Wyświetleń: 6193
 85. Kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 6103
 86. Miejsce zagospodarowania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 6098
 87. Referendum ogólnokrajowe 6 września 2015 roku
  Wyświetleń: 6020
 88. Kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 5957
 89. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych - PSZOK
  Wyświetleń: 5881
 90. Zarządzenia Kierownika Urzędu - rok 2011
  Wyświetleń: 5879
 91. Podmiot odbierający odpady komunalne
  Wyświetleń: 5870
 92. Zbiorcza informacja o złożonych petycjach
  Wyświetleń: 5869
 93. Protokoły z Sesji Rady Gminy - Kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 5846
 94. Regulamin pracy
  Wyświetleń: 5841
 95. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 5818
 96. Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
  Wyświetleń: 5809
 97. Budżet 2014
  Wyświetleń: 5807
 98. Obwieszczenia, informacje i zarządzenia Wójta Gminy Lubrza w sprawie Wyborów Prezydenckich 2015
  Wyświetleń: 5796
 99. Obwieszczenia, informacje i zarządzenia Wójta Gminy Lubrza w sprawie Referendum 2015
  Wyświetleń: 5793
 100. Fundusz Alimentacyjny
  Wyświetleń: 5617
 101. Budżet 2016
  Wyświetleń: 5590
 102. Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności polegającej na opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych:
  Wyświetleń: 5578
 103. Budżet 2015
  Wyświetleń: 5551
 104. Kadencja 2006-2010
  Wyświetleń: 5547
 105. Informacja o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 5525
 106. Budżet 2013
  Wyświetleń: 5476
 107. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 5459
 108. Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono pomocy publicznej w 2012 r.
  Wyświetleń: 5458
 109. Kadencja 2002-2006
  Wyświetleń: 5429
 110. Regulamin naboru
  Wyświetleń: 5356
 111. Protokoły z Sesji Rady Gminy - kadencja 2006-2010
  Wyświetleń: 5261
 112. 2019
  Wyświetleń: 5240
 113. Budżet 2012
  Wyświetleń: 5233
 114. Przepisy prawne
  Wyświetleń: 5211
 115. Decyzje celu publicznego
  Wyświetleń: 5162
 116. 2018
  Wyświetleń: 5145
 117. Świadczenia wychowawcze
  Wyświetleń: 5123
 118. 2017
  Wyświetleń: 5083
 119. Zakup samochodu - śmieciarki do zbiórki i wywozu nieczystości stałych z terenu Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 5017
 120. Okręgi wyborcze i obwody głosowania.
  Wyświetleń: 5007
 121. Szacowania szkód w mieniu komunalnym
  Wyświetleń: 5001
 122. Statut
  Wyświetleń: 4999
 123. Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na zbycie nieruchomości w Skrzypcu
  Wyświetleń: 4993
 124. Cennik odpadów budowlanych obowiązujący na PSZOK
  Wyświetleń: 4970
 125. Protokoły z Sesji Rady Gminy - Kadencja 2002-2006
  Wyświetleń: 4941
 126. Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew
  Wyświetleń: 4921
 127. "Przebudowa drogi powiatowej nr P 1267 O, budowa ciągów pieszych, budowa miejsc postojowych oraz przebudowa obiektów towarzyszących w pasie drogowym ulicy Wolności w Lubrzy w km 0+195 do km 2+203’’ w systemie zaprojektuj i wybuduj.
  Wyświetleń: 4886
 128. Zbiórka odpadów elektrycznych i elektronicznych
  Wyświetleń: 4886
 129. Budżet 2010
  Wyświetleń: 4797
 130. 16.09.2013 Nabór na stanowisko: Kierowca autobusu
  Wyświetleń: 4792
 131. Zespół Interdyscyplinarny
  Wyświetleń: 4765
 132. Cele i zadania
  Wyświetleń: 4755
 133. Analiza stanu gospodarki odpadami w Gminie Lubrza
  Wyświetleń: 4735
 134. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 4714
 135. Zarządzenia Kierownika Urzędu - rok 2010
  Wyświetleń: 4704
 136. Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 4687
 137. Budżet 2011
  Wyświetleń: 4663
 138. Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2012
  Wyświetleń: 4631
 139. Zarządzenia Kierownika Urzędu - rok 2008
  Wyświetleń: 4631
 140. Opolska Karta Rodziny i Seniora
  Wyświetleń: 4580
 141. Ustalenie numeru porządkowego dla budynku
  Wyświetleń: 4579
 142. Zasiłek dla opiekunów
  Wyświetleń: 4575
 143. Konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Gminy Lubrza zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectw Gminy Lubrza.
  Wyświetleń: 4571
 144. Zarządzenia Kierownika Urzędu - rok 2007
  Wyświetleń: 4567
 145. Budżet 2018
  Wyświetleń: 4561
 146. Kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 4549
 147. Wybory ławników sądowych na kadencję 2020 - 2023
  Wyświetleń: 4518
 148. Zarządzenia Kierownika Urzędu - rok 2009
  Wyświetleń: 4517
 149. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH ( objęcie mandatu w trakcie trwana kadencji 2010-2014)
  Wyświetleń: 4506
 150. Budżet 2017
  Wyświetleń: 4467
 151. Informacje dla wyborców niepełnosprawnych.
  Wyświetleń: 4459
 152. Kadencja 2006-2010
  Wyświetleń: 4431
 153. Ogłoszenie drugiego rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubrza położonych we wsi Prężynka
  Wyświetleń: 4419
 154. KARTA DUŻEJ RODZINY
  Wyświetleń: 4406
 155. Statut
  Wyświetleń: 4401
 156. Oświadczenia majątkowe radnych - zakończenie kadencji 2006-2010
  Wyświetleń: 4396
 157. 06.09.2013 Zakup używanego autobusu do przewozu uczniów
  Wyświetleń: 4372
 158. 16-09-2015 r. Modernizacja budynku GOK w Lubrzy
  Wyświetleń: 4355
 159. Kadencja 2002-2006
  Wyświetleń: 4324
 160. Obwody głosowania
  Wyświetleń: 4305
 161. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 4272
 162. Przebudowa drogi gminnej nr 107318 O w miejscowości Trzebina, gmina Lubrza
  Wyświetleń: 4267
 163. Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2013
  Wyświetleń: 4266
 164. Komunikaty o losowaniach
  Wyświetleń: 4249
 165. Kadencja 1998-2002
  Wyświetleń: 4241
 166. Nabór na stanowisko Zastępca Wójta
  Wyświetleń: 4226
 167. Konkurs adresowany do wolontariuszy/wolontariuszek oraz organizacji oraz placówek współpracujących z wolontariuszami.
  Wyświetleń: 4216
 168. 2020
  Wyświetleń: 4207
 169. Powszechny Spis Rolny 2020
  Wyświetleń: 4203
 170. Budżet 2009
  Wyświetleń: 4201
 171. Modernizacja budynku GOK w Lubrzy
  Wyświetleń: 4201
 172. Obwody głosowania
  Wyświetleń: 4196
 173. Kierownictwo
  Wyświetleń: 4188
 174. Oświadczenia majątkowe za rok 2012
  Wyświetleń: 4183
 175. Gminna Komisja Wyborcza
  Wyświetleń: 4175
 176. Oświadczenia majątkowe za rok 2013
  Wyświetleń: 4174
 177. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 654.164,00 PLN. na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
  Wyświetleń: 4149
 178. RAPORT O STANIE GMINY
  Wyświetleń: 4145
 179. 25.07.2013 - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Remont drogi wewnętrznej dz. nr 222 w miejscowości Prężynka
  Wyświetleń: 4135
 180. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubrza (zmiana 2010). Uchwała nr XXVII-193-2010 Rady Gminy Lubrza z dnia 24 lutego 2010 roku.
  Wyświetleń: 4102
 181. Gospodarka nieruchomościami - Załatwianie spraw
  Wyświetleń: 4052
 182. 26.06.2013 Gminne Przedszkole Publiczne w Lubrzy ogłasza przetarg na: Remont części stropu poddasza oraz remont dachu z wymianą pokrycia w budynku przedszkola w Trzebinie
  Wyświetleń: 4049
 183. 10.04.2017r. Nabór na stanowisko : Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lubrzy
  Wyświetleń: 4028
 184. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  Wyświetleń: 4013
 185. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za 2012
  Wyświetleń: 4008
 186. Dokumenty związane z procedurą postępowania oddziaływania na środowisko znajdujące się w Urzędzie Gminy w Lubrzy.
  Wyświetleń: 4005
 187. Ochrona Środowiska - Załatwianie spraw
  Wyświetleń: 4005
 188. Przetarg na: Modernizacja budynku GOK w Lubrzy
  Wyświetleń: 4003
 189. 06.08.2012 II Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na:Budowa boiska do piłki plażowej w Jasionie
  Wyświetleń: 3926
 190. Budżet 2008
  Wyświetleń: 3925
 191. Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2010
  Wyświetleń: 3912
 192. Przetarg ustny-nieograniczony na sprzedaż samochodu star 200, hakowiec.
  Wyświetleń: 3906
 193. 06.08.2013 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy ogłasza przetarg na: Wykonanie nawierzchni poliuretanowej wraz z montażem urządzeń sportowych.
  Wyświetleń: 3893
 194. 07.05.2013 Nabór na stanowisko: Kierownik Referatu Inwestycji
  Wyświetleń: 3888
 195. Informacja dotycząca uzyskanego dofinansowania na przedsięwzięcie: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubrza - VI nabór"
  Wyświetleń: 3857
 196. Oddanie nieruchomości w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej
  Wyświetleń: 3851
 197. Wykaz dziennych opiekunów
  Wyświetleń: 3850
 198. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za 2010
  Wyświetleń: 3842
 199. Kierownictwo
  Wyświetleń: 3826
 200. 07.03.2013 Budowa świetlicy wiejskiej w Jasionie - unieważnienie postępowania
  Wyświetleń: 3825
 201. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieuchomości rolnej
  Wyświetleń: 3819
 202. Kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 3808
 203. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubrzy przy ul. Wolności 73
  Wyświetleń: 3804
 204. Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2008
  Wyświetleń: 3801
 205. Komunikaty i wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 3793
 206. Rada Gminy
  Wyświetleń: 3784
 207. MPZP Lubrza
  Wyświetleń: 3782
 208. Informacje o tworzeniu komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 3776
 209. Oświadczenia majątkowe za rok 2011
  Wyświetleń: 3761
 210. Statuty Sołectw
  Wyświetleń: 3755
 211. Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego
  Wyświetleń: 3750
 212. Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (wykaz dokumentów)
  Wyświetleń: 3746
 213. "Przebudowa dróg gminnych i budowa drogi wewnętrznej na terenie Gminy Lubrza"
  Wyświetleń: 3741
 214. Zakup samochodu-śmieciarki do zbiórki i wywozu nieczystości stałych z terenu Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 3738
 215. Oświadczenia majątkowe radnych - rozpoczęcie kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 3724
 216. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza zawiadamiające o przebiegu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 3720
 217. Budżet 2007
  Wyświetleń: 3716
 218. Oświadczenia majątkowe za rok 2014
  Wyświetleń: 3695
 219. Kontrole
  Wyświetleń: 3686
 220. Otwarty konkurs ofert dotyczący wyboru dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terene Gminy Lubrza w roku 2014.
  Wyświetleń: 3684
 221. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 3674
 222. Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2012
  Wyświetleń: 3668
 223. Zarządzenie Wójta Gminy Lubrza w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Lubrza miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych
  Wyświetleń: 3644
 224. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 3642
 225. Oświadczenia majątkowe za rok 2016
  Wyświetleń: 3641
 226. Otwarty konkurs ofert dotyczący wyboru dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terene Gminy Lubrza w okresie od 01.06.2015 do 31.08.2015 r.
  Wyświetleń: 3611
 227. Oświadczenia majątkowe za rok 2011
  Wyświetleń: 3605
 228. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za 2011
  Wyświetleń: 3604
 229. 21.11.2017r. Nabór na stanowisko: Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Lubrzy
  Wyświetleń: 3603
 230. Zarządzenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia liczby radnych w wyborach w 2014r.
  Wyświetleń: 3601
 231. Ogłoszenie wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
  Wyświetleń: 3592
 232. UCHWAŁA NR III/16/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia MPZ przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Skrzypiec
  Wyświetleń: 3588
 233. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
  Wyświetleń: 3588
 234. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Lubrza z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2016
  Wyświetleń: 3582
 235. Obwodowe Komisje Wyborcze
  Wyświetleń: 3578
 236. 26.06.2013 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy ogłasza przetarg na: Montaż kontenerów modułowych świetlicy wiejskiej
  Wyświetleń: 3572
 237. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za 2008
  Wyświetleń: 3571
 238. Ogłoszenie trzeciego rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubrza położonych we wsi Prężynka
  Wyświetleń: 3563
 239. Uchwała w sprawie podziału Gminy Lubrza na okręgi wyborcze
  Wyświetleń: 3560
 240. Oświadczenia majątkowe za rok 2015
  Wyświetleń: 3556
 241. Informacje i wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 3554
 242. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Lubrza z zakresu opieki nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi na rok 2015
  Wyświetleń: 3551
 243. Obwieszczenie Burmistrza Nysy o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Transportu OF Partnerstwo Nyskie 2020
  Wyświetleń: 3538
 244. Obwieszczenia, informacje i zarządzenia Wójta Gminy Lubrza w sprawie Wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
  Wyświetleń: 3536
 245. Przetarg ogłoszony pod Nr. OWP/2007/05/18-1314210
  Wyświetleń: 3521
 246. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieuchomości niezabudowanych - Skrzypiec
  Wyświetleń: 3515
 247. Kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 3509
 248. Obwieszczenie o II przetargu na sprzęt pożarniczy
  Wyświetleń: 3504
 249. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za 2016
  Wyświetleń: 3497
 250. Ogłoszenie o przetargu - nieruchomość położnona w Prężynce o pow. 5,500ha.
  Wyświetleń: 3492
 251. Obwieszczenie o przetargu na sprzęt pożarniczy
  Wyświetleń: 3486
 252. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł
  Wyświetleń: 3483
 253. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za 2014
  Wyświetleń: 3469
 254. 24.05.2013 Nabór na stanowisko: Kierownik Referatu Inwestycji
  Wyświetleń: 3461
 255. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za 2013
  Wyświetleń: 3456
 256. Otwarty konkurs ofert dotyczący wyboru dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terene Gminy Lubrza w okresie od 02.01.2015 do 31.05.2015 r.
  Wyświetleń: 3455
 257. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla budowy biogazowni rolniczej o mocy ok. 2.0 MW
  Wyświetleń: 3452
 258. 03.07.2013 Nabór na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego w Lubrzy
  Wyświetleń: 3446
 259. 14.01.2014 Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
  Wyświetleń: 3437
 260. 20.09.2012 Budowa świetlicy wiejskiej w Jasionie- unieważnienie postępowania
  Wyświetleń: 3405
 261. 26.07.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na:Budowa boiska do piłki plażowej w Jasionie
  Wyświetleń: 3405
 262. Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na wójta (wykaz dokumentów)
  Wyświetleń: 3398
 263. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości w Trzebinie
  Wyświetleń: 3393
 264. Uchwała Rady Gminy Lubrza w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubrza.
  Wyświetleń: 3391
 265. Zaproszenie do złożenia oferty na: Rozbudowa budynku OSP Lubrza - etap III
  Wyświetleń: 3388
 266. Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenia w pasie drogowym urządzeń
  Wyświetleń: 3386
 267. Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (wykaz dokumentów)
  Wyświetleń: 3356
 268. 24.06.2014 ZGKiM w Lubrzy ogłasza przetarg nieograniczony w formie publicznej aukcji o prawo najmu lokalu użytkowego w miejscowości Dytmarów 2
  Wyświetleń: 3354
 269. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Lubrza z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2017.
  Wyświetleń: 3341
 270. 01.03.2013 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy ogłasza przetarg na Dostawę (zakup) paliw płynnych do pojazdów i sprzętu mechanicznego będącego w dyspozycji ZGKiM w Lubrzy
  Wyświetleń: 3333
 271. 16.06.2017r. - Nabór na stanowisko : Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 3332
 272. 23.03.2016r - Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych do nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
  Wyświetleń: 3332
 273. 28.06.2016r.- Nabór na stanowisko :podinspektor ds. księgowości budżetowej.
  Wyświetleń: 3320
 274. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za 2015
  Wyświetleń: 3320
 275. Przebudowa przepustu pod drogą krajową Nr 40 w km. 30 + 524 w Nowym Browińcu
  Wyświetleń: 3318
 276. 2021
  Wyświetleń: 3308
 277. Przebudowa powiatowej drogi publicznej nr 1615 O relacji Prudnik ? Gr. Państwa
  Wyświetleń: 3308
 278. Informacja o wyniku trzeciego rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 3306
 279. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Lubrza z zakresu opieki nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi na rok 2017
  Wyświetleń: 3305
 280. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Lubrza z zakresu opieki nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi na rok 2016
  Wyświetleń: 3304
 281. Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu - Skrzypiec
  Wyświetleń: 3303
 282. 30.06.2017r. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referent ds. świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych
  Wyświetleń: 3296
 283. Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia na terenie Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 3289
 284. Świadczenia Rodzinne i Zaliczka Alimentacyjna
  Wyświetleń: 3286
 285. Informacja o wyniku drugiego rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 3279
 286. 11.05.2016r. - Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości rolnej.
  Wyświetleń: 3276
 287. Wybory Samorządowe 2018
  Wyświetleń: 3274
 288. 10.08.2016 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. inwestycji
  Wyświetleń: 3273
 289. 30.08.2012 Budowa świetlicy wiejskiej w Jasionie - unieważnienie postępownia
  Wyświetleń: 3273
 290. Protokół oceny oferty z zakresu opieki pielęgniarskiej
  Wyświetleń: 3273
 291. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rok 2010
  Wyświetleń: 3266
 292. Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - Skrzypiec, Trzebina, Jasiona
  Wyświetleń: 3262
 293. Wyniki zapytań ofertowych
  Wyświetleń: 3262
 294. Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Wyświetleń: 3261
 295. OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY NUMER OZU/2007/01/04-2376850 na zakup opału dla GOKSiR
  Wyświetleń: 3257
 296. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy ogłasza przetarg na sprzedaż koparko-ładowarki AHLMANN AL8C
  Wyświetleń: 3257
 297. 31.10.2012 Nabór na stanowisko ds. Obsługi Organów Gminy
  Wyświetleń: 3255
 298. Obwieszczenie Wójta - Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej oraz przyłącza wodociągowego do działki na terenie wsi Trzebina
  Wyświetleń: 3248
 299. Ogłoszenie o zamówieniu Nr UZP 179388-2008. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej przy Zespole Szkół Publicznych w Lubrzy.
  Wyświetleń: 3248
 300. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza zawiadamiające o przebiegu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia Budowa farmy wiatrowej Lubrza II wraz z infrastrukturą towarzyszącą
  Wyświetleń: 3247
 301. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetargu na dostawa opału do placówek ZGKiM w Lubrzy Numer OWP/2006/12/05-332510
  Wyświetleń: 3246
 302. Informacje dla wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 3244
 303. 03.11.2014 Zaproszenie do złożenia ofert cenowych na: Wykonanie przejścia w Lubrzy pomiędzy ul. Wolności a ul. Nowej Naprawy - Etap 2, oraz Modernizację budynku OSP w Trzebinie
  Wyświetleń: 3235
 304. 06.06.2016r. - Nabór na stanowisko : Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 3232
 305. Szkoła Podstawowa w Lubrzy
  Wyświetleń: 3230
 306. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza zawiadamiające o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Budowa farmy wiatrowej Lubrza II wraz z infrastrukturą towarzyszącą
  Wyświetleń: 3229
 307. 01.06.2015 Nabór na stanowisko podinspektor ds. archiwum zakładowego, promocji oraz zaopatrzenia
  Wyświetleń: 3228
 308. Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - Lubrza
  Wyświetleń: 3225
 309. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Lubrza z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2015
  Wyświetleń: 3223
 310. 06.04.2016r. - Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości rolnej
  Wyświetleń: 3212
 311. 02.10.2012 Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Lubrzy ogłasza przetarg na: Dostawę węgla kamiennego, miału węglowego, ekogroszku i flotokoncentratu do kotłowni obiektów GOKSiR w Lubrzy - unieważnienie postępowania
  Wyświetleń: 3210
 312. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Rozbudowa budynku OSP Lubrza - etap III
  Wyświetleń: 3210
 313. 17.07.2012 Remonty cząstkowe dróg gminnych
  Wyświetleń: 3206
 314. Ogłoszenie o 3 przetargu - nieruchomość położnona w Prężynce o pow. 5,500ha.
  Wyświetleń: 3203
 315. Dyrektor Gminnego Przedszkola Publicznego w Lubrzy ogłasza nabór na wolne stanowsko pracy - Pomoc nauczyciela
  Wyświetleń: 3202
 316. Nabór na stanowisko ds. Obsługi Organów Gminy - Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 3201
 317. Dostawa opału do placówek ZGKiM w Lubrzy Numer OWP/2006/12/05-332510
  Wyświetleń: 3196
 318. ZGKiM w Lubrzy zaprasza do składania ofert na: Dostawę przydomowej oczyszczalni ścieków
  Wyświetleń: 3192
 319. Nabór na Stanowisko ds. Przygotowania inwestycji, zarządzania drogami i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 3191
 320. 19-06-2015r. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup używanego autobusu do przewozu uczniów do Gimnazjum, Szkół Podstawowych i dzieci do przedszkoli na terenie Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 3190
 321. Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego stowarzyszenia lub organizacji społecznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (wykaz dokumentów)
  Wyświetleń: 3189
 322. Komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 3185
 323. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa farmy wiatrowej Lubrza II wraz z infrastrukturą towarzyszącą"
  Wyświetleń: 3185
 324. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza zawiadamiające o przebiegu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia Budowa farmy wiatrowej Lubrza II wraz z infrastrukturą towarzyszącą
  Wyświetleń: 3174
 325. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Sieć wodociągowa tranzytowa z pompownią strefową Dytmarów - Lubrza
  Wyświetleń: 3170
 326. Budżet 2019
  Wyświetleń: 3167
 327. OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR OWP/2006/09/18-702929
  Wyświetleń: 3159
 328. 07-08-2015r. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na modernizację budynku OSP Trzebina
  Wyświetleń: 3155
 329. 02-07-2015 r. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup używanego autobusu do przewozu uczniów do Gimnazjum, Szkół Podstawowych i dzieci do przedszkoli na terenie Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 3152
 330. Oświadczenia majątkowe za rok 2006
  Wyświetleń: 3151
 331. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA USŁUGI SPOŁECZNE POD NAZWĄ: "ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY DLA PRACOWNIKÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBRZY PRZY UL. WOLNOŚCI 73".
  Wyświetleń: 3151
 332. 14.08.2012 Ogłoszenie Wójta Gminy Lubrza o wyłożeniu karty inwentaryzacyjnej Nr 1/2012 zawierającej dane o nieruchomościach
  Wyświetleń: 3148
 333. Obwieszczenie Wójta Lubrzy o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubrza
  Wyświetleń: 3147
 334. Wyniki zapytań ofertowych na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Jasionie
  Wyświetleń: 3143
 335. 20.07.2016 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. inwestycji
  Wyświetleń: 3138
 336. 05.11.2014 Zaproszenie do złożenia ofert cenowych na: Rozbiórkę byłego Domu Zdrojowego w Trzebinie
  Wyświetleń: 3136
 337. Przebudowa przepustu w Nowym Browińcu - Obwieszczenie
  Wyświetleń: 3133
 338. Formularz wniosku o przyznanie prawa pomocy oraz sposobu dokumentowania stanu majątkowego, dochodów lub stanu rodzinnego wnioskodawcy
  Wyświetleń: 3130
 339. Drugi przetarg ustny-nieograniczony na sprzedaż samochodu star 200, hakowiec
  Wyświetleń: 3128
 340. Petycje
  Wyświetleń: 3126
 341. Ogłoszenie szósego rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubrza położonej w Prężynce
  Wyświetleń: 3123
 342. 02.09.2014 r. Wykaz nieruchomosci niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
  Wyświetleń: 3120
 343. Oświadczenia majątkowe za rok 2005
  Wyświetleń: 3110
 344. Informacja o wyniku szóstego rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy
  Wyświetleń: 3108
 345. 13.05.2013 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza zawiadamiające o wczęciu postępowania
  Wyświetleń: 3104
 346. 05.11.2013 Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
  Wyświetleń: 3102
 347. 14.01.2013 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza zawiadamiające o wczęciu postępowania
  Wyświetleń: 3101
 348. Ogłoszenie o zamówieniu Nr UZP 89480-2008 - Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr dz. 347 na potoku Granicznym w m. Trzebina.
  Wyświetleń: 3101
 349. Informacja o wynikach przetargu na sprzedaż samochodu star 200, hakowiec
  Wyświetleń: 3097
 350. Ogłoszenie o podpisaniu umowy nr OWP/2006/01/16-1262720 na dostawę opału do placówek ZGKiM w Lubrzy
  Wyświetleń: 3093
 351. 29-09-2015r. Ogłoszenie o sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego ŻUK A-15
  Wyświetleń: 3090
 352. Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych
  Wyświetleń: 3087
 353. Obwieszczenie Wójta - Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej do osiedla mieszkaniowego w obrębie wsi Skrzypiec
  Wyświetleń: 3084
 354. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Oddział w Opolu, dla inwestycji realizowanej na gruntach wsi Dytmarów, na części działki o nr ewid. gruntów 65/4 arkusz mapy 1.
  Wyświetleń: 3084
 355. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza zawiadamiające o wystąpieniu do Państwowego Inspektora Sanitarnego w Prudniku oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o opinię w przedmiocie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 3082
 356. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych - Propagowanie i rozwój kultury fizycznej na terenie Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 3082
 357. Wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży - Trzebina
  Wyświetleń: 3074
 358. 03.02.2016r. - Ogłoszenie wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego
  Wyświetleń: 3072
 359. 17-07-2015 r. Zaproszenie do złożenia oferty na termomodernizacji budynku Wiejskiego Domu Kultury w Skrzypcu
  Wyświetleń: 3071
 360. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach na środowisko
  Wyświetleń: 3069
 361. 04.09.2013 Przewóz uczniów do Gimnazjum, Szkół Podstawowych i przedszkoli na terenie Gminy Lubrza od 04.09.2013r. do 18.10.2013r.
  Wyświetleń: 3066
 362. Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubrza (2019)
  Wyświetleń: 3066
 363. 15.04.2013 ZGKiM w Lubrzy ogłasza przetarg nieograniczony w formie publicznej aukcji o prawo do najmu lokalu użytkowego
  Wyświetleń: 3061
 364. 02.03.2016r. - Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości rolnej
  Wyświetleń: 3059
 365. Obwody głosowania
  Wyświetleń: 3058
 366. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza zawiadamiające o przebiegu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia Budowa farmy wiatrowej Lubrza II wraz z infrastrukturą towarzyszącą
  Wyświetleń: 3053
 367. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza ws. przebudowy elektroenergetycznej jednotorowej linii napowietrznej 110kV relacji GPZ Głubczyce - GPZ Prudnik na działce nr. ewid. 65/4 obręb Dytmarów ark. mapy 1
  Wyświetleń: 3051
 368. Informacja o wyniku piątego rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy
  Wyświetleń: 3048
 369. Przewóz uczniów do Gimnazjum w Lubrzy, Szkoły Podstawowej w Dytmarowie oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Niepublicznych Szkół w Kup na rok szkolny 2010-2011 Numer ogłoszenia: 218718 - 2010; data zamieszczenia: 21.07.2010
  Wyświetleń: 3047
 370. 14.12.2012 ZGKIM w Lubrzy zaprasza do złożenia oferty na: Dostawę materiałów oraz urządzeń do remizy OSP w Lubrzy
  Wyświetleń: 3044
 371. 02-07-2015 r. Zaproszenie do złożenia oferty na termomodernizacji budynku Wiejskiego Domu Kultury w Skrzypcu
  Wyświetleń: 3042
 372. Rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej rozdzielczej przy ul: Dożynkowej w Lubrzy.
  Wyświetleń: 3039
 373. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi TRZEBINA
  Wyświetleń: 3037
 374. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy biogazowni rolniczej o mocy do 2.0 MW
  Wyświetleń: 3036
 375. 13.05.2013 Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych jezdni dróg gminnych Gminy Lubrza w roku 2013
  Wyświetleń: 3035
 376. 30-06-2015r. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na rozbudowę (modernizację) budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Dytmarów
  Wyświetleń: 3029
 377. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasiona Numer ogłoszenia: 268486 - 2010
  Wyświetleń: 3028
 378. 10.07.2012 Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 3027
 379. Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Lubrza z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie rozpatrzenia wniosków wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej
  Wyświetleń: 3022
 380. 14.06.2013 Podinspektor ds. inwestycji w Referacie Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 3020
 381. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Lubrza z zakresu opieki nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi na rok 2014
  Wyświetleń: 3020
 382. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia DOP-0704-1/06
  Wyświetleń: 3019
 383. 15.10.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Wykonanie zatoczki parkingowej w Prężynce II etap
  Wyświetleń: 3014
 384. Obwieszczenie Wójta - Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Skrzypcu
  Wyświetleń: 3014
 385. Wybory Prezydenckie 2020
  Wyświetleń: 3014
 386. 17.09.2013 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
  Wyświetleń: 3011
 387. Świadczenie usług zdrowotnych - III postępowanie
  Wyświetleń: 3009
 388. Ogłoszenie o 4 przetargu - nieruchomość położnona w Prężynce o pow. 5,500ha.
  Wyświetleń: 3008
 389. 04.02.2015 Nabór na stanowisko podinspektor ds. informatyzacji, informacji publicznej, promocji i archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 3005
 390. 2011
  Wyświetleń: 3004
 391. Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - Skrzypiec
  Wyświetleń: 3002
 392. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy na budowę budynku socjalnego wraz z niezbędną infrastrukturą.
  Wyświetleń: 3000
 393. Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - Skrzypiec
  Wyświetleń: 2999
 394. 16.05.2014 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Zakup samochodu specjalnego dla OSP Prężynka
  Wyświetleń: 2994
 395. 14.06.2013 Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
  Wyświetleń: 2993
 396. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Lubrza z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2013.
  Wyświetleń: 2990
 397. 12.05.2014 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
  Wyświetleń: 2985
 398. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Lubrza z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2014
  Wyświetleń: 2981
 399. 07.11.2014 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Modernizację budynku OSP w Trzebinie
  Wyświetleń: 2979
 400. 15.02.2016r. - Nabór na stanowisko : Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 2979
 401. Świadczenie usług zdrowotnych - II postępowanie
  Wyświetleń: 2979
 402. 06.05.2014 Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
  Wyświetleń: 2977
 403. 12.03.2013 Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
  Wyświetleń: 2968
 404. 24.07.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę wodociągowej sieci rozdzielczej dla terenów zabudowy mieszkaniowej Skrzypiec
  Wyświetleń: 2968
 405. Nabór na stanowisko ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 2968
 406. Informacja o wyniku czwartego rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy
  Wyświetleń: 2967
 407. Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego budowy budynku socjalnego w Jasionie dz. nr 411 cz. dz. 308 i cz. dz. 307
  Wyświetleń: 2967
 408. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na modernizację pomieszczeń Klubu w Krzyżkowicach
  Wyświetleń: 2967
 409. OGŁOSZENIA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NUMER OWP/2007/03/02-1872149 NA DOSTAWĘ KOPARKO-ŁADOWARKI KOŁOWEJ. PORAZ II
  Wyświetleń: 2966
 410. Poczta
  Wyświetleń: 2966
 411. PROGRAM GOSPODARKI ODPADAMI NA LATA 2004 - 2007 i PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA NA LATA 2004 -2007
  Wyświetleń: 2966
 412. Informacja o wyniku rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubrza położonej we wsi Prężynka
  Wyświetleń: 2965
 413. Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na - Budowie PSZOK w Lubrzy
  Wyświetleń: 2962
 414. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Sieć wodociągowa tranzytowa z pompownią strefową Dytmarów - Lubrza. Numer ogłoszenia: 54556 - 2010.
  Wyświetleń: 2962
 415. Ogłoszenie piątego rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubrza położonej w Prężynce
  Wyświetleń: 2960
 416. Oświadczenia majątkowe za rok 2010
  Wyświetleń: 2958
 417. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na zadanie Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości - Postępowanie nr 2
  Wyświetleń: 2956
 418. 26.02.2013 Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
  Wyświetleń: 2954
 419. 19.07.2016r. - Nabór na stanowisko : podinspektor ds. księgowości oświatowej.
  Wyświetleń: 2953
 420. Modernizacja i przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych oraz remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych na terenie Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 2953
 421. 10.08.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Wykonanie zatoczki parkingowej w Prężynce II etap
  Wyświetleń: 2950
 422. MPZP Trzebina wieś
  Wyświetleń: 2949
 423. ZMIANA WZORU OFERTY: otwarty konkurs ofert
  Wyświetleń: 2941
 424. Oświadczenia majątkowe radnych - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 2940
 425. Przetarg nieograniczony w formie publicznej licytacji o prawo do najmu lokalu użytkowego w miejscowości Dytmarów 2a
  Wyświetleń: 2939
 426. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za 2007
  Wyświetleń: 2938
 427. 07.09.2012 Remonty cząstkowe dróg gminnych - zamówienie uzupełniające
  Wyświetleń: 2933
 428. Przebudowę powiatowej drogi publicznej nr 1615 O relacji Prudnik ? Gr. Państwa
  Wyświetleń: 2933
 429. Budowa napowietrznej linii elektroenergetycznej 15kV - dł. 440m
  Wyświetleń: 2932
 430. 17.12.2015 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Dostawę paliw dla Gminy Lubrza w 2016 roku - postępowanie drugie.
  Wyświetleń: 2928
 431. 26.04.2016r.- Nabór na wolne stanowisko pracy - podinspektor ds. obsługi sekretariatu
  Wyświetleń: 2926
 432. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na zadanie Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasiona
  Wyświetleń: 2919
 433. 23.08.2013 Wójt Gminy Lubrza ogłasza przetarg na Przewóz uczniów do Gimnazjum, Szkół Podstawowych i przedszkoli na terenie Gminy Lubrza w roku 2013
  Wyświetleń: 2918
 434. 05.07.2012 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy ogłasza przetarg na Zakup nowej koparko-ładowarki wraz z dostawą
  Wyświetleń: 2911
 435. Przebudowę drogi gminnej (ul: Nowej Naprawy) wraz z przebudową systemu odwodnienia kanalizacją deszczową
  Wyświetleń: 2910
 436. Elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 2909
 437. Świadczenie usług pocztowych
  Wyświetleń: 2909
 438. 13.07.2012 II Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Rozbudowa wielofunkcyjnego boiska przy ZSP w Lubrzy
  Wyświetleń: 2906
 439. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty PRZETARGU NA Dostawa opału do placówek GOKSiR w Lubrzy. NUMER OWP/2006/12/08-1613583
  Wyświetleń: 2906
 440. Ogłoszenie o zawarciu umowy numer OZU/2006/10/09-949702
  Wyświetleń: 2901
 441. 10.03.2014 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Wykonanie prac ogólnobudowlanych
  Wyświetleń: 2900
 442. Obwieszczenie w sprawie rozbudowy istniejącej sieci wodociągowej rozdzielczej przy ul Dożynkowej w Lubrzy
  Wyświetleń: 2899
 443. 05.09.2012 Nabór na stanowisko ds. Przygotowania inwestycji, zarządzania drogami i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 2895
 444. Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Trzebina
  Wyświetleń: 2895
 445. 13.11.2012 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy ogłasza przetarg na sprzedaż koparko-ładowarki AHLMANN AL8C
  Wyświetleń: 2894
 446. Oświadczenia majątkowe za rok 2007
  Wyświetleń: 2892
 447. 11.07.2013 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o ustaleniu lokalizacji inwestycji - Budowa drogi transportu rolnego
  Wyświetleń: 2890
 448. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej do zadania pn.: "Budowa szatni wraz z zapleczem sanitarnym przy boisku wielofunkcyjnym w Lubrzy"
  Wyświetleń: 2890
 449. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przewóz uczniów... - UZP 218718-2010
  Wyświetleń: 2889
 450. Zdrowotne
  Wyświetleń: 2889
 451. Informacja - wyniki przetargu na działki Nr 25 i 26/3 km 4 w Prężynece
  Wyświetleń: 2887
 452. Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Trzebina
  Wyświetleń: 2878
 453. 27.03.2013 Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
  Wyświetleń: 2876
 454. 24-02-2016r Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2874
 455. 19.10.2017r. - Nabór na wolne stanowisko urzędnicze : podinspektor ds. inwestycji
  Wyświetleń: 2872
 456. 03.07.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o umorzeniu postępowania dla inwestycji: Przebudowa holu budynku Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubrzy
  Wyświetleń: 2871
 457. 28.06.2016r. - Nabór na stanowisko : podinspektor ds. wymiaru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  Wyświetleń: 2870
 458. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Gmina Lubrza ? Sieć wodociągowa Tranzytowa z pompownią kontenerową Dytmarow ? Lubrza
  Wyświetleń: 2870
 459. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetargu NR OWP/2006/09/18-702929
  Wyświetleń: 2864
 460. 04.03.2016r. - Nabór na stanowisko : Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 2860
 461. 27.11.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Zakup używanego samochodu komunalnego typu UNIMOG lub równoważnego
  Wyświetleń: 2857
 462. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza zawiadamiające o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Budowa farmy wiatrowej Lubrza II wraz z infrastrukturą towarzyszącą
  Wyświetleń: 2850
 463. 05.05.2015r. nabór na stanowisko podinspektor ds informatyzacji, informacji publicznej, promocji i archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 2848
 464. Adaptacja budynku bramnego na wielokulturową Izbę Regionalną, renowacja muru zamkowego i figury św. Jana Nepomucena oraz kapliczki w Trzebinie. Numer ogłoszenia: 375984 - 2009
  Wyświetleń: 2848
 465. Postanowienie Wójta Gminy Lubrza dla zadania : Remont ( przebudowa ) obiektu mostowego o JNI 01011348 w ciągu drogi powiatowej nr 1250 O nad rzeką Prudnik w m. Skrzypiec
  Wyświetleń: 2848
 466. Oświadczenia majątkowe za rok 2009
  Wyświetleń: 2847
 467. 09.02.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Opracowanie projektów decyzji oraz sporządzanie opinii w zakresie planowania przestrzennego w 2012r.
  Wyświetleń: 2846
 468. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza - Budowa linii kablowej 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi do zasilania budynku mieszkalnego w miejscowości Jasiona.
  Wyświetleń: 2846
 469. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy ogłasza trzeci przetarg na sprzedaż koparko-ładowarki AHLMANN AL8C
  Wyświetleń: 2844
 470. Ogłoszenie wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym położonych w obrębie Prężynka
  Wyświetleń: 2838
 471. Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn: Budowa farmy wiatrowej Lubrza II wraz z infrastrukturą
  Wyświetleń: 2836
 472. 19.10.2017r. - Nabór na wolne stanowisko urzednicze : podinspektor ds. gospodarowania mieniem
  Wyświetleń: 2831
 473. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubrzy ogłasza ponowny nabór na wolne stanowisko pracy: Główny Księgowy
  Wyświetleń: 2831
 474. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza ws. przebudowy elektroenergetycznej jednotorowej linii napowietrznej 110kV relacji GPZ Głubczyce - GPZ Prudnik na działce nr. ewid. 190 obręb Dytmarów ark. mapy 2
  Wyświetleń: 2831
 475. 12.08.2013 Wójt Gminy Lubrza ogłasza przetarg na Przewóz uczniów do Gimnazjum, Szkół Podstawowych i przedszkoli na terenie Gminy Lubrza w roku szkolnym 2013/2014
  Wyświetleń: 2827
 476. 19.10.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej: Dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby ZPS w Lubrzy - Unieważnienie postępowania
  Wyświetleń: 2824
 477. Zaproszenie do złożenia oferty na usługi społeczne pod nazwą " Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy dla pracowników OPS w Lubrzy"
  Wyświetleń: 2821
 478. Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn „Budowa biogazowni rolniczej o mocy ok. 2.0 MW w miejscowości Prężynka, Gmina Lubrza, Powiat Prudnicki, Woj. Opolskie”.
  Wyświetleń: 2820
 479. Obwieszczenie Wójta - Budowa elektroenergetycznej linii kablowej 0,4kV do zasilania budynku gospodarczego w miejscowości Trzebina
  Wyświetleń: 2819
 480. 04.06.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wszczęciu postępowania dla inwestycji: Budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia do zasilania budynków mieszkalnych w m. Lubrza
  Wyświetleń: 2817
 481. 04.07.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Rozbudowa wielofunkcyjnego boiska przy ZSP w Lubrzy
  Wyświetleń: 2817
 482. 07.04.2016r. - Nabór na stanowisko : Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 2812
 483. 08.07.2013 - Wymiana pokrycia dachowego budynku OSP w Trzebinie
  Wyświetleń: 2811
 484. Obwieszczenie Wójta - Budowa elektroenergetycznej linii kablowej 0,4kV wraz ze złączem kablowym do zasilania budynków mieszkalnych w miejscowości Lubrza ul. Dożynkowa
  Wyświetleń: 2810
 485. Protokół oceny oferty z zakresu upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 2810
 486. 20.08.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Trzebina
  Wyświetleń: 2808
 487. 04.03.2015 Nabór na stanowisko podinspektor ds. informatyzacji, informacji publicznej, promocji i archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 2807
 488. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu Pomocy Społecznej na rok 2011 na terenie Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 2806
 489. Zmiana zasad przyznawania zapomogi z tytułu urodzenia dziecka
  Wyświetleń: 2805
 490. 02.08.2013 Wójt Gminy Lubrza ogłasza przetarg na Przewóz uczniów do Gimnazjum, Szkół Podstawowych i przedszkoli na terenie Gminy Lubrza w roku szkolnym 2013/2014
  Wyświetleń: 2804
 491. Obwieszczenie o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa - Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Skrzypiec
  Wyświetleń: 2804
 492. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz Starostwa Powiatowego w Prudniku, dla inwestycji obejmującej - przebudowę obiektu mostowego nad rzeką Prudnik w ciagu drogi powiatowej nr 1250 O
  Wyświetleń: 2801
 493. 02.09.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o ustaleniu lokalizacji inwestycji - Budowa odwodnienia wokół budynku oraz bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe
  Wyświetleń: 2799
 494. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy linii kablowej 0,4kV wraz ze złączem kablowym do zasilania budynku gospodarczego w miejscowości Trzebina.
  Wyświetleń: 2799
 495. 02.08.2012 II Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę wodociągowej sieci rozdzielczej dla terenów zabudowy mieszkaniowej w Skrzypcu
  Wyświetleń: 2794
 496. Świadczenie usług ochrony
  Wyświetleń: 2789
 497. Raport z konsultacji społecznych przeprowadzanych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko strategii rozwoju transportu obszaru funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 20116-2026 z perspektywą do 2030 z dnia 19.02.2016 r.
  Wyświetleń: 2787
 498. 04.12.2015 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Dostawę paliw dla Gminy Lubrza w 2016 roku.
  Wyświetleń: 2785
 499. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nr UZP 235908-2007
  Wyświetleń: 2785
 500. 03.09.2014 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Remont pomieszczeń w budynku OSP w Trzebinie
  Wyświetleń: 2783
 501. 07.05.2012 II Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Malowanie spinalni OSP Prężynka
  Wyświetleń: 2783
 502. 31.03.2015 Nabór na stanowisko podinspektor ds. informatyzacji, informacji publicznej, promocji i archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 2782
 503. Świadczenie usług zdrowotnych
  Wyświetleń: 2782
 504. 30.11.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Budowa kontenera przeznaczonego na świetlicę wiejską w Słokowie
  Wyświetleń: 2781
 505. Druki i formularze
  Wyświetleń: 2778
 506. Nabór na Rachmistrzów Spisowych
  Wyświetleń: 2777
 507. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Lubrza z zakresu opieki nad osobami chorymi, starszymi, niepenosprawnymi na rok 2013
  Wyświetleń: 2777
 508. 24.07.2012 Nabór na Stanowisko ds. Przygotowania inwestycji, zarządzania drogami i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 2776
 509. Obwieszczenie Wójta Gminy w Lubrzy o umorzeniu postępowania w odniesieniu do wniosku fundacji "Greenings Poland" z siedzibą w Poznaniu.
  Wyświetleń: 2776
 510. Unieważnienie postępowania przetargowego nr. OWP/2007/03/02-1872149
  Wyświetleń: 2776
 511. 29.06.2016r. - Nabór na stanowisko : podinspektor ds. księgowości oświatowej.
  Wyświetleń: 2771
 512. ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM, W ZAKRESIE PRZEJMOWANIA, PRZEMIESZCZANIA I DORĘCZANIA PRZESYŁEK LISTOWYCH ORAZ PACZEK POCZTOWYCH I EWENTUALNYCH ICH ZWROTÓW DLA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBRZY
  Wyświetleń: 2771
 513. Oświadczenia majątkowe za rok 2008
  Wyświetleń: 2768
 514. Karty zabytków
  Wyświetleń: 2766
 515. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2018
  Wyświetleń: 2765
 516. 13.06.2013 - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Remont drogi wewnętrznej dz. nr 222 w miejscowości Prężynka na odcinku około 45mb. - Etap I
  Wyświetleń: 2764
 517. 19-01-2016r. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieuchomości rolnej
  Wyświetleń: 2763
 518. Informacja o tworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (wykaz dokumentów)
  Wyświetleń: 2763
 519. 02.09.2014 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Przebudowę ściany zew. holu budynku GOKSIR w Lubrzy, Utwardzenie pasa drogowego w Trzebinie, przebudowa pomieszczeń higieniczno sanitarnych w remizie OSP Dytmarów
  Wyświetleń: 2761
 520. Zaproszenie do złożenia oferty do zadania "Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubrza"
  Wyświetleń: 2761
 521. Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono pomocy publicznej w 2008 r.
  Wyświetleń: 2760
 522. 23.10.2015r.- Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej w Trzebinie dz. nr 115, 124/1, 157/2 ark. m. 1
  Wyświetleń: 2759
 523. 27.03.2014 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Wykonanie worków do segregacji odpadów
  Wyświetleń: 2759
 524. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasiona Numer ogłoszenia: 290762 - 2010 - Postępowanie nr 2
  Wyświetleń: 2759
 525. Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono pomocy publicznej w 2006 r.
  Wyświetleń: 2759
 526. 25.06.2014 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: "Przebudowa pomieszczeń biblioteki w Trzebinie oraz przebudowa pasa drogowego drogi wewnętrznej przy kościele w Trzebinie"
  Wyświetleń: 2756
 527. 11.06.2013 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o ustaleniu lokalizacji inwestycji - rozbudowia budynku OSP w Lubrzy o pomieszczenia kotłowni
  Wyświetleń: 2755
 528. Nabór na Stanowisko ds. Planowania Przestrzennego i Inwestycji
  Wyświetleń: 2754
 529. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi SKRZYPIEC
  Wyświetleń: 2749
 530. Stanowisko ds. Informatyzacji, Informacji Publicznej, Promocji i Archiwum Zakładowego
  Wyświetleń: 2749
 531. 2011-05-11 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup paliwa (olej napędowy) do autobusu szkolnego.
  Wyświetleń: 2743
 532. Kontrole podatkowe
  Wyświetleń: 2742
 533. 25.03.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wszczęciu postępowania - Rozbudowa budynku OSP w Lubrzy o pomieszczenia kotłowni
  Wyświetleń: 2740
 534. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „ Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Biała-Dobroszewice”.
  Wyświetleń: 2740
 535. 03.03.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa odcinka linii kablowej w Lubrzy
  Wyświetleń: 2739
 536. 31.07.2013 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów
  Wyświetleń: 2737
 537. Ogłoszenie o przetargu - Trzebina
  Wyświetleń: 2737
 538. Informacja o wynikach drugiego przetargu na sprzedaż samochodu star 200, hakowiec
  Wyświetleń: 2736
 539. Informacja o wynikach przetargu na sprzedaż samochodu STAR 200
  Wyświetleń: 2736
 540. Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej przebudowy mostu nad rzeką Prudnik w miejscowości Skrzypiec w ciągu drogi powiatowej Nr 1250 O
  Wyświetleń: 2736
 541. PROTOKÓŁ OCENY OFERTY Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ - 2010
  Wyświetleń: 2736
 542. 24.03.2014 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację Programu przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Lubrza
  Wyświetleń: 2735
 543. 08.05.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Ułożenie kostki brukowej - utworzenie miejsca rekreacyjno - turystycznego w miejscowości Prężynka
  Wyświetleń: 2734
 544. Obwieszczenie Wójta - Budowa elektroenergetycznej linii kablowej do zasilania budynku mieszkalnego - Trzebina
  Wyświetleń: 2732
 545. Świadczenie usług ochrony
  Wyświetleń: 2728
 546. Informacja - AZBEST
  Wyświetleń: 2726
 547. Zarządzenia i obwieszczenia
  Wyświetleń: 2724
 548. Obwieszczenia o przystąpieniu do sporządzania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lubrza
  Wyświetleń: 2723
 549. 09.12.2016 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : zakup bezgotówkowy paliw płynnych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy
  Wyświetleń: 2722
 550. 16.07.2013 - Wymiana pokrycia dachowego budynku OSP w Trzebinie
  Wyświetleń: 2721
 551. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Wykonanie worków do segregacji odpadów
  Wyświetleń: 2721
 552. 04.12.2014 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Dostawę paliw dla Gminy Lubrza w 2015 roku.
  Wyświetleń: 2720
 553. Ogłoszenie przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnych na okres do trzech lat stanowiących własność Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 2719
 554. Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono pomocy publicznej w 2010 r.
  Wyświetleń: 2718
 555. Jak sortować?
  Wyświetleń: 2717
 556. 09.05.2016r. - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Remont cząstkowy nawierzchni dróg wewnętrznych i gminnych w 2016r. w Gminie Lubrza.
  Wyświetleń: 2711
 557. 17.01.2018r. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE REFERENT DS. ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH ORAZ DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH WOBEC DŁUŻNIKÓW ALIMENTACYJNYCH
  Wyświetleń: 2710
 558. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 728 198,00 zł
  Wyświetleń: 2708
 559. Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Lubrza z dnia 11.10.2013r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu MPZP terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi PRĘŻYNKA - LUBRZA, wyłożonego do publicznego wglądu.
  Wyświetleń: 2707
 560. 07.07.2014 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 2703
 561. 25-08-2015r. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na modernizację budynku OSP Trzebina
  Wyświetleń: 2697
 562. 03.07.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o ustaleniu lokalizacji inwestycji - Budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia do zasilania budynków mieszkalnych w miejscowości Lubrza
  Wyświetleń: 2696
 563. Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono pomocy publicznej w 2007 r.
  Wyświetleń: 2695
 564. Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2009
  Wyświetleń: 2690
 565. 17.07.2014 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: "Przebudowa (utwardzenie)pasa drogowego drogi wewnętrznej przy kościele w miejscowości Trzebina na działce nr 695"
  Wyświetleń: 2689
 566. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubrza
  Wyświetleń: 2689
 567. 21.02.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Opracowanie projektów decyzji oraz sporządzanie opinii w zakresie planowania przestrzennego w 2012r.
  Wyświetleń: 2688
 568. 02.02.2016r.- Nabór na stanowisko: podinspektor ds. zezwoleń, zdrowia i zabytków
  Wyświetleń: 2687
 569. Otwarty konkurs ofert na zadania realizowane w 2011r. z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 2685
 570. 20.08.2014 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Przebudowę pomieszczeń higieniczno - sanitarnych w budynku remizy OSP w Dytmarowie
  Wyświetleń: 2684
 571. Odpowiedź na zapytania dotyczące sieci wodociągowo tranzytowej z pompownią strefową Dytmarów - Lubrza
  Wyświetleń: 2683
 572. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi TRZEBINA
  Wyświetleń: 2682
 573. 03.10.2012 ZGKIM w Lubrzy zaprasza do złożenia oferty na: Dostawę opału do placówek ZGKiM w sezonie grzewczym 2012/2013
  Wyświetleń: 2679
 574. 17.06.2014 Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
  Wyświetleń: 2678
 575. Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2007
  Wyświetleń: 2678
 576. 04.02.2015 Wykaz nieruchomosci niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
  Wyświetleń: 2676
 577. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi TRZEBINA
  Wyświetleń: 2675
 578. 27.11.2017r. - Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. inwestycji
  Wyświetleń: 2673
 579. Obwieszczenie Wójta - Budowa elektroenergetycznej linii kablowej 0,4kV do zasilania budynku mieszkalnego w miejscowości Lubrza ul. Dożynkowa
  Wyświetleń: 2672
 580. Dostawa (leasing operacyjny ) śmieciarki o pojemności skrzyni ładunkowej 16,0 - 17,0 m3 na podwoziu samochodowym Numer ogłoszenia: 375139 - 2008
  Wyświetleń: 2671
 581. Drogi i transport zbiorowy
  Wyświetleń: 2670
 582. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza V.7331.2.8.2015.ROŚ
  Wyświetleń: 2670
 583. Ochrona
  Wyświetleń: 2668
 584. Oświadczenia majątkowe za rok 2017
  Wyświetleń: 2666
 585. 08.11.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Remont chodnika około 100m2 w miejscowości Nowy Browiniec
  Wyświetleń: 2664
 586. Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - wydobycie kruszywa naturalnego ze złoża SKRZYPIEC
  Wyświetleń: 2664
 587. Zaproszenie do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę na usługi społeczne - usługi pocztowe w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubrzy
  Wyświetleń: 2663
 588. 28.02.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o ustaleniu lokalizacji inwestycji - Budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia do zasilania budynków mieszkalnych w miejscowości Skrzypiec
  Wyświetleń: 2662
 589. 10.08.2012 Przewóz uczniów do Gimnazjum, Szkół Podstawowych i dzieci do przedszkoli na terenie Gminy Lubrza w roku szkolnym 2012/2013
  Wyświetleń: 2661
 590. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi LUBRZA
  Wyświetleń: 2661
 591. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za 2009
  Wyświetleń: 2661
 592. 06.05.2016r. - Nabór na stanowisko : Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 2659
 593. 10.04.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Dostawę kontenera asenizacyjnego typu hakowiec
  Wyświetleń: 2658
 594. 28.05.2014 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: " Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Lubrza"
  Wyświetleń: 2654
 595. Oświadczenia majątkowe za rok 2018
  Wyświetleń: 2654
 596. 11.06.2013 - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Budowę boiska do tenisa ziemnego w miejscowości Olszynka
  Wyświetleń: 2652
 597. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 2652
 598. 18.04.2012 Drugie zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Dostawę kontenera asenizacyjnego typu hakowiec
  Wyświetleń: 2649
 599. Zapewnianie dostępności
  Wyświetleń: 2646
 600. 01.02.2012 Zaproszenie do składania ofert cenowych na zakup i dostawę materiałów biurowych i papierniczych dla Gminy Lubrza na rok 2012
  Wyświetleń: 2644
 601. 04.06.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wszczęciu postępowania dla inwestycji: Budowa sieci wodociągowej w m. Jasiona
  Wyświetleń: 2642
 602. 18.08.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o ustaleniu lokalizacji inwestycji - Rozbudowa boiska Dytmarów - Skrzypiec
  Wyświetleń: 2638
 603. Ogłoszenie o dokonaniu wyboru oferty w postępowaniu przetargowym Nr UZP 179388-2008
  Wyświetleń: 2635
 604. Ogłoszenie o dokonaniu wyboru oferty w postępowaniu przetargowym Nr UZP 235908-2007
  Wyświetleń: 2633
 605. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za 2006
  Wyświetleń: 2633
 606. 2-gi przetarg ustny-nieograniczony na sprzedaż samochodu star 200, hakowiec.
  Wyświetleń: 2629
 607. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przewóz uczniów do Gimnazjum w Lubrzy, Szkoły Podstawowej w Dytmarowie oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Niepublicznych Szkół w Kup na rok szkolny 2010-2011
  Wyświetleń: 2628
 608. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej na rok 2012 na terenie Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 2627
 609. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 2621
 610. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy linii kablowej 0,4kV wraz ze złączem kablowym do zasilania budynku mieszkalnego w miejscowości Lubrza , ul. Dożynkowa
  Wyświetleń: 2621
 611. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup ławek i stołów ogrodowych
  Wyświetleń: 2614
 612. Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego partii politycznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (wykaz dokumentów)
  Wyświetleń: 2609
 613. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 2608
 614. Wybory Prezydenckie 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 2604
 615. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej do zadania pn.: "Wykonanie i remont (modernizacja) przejść i chodników na terenie Gminy Lubrza w 2018 roku"
  Wyświetleń: 2604
 616. Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Lubrza z dnia 11.10.2013r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu MPZP terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi PRĘŻYNKA – LUBRZA - OLSZYNKA, wyłożonego do publicznego wglądu.
  Wyświetleń: 2603
 617. Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja i rozbudowa wiejskiego domu kultury w miejscowości Olszynka, Działka 129/1;130/1 Numer ogłoszenia: 350382 - 2009
  Wyświetleń: 2601
 618. 24.09.2014 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Przebudowa (utwardzenie) pasa drogi przy kościele w Trzebinie oraz przebudowa pomieszczeń higieniczno sanitarnych w budynku remizy OSP Dytmarów
  Wyświetleń: 2600
 619. 19.05.2014 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: " Remont cząstkowy dróg na terenie Gminy Lubrza"
  Wyświetleń: 2599
 620. 22.05.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Wykonanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania zmiany pozwolenia na budowę kontenerowej świetlicy więjskiej w Jasionie
  Wyświetleń: 2597
 621. Przetarg ustny-nieograniczony na sprzedaż samochodu star 200, hakowiec
  Wyświetleń: 2597
 622. Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Lubrza z dnia 11.10.2013r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu MPZP terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi LASKOWICE – NOWY BROWINIEC, wyłożonego do publicznego wglądu.
  Wyświetleń: 2592
 623. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy ogłasza drugi przetarg na sprzedaż koparko-ładowarki AHLMANN AL8C
  Wyświetleń: 2589
 624. 11.03.2014 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację Programu przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Lubrza
  Wyświetleń: 2587
 625. 11.10.2012 Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Lubrzy ogłasza przetarg na: Dostawę węgla kamiennego, miału węglowego, ekogroszku i flotokoncentratu do kotłowni obiektów GOKSiR w Lubrzy - wyłonienie wykonawcy
  Wyświetleń: 2587
 626. Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie Nr UZP 89480-2008 - Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr dz. 347 na potoku Granicznym w m. Trzebina.
  Wyświetleń: 2587
 627. 26-01-2016r. Wykaz nieruchomosci niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2585
 628. 19-06-2015r. Zaproszenie do złożenia oferty na termomodernizacji budynku Wiejskiego Domu Kultury w Skrzypcu
  Wyświetleń: 2582
 629. OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY LUBRZA NA ROK 2009 Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE GMINY LUBRZA
  Wyświetleń: 2582
 630. 24.02.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - farmy wiatrowe
  Wyświetleń: 2579
 631. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM, W ZAKRESIE PRZEJMOWANIA, PRZEMIESZCZANIA I DORĘCZANIA PRZESYŁEK LISTOWYCH ORAZ PACZEK POCZTOWYCH I EWENTUALNYCH ICH ZWROTÓW DLA OPS W LUBRZY- III POSTĘP.
  Wyświetleń: 2578
 632. Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych: Numer ogłoszenia: 65942 - 2011
  Wyświetleń: 2576
 633. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM, W ZAKRESIE PRZEJMOWANIA, PRZEMIESZCZANIA I DORĘCZANIA PRZESYŁEK LISTOWYCH ORAZ PACZEK POCZTOWYCH I EWENTUALNYCH ICH ZWROTÓW DLA OPS W LUBRZY- II POSTĘPOWANIE
  Wyświetleń: 2576
 634. 13.08.2012 III Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę wodociągowej sieci rozdzielczej dla terenów zabudowy mieszkaniowej w Skrzypcu
  Wyświetleń: 2575
 635. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubrzy ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Główny Księgowy
  Wyświetleń: 2574
 636. Świadczenie usług pocztowych
  Wyświetleń: 2574
 637. 09.07.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci wodociągowej na gruntach wsi Jasiona
  Wyświetleń: 2572
 638. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za 2005
  Wyświetleń: 2570
 639. Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Lubrza z dnia 11.10.2013r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu MPZP terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi PRĘŻYNKA, wyłożonego do publicznego wglądu.
  Wyświetleń: 2570
 640. 31.05.2012 II Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Wykonanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania zmiany pozwolenia na budowę kontenerowej świetlicy więjskiej w Jasionie
  Wyświetleń: 2568
 641. Wykaz nieruchomości gruntowych do sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych z dnia 21.03.2011r.
  Wyświetleń: 2566
 642. 08.07.2013 - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Remont drogi wewnętrznej dz. nr 222 w miejscowości Prężynka
  Wyświetleń: 2565
 643. PROTOKÓŁ OCENY OFERTY Z ZAKRESU OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ - 2010
  Wyświetleń: 2565
 644. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu dotyczące rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Lubrza - Prudnik w km. 52+748-54+601 obręb Lubrza.
  Wyświetleń: 2562
 645. 2012-01-05 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę paliw dla Gminy Lubrza w 2012r
  Wyświetleń: 2561
 646. Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubrza położonej we wsi Prężynka w trybie rokowań
  Wyświetleń: 2559
 647. 16.10.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji: Budowa sieci światłowodowej w kanalizacji teletechnicznej.
  Wyświetleń: 2556
 648. 25.05.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Wykonanie parkingu dla samochodów dz. nr 271 karta mapy 3 (na placu kościoła) w miejscowości Prężynka
  Wyświetleń: 2554
 649. ZGKiM w Lubrzy ogłasza przetarg na dostawę paliw płynnych
  Wyświetleń: 2551
 650. 14-12-2016r Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2549
 651. Ogłoszenie czwartego rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubrza położonych w Prężynce.
  Wyświetleń: 2545
 652. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rok 2009
  Wyświetleń: 2543
 653. 12.05.2015 r. Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
  Wyświetleń: 2542
 654. OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY LUBRZA NA ROK 2010 Z ZAKRESU OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ NAD OSOBAMI CHORYMI, STARSZYMI, NIEPEŁNOSPRAWNYMI W ŚRODOWISKU DOMOWYM
  Wyświetleń: 2541
 655. Zaproszenie do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę na usługi społeczne - usługi pocztowe w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubrzy- II postepowanie
  Wyświetleń: 2540
 656. Petycje
  Wyświetleń: 2538
 657. Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Lubrza z dnia 11.10.2013r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu MPZP terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi SŁOKÓW – LASKOWICE – NOWY BROWINIEC, wyłożonego do publicznego wglądu.
  Wyświetleń: 2538
 658. Stanowisko ds. Unii Europejskiej i Promocji Gminy
  Wyświetleń: 2537
 659. 27.01.2012 Zaproszenie do złożenia ferty cenowej na Wycenę nieruchomości Gminy Lubrza na rok 2012
  Wyświetleń: 2534
 660. 04.07.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Termomodernizacja budynku OSP w Dytmarowie
  Wyświetleń: 2530
 661. Obwieszczenie Wójta - Budowa elektroenergetycznej linii kablowej 0,4kV wraz ze złączem kablowym w miejscowości Skrzypiec
  Wyświetleń: 2529
 662. 18.11.2014 r. Wykaz nieruchomosci niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
  Wyświetleń: 2527
 663. 31.07.2013 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów
  Wyświetleń: 2527
 664. Rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie gmin Prudnik i Lubrza
  Wyświetleń: 2524
 665. 21-01-2016 Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do oddania w dzierżawę w 2016 roku na okres do 3 lat
  Wyświetleń: 2522
 666. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za 2017
  Wyświetleń: 2520
 667. Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2006
  Wyświetleń: 2515
 668. 08.11.2017r. - Nabór na wolne stanowisko urzędnicze : podinspektor ds. inwestycji
  Wyświetleń: 2513
 669. 14.10.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego "Rozbudowa boiska Dytmarów - Skrzypiec"
  Wyświetleń: 2508
 670. 16.12.2016r. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Dostawę paliw dla Gminy Lubrza w 2017r. - II POSTĘPOWANIE
  Wyświetleń: 2507
 671. Obwieszczenie - Budowa linii kablowej i linii napowietrznej oraz słupowej stacji transformatorowej w Trzebinie.
  Wyświetleń: 2506
 672. Informacja o wynikach przeprowadzonego przetargu w dniu 10.12.2015r.
  Wyświetleń: 2503
 673. 23.07.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o umorzeniu postępowania: "Rozbudowa boiska Dytmarów - Skrzypiec"
  Wyświetleń: 2502
 674. 04.08.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wszczęciu postępowania: "Rozbudowa boiska Dytmarów - Skrzypiec"
  Wyświetleń: 2501
 675. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa farmy wiatrowej Lubrza II wraz z infrastrukturą towarzyszącą
  Wyświetleń: 2501
 676. Dostawa opału do kotłowni obiektów GOKSiR w Lubrzy
  Wyświetleń: 2500
 677. Zaproszenie do złożenia oferty na remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych i wewnętrznych Gminy Lubrza w roku 2015
  Wyświetleń: 2500
 678. 29.04.2016r. - nabór na wolne stanowisko pracy: podinspektor ds. dochodów i windykacji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  Wyświetleń: 2499
 679. 10.10.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wszczęciu postępowania: "Rozbudowa boiska Dytmarów - Skrzypiec"
  Wyświetleń: 2491
 680. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lubrza
  Wyświetleń: 2491
 681. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania MPZ przestrzennego oraz przystąpieniu do przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko MPZ przestrzennego lokalizacji farm wiatrowych
  Wyświetleń: 2491
 682. 22.10.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej: Dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby ZPS w Lubrzy
  Wyświetleń: 2489
 683. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2.200.000zł na pokrycie finansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Lubrza w 2010r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych kredytów
  Wyświetleń: 2487
 684. 1.04.2015r. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wyłożeniu do publiczbego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego TRZEBINA
  Wyświetleń: 2485
 685. 12.12.2011 - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostarczenie sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy w Lubrzy
  Wyświetleń: 2485
 686. Informacja w sprawie wysokości udzielanych dotacji oświatowych na rok 2019 przez Gminę Lubrza
  Wyświetleń: 2485
 687. 13.11.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej: Przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w Lubrzy
  Wyświetleń: 2484
 688. 17.05.2013 - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Remont drogi wewnętrznej dz. nr 222 w miejscowości Prężynka
  Wyświetleń: 2478
 689. 18-01-2017r Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2477
 690. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Adaptacja budynku bramnego na wielokulturową Izbę Regionalną, renowacja muru zamkowego i figury św. Jana Nepomucena oraz kapliczki w Trzebinie. Numer ogłoszenia: 422918 - 2009;
  Wyświetleń: 2476
 691. 23-11-2016r Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2475
 692. 16.07.2013 - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Remont drogi wewnętrznej dz. nr 222 w miejscowości Prężynka
  Wyświetleń: 2473
 693. Rok 2017
  Wyświetleń: 2472
 694. Ogłoszenie o zamówieniu Nr UZP 208417 - 2008. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotowego na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy na 2008r.
  Wyświetleń: 2469
 695. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lubrza
  Wyświetleń: 2462
 696. Transmisja obrad Rady Gminy
  Wyświetleń: 2462
 697. 26.06.2013 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy ogłasza przetarg na: Montaż kontenerów modułowych świetlicy wiejskiej
  Wyświetleń: 2458
 698. Ogłoszenie trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Trzebina
  Wyświetleń: 2455
 699. 01-12-2015 Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
  Wyświetleń: 2453
 700. 13-04-2016r Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2452
 701. Przewóz uczniów do Gimnazjum i Szkół Podstawowych na terenie Gminy Lubrza w roku szkolnym 2011/2012 Numer ogłoszenia: 227204 - 2011; data zamieszczenia: 02.08.2011
  Wyświetleń: 2451
 702. 07-07-2015 r. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Trzebina", uchwalonego uchwałą Nr VIII/47/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 8 czerwca 2015r.
  Wyświetleń: 2446
 703. 04.08.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o ustaleniu lokalizacji inwestycji - Rozbudowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia i oświetlenia drogowego w m. Lubrza, ul. Dożynkowa i Spółdzielcza
  Wyświetleń: 2444
 704. 31.07.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Remont drogi na odcinku 290 mb od posesji 75A do skrzyżowania z drogą powiatową Skrzypiec - Trzebina
  Wyświetleń: 2430
 705. 12.08.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o ustaleniu lokalizacji inwestycji - Budowa chodnika z kostki brukowej (ciąg pieszy publiczny)
  Wyświetleń: 2428
 706. Numer ogłoszenia: 132084 - 2007; data zamieszczenia: 01.08.2007 - Przewóz uczniów do gimnazjum i szkół podstawowych na terenie Gminy Lubrza oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Niepublicznych Szkół w Kup w latach 2007 - 2010
  Wyświetleń: 2427
 707. 14.06.2012 III Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Wykonanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania zmiany pozwolenia na budowę kontenerowej świetlicy więjskiej w Jasionie
  Wyświetleń: 2426
 708. 12.05.2015 r. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o rozbudowę sieci rozdzielczej wodociągowej wsi Skrzypiec
  Wyświetleń: 2422
 709. 21-09-2016r Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2421
 710. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Lubrza z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób na rok 2018
  Wyświetleń: 2421
 711. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przebudowa drogi gminnej nr 107318 O w miejscowości Trzebina, gmina Lubrza Numer ogłoszenia: 163852 - 2009
  Wyświetleń: 2417
 712. Rok 2016
  Wyświetleń: 2413
 713. 01-03-2017r Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2406
 714. OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY LUBRZA NA ROK 2010 Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE GMINY LUBRZA
  Wyświetleń: 2405
 715. 14.08.2014 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Przebudowę ściany zewnętrznej holu budynku GOKSiR w Lubrzy
  Wyświetleń: 2404
 716. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Skrzypiec
  Wyświetleń: 2404
 717. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
  Wyświetleń: 2402
 718. 27.03.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o zawieszeniu postępowania administracyjnego wszczętego na winosek Tauron Dystrybucja S.A.
  Wyświetleń: 2398
 719. 02.07.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Zorganizowanie bezpiecznego przewozu dzieci w ramach zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii
  Wyświetleń: 2395
 720. 20.04.2016r. - Nabór na stanowisko : Specjalista do spraw koordynowania projektów - Kietrz
  Wyświetleń: 2395
 721. NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021
  Wyświetleń: 2394
 722. Zmiana rozstrzygnięć Wójta Gminy Lubrza z dnia 09 grudnia 2011r. w sprawie rozpatrzenia wniosków wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej
  Wyświetleń: 2390
 723. 12.05.2015r. Obwieszczenie o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Trzebina
  Wyświetleń: 2388
 724. 23.06.2015 r. Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
  Wyświetleń: 2387
 725. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM, W ZAKRESIE PRZEJMOWANIA, PRZEMIESZCZANIA I DORĘCZANIA PRZESYŁEK LISTOWYCH ORAZ PACZEK POCZTOWYCH I EWENTUALNYCH ICH ZWROTÓW DLA OPS W LUBRZY
  Wyświetleń: 2387
 726. Obwieszczenie Wójta - Budowa Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej o oznaczeniu PRD5004_B, Nowy Browiniec
  Wyświetleń: 2386
 727. 05.09.2012 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania MPZ przestrzennego oraz przystąpieniu do przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko MPZ przestrzennego dla części udokumentowanego złoża surowców naturalnych Skrzypiec ...
  Wyświetleń: 2376
 728. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Modernizacja i rozbudowa wiejskiego domu kultury w miejscowości Olszynka
  Wyświetleń: 2376
 729. Ogłoszenie o zamówieniu Nr UZP 235908-2007 - Udzielenie i obsługa kredytu 2007.
  Wyświetleń: 2376
 730. 27.02.2019r. - Nabór na wolne stanowisko pracy: Podinspektor ds. planowania przestrzennego i inwestycji.
  Wyświetleń: 2375
 731. 06-10-2015 r. Wykaz nieruchomości niezabudowanych do dzierżawy na okres 3 lat
  Wyświetleń: 2370
 732. 16.12.2011 - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę komputerów poleasingowych dla Urzędu Gminy w Lubrzy
  Wyświetleń: 2368
 733. Gospodarka Odpadami - Infografiki
  Wyświetleń: 2364
 734. Ogłoszenie o wyborze najkorzysniejszej oferty na przebudowe drogi gminnej nr 107318 O w miejscowości Trzebina, gmina Lubrza
  Wyświetleń: 2363
 735. 15.09.2015r. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o decyzji rozbudowy sieci rozdzielczej wodociągowej w miejscowości Trzebina.
  Wyświetleń: 2352
 736. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotowego na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy na 2008r. Numer ogłoszenia: 263905 - 2008
  Wyświetleń: 2345
 737. Dostawa (leasing operacyjny ) śmieciarki o pojemności skrzyni ładunkowej 16,0 - 17,0 m3 na podwoziu samochodowym Numer ogłoszenia: 17197-2009; data zamieszczenia: 15.01.2009r.
  Wyświetleń: 2343
 738. Informacja
  Wyświetleń: 2338
 739. Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie Nr UZP 208417 - 2008 Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotowego na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy na 2008r.
  Wyświetleń: 2334
 740. 05.08.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o ustaleniu lokalizacji inwestycji - Budowa odwodnienia wokół budynku, oraz budowa bezodpływowego zbiornika na nieczystości - Dytmarów
  Wyświetleń: 2330
 741. OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY LUBRZA NA ROK 2009 Z ZAKRESU OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ NAD OSOBAMI CHORYMI, STARSZYMI, NIEPEŁNOSPRAWNYMI W ŚRODOWISKU DOMOWYM
  Wyświetleń: 2330
 742. Ogłoszenie o wyborze najkorzysniejszej oferty na dostawę (leasing operacyjny ) śmieciarki o pojemności skrzyni ładunkowej 16,0 - 17,0 m3 na podwoziu samochodowym.
  Wyświetleń: 2319
 743. 20.11.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji: Budowa linii kablowej 15kV w obrębie wsi Lubrza
  Wyświetleń: 2316
 744. Zarządzenie Wójta w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków z terenu Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 2313
 745. Odpowiedź na zapytania dotyczących zamówienia - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2 200 000zł na pokrycie finansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Lubrza w 2010r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych kredytów
  Wyświetleń: 2311
 746. Rok 2015
  Wyświetleń: 2310
 747. Gminny Ośrodek Kultury
  Wyświetleń: 2305
 748. 24.02.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - farmy wiatrowe
  Wyświetleń: 2288
 749. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawa (leasing operacyjny ) śmieciarki o pojemności skrzyni ładunkowej 16,0 - 17,0 m3 na podwoziu samochodowym.
  Wyświetleń: 2280
 750. 28.07.2015r. Obwieszczenie w sprawie rozbudowy sieci rozdzielczej wodociągowej w miejscowości Trzebina
  Wyświetleń: 2279
 751. Obwieszczenie Burmistrza Nysy o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Ogólnej OF Partnerstwo Nyskie 2020
  Wyświetleń: 2277
 752. Dostawa opału do placówek ZGKIM w sezonie grzewczym 2013/2014
  Wyświetleń: 2276
 753. unieważnienie postępowania przetargowego nr. OWP/2007/02/16-1472420
  Wyświetleń: 2270
 754. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla budowy biogazowni rolniczej o mocy ok. 2.0 MW
  Wyświetleń: 2269
 755. 18.07.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wszczęciu postępowania dla inwestycji: Wykoanie przejścia pomiędzy posesjami ul. Wolności nr 60 a nr 62 do ul. Nowej Naprawy
  Wyświetleń: 2268
 756. 26.11.2015r.- Nabór na stanowisko: Informatyk
  Wyświetleń: 2267
 757. 01.02.2016r. - Nabór na stanowisko : Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 2265
 758. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2.200.000zł na pokrycie finansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Lubrza w 2010r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych kredytów Numer ogłoszenia: 142082 - 2010
  Wyświetleń: 2265
 759. Zgłoszenie zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków do ewidencji gminnej
  Wyświetleń: 2258
 760. 07.12.2011 - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
  Wyświetleń: 2244
 761. 05-01-2016r. - Nabór na stanowisko: Informatyk
  Wyświetleń: 2240
 762. 19.09.2016 ZGKIM w Lubrzy zaprasza do złożenia oferty na: Dostawę opału do placówek ZGKiM w sezonie grzewczym 2016/2017
  Wyświetleń: 2240
 763. Ogłoszenie o 2-gim przetargu - nieruchomość położnona w Prężynce o pow. 5,500ha.
  Wyświetleń: 2230
 764. Obwieszczenie Burmistrza Nysy o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Społecznego OF Partnerstwo Nyskie 2020
  Wyświetleń: 2229
 765. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr P 1267
  Wyświetleń: 2229
 766. 26.11.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci światowodowej w kanalizacji teletechnicznej
  Wyświetleń: 2222
 767. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA Dostawa opału do placówek GOKSiR w Lubrzy. NUMER OWP/2006/12/08-1613583
  Wyświetleń: 2220
 768. 09.12.2016 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Dostawę paliw dla Gminy Lubrza w 2017 roku.
  Wyświetleń: 2217
 769. OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY LUBRZA NA ROK 2011 Z ZAKRESU OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ NAD OSOBAMI CHORYMI, STARSZYMI, NIEPEŁNOSPRAWNYMI W ŚRODOWISKU DOMOWYM
  Wyświetleń: 2217
 770. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2.200.000zł na pokrycie finansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Lubrza w 2010r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych kredytów
  Wyświetleń: 2212
 771. 04.06.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wszczęciu postępowania dla inwestycji: Rozbudowa elektroenergetycznej linii niskiego napięcia i oświetlenia drogowego w m. Lubrza, ul. Dożynkowa i Spółdzielcza
  Wyświetleń: 2211
 772. 14-06-2017r Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2208
 773. 28.07.2015r. Wykaz nieruchomości gruntowych położonych w Lubrzy przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 2207
 774. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Modernizacja i rozbudowa wiejskiego domu kultury w miejscowości Olszynka. Numer ogłoszenia: 410338 - 2009;
  Wyświetleń: 2207
 775. Świadczenie usług zdrowotnych
  Wyświetleń: 2206
 776. OGŁOSZENIA Podatki Podatki Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono pomocy publicznej w 2013 r.
  Wyświetleń: 2202
 777. Obwieszczenie - przebudowy gminnej drogi publicznej nr 17314 O (ul: Nowej Naprawy)
  Wyświetleń: 2199
 778. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Adaptacja budynku bramnego na wielokulturową Izbę Regionalną, renowacja muru zamkowego i figury św. Jana Nepomucena oraz kapliczki w Trzebinie.
  Wyświetleń: 2197
 779. 23.04.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Malowanie spinalni OSP Prężynka
  Wyświetleń: 2196
 780. Informacja w sprawie wysokości udzielanych dotacji oświatowych na rok 2020 przez Gminę Lubrza
  Wyświetleń: 2189
 781. 1.04.2015r. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lubrza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego TRZEBINA.
  Wyświetleń: 2186
 782. 17.12.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o zakończeniu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji: Budowa linii kablowej 15kV w obrębie wsi Lubrza
  Wyświetleń: 2177
 783. 05.09.2012 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania MPZ przestrzennego oraz przystąpieniu do przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko MPZ przestrzennego terenu górniczego Trzebina
  Wyświetleń: 2175
 784. Wykonanie i remont (modernizacja) przejść i chodników na terenie Gminy Lubrza w 2017 roku.
  Wyświetleń: 2175
 785. 17-04-2018r - Nabór na stanowisko: Dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego w Lubrzy
  Wyświetleń: 2173
 786. OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY LUBRZA NA ROK 2011 Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE GMINY LUBRZA
  Wyświetleń: 2169
 787. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr dz. 347 na potoku Granicznym w m. Trzebina.
  Wyświetleń: 2166
 788. Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
  Wyświetleń: 2162
 789. 14.10.2014 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Modernizację budynku remizy OSP w Dytmarowie poprzez wykonanie odwodnienia (etap I)
  Wyświetleń: 2158
 790. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu dot.budowy 24 elektrowni wiatrowych do 4 MW każda, wysokości maksymalnej ponad poziomem terenu nieprzekraczającego 200 m, o łącznej mocy 96 MW zlokalizowanych w gm. Lubrza.
  Wyświetleń: 2140
 791. 09.07. 2019 r.- Nabór na stanowisko:młodszy referent ds. planowania przestrzennego i inwestycji
  Wyświetleń: 2136
 792. Dostawa paliw dla Gminy Lubrza na rok 2018r.
  Wyświetleń: 2130
 793. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
  Wyświetleń: 2129
 794. Obwieszczenie Starosty Prudnickiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Trzebina - Dytmarów
  Wyświetleń: 2127
 795. Zaproszenie do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę na usługi społeczne - usługi z zakresu medycyny pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubrzy
  Wyświetleń: 2126
 796. Archiwum nagrań obrad Rady Gminy
  Wyświetleń: 2106
 797. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Lubrzy
  Wyświetleń: 2106
 798. Unieważnie postępowania Nr 375139-2008, o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę (leasing operacyjny) śmieciarki o pojemności 16,0-17,0 m3, na podwoziu samochodowym.
  Wyświetleń: 2105
 799. 14-03-2018r Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2103
 800. 16.06.2015r. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania o rozbudowę sieci rozdzielczej wodociągowej wsi Skrzypiec
  Wyświetleń: 2102
 801. Obwieszczenie Burmistrza Nysy o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Rynku Pracy OF Partnerstwo Nyskie 2020
  Wyświetleń: 2102
 802. 01.02.2019r.- Nabór na stanowisko: podinspektor ds. obsługi sekretariatu
  Wyświetleń: 2092
 803. Przebudowa drogi powiatowej nr P 1267 O, budowa ciągów pieszych, budowa miejsc postojowych oraz przebudowa obiektów towarzyszących w pasie drogowym ulicy Wolności w Lubrzy w km 0+195 do km 2+203" obręb Lubrza.
  Wyświetleń: 2068
 804. 04.06.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wszczęciu postępowania dla inwestycji: Przebudowa holu budynku Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubrzy
  Wyświetleń: 2062
 805. 04.06.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wszczęciu postępowania dla inwestycji: Rozbudowa boiska Dytmarów - Skrzypiec
  Wyświetleń: 2060
 806. Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego V.6733.1.13.2019.ZPI
  Wyświetleń: 2059
 807. 20.04.2016r. - Nabór na stanowisko : Specjalista do spraw promocji i monitoringu - Kietrz
  Wyświetleń: 2052
 808. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nr UZP 179388-2008. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej przy Zespole Szkół Publicznych w Lubrzy.
  Wyświetleń: 2051
 809. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 2049
 810. 2018
  Wyświetleń: 2037
 811. Lubrza
  Wyświetleń: 2035
 812. Obwodowe komisje wyborcze
  Wyświetleń: 2034
 813. MPZP Wiatraki
  Wyświetleń: 2029
 814. Dostawa używanego autobusu dla potrzeb Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 2023
 815. 03-08-2015r. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wszczęciu postępowania o kompleksowej przebudowie konstrukcji i poszyciu dachu na budynek kościoła parafialnego w Nowym Browińcu
  Wyświetleń: 2020
 816. Ogłoszenie czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Trzebina
  Wyświetleń: 2020
 817. Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Lubrza z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży na rok 2018
  Wyświetleń: 2017
 818. Modernizacja budynku GOK w Lubrzy w zakresie termomodernizacji Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 2012
 819. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 2012
 820. 05.07.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Zakup karuzel na place zabaw w ramach zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii
  Wyświetleń: 2009
 821. Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Wyświetleń: 1998
 822. Świadczenie usług zdrowotnych na 2019 - OPS
  Wyświetleń: 1991
 823. Obwieszczenie o przystapieniu do opracowania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 1988
 824. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 1985
 825. MPZP Skrzypiec tereny zabud.mieszk
  Wyświetleń: 1984
 826. Świadczenie usług pocztowych na rok 2019 - OPS
  Wyświetleń: 1983
 827. Program współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
  Wyświetleń: 1960
 828. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zaświadczenie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1960
 829. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu opieki pielęgniarskiej nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi w miejscu ich przebywania na rok 2012, na trerenie Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 1951
 830. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1949
 831. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 1944
 832. Terytorialna Komisja Wyborcza
  Wyświetleń: 1931
 833. Budżet 2020
  Wyświetleń: 1930
 834. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 1921
 835. Jasiona
  Wyświetleń: 1908
 836. MPZP tereny górnicze Trzebina
  Wyświetleń: 1907
 837. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za 2018
  Wyświetleń: 1895
 838. Budowa latarni oświetlenia ulicznego wraz z podłączeniem do istniejącego słupa linii N/N - Jasiona
  Wyświetleń: 1885
 839. Decyzja Środowiskowa dla przedsięwzięcia polegającego na etapowej budowie "Centrum Usługowo-Handlowe Lubrza"
  Wyświetleń: 1885
 840. Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnych na okres do trzech lat stanowiących własnośc Gminy
  Wyświetleń: 1881
 841. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Lubrza z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób na rok 2019
  Wyświetleń: 1880
 842. Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 2.6733.2019
  Wyświetleń: 1877
 843. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o zakończeniu postępowania V.6733.2.9.2019.ZPI
  Wyświetleń: 1877
 844. MPZP Prężynka tereny przemysłowe
  Wyświetleń: 1868
 845. Ogłoszenie konkursu na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lubrzy
  Wyświetleń: 1862
 846. Budowa latarni oświetlenia ulicznego wraz z podłączeniem do istniejącego słupa linii N/N - Skrzypiec
  Wyświetleń: 1843
 847. 07.11.2018r.- Nabór na stanowisko: referent ds. finansowo- administracyjnych
  Wyświetleń: 1837
 848. 05.06.2019 Wykonanie pełnej dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i pozwoleniami na budowę polderu wodnego w Krzyżkowicach
  Wyświetleń: 1836
 849. 01.02.2019r.- Nabór na stanowisko: podinspektor ds. kadrowych i organizacyjnych
  Wyświetleń: 1815
 850. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Lubrza z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży na rok 2019
  Wyświetleń: 1806
 851. 29.01.2015 Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do oddania w dzierżawę w 2015 roku na okres do 3 lat
  Wyświetleń: 1798
 852. Okręgi wyborcze
  Wyświetleń: 1796
 853. Rozbudowa linii kablowej 0,4 kV celem zasilenia domu jednorodzinnego w miejscowości Jasiona
  Wyświetleń: 1796
 854. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy / o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1794
 855. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 1788
 856. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej do zadania pn.: Dowóz uczniów do Niepublicznej Szkoły w Dytmarowie w roku szkolnym 2018/2019 w miesiącach od września do grudnia 2018r. - NR3
  Wyświetleń: 1784
 857. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Lubrza z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2019
  Wyświetleń: 1779
 858. 11.06.2019 r.- Nabór na stanowisko: Informatyk
  Wyświetleń: 1775
 859. 08.05. 2019 r.- Nabór na stanowisko: podinspektor ds. księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 1774
 860. Wykonanie kanalizacji deszczowej w miejscowości Skrzypiec dla zadania: "Przebudowa drogi gminnej nr G1073150 (dz. nr 481/3) relacji Skrzypiec - Dytmarów w pasie drogowym w km. Od 0+000 do 0+500"
  Wyświetleń: 1772
 861. Zakup pojazdu asenizacyjnego o pojemności 10m3
  Wyświetleń: 1770
 862. Świadczenie usług ochrony na 2019r.
  Wyświetleń: 1767
 863. Stypendia Wójta Gminy Lubrza 2020
  Wyświetleń: 1766
 864. 07.11.2018r.- Nabór na stanowisko: podinspektor ds. księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 1764
 865. 06-02-2019r. Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
  Wyświetleń: 1755
 866. Świadczenie usług pocztowych na 2019r.
  Wyświetleń: 1752
 867. Budowa wybieralnego zbiornika na nieczystości bytowe wraz z przyłączeniami w miejscowości Dobroszewice
  Wyświetleń: 1751
 868. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - organizacja bezpiecznego przewozu dzieci w ramach zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii
  Wyświetleń: 1745
 869. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowie latarni oświetlenia ulicznego wraz z podłączeniem do istniejącego słupa linii N/N nr 65/RK-10 - Jasiona
  Wyświetleń: 1737
 870. 08.05. 2019 r.- Nabór na stanowisko: referent ds. planowania przestrzennego i inwestycji
  Wyświetleń: 1727
 871. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Lubrza z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób na rok 2019
  Wyświetleń: 1726
 872. Transmisja z obrad Rady Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 1723
 873. Obwody głosowania
  Wyświetleń: 1720
 874. 20-03-2019 Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
  Wyświetleń: 1714
 875. 20-02-2019 Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
  Wyświetleń: 1705
 876. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o zakończeniu postępowania V.6733.1.9.2019.ZPI
  Wyświetleń: 1704
 877. Prężynka
  Wyświetleń: 1699
 878. 28-01-2019 Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie "Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Lubrza-Prudnik w km 52+748 do km 54+601"
  Wyświetleń: 1678
 879. Dostawa paliw dla Gminy Lubrza na rok 2019r.
  Wyświetleń: 1669
 880. Świadczenie usług zdrowotnych na 2019r.
  Wyświetleń: 1652
 881. 13-06-2018r. Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
  Wyświetleń: 1649
 882. Budżet 2021
  Wyświetleń: 1646
 883. 02.10.2018r. - Nabór na stanowisko : kierowca samochodu osobowego - robotnik gospodarczy
  Wyświetleń: 1631
 884. 29-08-2018 Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
  Wyświetleń: 1627
 885. Obwieszczenie Starosty Prudnickiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inrvestycji drogowej Rozbudowę i przebudowa drogi powiatowej nl 1615 o relacji Trzebina-Krzyżkowice- Granica Państwa
  Wyświetleń: 1627
 886. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej dla zadania - Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej w Nowym Browińcu oraz remont cząstkowy dróg gminnych w 2019r.
  Wyświetleń: 1627
 887. Spis Powszechny zestawienie najważniejszych informacji
  Wyświetleń: 1626
 888. 22.11.2018r.- Nabór na stanowisko: referent ds. księgowo-kadrowych
  Wyświetleń: 1623
 889. Zaproszenie do złożenia oferty na "Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubrza - w roku 2018"
  Wyświetleń: 1619
 890. Wykonanie pełnej dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i pozwoleniami na budowę polderu wodnego w Krzyżkowicach
  Wyświetleń: 1614
 891. Laskowice
  Wyświetleń: 1605
 892. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 1592
 893. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Oddział w Opolu na przebudowę elektroenergetycznej jednotorowej linii napowietrznej 110kV Głubczyce - Prudnik
  Wyświetleń: 1590
 894. Obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 1579
 895. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY w Olszynce
  Wyświetleń: 1574
 896. Zakup używanego samochodu specjalnego - pożarniczego
  Wyświetleń: 1568
 897. Informacja Wojta Gminy Lubrza o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1560
 898. 28-08-2019 Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
  Wyświetleń: 1547
 899. Zaproszenie do składania ofert cenowych o udzielenie zamówienia publicznego pt: Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Lubrza - zadanie jest współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości
  Wyświetleń: 1545
 900. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej do zadania pn.: Dowóz uczniów do Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dytmarowie w roku szkolnym 2018/2019 w miesiącach od stycznia do czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 1545
 901. 10-07-2019 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 1539
 902. Olszynka
  Wyświetleń: 1517
 903. Obwodowe komisje
  Wyświetleń: 1508
 904. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej dla zadania pn: "Wykonanie i remont (modernizacja|) przejść i chodników na terenie Gminy Lubrza w 2019 roku."
  Wyświetleń: 1505
 905. Wykaz rejestrów i ewidencji Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 1504
 906. Rozbudowa linii kablowej 0,4 kV celem zasilenia obiektu handlowo - usługowego w miejscowości Olszynka
  Wyświetleń: 1503
 907. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dowóz uczniów w miesiącach kwiecień - czerwiec 2019
  Wyświetleń: 1500
 908. 12-06-2019 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 1498
 909. 19.02.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Lubrza w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków z terenu Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 1496
 910. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 215 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu w roku 2019 z przeznaczeniem na zakup samochodu specjalnego - pożarniczego.
  Wyświetleń: 1479
 911. Świadczenie usług ochrony na 2020r.
  Wyświetleń: 1471
 912. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej dla zadania pn: "Wykonanie i remont (modernizacja|) przejść i chodników na terenie Gminy Lubrza w 2019 roku."
  Wyświetleń: 1458
 913. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 1456
 914. Program współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2022
  Wyświetleń: 1431
 915. Obwieszczenia Komisarza Wyborczego
  Wyświetleń: 1426
 916. 14.09.2021 Nabór na stanowisko: podinspektor ds. księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 1425
 917. 13.11.2019r. Wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Lubrza położonej we wsi Dytmarów przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
  Wyświetleń: 1421
 918. Wykaz obejmujący nieruchomość gruntową niezabudowaną stanowiącą własność Gminy Lubrza położoną we wsi Słoków przeznaczoną do sprzedaży bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
  Wyświetleń: 1416
 919. Dytmarów
  Wyświetleń: 1409
 920. Informacja o dyżurach urzędnika wyborczego
  Wyświetleń: 1409
 921. Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 1403
 922. Świadczenie usług pocztowych na 2020r.
  Wyświetleń: 1396
 923. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej do zadania pn.: " Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 825 360,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu w roku 2020 z przeznaczeniem na współfinansowanie realizacji zadania"
  Wyświetleń: 1389
 924. Zarządzenie nr 0050.404.2018 Wójta Gminy Lubrza w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Lubrza miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwiesczeń wyborczych
  Wyświetleń: 1387
 925. Informacja Wójta o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1383
 926. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 530 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu w roku 2018.
  Wyświetleń: 1367
 927. Świadczenie usług zdrowotnych na 2020 - OPS
  Wyświetleń: 1364
 928. Budowa przyłącza gazu z butli naziemnej o pojemności 2700m3
  Wyświetleń: 1356
 929. 2015
  Wyświetleń: 1352
 930. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o potanowienich ws nr V.6733.2.2018.ZPI
  Wyświetleń: 1352
 931. PROJEKTY DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH
  Wyświetleń: 1352
 932. Rok 2019
  Wyświetleń: 1352
 933. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1347
 934. Obwody głosowania
  Wyświetleń: 1347
 935. 28.01.2020 r. Nabór na stanowisko: podinspektor ds. wymiaru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 1345
 936. Skrzypiec
  Wyświetleń: 1330
 937. 02.09.2020r. Wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Lubrza położonej we wsi Dytmarów przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
  Wyświetleń: 1329
 938. 23.08.2021 r. Nabór na stanowisko: Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubrzy
  Wyświetleń: 1323
 939. Obwody Głosowania
  Wyświetleń: 1304
 940. Petycje 2021
  Wyświetleń: 1294
 941. Świadczenie usług zdrowotnych na 2020r.
  Wyświetleń: 1286
 942. Rok 2018
  Wyświetleń: 1273
 943. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Lubrza z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób na rok 2020
  Wyświetleń: 1267
 944. Posadowienie teletechnicznych słupów kompozytowych w pasie drogi gminnej (dz. nr 481/4) relacji Skrzypiec – Dytmarów G 107315 O oraz drogi wewnętrznej dz. nr 301
  Wyświetleń: 1266
 945. Dobroszewice
  Wyświetleń: 1255
 946. Dane kontaktowe koordynatora do spraw dostępności
  Wyświetleń: 1253
 947. Zaproszenie do złożenia oferty: Dowóz uczniów do Niepublicznej Szkoły w Dytmarowie w roku szkolnym 2018/2019 w miesiącach od września do grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 1251
 948. Oświadczenia majątkowe za rok 2019
  Wyświetleń: 1247
 949. 01-09-2015r.Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz Gminy Lubrza w Trzebinie-rozbudowa sieci wodociągowej.
  Wyświetleń: 1246
 950. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Lubrza z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2020
  Wyświetleń: 1241
 951. Zaproszenie do udziału w negocjacjach dla zamówienia publicznego na "Zakup używanego zarejestrowanego samochodu specjalnego - pożarniczego"
  Wyświetleń: 1241
 952. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 1238
 953. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej do zadania pn.: Dowóz uczniów do Niepublicznej Szkoły w Dytmarowie w roku szkolnym 2018/2019 w miesiącach od września do grudnia 2018r. - NR2
  Wyświetleń: 1238
 954. 10.03.2020 r. Nabór na stanowisko: podinspektor ds. planowania przestrzennego i inwestycji
  Wyświetleń: 1234
 955. Obwody głosowania
  Wyświetleń: 1231
 956. Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono pomocy publicznej w 2018 r.
  Wyświetleń: 1230
 957. Informacja OKW o składzie i dyżurach
  Wyświetleń: 1221
 958. MPZP Prężynka
  Wyświetleń: 1220
 959. Informacja o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 1214
 960. Petycje 2020
  Wyświetleń: 1213
 961. Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021
  Wyświetleń: 1207
 962. MPZP Prężynka-Lubrza
  Wyświetleń: 1205
 963. MPZP Słoków-Laskowice-Nowy Browiniec
  Wyświetleń: 1205
 964. Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą TRZEBINA I
  Wyświetleń: 1202
 965. Obwodowe Komisje Wyborcze
  Wyświetleń: 1198
 966. Świadczenie usług pocztowych na rok 2020 - OPS
  Wyświetleń: 1198
 967. Informacja o wyborze oferty na dostawę opału do placówek ZGKiM w sezonie grzewczym 2016/2017
  Wyświetleń: 1186
 968. 08.05.2020 r. Nabór na stanowisko: podinspektor ds. inwestycji, zarządzania drogami i zamówień publicznych.
  Wyświetleń: 1184
 969. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Lubrza z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób na rok 2020
  Wyświetleń: 1183
 970. Zachęcamy do udziału w Powszechnym Spisie Rolnym oraz w powiązanych z nim konkursach
  Wyświetleń: 1181
 971. Informacje Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 1176
 972. 16.05.2020 r. Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.
  Wyświetleń: 1173
 973. 06.05.2022 „Budowa Publicznego Przedszkola przy Publicznej Szkole Podstawowej w Lubrzy” w formule zaprojektuj i wybuduj
  Wyświetleń: 1172
 974. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych
  Wyświetleń: 1165
 975. Zwołanie pierwszych posiedzeń OKW
  Wyświetleń: 1165
 976. Informacja Wójta Gminy Lubrza o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1160
 977. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej do zadania pn.:"Dostawa paliw dla Gminy Lubrza na rok 2020"
  Wyświetleń: 1159
 978. 13.11.2019r. Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1155
 979. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 1152
 980. Zarządzenie Wójta w sprawie skreślenia z Gminnej Ewidencji Zabytków z terenu Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 1152
 981. 15.09.2020 r. Nabór na stanowisko: podinspektor ds. gospodarowania mieniem
  Wyświetleń: 1151
 982. 23.03.2021 r. Nabór na stanowisko: podinspektor ds. inwestycji i zarządzania drogami
  Wyświetleń: 1146
 983. 16-10-2019 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnych na okres do trzech lat stanowiących własność Gminy Lubrza.
  Wyświetleń: 1140
 984. 08.02.2021 r. Nabór na stanowisko: podinspektor ds. inwestycji i zarządzania drogami
  Wyświetleń: 1132
 985. 26-08-2015r. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej PW.Wszystkich Świętych w Nowym Browińcu
  Wyświetleń: 1130
 986. MPZP Wiatraki Laskowice - Nowy Browiniec
  Wyświetleń: 1122
 987. Obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 1120
 988. 1. WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU SZKOŁY W DYTMAROWIE
  Wyświetleń: 1115
 989. Zarządzenie Wójta w sprawie miejsc na plakaty wyborcze
  Wyświetleń: 1109
 990. Obwodowe Komisje Wyborcze
  Wyświetleń: 1107
 991. Informacje dla wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1106
 992. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 1105
 993. 21.04.2020 r. - Nabór na stanowisko: podinspektor ds. inwestycji, zarządzania drogami i zamówień publicznych.
  Wyświetleń: 1102
 994. Plan działania
  Wyświetleń: 1095
 995. 23.06.2021 Nabór na stanowisko: podinspektor ds. księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 1091
 996. Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą TRZEBINA II
  Wyświetleń: 1091
 997. Informacje Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 1089
 998. 26.03.2020 Rozbudowa linii kablowej 0,4kV o długości projektowanego odcinka 29m w miejscowości Skrzypiec
  Wyświetleń: 1086
 999. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za 2019
  Wyświetleń: 1084
 1000. 10.09.2020 r. Nabór na stanowisko: Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 1081
 1001. Petycje 2019
  Wyświetleń: 1079
 1002. 22.04.2020 r. - Nabór na stanowisko:referent ds. planowania przestrzennego i inwestycji
  Wyświetleń: 1078
 1003. 09.09.2020 r. Nabór na stanowisko: podinspektor ds. oświaty
  Wyświetleń: 1072
 1004. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 1070
 1005. Wzory druków dla wyborców
  Wyświetleń: 1070
 1006. 21.01.2022 r. Nabór na stanowisko - pomoc administracyjna
  Wyświetleń: 1064
 1007. Obwody głosowania
  Wyświetleń: 1058
 1008. Nowy Browiniec
  Wyświetleń: 1054
 1009. 06.04.2020 r. Nabór na stanowisko: podinspektor ds. planowania przestrzennego i inwestycji
  Wyświetleń: 1053
 1010. Zarządzenie Wójta Gminy Lubrza w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Lubrza miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 1050
 1011. Krzyżkowice
  Wyświetleń: 1045
 1012. 01.10.2021 r. Nabór na stanowisko: Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 1044
 1013. 05.02.2020 Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1039
 1014. 26.05.2021 r. Nabór na stanowisko: Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 1033
 1015. 09.02.2021 r. Nabór na stanowisko: podinspektor ds. księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 1027
 1016. Obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 1027
 1017. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu z dnia 26 kwietnia 2019 r.
  Wyświetleń: 1025
 1018. 21.06.2021 r. Nabór na stanowisko: podinspektor ds. wymiaru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 1022
 1019. Postanowienie Marszalka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 1016
 1020. Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubrza (2021)
  Wyświetleń: 1015
 1021. Informacje Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 1008
 1022. Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 27 w Opolu o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach,
  Wyświetleń: 999
 1023. Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych
  Wyświetleń: 992
 1024. Informacje PKW
  Wyświetleń: 989
 1025. 2022
  Wyświetleń: 987
 1026. Postanowienie Marszalka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 975
 1027. 10.06.2021 r. Nabór na stanowisko: Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 974
 1028. Wzory druków dla wyborców
  Wyświetleń: 971
 1029. 26.08.2020 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnych na okres do trzech lat stanowiących własność Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 970
 1030. Wpisanie do Gminnej Ewidencji Zabytków Kościoła filialnego pw. Marii Magdaleny w Prężynce
  Wyświetleń: 962
 1031. 09.11.2021 r. "Przebudowa drogi gminnej G107314 w Lubrzy ul. Nowej Naprawy" w formule zaprojektuj i wybuduj
  Wyświetleń: 955
 1032. 01.04.3014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o zmieniająca decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Rozbudowa budynku OSP
  Wyświetleń: 953
 1033. Obwodowe Komisje Wyborcze
  Wyświetleń: 953
 1034. Spis wyborców
  Wyświetleń: 948
 1035. 02.09.2020r. Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubrza położonej we wsi Dytmarów przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego
  Wyświetleń: 940
 1036. Opracowywanie Planu Miejscowego wsi Lubrza dla działki nr 403-3 na ul. Wolności
  Wyświetleń: 940
 1037. POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU II W SPRAWIE POWOŁANIA OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W WYBORACH DO SEJMU RP I SENATU RP ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
  Wyświetleń: 932
 1038. Obwieszczenie w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Powietrza dla województwa opolskiego
  Wyświetleń: 926
 1039. Zarządzenie Wójta w sprawie miejsc na plakaty wyborcze na Wybory Prezydenckie zarządzone na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 920
 1040. Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych - Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1615
  Wyświetleń: 916
 1041. 01.06.2021 r. Nabór na stanowisko: Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubrzy
  Wyświetleń: 915
 1042. Informacje dla wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 911
 1043. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej do zadania pn.: „Remont drogi dla ulicy Dożynkowej w miejscowości Lubrza.”
  Wyświetleń: 905
 1044. 21.10.2020 - Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Dytmarów
  Wyświetleń: 903
 1045. 16.04.2021 r. Nabór na stanowisko: Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubrzy
  Wyświetleń: 902
 1046. 21.10.2020 - Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Dytmarów
  Wyświetleń: 901
 1047. 02.08.2021 Nabór na stanowisko: podinspektor ds. księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 898
 1048. Punkty zbierania odpadów folii, sznurka, opon, powstających w gospodarstwach rolnych.
  Wyświetleń: 890
 1049. Cyfrowa Gmina
  Wyświetleń: 886
 1050. 10.06.2020 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia
  Wyświetleń: 881
 1051. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego V.6721.5.2019.ZPI
  Wyświetleń: 881
 1052. 21.10.2021 Nabór na stanowisko: Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 876
 1053. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowa instalacji systemu wysokosprawnej kogeneracji gazowej składającej się z dwóch silników gazowych V.6733.1.2021. ZPI
  Wyświetleń: 870
 1054. Program współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2021
  Wyświetleń: 866
 1055. Zasady korzystania z usługi komunikowania się przez osobę posługującą się językiem migowym w Urzędzie Gminy w Lubrzy
  Wyświetleń: 866
 1056. Remont dróg gminnych nr G 107310 O i G 107323 O w Nowym Browińcu
  Wyświetleń: 863
 1057. 07.06.2021 r. Nabór na stanowisko: podinspektor ds. wymiaru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 855
 1058. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej do zadania: ,,Wykonanie i remont (modernizacja) przejść i chodników na terenie gminy Lubrza w 2020roku"
  Wyświetleń: 853
 1059. 28.04.2021 r. Nabór na stanowisko: Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubrzy
  Wyświetleń: 852
 1060. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej do zadania: "Remont cząstkowy dróg transportu rolnego w Dytmarowie oraz remont cząstkowy dróg gminnych w 2020 r."
  Wyświetleń: 850
 1061. Informacja o sposobach weryfikacji tożsamości rachmistrzów.
  Wyświetleń: 845
 1062. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Lubrza z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2021
  Wyświetleń: 845
 1063. Akt pełnomocnictwa do głosowania
  Wyświetleń: 840
 1064. Rejestr wyborców
  Wyświetleń: 840
 1065. Materiały szkoleniowe dla OKW
  Wyświetleń: 823
 1066. 12.04.2021 Zaproszenie do złożenia oferty 94/2021 „MIODODAJNI – zagospodarowanie wiejskiej przestrzeni w Lubrzy zgodnie z naturalnymi i specyficznymi zasobami tej miejscowości”
  Wyświetleń: 821
 1067. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 16 września 2019 r.
  Wyświetleń: 821
 1068. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Lubrza z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób na rok 2021
  Wyświetleń: 821
 1069. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 Jak dokonać samospisu przez Internet?
  Wyświetleń: 820
 1070. Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie obiektu mostowego na drodze powiatowej nr 1615 O relacji Trzebina – Krzyżkowice – granica Państwa w miejscowości Trzebina wraz z rozbiórką istniejącego mostu JNI01011347
  Wyświetleń: 815
 1071. Zaświadczenie o prawie do głosowania
  Wyświetleń: 813
 1072. Budżet 2022
  Wyświetleń: 812
 1073. 01.03.2021 r. Nabór na stanowisko: podinspektor ds. inwestycji i zarządzania drogami
  Wyświetleń: 804
 1074. Stypendia Wójta Gminy 2021 r.
  Wyświetleń: 804
 1075. 26.04.2021 r. Nabór na stanowisko: podinspektor ds. wymiaru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 803
 1076. Loteria dla rolników
  Wyświetleń: 803
 1077. Informacja ws. naboru wniosków w programach wsparcia na 2021 rok - "Groby i cmentarze wojenne w kraju" i "Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju"
  Wyświetleń: 801
 1078. List Wójta Gminy Lubrza do Rolników
  Wyświetleń: 798
 1079. Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych otwartych konkursów ofert na rok 2021
  Wyświetleń: 797
 1080. 29.07.2020 Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 795
 1081. 07.10.2020 Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 794
 1082. Świadczenie usług zdrowotnych na 2021r.
  Wyświetleń: 786
 1083. Komunikat Dyrektora Centralnego Biura Spisowego w sprawie wywiadów bezpośrednich w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r.
  Wyświetleń: 783
 1084. Program współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2020
  Wyświetleń: 782
 1085. Świadczenie usług pocztowych na 2021r.
  Wyświetleń: 782
 1086. 05.08.2020 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 780
 1087. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 3 października 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w gminie Lubrza
  Wyświetleń: 777
 1088. 07.10 2020 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 776
 1089. Zostało przygotowane stanowisko komputerowe do samospisu w Urzędzie Gminy w Lubrzy
  Wyświetleń: 776
 1090. 15.02.2021 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na usługę wodną w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych z drogi krajowej 40
  Wyświetleń: 771
 1091. Wniosek na umieszczenie reklamy
  Wyświetleń: 762
 1092. Remont dróg gminnych Nr G 1073610 O i G 107323 O w Nowym Browińcu
  Wyświetleń: 760
 1093. Spis wyborców
  Wyświetleń: 758
 1094. POSTANOWIENIE NR 557/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych.
  Wyświetleń: 751
 1095. Program współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2014
  Wyświetleń: 746
 1096. 08.09.2021 Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Olszynka
  Wyświetleń: 744
 1097. Program współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2017
  Wyświetleń: 744
 1098. 17.03.2021 Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej dla zadania "Budowa urządzeń melioracji wodnych w Jasionie na dz. nr 386
  Wyświetleń: 740
 1099. Komunikat Dyrektora Centralnego Biura Spisowego w sprawie wywiadów bezpośrednich w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r.
  Wyświetleń: 736
 1100. Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów
  Wyświetleń: 735
 1101. Świadczenie usług ochrony na 2021r.
  Wyświetleń: 733
 1102. Ważna zmiana dla użytkowników gospodarstw rolnych !
  Wyświetleń: 727
 1103. 09.08.2022 r. „Budowa Publicznego Przedszkola przy Publicznej Szkole Podstawowej w Lubrzy” w formule zaprojektuj i wybuduj
  Wyświetleń: 723
 1104. 17.02.2021 Wykaz nieruchomości niezabudowanych w miejscowości Trzebina, przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 719
 1105. Konsultacje Społeczne Projektu „Programu Ochrony Środowiska dla gminy Lubrza na lata 2021-2025 z perspektywą do roku 2027” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 714
 1106. Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych otwartych konkursów ofert na rok 2019
  Wyświetleń: 713
 1107. Zaświadczenie o prawie do głosowania
  Wyświetleń: 713
 1108. Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych otwartych konkursów ofert na rok 2020
  Wyświetleń: 710
 1109. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na senatorów w okręgu nr 51
  Wyświetleń: 709
 1110. Program współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2016
  Wyświetleń: 708
 1111. Program współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2015
  Wyświetleń: 705
 1112. Zawiadomienie o awarii urządzenia
  Wyświetleń: 704
 1113. Petycja 1/2021
  Wyświetleń: 699
 1114. Rejestr wyborców
  Wyświetleń: 699
 1115. Petycja 3/2021
  Wyświetleń: 692
 1116. Akt pełnomocnictwa do głosowania
  Wyświetleń: 687
 1117. 14.04.2021 r Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony 3 lat
  Wyświetleń: 685
 1118. Granty PPGR
  Wyświetleń: 685
 1119. II Zaproszenie do złożenia oferty cenowej do zadania pn.:"Dostawa paliw dla Gminy Lubrza na rok 2021
  Wyświetleń: 680
 1120. 26.05.2021 r Wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 678
 1121. Petycja 1/2019
  Wyświetleń: 678
 1122. 30.03.2021 Zaproszenie do złożenia oferty 94/2021 „MIODODAJNI – zagospodarowanie wiejskiej przestrzeni w Lubrzy zgodnie z naturalnymi i specyficznymi zasobami tej miejscowości”
  Wyświetleń: 676
 1123. Materiały szkoleniowe dla OKW
  Wyświetleń: 675
 1124. Program współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2018
  Wyświetleń: 674
 1125. 09.03.2021 Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej dla zadania "Rekonstrukcja obiektów mostowych.”
  Wyświetleń: 671
 1126. Petycja 2/2020
  Wyświetleń: 669
 1127. Petycja 3/2020
  Wyświetleń: 668
 1128. 09.03.2021 Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej dla zadania "Budowa urządzeń melioracji wodnych w Jasionie na dz. nr 386 i 385."
  Wyświetleń: 664
 1129. Petycja 1/2020
  Wyświetleń: 662
 1130. Petycja 2/2021
  Wyświetleń: 660
 1131. Program współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2019
  Wyświetleń: 659
 1132. Rok 2020
  Wyświetleń: 659
 1133. 14.07.2021r. Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Olszynka przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
  Wyświetleń: 644
 1134. Vademecum PSR
  Wyświetleń: 643
 1135. 11.08.2021 Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony 3 lat
  Wyświetleń: 640
 1136. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za 2020 rok
  Wyświetleń: 629
 1137. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej do zadania pn.:"Dostawa paliw dla Gminy Lubrza na rok 2021
  Wyświetleń: 627
 1138. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu PGW Wody Polskie, o wszczęciu postępowania wodnoprawnego, na wniosek ZGKiM w Lubrzy, ul. Harcerska 1, 48-231 Lubrza, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną,
  Wyświetleń: 619
 1139. 05.11.2021r. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej dla zadania pn. "Zabezpieczenie dróg Gminy Lubrza przed skutkami wód opadowych"
  Wyświetleń: 617
 1140. Informacja o zakupie preferencyjnym paliwa stałego
  Wyświetleń: 616
 1141. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu PGW Wody Polskie, o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
  Wyświetleń: 615
 1142. 21.07.2021 Wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 604
 1143. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA ROK 2020
  Wyświetleń: 599
 1144. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA ROK 2015
  Wyświetleń: 589
 1145. ROK 2017
  Wyświetleń: 577
 1146. 7.10.2021r. - zaproszenie do złożenia oferty cenowej dla zadania pn. : "Remont oraz modernizacja nawierzchni dróg asfaltowych na terenie Gminy Lubrza."
  Wyświetleń: 573
 1147. Trzebina
  Wyświetleń: 572
 1148. Budżet 2019 - kopia
  Wyświetleń: 570
 1149. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA ROK 2019
  Wyświetleń: 568
 1150. 30.06.2022 „Budowa Publicznego Przedszkola przy Publicznej Szkole Podstawowej w Lubrzy” w formule zaprojektuj i wybuduj
  Wyświetleń: 567
 1151. 06.09.2022 - Nabór na stanowisko: Podinspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska
  Wyświetleń: 560
 1152. ROK 2018
  Wyświetleń: 553
 1153. ROK 2021
  Wyświetleń: 552
 1154. 04.11.2021 Zaproszenie do złożenia oferty na "„Zakup używanego samochodu do transportu odpadów stałych o DMC nieprzekraczającym 3500 kg"
  Wyświetleń: 550
 1155. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA ROK 2014
  Wyświetleń: 549
 1156. ROK 2019
  Wyświetleń: 548
 1157. Oświadczenia majątkowe za rok 2020
  Wyświetleń: 545
 1158. Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Wyświetleń: 544
 1159. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA ROK 2016
  Wyświetleń: 536
 1160. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA ROK 2017
  Wyświetleń: 536
 1161. Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
  Wyświetleń: 536
 1162. 17.09.2021 Zaproszenie do złożenia oferty na "Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubrza w roku 2021"
  Wyświetleń: 534
 1163. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA ROK 2018
  Wyświetleń: 533
 1164. ROK 2016
  Wyświetleń: 533
 1165. Budżet 2019 - kopia - kopia
  Wyświetleń: 528
 1166. WNIOSEK o wydanie decyzji administracyjnej w sprawie zatwierdzenia regulaminu strzelnicy
  Wyświetleń: 528
 1167. 21.10.2021r. - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej dla zadania pn. : "Remont oraz modernizacja nawierzchni dróg asfaltowych na terenie Gminy Lubrza."
  Wyświetleń: 526
 1168. Cyfrowa Gmina
  Wyświetleń: 525
 1169. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
  Wyświetleń: 525
 1170. ROK 2020
  Wyświetleń: 522
 1171. 29.09.2021 Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony 3 lat
  Wyświetleń: 514
 1172. Geotiff Lubrza dz. nr 403/3
  Wyświetleń: 513
 1173. 29.10.2021 r. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej dla zadania pn. "Zabezpieczenie dróg Gminy Lubrza przed skutkami wód opadowych"
  Wyświetleń: 511
 1174. Słoków
  Wyświetleń: 511
 1175. Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych otwartych konkursów ofert na rok 2018
  Wyświetleń: 505
 1176. 24.03.2022 r. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Lubrzy
  Wyświetleń: 503
 1177. Karty usług
  Wyświetleń: 497
 1178. 29.09.2021 Drugie zaproszenie do złożenia oferty na "Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubrza w roku 2021"
  Wyświetleń: 495
 1179. Wystąpienia pokontrolne 2021
  Wyświetleń: 488
 1180. 27.10.2021 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na czas nieoznaczony
  Wyświetleń: 487
 1181. Informacja o rejestrze kultury
  Wyświetleń: 466
 1182. 14.06.2022 r. Nabór na stanowisko: Podinspektor ds. funduszu sołeckiego i gospodarki ściekowej
  Wyświetleń: 462
 1183. 21.09.2022 Modernizacja i przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 461
 1184. 28.04.2022r. Zakup sprzętu informatycznego, oprogramowania, licencji
  Wyświetleń: 461
 1185. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Lubrza z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób na rok 2022
  Wyświetleń: 461
 1186. Wystąpienia pokontrolne 2020
  Wyświetleń: 459
 1187. Referat Spraw Obywatelksich, Obronnych i Zarządzania Kryzysowego, Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 452
 1188. 13.06.2022 r. Nabór na stanowisko: Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 447
 1189. 10.10.2022r.Modernizacja i przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 446
 1190. ESP - Wymogi dla dokumentów elektronicznych
  Wyświetleń: 430
 1191. Archiwum aktualności
  Wyświetleń: 429
 1192. Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 425
 1193. 23.12.2021r. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej do zadania pn.:"Dostawa paliw dla Gminy Lubrza na rok 2022"
  Wyświetleń: 423
 1194. Program współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2023
  Wyświetleń: 416
 1195. 05.01.2022r. Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1614 O Prudnik - Biała.”
  Wyświetleń: 409
 1196. 06.12.2022 r. Nabór na stanowisko: Podinspektor ds. funduszu sołeckiego i gospodarki ściekowej
  Wyświetleń: 405
 1197. Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubrza (2022)
  Wyświetleń: 405
 1198. 17.03.2022 Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia wraz z zabudową złącza kablowego ZK-SN - Lubrza
  Wyświetleń: 404
 1199. Wójt Gminy Lubrza ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych otwartych konkursów ofert na rok 2022 w Gminie Lubrza
  Wyświetleń: 404
 1200. 29.11.2022 - Nabór na stanowisko: Podinspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska
  Wyświetleń: 397
 1201. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Lubrza z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2022
  Wyświetleń: 396
 1202. 02.03.2022 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalych ze stacją przeładunkową - Jasiona
  Wyświetleń: 393
 1203. Rok 2021
  Wyświetleń: 381
 1204. Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych otwartych konkursów ofert na rok 2016
  Wyświetleń: 378
 1205. 03.08.2022 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 690 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu w roku 2022 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej G107314 w Lubrzy ulicy Nowej Naprawy”
  Wyświetleń: 376
 1206. Deklaracje dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw
  Wyświetleń: 365
 1207. 21.2.2022 Obwieszczenie o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji dot. zadania: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1614 O Prudnik - Biała.
  Wyświetleń: 361
 1208. 23.03.2022 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zamiany
  Wyświetleń: 361
 1209. Oświadczenia majątkowe za rok 2021
  Wyświetleń: 349
 1210. 05.04.2022 Zmiana decyzji ULCP Nr 1/6733/2021 z dnia 22.03.2021 r.na budowę instalacji systemu wysokosprawnej kogeneracji gazowej składającej się z dwóch silników gazowych,
  Wyświetleń: 336
 1211. Zakup preferencyjny paliwa stałego
  Wyświetleń: 326
 1212. Wystąpienia pokontrolne 2022
  Wyświetleń: 318
 1213. 07.07.2022 - Zaproszenie do złożenia oferty na: Sporządzenie dokumentacji projektowej dla inwestycji drogowych, objętych wstępnymi promesami POLSKI ŁAD Edycja 2/2021 dotyczącej realizacji wybranych zadań drogowych.
  Wyświetleń: 317
 1214. Wniosek o zapewnienie dostępności
  Wyświetleń: 316
 1215. 04.05.2022 Budowa instalacji systemu wysokosprawnej kogeneracji gazowej - Lubrza
  Wyświetleń: 315
 1216. Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych otwartych konkursów ofert na rok 2017
  Wyświetleń: 313
 1217. 03.08.2022 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego.
  Wyświetleń: 311
 1218. 22.06.2022 - Zaproszenie do złożenia oferty na „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubrza w roku 2022”.
  Wyświetleń: 306
 1219. 24.05.2022 Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na Wykonanie brukowanego zewnętrznego ciągu pieszego wraz z rampą dla osób niepełnosprawnych w ramach zadania głównego pn. "Budowa szatni wraz z zapleczem sanitarnym przy szkolnym boisku wielofunkcyjnym w Lubrzy"
  Wyświetleń: 305
 1220. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za 2021 rok
  Wyświetleń: 303
 1221. 06.04.2022 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 302
 1222. 23.05.2022 Budowa tranzytu wodociągowego z miejscowości Dobroszewice ujęcie wody dz. nr 3/22, obręb Prężynka do miejscowości Olszynka Stacja Uzdatniania Wody dz. nr 34, obręb Olszynka.
  Wyświetleń: 296
 1223. Petycje 2022
  Wyświetleń: 296
 1224. 18.05.2022 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 291
 1225. 24.05.2022 Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na realizację zamówienia pod nazwą: Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła oraz w obrębie pomieszczeń WC mechanicznej wywiewnej bez odzysku ciepła w ramach zadania głównego pn. "Budowa szatni wraz z zapleczem sanitarnym przy szkolnym boisku wielofunkcyjnym w Lubrzy"
  Wyświetleń: 285
 1226. 14.11.2022 - Nabór na stanowisko: Podinspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska
  Wyświetleń: 281
 1227. INFORMACJA PUBLICZNA
  Wyświetleń: 273
 1228. Informacje o uzyskanych poziomach recyklingu i przygotowania do ponownego użycia
  Wyświetleń: 272
 1229. 03.08.2022 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
  Wyświetleń: 271
 1230. 2. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ G107314 W LUBRZY UL. NOWEJ NAPRAWY
  Wyświetleń: 264
 1231. 16.05.2022 r. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym
  Wyświetleń: 257
 1232. Dostęp do Informacji publicznej
  Wyświetleń: 254
 1233. Wniosek na zakup preferencyjny paliwa stałego
  Wyświetleń: 249
 1234. 25.08.2022 r. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu
  Wyświetleń: 247
 1235. 12.09.2022 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej do zadania pn.:"Dostawa paliw dla Gminy Lubrza w 2022r."
  Wyświetleń: 246
 1236. 3. PRZEBUDOWA STACJI UZDATANIA WODY W OLSZYNCE WRAZ Z MODERNIZACJĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ GMINY LUBRZA
  Wyświetleń: 246
 1237. Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych otwartych konkursów ofert na rok 2015
  Wyświetleń: 245
 1238. 24.08.2022 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 238
 1239. Informacje o uzyskanych poziomach recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w roku 2016
  Wyświetleń: 234
 1240. Informacje o uzyskanych poziomach recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w roku 2018
  Wyświetleń: 234
 1241. Informacje o uzyskanych poziomach recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w roku 2019
  Wyświetleń: 232
 1242. Informacje o uzyskanych poziomach recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w roku 2020
  Wyświetleń: 231
 1243. Sprawozdania RB 2010
  Wyświetleń: 231
 1244. Geotiff SUIKZP Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 230
 1245. Informacja za 2017r.
  Wyświetleń: 230
 1246. Petycja 1/2022
  Wyświetleń: 229
 1247. Informacje o uzyskanych poziomach recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w roku 2017
  Wyświetleń: 224
 1248. 20.09.2022 r. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu
  Wyświetleń: 218
 1249. 4. DOSTAWA I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DYTMAROWIE
  Wyświetleń: 215
 1250. Informacja za 2018 rok
  Wyświetleń: 215
 1251. Informacja za 2016 r.
  Wyświetleń: 214
 1252. 05.10.2022r. Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Skrzypiec, dz. nr 457/9
  Wyświetleń: 207
 1253. Informacje o uzyskanych poziomach recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w roku 2013
  Wyświetleń: 200
 1254. Informacje o uzyskanych poziomach recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w roku 2014
  Wyświetleń: 198
 1255. 27.09.2022 Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr. PRD7103_A wraz z kablową linią zasilającą i kanalizacją kablową
  Wyświetleń: 195
 1256. Informacje o uzyskanych poziomach recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w roku 2012
  Wyświetleń: 190
 1257. Informacje o uzyskanych poziomach recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w roku 2015
  Wyświetleń: 190
 1258. Referat Organizacyjny
  Wyświetleń: 187
 1259. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Lubrza z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2023
  Wyświetleń: 185
 1260. Stanowisko ds. oświaty
  Wyświetleń: 182
 1261. 06.10.2022 r. Budowa przyłącza kablowego SN do zasilania zakładu produkcyjnego w miejscowości Skrzypiec dz. nr 421/1
  Wyświetleń: 181
 1262. Karta usług 02 - Alkohol
  Wyświetleń: 168
 1263. Karta usług 01 - Udostępnianie danych
  Wyświetleń: 164
 1264. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Lubrza z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób na rok 2023
  Wyświetleń: 159
 1265. Wójt Gminy Lubrza ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych otwartych konkursów ofert na rok 2023 w Gminie Lubrza
  Wyświetleń: 158
 1266. Referat Planowania i Finansów
  Wyświetleń: 153
 1267. Karta usług 06- Dowód osobisty
  Wyświetleń: 152
 1268. Karta usług 10 - Działalnoć-gospodarcza
  Wyświetleń: 152
 1269. Karta usług 05 - Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego
  Wyświetleń: 148
 1270. Informacja za 2015 rok
  Wyświetleń: 147
 1271. Oświadczenia majątkowe radnych-za rok 2015
  Wyświetleń: 147
 1272. Karta usług 01 - Dofinanoswanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
  Wyświetleń: 146
 1273. Karta usług 23 - Zmiana imienia lub nazwiska w trybie administracyjnym
  Wyświetleń: 146
 1274. Obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 145
 1275. Karta usług 20 - Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg stanu cywilnego
  Wyświetleń: 144
 1276. Karta usług 21 - Zapewnienie o braku okoliczności wyłączających małżeństwo
  Wyświetleń: 144
 1277. Karta usług numer 02- Zaświadcznie, wypis i wyrys
  Wyświetleń: 143
 1278. Karta usług 10 - Sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 142
 1279. Rządowy Fundusz Polski Ład
  Wyświetleń: 142
 1280. Informacja za 2014 rok
  Wyświetleń: 141
 1281. Karta usług 04 - Zaświadczenie z rejestru mieszkańców
  Wyświetleń: 141
 1282. Karta usług 17 - Uzupełnienie aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 141
 1283. karta usług 16 - Zgłoszenie zamiaru wycięcia drzewa osoby fizyczne
  Wyświetleń: 140
 1284. Karta usług 22 - Zgłoszenie zgonu
  Wyświetleń: 140
 1285. Karta usług 04 - Uzyskanie zezwolenia na lokalizację budowę przebudowę zjazdu
  Wyświetleń: 139
 1286. Karta usług 12 - Dane kontaktowe
  Wyświetleń: 139
 1287. Karta usług numer 01-Warunki zab., cel publiczny
  Wyświetleń: 139
 1288. Wybór składu węgla
  Wyświetleń: 139
 1289. Karta usług 03 - Wstępny podział działki
  Wyświetleń: 138
 1290. Karta usług 03 - Wydawanie jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 138
 1291. Raport o stanie gminy za rok 2021
  Wyświetleń: 138
 1292. Karta usług 07 - Meldunek
  Wyświetleń: 137
 1293. 22.11.2022 Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej do zadania: Świadczenie usługi Nadzoru Inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja i przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Lubrza CZĘŚĆ II: Modernizacja i przebudowa wybranych odcinków dróg wewnętrznych we wsiach Trzebina, Jasiona, Skrzypiec, Dytmarów, Nowy Browiniec oraz drogi gminnej we wsi Jasiona.
  Wyświetleń: 135
 1294. Karta usług 18 - Uzysknie odpisu aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 134
 1295. Wybór sprzedawcy węgla
  Wyświetleń: 134
 1296. Karta usług 07 - Dzierżawa nieruchomości
  Wyświetleń: 133
 1297. Karta usług 09 - Rozgraniczenie nieruchomości
  Wyświetleń: 132
 1298. Karta usług 19 - Uzyskanie zaświadczenia o stanie cywilnym
  Wyświetleń: 132
 1299. Oświadczenia majątkowe radnych-za rok 2014
  Wyświetleń: 132
 1300. Karta usług 13- Akt pełnomocnictwa do głosowania
  Wyświetleń: 131
 1301. Informacja za 2013 rok
  Wyświetleń: 129
 1302. Karta usług 06 - Lokalizacja reklamy w pasie drogowym
  Wyświetleń: 129
 1303. Karta usług 08 - Ustalenie numeru porządkowego
  Wyświetleń: 129
 1304. Karta usług 08 - Wpis do rejestru wyborców
  Wyświetleń: 129
 1305. Karta usług 01 - Wydanie dokumentacji pracowniczej
  Wyświetleń: 128
 1306. Karta usług 02 - Złożenie wniosku lub skargi
  Wyświetleń: 128
 1307. Karta usług 05- Zapewnienie dostępności
  Wyświetleń: 128
 1308. Karta usług 12 - Decyzja środowiskowa
  Wyświetleń: 128
 1309. Raport o stanie gminy za rok 2020
  Wyświetleń: 128
 1310. Karta usług 05 - Wymeldowanie-decyzja
  Wyświetleń: 127
 1311. Petycja 2/2022
  Wyświetleń: 128
 1312. Karta usług 04 - Ulga z tytułu nabycia gruntów
  Wyświetleń: 126
 1313. Karta usług 02 - Odpady deklaracja
  Wyświetleń: 124
 1314. Karta usług 03 - Złożenie petycji
  Wyświetleń: 124
 1315. Karta usług 09 - Udostępnienie rejestru wyborców
  Wyświetleń: 124
 1316. Karta usług 08 - Wydawanie zaświadczeń
  Wyświetleń: 123
 1317. Karta usług 03 - Odpady zaświadczenie
  Wyświetleń: 122
 1318. Karta usług 14 - Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego
  Wyświetleń: 122
 1319. Karta usług 17- Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności polegającej na opróżnianiu zbiorników bezodpływowych
  Wyświetleń: 122
 1320. Karta usług 13 - Wydanie decyzji o posiadaniu psa rasy uznanej za agresywną
  Wyświetleń: 121
 1321. Karta usług 14- Udostępnenie informacji o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 121
 1322. Karta usług 16 - Sprostowanie aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 121
 1323. Raport o stanie gminy za rok 2018
  Wyświetleń: 121
 1324. Karta usług 15 - Powrot do nazwiska noszonego przed ślubem
  Wyświetleń: 119
 1325. 22.11.2022 Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej do zadania: Świadczenie usługi Nadzoru Inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja i przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Lubrza CZĘŚĆ I: Przebudowa drogi gminnej G 107312 O w Lubrzy oraz drogi G 107303 O w Prężynce
  Wyświetleń: 117
 1326. Karta usług 04 - Usługa komunikowania się przez osobę posługującą się językiem migowym
  Wyświetleń: 117
 1327. Karta usług 15 - Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpoadów komunalnych
  Wyświetleń: 117
 1328. Karta usług 07 - Wymiar środki transportu
  Wyświetleń: 116
 1329. Karta usług 06- Wymiar podatku
  Wyświetleń: 115
 1330. 09.11.2022 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 113
 1331. Karta usług 11 - Zgromadzenie
  Wyświetleń: 113
 1332. Karta usług 01 - Zwrot podatku akcyzowego
  Wyświetleń: 109
 1333. Karta usług 05 - Umorzenie zaległości podatkowych lub odsetek za zwłokę
  Wyświetleń: 109
 1334. Raport o stanie gminy za rok 2019
  Wyświetleń: 109
 1335. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej do zadania pn.:"Dostawa paliw dla Gminy Lubrza w 2023"
  Wyświetleń: 100
 1336. Petycja 3/2022
  Wyświetleń: 99
 1337. 15.11.2022 Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu PGW Wody Polskie, o wszczęciu postępowania wodnoprawnego GL.ZUZ.3.4211.15.2022.TM
  Wyświetleń: 97
 1338. Karta usług 06 - Złożenie wniosku o dostęp do informacji publicznej
  Wyświetleń: 97
 1339. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA ROK 2021
  Wyświetleń: 92
 1340. 18.11.2022r. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Maczka, Andersa, S. Frankla oraz Skowrońskiego w miejscowości Prudnik"
  Wyświetleń: 88
 1341. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej do zadania pn.:"Dostawa paliw dla Gminy Lubrza w 2023 II"
  Wyświetleń: 82
 1342. Karta usług 11- Wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości
  Wyświetleń: 74
 1343. Budżet 2023
  Wyświetleń: 71
 1344. 26.01.2023 r. Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury wraz z modernizacją wybranych pomieszczeń
  Wyświetleń: 63
 1345. 20.12.2022 r. Budowa sieci elektroenergetycznej nN w miejscowości Jasiona, dz. nr 281
  Wyświetleń: 60
 1346. Rządowy program odbudowy zabytków „Polski Ład dla kultury".
  Wyświetleń: 60
 1347. Informacja o zakupie preferencyjnym paliwa stałego w 2023 roku
  Wyświetleń: 59
 1348. 18.01.2023 Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej
  Wyświetleń: 53
 1349. 11.01.2023 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 47
 1350. 25.01.2023r. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubrza przeznaczonych do sprzedaży - lokale mieszkalne
  Wyświetleń: 47
 1351. Rok 2022
  Wyświetleń: 23