Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2022
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
425604538436532423423852147781349274559252569000
Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
4367840070436914393547746400666884544673405061014876451933910
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
579515610655497552385886252980744675771049958440203924236650
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
360013388436968361164426440088394204530843745580865081970151
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
373614276351846426574079866408408583081128487428433396636329
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
266332867328656265783108325220304312876727057359462750530629
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
441423861237867369064011831728308273676025122264652497330593
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
246752095425721247832584331260292262874233910347792981632960
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
160822028717510255792971122077247782030021077474395880279332
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000004416712774127591450514018
 1. Najnowsze publikacje (Rejestr zmian stron)
  Wyświetleń: 209863
 2. Zaproszenia do złożenia propozycji cenowej
  Wyświetleń: 183944
 3. Otwarty konkurs ofert
  Wyświetleń: 106786
 4. Przetargi
  Wyświetleń: 101555
 5. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na usługi społeczne
  Wyświetleń: 79668
 6. Przetargi - nieruchomości
  Wyświetleń: 78857
 7. Gospodarka nieruchomościami
  Wyświetleń: 48793
 8. Oferty pracy
  Wyświetleń: 39111
 9. Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 30127
 10. Zagospodarowanie przestrzenne
  Wyświetleń: 25769
 11. Ochrona zabytków
  Wyświetleń: 23452
 12. Ochrona Środowiska
  Wyświetleń: 20243
 13. Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 18024
 14. Zbiór aktów prawa miejscowego
  Wyświetleń: 16672
 15. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 15535
 16. Sołtysi Gminy
  Wyświetleń: 15382
 17. Wójt Gminy
  Wyświetleń: 15290
 18. Program współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
  Wyświetleń: 14302
 19. Budżet
  Wyświetleń: 14156
 20. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 13944
 21. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 13279
 22. Wzory deklaracji Podatkowych oraz stawki podatków
  Wyświetleń: 13196
 23. Podatki
  Wyświetleń: 12973
 24. ZGKiM Lubrza
  Wyświetleń: 12845
 25. Rejestr Instytucji Kultury
  Wyświetleń: 12821
 26. Rada Gminy
  Wyświetleń: 12394
 27. Protokoły
  Wyświetleń: 12116
 28. Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji
  Wyświetleń: 12060
 29. Oświadczenia majątkowe radnych
  Wyświetleń: 11855
 30. Polityka prywatności
  Wyświetleń: 11793
 31. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 11548
 32. Statut Gminy
  Wyświetleń: 11363
 33. Oświadczenia majątkowe pracowników urzędu
  Wyświetleń: 11229
 34. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek
  Wyświetleń: 11058
 35. Rozpatrywanie skarg i wniosków obywateli
  Wyświetleń: 11028
 36. Komisje Rady Gminy
  Wyświetleń: 11023
 37. Projekty uchwał kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 10933
 38. Kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 10879
 39. Dokumenty do pobrania
  Wyświetleń: 10659
 40. Pobierz programy
  Wyświetleń: 10582
 41. Oświata
  Wyświetleń: 10469
 42. Kwestionariusz osobowy
  Wyświetleń: 10250
 43. Wybory Samorządowe 2014
  Wyświetleń: 10035
 44. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 9990
 45. Strategia rozwoju
  Wyświetleń: 9959
 46. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 9922
 47. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 9901
 48. Kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 9754
 49. Zawiadomienie Wójta Gminy Lubrza o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek spółki GB Lubrza 304 Sp. z o.o. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 9600
 50. Urząd Stanu Cywilnego, Sprawy Obywatelskie, Obronne i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 9571
 51. Harmonogram odbioru odpadów
  Wyświetleń: 9450
 52. Plan zamówień publicznych.
  Wyświetleń: 9399
 53. Gminne Przedszkole Publiczne
  Wyświetleń: 9349
 54. Wybory ławników sądowych na kandecję 2016 - 2019
  Wyświetleń: 9188
 55. REJESTRY I WYKAZY
  Wyświetleń: 9171
 56. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 9019
 57. Gospodarka odpadami - Informacje
  Wyświetleń: 8788
 58. Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono pomocy publicznej w 2011 r.
  Wyświetleń: 8623
 59. Punkty pomocy prawnej
  Wyświetleń: 8435
 60. Załatwianie spraw, wnioski i formularze
  Wyświetleń: 8403
 61. Zarządzenia Kierownika Urzędu
  Wyświetleń: 8397
 62. Szkoła Podstawowa w Lubrzy
  Wyświetleń: 8302
 63. Informacje
  Wyświetleń: 8078
 64. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 7969
 65. Formularze dla komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 7761
 66. Informacje
  Wyświetleń: 7472
 67. Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 7372
 68. Numer konta bankowego
  Wyświetleń: 6936
 69. Nabór wniosków na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 6905
 70. DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA
  Wyświetleń: 6838
 71. Kadencja 2002-2006
  Wyświetleń: 6834
 72. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 6685
 73. Świadczenia rodzinne
  Wyświetleń: 6674
 74. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
  Wyświetleń: 6667
 75. Protokoły z Sesji Rady Gminy - Kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 6590
 76. Kadencja 2006-2010
  Wyświetleń: 6362
 77. Oświadczenia majątkowe radnych - kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 6356
 78. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza zawiadamiające o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne
  Wyświetleń: 6125
 79. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych
  Wyświetleń: 6110
 80. Przetarg na: Bezgotówkowy zakup paliw płynnych na 2014r.
  Wyświetleń: 6084
 81. Jak sortować?
  Wyświetleń: 6003
 82. Kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 5950
 83. Gminne Przedszkole Publiczne w Lubrzy
  Wyświetleń: 5891
 84. Zamówienia z wolnej ręki
  Wyświetleń: 5883
 85. Referendum ogólnokrajowe 6 września 2015 roku
  Wyświetleń: 5861
 86. Miejsce zagospodarowania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 5847
 87. INTERPELACJE RADNYCH
  Wyświetleń: 5758
 88. Zarządzenia Kierownika Urzędu - rok 2011
  Wyświetleń: 5738
 89. Regulamin pracy
  Wyświetleń: 5679
 90. Obwieszczenia, informacje i zarządzenia Wójta Gminy Lubrza w sprawie Referendum 2015
  Wyświetleń: 5652
 91. Obwieszczenia, informacje i zarządzenia Wójta Gminy Lubrza w sprawie Wyborów Prezydenckich 2015
  Wyświetleń: 5650
 92. Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
  Wyświetleń: 5648
 93. Protokoły z Sesji Rady Gminy - Kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 5604
 94. Podmiot odbierający odpady komunalne
  Wyświetleń: 5599
 95. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych - PSZOK
  Wyświetleń: 5590
 96. Budżet 2014
  Wyświetleń: 5582
 97. Zbiorcza informacja o złożonych petycjach
  Wyświetleń: 5496
 98. Fundusz Alimentacyjny
  Wyświetleń: 5445
 99. Kadencja 2006-2010
  Wyświetleń: 5434
 100. Budżet 2016
  Wyświetleń: 5370
 101. Kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 5346
 102. Budżet 2015
  Wyświetleń: 5340
 103. Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono pomocy publicznej w 2012 r.
  Wyświetleń: 5331
 104. Informacja o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 5325
 105. Kadencja 2002-2006
  Wyświetleń: 5280
 106. Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności polegającej na opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych:
  Wyświetleń: 5277
 107. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 5263
 108. Budżet 2013
  Wyświetleń: 5255
 109. Regulamin naboru
  Wyświetleń: 5231
 110. Protokoły z Sesji Rady Gminy - kadencja 2006-2010
  Wyświetleń: 5038
 111. Budżet 2012
  Wyświetleń: 5022
 112. Przepisy prawne
  Wyświetleń: 5006
 113. Świadczenia wychowawcze
  Wyświetleń: 4942
 114. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 4892
 115. Szacowania szkód w mieniu komunalnym
  Wyświetleń: 4885
 116. Zakup samochodu - śmieciarki do zbiórki i wywozu nieczystości stałych z terenu Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 4879
 117. Okręgi wyborcze i obwody głosowania.
  Wyświetleń: 4870
 118. Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na zbycie nieruchomości w Skrzypcu
  Wyświetleń: 4869
 119. Statut
  Wyświetleń: 4852
 120. 2019
  Wyświetleń: 4847
 121. Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew
  Wyświetleń: 4722
 122. Protokoły z Sesji Rady Gminy - Kadencja 2002-2006
  Wyświetleń: 4720
 123. 2018
  Wyświetleń: 4713
 124. Zbiórka odpadów elektrycznych i elektronicznych
  Wyświetleń: 4700
 125. 2017
  Wyświetleń: 4693
 126. Cennik odpadów budowlanych obowiązujący na PSZOK
  Wyświetleń: 4683
 127. "Przebudowa drogi powiatowej nr P 1267 O, budowa ciągów pieszych, budowa miejsc postojowych oraz przebudowa obiektów towarzyszących w pasie drogowym ulicy Wolności w Lubrzy w km 0+195 do km 2+203’’ w systemie zaprojektuj i wybuduj.
  Wyświetleń: 4648
 128. 16.09.2013 Nabór na stanowisko: Kierowca autobusu
  Wyświetleń: 4636
 129. Budżet 2010
  Wyświetleń: 4627
 130. Cele i zadania
  Wyświetleń: 4627
 131. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 4576
 132. Zespół Interdyscyplinarny
  Wyświetleń: 4576
 133. Zarządzenia Kierownika Urzędu - rok 2010
  Wyświetleń: 4568
 134. Decyzje celu publicznego
  Wyświetleń: 4557
 135. Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2012
  Wyświetleń: 4497
 136. Zarządzenia Kierownika Urzędu - rok 2008
  Wyświetleń: 4494
 137. Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 4490
 138. Budżet 2011
  Wyświetleń: 4459
 139. Zarządzenia Kierownika Urzędu - rok 2007
  Wyświetleń: 4446
 140. Opolska Karta Rodziny i Seniora
  Wyświetleń: 4440
 141. Analiza stanu gospodarki odpadami w Gminie Lubrza
  Wyświetleń: 4431
 142. Zasiłek dla opiekunów
  Wyświetleń: 4430
 143. Kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 4401
 144. Zarządzenia Kierownika Urzędu - rok 2009
  Wyświetleń: 4398
 145. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH ( objęcie mandatu w trakcie trwana kadencji 2010-2014)
  Wyświetleń: 4382
 146. Ustalenie numeru porządkowego dla budynku
  Wyświetleń: 4342
 147. Informacje dla wyborców niepełnosprawnych.
  Wyświetleń: 4334
 148. Budżet 2018
  Wyświetleń: 4318
 149. Kadencja 2006-2010
  Wyświetleń: 4284
 150. Oświadczenia majątkowe radnych - zakończenie kadencji 2006-2010
  Wyświetleń: 4279
 151. Statut
  Wyświetleń: 4278
 152. 06.09.2013 Zakup używanego autobusu do przewozu uczniów
  Wyświetleń: 4275
 153. Ogłoszenie drugiego rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubrza położonych we wsi Prężynka
  Wyświetleń: 4260
 154. KARTA DUŻEJ RODZINY
  Wyświetleń: 4253
 155. 16-09-2015 r. Modernizacja budynku GOK w Lubrzy
  Wyświetleń: 4225
 156. Budżet 2017
  Wyświetleń: 4220
 157. Konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Gminy Lubrza zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectw Gminy Lubrza.
  Wyświetleń: 4202
 158. Kadencja 2002-2006
  Wyświetleń: 4165
 159. Obwody głosowania
  Wyświetleń: 4165
 160. Przebudowa drogi gminnej nr 107318 O w miejscowości Trzebina, gmina Lubrza
  Wyświetleń: 4164
 161. Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2013
  Wyświetleń: 4138
 162. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 4129
 163. Komunikaty o losowaniach
  Wyświetleń: 4123
 164. Nabór na stanowisko Zastępca Wójta
  Wyświetleń: 4121
 165. Modernizacja budynku GOK w Lubrzy
  Wyświetleń: 4099
 166. Kadencja 1998-2002
  Wyświetleń: 4087
 167. Obwody głosowania
  Wyświetleń: 4067
 168. Kierownictwo
  Wyświetleń: 4057
 169. Budżet 2009
  Wyświetleń: 4048
 170. 25.07.2013 - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Remont drogi wewnętrznej dz. nr 222 w miejscowości Prężynka
  Wyświetleń: 4047
 171. Gminna Komisja Wyborcza
  Wyświetleń: 4047
 172. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 654.164,00 PLN. na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
  Wyświetleń: 4046
 173. Oświadczenia majątkowe za rok 2012
  Wyświetleń: 4042
 174. Wybory ławników sądowych na kadencję 2020 - 2023
  Wyświetleń: 4036
 175. Oświadczenia majątkowe za rok 2013
  Wyświetleń: 4029
 176. Konkurs adresowany do wolontariuszy/wolontariuszek oraz organizacji oraz placówek współpracujących z wolontariuszami.
  Wyświetleń: 4001
 177. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubrza (zmiana 2010). Uchwała nr XXVII-193-2010 Rady Gminy Lubrza z dnia 24 lutego 2010 roku.
  Wyświetleń: 3933
 178. 10.04.2017r. Nabór na stanowisko : Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lubrzy
  Wyświetleń: 3913
 179. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za 2012
  Wyświetleń: 3895
 180. Gospodarka nieruchomościami - Załatwianie spraw
  Wyświetleń: 3887
 181. Przetarg na: Modernizacja budynku GOK w Lubrzy
  Wyświetleń: 3887
 182. 2020
  Wyświetleń: 3813
 183. Ochrona Środowiska - Załatwianie spraw
  Wyświetleń: 3806
 184. 26.06.2013 Gminne Przedszkole Publiczne w Lubrzy ogłasza przetarg na: Remont części stropu poddasza oraz remont dachu z wymianą pokrycia w budynku przedszkola w Trzebinie
  Wyświetleń: 3803
 185. Przetarg ustny-nieograniczony na sprzedaż samochodu star 200, hakowiec.
  Wyświetleń: 3802
 186. Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2010
  Wyświetleń: 3799
 187. Dokumenty związane z procedurą postępowania oddziaływania na środowisko znajdujące się w Urzędzie Gminy w Lubrzy.
  Wyświetleń: 3797
 188. 06.08.2012 II Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na:Budowa boiska do piłki plażowej w Jasionie
  Wyświetleń: 3784
 189. 07.05.2013 Nabór na stanowisko: Kierownik Referatu Inwestycji
  Wyświetleń: 3778
 190. Budżet 2008
  Wyświetleń: 3758
 191. Wykaz dziennych opiekunów
  Wyświetleń: 3733
 192. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za 2010
  Wyświetleń: 3723
 193. Oddanie nieruchomości w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej
  Wyświetleń: 3721
 194. Kierownictwo
  Wyświetleń: 3708
 195. Informacja dotycząca uzyskanego dofinansowania na przedsięwzięcie: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubrza - VI nabór"
  Wyświetleń: 3704
 196. 07.03.2013 Budowa świetlicy wiejskiej w Jasionie - unieważnienie postępowania
  Wyświetleń: 3699
 197. Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2008
  Wyświetleń: 3684
 198. RAPORT O STANIE GMINY
  Wyświetleń: 3682
 199. 06.08.2013 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy ogłasza przetarg na: Wykonanie nawierzchni poliuretanowej wraz z montażem urządzeń sportowych.
  Wyświetleń: 3675
 200. Komunikaty i wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 3666
 201. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieuchomości rolnej
  Wyświetleń: 3664
 202. Kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 3659
 203. Powszechny Spis Rolny 2020
  Wyświetleń: 3653
 204. Oświadczenia majątkowe za rok 2011
  Wyświetleń: 3648
 205. Informacje o tworzeniu komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 3644
 206. Zakup samochodu-śmieciarki do zbiórki i wywozu nieczystości stałych z terenu Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 3631
 207. Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (wykaz dokumentów)
  Wyświetleń: 3623
 208. Oświadczenia majątkowe radnych - rozpoczęcie kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 3619
 209. Rada Gminy
  Wyświetleń: 3619
 210. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubrzy przy ul. Wolności 73
  Wyświetleń: 3589
 211. Oświadczenia majątkowe za rok 2014
  Wyświetleń: 3583
 212. Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2012
  Wyświetleń: 3581
 213. Otwarty konkurs ofert dotyczący wyboru dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terene Gminy Lubrza w roku 2014.
  Wyświetleń: 3574
 214. Budżet 2007
  Wyświetleń: 3565
 215. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza zawiadamiające o przebiegu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 3564
 216. Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego
  Wyświetleń: 3560
 217. Zarządzenie Wójta Gminy Lubrza w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Lubrza miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych
  Wyświetleń: 3511
 218. Otwarty konkurs ofert dotyczący wyboru dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terene Gminy Lubrza w okresie od 01.06.2015 do 31.08.2015 r.
  Wyświetleń: 3510
 219. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 3496
 220. 21.11.2017r. Nabór na stanowisko: Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Lubrzy
  Wyświetleń: 3489
 221. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za 2011
  Wyświetleń: 3479
 222. Zarządzenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia liczby radnych w wyborach w 2014r.
  Wyświetleń: 3475
 223. "Przebudowa dróg gminnych i budowa drogi wewnętrznej na terenie Gminy Lubrza"
  Wyświetleń: 3465
 224. Obwodowe Komisje Wyborcze
  Wyświetleń: 3453
 225. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za 2008
  Wyświetleń: 3450
 226. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Lubrza z zakresu opieki nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi na rok 2015
  Wyświetleń: 3447
 227. Uchwała w sprawie podziału Gminy Lubrza na okręgi wyborcze
  Wyświetleń: 3446
 228. MPZP Lubrza
  Wyświetleń: 3438
 229. Oświadczenia majątkowe za rok 2011
  Wyświetleń: 3437
 230. Oświadczenia majątkowe za rok 2015
  Wyświetleń: 3434
 231. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Lubrza z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2016
  Wyświetleń: 3423
 232. Informacje i wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 3419
 233. Oświadczenia majątkowe za rok 2016
  Wyświetleń: 3414
 234. Ogłoszenie trzeciego rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubrza położonych we wsi Prężynka
  Wyświetleń: 3412
 235. UCHWAŁA NR III/16/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia MPZ przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Skrzypiec
  Wyświetleń: 3411
 236. Obwieszczenia, informacje i zarządzenia Wójta Gminy Lubrza w sprawie Wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
  Wyświetleń: 3408
 237. Obwieszczenie o II przetargu na sprzęt pożarniczy
  Wyświetleń: 3405
 238. Ogłoszenie wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
  Wyświetleń: 3394
 239. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
  Wyświetleń: 3388
 240. Obwieszczenie o przetargu na sprzęt pożarniczy
  Wyświetleń: 3383
 241. Obwieszczenie Burmistrza Nysy o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Transportu OF Partnerstwo Nyskie 2020
  Wyświetleń: 3374
 242. Przetarg ogłoszony pod Nr. OWP/2007/05/18-1314210
  Wyświetleń: 3369
 243. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  Wyświetleń: 3364
 244. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieuchomości niezabudowanych - Skrzypiec
  Wyświetleń: 3357
 245. 03.07.2013 Nabór na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego w Lubrzy
  Wyświetleń: 3351
 246. 24.05.2013 Nabór na stanowisko: Kierownik Referatu Inwestycji
  Wyświetleń: 3350
 247. Otwarty konkurs ofert dotyczący wyboru dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terene Gminy Lubrza w okresie od 02.01.2015 do 31.05.2015 r.
  Wyświetleń: 3350
 248. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł
  Wyświetleń: 3349
 249. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za 2014
  Wyświetleń: 3347
 250. Kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 3341
 251. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla budowy biogazowni rolniczej o mocy ok. 2.0 MW
  Wyświetleń: 3337
 252. Ogłoszenie o przetargu - nieruchomość położnona w Prężynce o pow. 5,500ha.
  Wyświetleń: 3337
 253. Statuty Sołectw
  Wyświetleń: 3331
 254. 26.06.2013 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy ogłasza przetarg na: Montaż kontenerów modułowych świetlicy wiejskiej
  Wyświetleń: 3319
 255. 20.09.2012 Budowa świetlicy wiejskiej w Jasionie- unieważnienie postępowania
  Wyświetleń: 3314
 256. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za 2013
  Wyświetleń: 3312
 257. Kontrole
  Wyświetleń: 3302
 258. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości w Trzebinie
  Wyświetleń: 3290
 259. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za 2016
  Wyświetleń: 3288
 260. 26.07.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na:Budowa boiska do piłki plażowej w Jasionie
  Wyświetleń: 3287
 261. Uchwała Rady Gminy Lubrza w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubrza.
  Wyświetleń: 3287
 262. Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na wójta (wykaz dokumentów)
  Wyświetleń: 3282
 263. Zaproszenie do złożenia oferty na: Rozbudowa budynku OSP Lubrza - etap III
  Wyświetleń: 3279
 264. 14.01.2014 Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
  Wyświetleń: 3265
 265. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 3244
 266. Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenia w pasie drogowym urządzeń
  Wyświetleń: 3231
 267. Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (wykaz dokumentów)
  Wyświetleń: 3221
 268. 28.06.2016r.- Nabór na stanowisko :podinspektor ds. księgowości budżetowej.
  Wyświetleń: 3218
 269. 16.06.2017r. - Nabór na stanowisko : Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 3210
 270. Przebudowa przepustu pod drogą krajową Nr 40 w km. 30 + 524 w Nowym Browińcu
  Wyświetleń: 3207
 271. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Lubrza z zakresu opieki nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi na rok 2016
  Wyświetleń: 3197
 272. Świadczenia Rodzinne i Zaliczka Alimentacyjna
  Wyświetleń: 3193
 273. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za 2015
  Wyświetleń: 3191
 274. Przebudowa powiatowej drogi publicznej nr 1615 O relacji Prudnik ? Gr. Państwa
  Wyświetleń: 3190
 275. 24.06.2014 ZGKiM w Lubrzy ogłasza przetarg nieograniczony w formie publicznej aukcji o prawo najmu lokalu użytkowego w miejscowości Dytmarów 2
  Wyświetleń: 3183
 276. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Lubrza z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2017.
  Wyświetleń: 3180
 277. Protokół oceny oferty z zakresu opieki pielęgniarskiej
  Wyświetleń: 3179
 278. 30.08.2012 Budowa świetlicy wiejskiej w Jasionie - unieważnienie postępownia
  Wyświetleń: 3176
 279. 30.06.2017r. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referent ds. świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych
  Wyświetleń: 3173
 280. 01.03.2013 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy ogłasza przetarg na Dostawę (zakup) paliw płynnych do pojazdów i sprzętu mechanicznego będącego w dyspozycji ZGKiM w Lubrzy
  Wyświetleń: 3163
 281. Wyniki zapytań ofertowych
  Wyświetleń: 3153
 282. Informacja o wyniku trzeciego rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 3151
 283. 23.03.2016r - Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych do nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
  Wyświetleń: 3147
 284. 10.08.2016 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. inwestycji
  Wyświetleń: 3146
 285. Ogłoszenie o zamówieniu Nr UZP 179388-2008. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej przy Zespole Szkół Publicznych w Lubrzy.
  Wyświetleń: 3142
 286. Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu - Skrzypiec
  Wyświetleń: 3139
 287. Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Wyświetleń: 3134
 288. 31.10.2012 Nabór na stanowisko ds. Obsługi Organów Gminy
  Wyświetleń: 3133
 289. 01.06.2015 Nabór na stanowisko podinspektor ds. archiwum zakładowego, promocji oraz zaopatrzenia
  Wyświetleń: 3129
 290. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Lubrza z zakresu opieki nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi na rok 2017
  Wyświetleń: 3127
 291. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy ogłasza przetarg na sprzedaż koparko-ładowarki AHLMANN AL8C
  Wyświetleń: 3125
 292. Informacja o wyniku drugiego rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 3120
 293. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza zawiadamiające o przebiegu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia Budowa farmy wiatrowej Lubrza II wraz z infrastrukturą towarzyszącą
  Wyświetleń: 3120
 294. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Lubrza z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2015
  Wyświetleń: 3119
 295. 11.05.2016r. - Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości rolnej.
  Wyświetleń: 3118
 296. Wybory Samorządowe 2018
  Wyświetleń: 3117
 297. 06.06.2016r. - Nabór na stanowisko : Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 3115
 298. Informacje dla wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 3113
 299. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza zawiadamiające o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Budowa farmy wiatrowej Lubrza II wraz z infrastrukturą towarzyszącą
  Wyświetleń: 3108
 300. Obwieszczenie Wójta - Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej oraz przyłącza wodociągowego do działki na terenie wsi Trzebina
  Wyświetleń: 3095
 301. OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY NUMER OZU/2007/01/04-2376850 na zakup opału dla GOKSiR
  Wyświetleń: 3092
 302. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rok 2010
  Wyświetleń: 3092
 303. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Rozbudowa budynku OSP Lubrza - etap III
  Wyświetleń: 3092
 304. 03.11.2014 Zaproszenie do złożenia ofert cenowych na: Wykonanie przejścia w Lubrzy pomiędzy ul. Wolności a ul. Nowej Naprawy - Etap 2, oraz Modernizację budynku OSP w Trzebinie
  Wyświetleń: 3090
 305. 17.07.2012 Remonty cząstkowe dróg gminnych
  Wyświetleń: 3090
 306. Nabór na stanowisko ds. Obsługi Organów Gminy - Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 3087
 307. Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - Skrzypiec, Trzebina, Jasiona
  Wyświetleń: 3087
 308. Dyrektor Gminnego Przedszkola Publicznego w Lubrzy ogłasza nabór na wolne stanowsko pracy - Pomoc nauczyciela
  Wyświetleń: 3080
 309. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetargu na dostawa opału do placówek ZGKiM w Lubrzy Numer OWP/2006/12/05-332510
  Wyświetleń: 3078
 310. Nabór na Stanowisko ds. Przygotowania inwestycji, zarządzania drogami i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 3076
 311. Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego stowarzyszenia lub organizacji społecznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (wykaz dokumentów)
  Wyświetleń: 3073
 312. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Sieć wodociągowa tranzytowa z pompownią strefową Dytmarów - Lubrza
  Wyświetleń: 3066
 313. Komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 3064
 314. 19-06-2015r. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup używanego autobusu do przewozu uczniów do Gimnazjum, Szkół Podstawowych i dzieci do przedszkoli na terenie Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 3051
 315. OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR OWP/2006/09/18-702929
  Wyświetleń: 3051
 316. 06.04.2016r. - Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości rolnej
  Wyświetleń: 3050
 317. Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - Lubrza
  Wyświetleń: 3048
 318. Wyniki zapytań ofertowych na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Jasionie
  Wyświetleń: 3045
 319. 02.10.2012 Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Lubrzy ogłasza przetarg na: Dostawę węgla kamiennego, miału węglowego, ekogroszku i flotokoncentratu do kotłowni obiektów GOKSiR w Lubrzy - unieważnienie postępowania
  Wyświetleń: 3044
 320. Oświadczenia majątkowe za rok 2006
  Wyświetleń: 3044
 321. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa farmy wiatrowej Lubrza II wraz z infrastrukturą towarzyszącą"
  Wyświetleń: 3034
 322. Dostawa opału do placówek ZGKiM w Lubrzy Numer OWP/2006/12/05-332510
  Wyświetleń: 3033
 323. Ogłoszenie o 3 przetargu - nieruchomość położnona w Prężynce o pow. 5,500ha.
  Wyświetleń: 3030
 324. ZGKiM w Lubrzy zaprasza do składania ofert na: Dostawę przydomowej oczyszczalni ścieków
  Wyświetleń: 3030
 325. Przebudowa przepustu w Nowym Browińcu - Obwieszczenie
  Wyświetleń: 3021
 326. 07-08-2015r. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na modernizację budynku OSP Trzebina
  Wyświetleń: 3020
 327. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza zawiadamiające o przebiegu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia Budowa farmy wiatrowej Lubrza II wraz z infrastrukturą towarzyszącą
  Wyświetleń: 3020
 328. Drugi przetarg ustny-nieograniczony na sprzedaż samochodu star 200, hakowiec
  Wyświetleń: 3013
 329. 20.07.2016 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. inwestycji
  Wyświetleń: 3011
 330. Informacja o wynikach przetargu na sprzedaż samochodu star 200, hakowiec
  Wyświetleń: 3010
 331. Obwieszczenie Wójta Lubrzy o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubrza
  Wyświetleń: 3005
 332. Oświadczenia majątkowe za rok 2005
  Wyświetleń: 3001
 333. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA USŁUGI SPOŁECZNE POD NAZWĄ: "ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY DLA PRACOWNIKÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBRZY PRZY UL. WOLNOŚCI 73".
  Wyświetleń: 3001
 334. Ogłoszenie o zamówieniu Nr UZP 89480-2008 - Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr dz. 347 na potoku Granicznym w m. Trzebina.
  Wyświetleń: 2991
 335. 13.05.2013 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza zawiadamiające o wczęciu postępowania
  Wyświetleń: 2987
 336. 02-07-2015 r. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup używanego autobusu do przewozu uczniów do Gimnazjum, Szkół Podstawowych i dzieci do przedszkoli na terenie Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 2984
 337. 14.01.2013 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza zawiadamiające o wczęciu postępowania
  Wyświetleń: 2984
 338. Formularz wniosku o przyznanie prawa pomocy oraz sposobu dokumentowania stanu majątkowego, dochodów lub stanu rodzinnego wnioskodawcy
  Wyświetleń: 2984
 339. 04.09.2013 Przewóz uczniów do Gimnazjum, Szkół Podstawowych i przedszkoli na terenie Gminy Lubrza od 04.09.2013r. do 18.10.2013r.
  Wyświetleń: 2974
 340. 14.08.2012 Ogłoszenie Wójta Gminy Lubrza o wyłożeniu karty inwentaryzacyjnej Nr 1/2012 zawierającej dane o nieruchomościach
  Wyświetleń: 2973
 341. 02.09.2014 r. Wykaz nieruchomosci niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
  Wyświetleń: 2971
 342. Ogłoszenie szósego rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubrza położonej w Prężynce
  Wyświetleń: 2964
 343. Budżet 2019
  Wyświetleń: 2963
 344. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych - Propagowanie i rozwój kultury fizycznej na terenie Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 2963
 345. 05.11.2014 Zaproszenie do złożenia ofert cenowych na: Rozbiórkę byłego Domu Zdrojowego w Trzebinie
  Wyświetleń: 2958
 346. Obwieszczenie Wójta - Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej do osiedla mieszkaniowego w obrębie wsi Skrzypiec
  Wyświetleń: 2957
 347. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza zawiadamiające o wystąpieniu do Państwowego Inspektora Sanitarnego w Prudniku oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o opinię w przedmiocie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2955
 348. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach na środowisko
  Wyświetleń: 2945
 349. 05.11.2013 Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
  Wyświetleń: 2944
 350. 13.05.2013 Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych jezdni dróg gminnych Gminy Lubrza w roku 2013
  Wyświetleń: 2944
 351. Informacja o wyniku szóstego rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy
  Wyświetleń: 2943
 352. Petycje
  Wyświetleń: 2940
 353. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasiona Numer ogłoszenia: 268486 - 2010
  Wyświetleń: 2938
 354. Przewóz uczniów do Gimnazjum w Lubrzy, Szkoły Podstawowej w Dytmarowie oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Niepublicznych Szkół w Kup na rok szkolny 2010-2011 Numer ogłoszenia: 218718 - 2010; data zamieszczenia: 21.07.2010
  Wyświetleń: 2938
 355. 14.06.2013 Podinspektor ds. inwestycji w Referacie Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 2937
 356. 17-07-2015 r. Zaproszenie do złożenia oferty na termomodernizacji budynku Wiejskiego Domu Kultury w Skrzypcu
  Wyświetleń: 2937
 357. 29-09-2015r. Ogłoszenie o sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego ŻUK A-15
  Wyświetleń: 2937
 358. Wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży - Trzebina
  Wyświetleń: 2936
 359. Obwody głosowania
  Wyświetleń: 2924
 360. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi TRZEBINA
  Wyświetleń: 2924
 361. 17.09.2013 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
  Wyświetleń: 2923
 362. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia DOP-0704-1/06
  Wyświetleń: 2922
 363. Ogłoszenie o podpisaniu umowy nr OWP/2006/01/16-1262720 na dostawę opału do placówek ZGKiM w Lubrzy
  Wyświetleń: 2921
 364. Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych
  Wyświetleń: 2916
 365. 2011
  Wyświetleń: 2915
 366. Rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej rozdzielczej przy ul: Dożynkowej w Lubrzy.
  Wyświetleń: 2915
 367. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza zawiadamiające o przebiegu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia Budowa farmy wiatrowej Lubrza II wraz z infrastrukturą towarzyszącą
  Wyświetleń: 2911
 368. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy biogazowni rolniczej o mocy do 2.0 MW
  Wyświetleń: 2904
 369. Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Lubrza z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie rozpatrzenia wniosków wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej
  Wyświetleń: 2904
 370. 15.04.2013 ZGKiM w Lubrzy ogłasza przetarg nieograniczony w formie publicznej aukcji o prawo do najmu lokalu użytkowego
  Wyświetleń: 2900
 371. 16.05.2014 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Zakup samochodu specjalnego dla OSP Prężynka
  Wyświetleń: 2900
 372. 04.02.2015 Nabór na stanowisko podinspektor ds. informatyzacji, informacji publicznej, promocji i archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 2899
 373. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Oddział w Opolu, dla inwestycji realizowanej na gruntach wsi Dytmarów, na części działki o nr ewid. gruntów 65/4 arkusz mapy 1.
  Wyświetleń: 2897
 374. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Lubrza z zakresu opieki nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi na rok 2014
  Wyświetleń: 2896
 375. 02.03.2016r. - Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości rolnej
  Wyświetleń: 2894
 376. 03.02.2016r. - Ogłoszenie wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego
  Wyświetleń: 2893
 377. 14.12.2012 ZGKIM w Lubrzy zaprasza do złożenia oferty na: Dostawę materiałów oraz urządzeń do remizy OSP w Lubrzy
  Wyświetleń: 2892
 378. 30-06-2015r. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na rozbudowę (modernizację) budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Dytmarów
  Wyświetleń: 2888
 379. 12.05.2014 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
  Wyświetleń: 2887
 380. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza ws. przebudowy elektroenergetycznej jednotorowej linii napowietrznej 110kV relacji GPZ Głubczyce - GPZ Prudnik na działce nr. ewid. 65/4 obręb Dytmarów ark. mapy 1
  Wyświetleń: 2885
 381. 15.02.2016r. - Nabór na stanowisko : Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 2880
 382. 02-07-2015 r. Zaproszenie do złożenia oferty na termomodernizacji budynku Wiejskiego Domu Kultury w Skrzypcu
  Wyświetleń: 2877
 383. 2021
  Wyświetleń: 2876
 384. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Lubrza z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2014
  Wyświetleń: 2876
 385. 15.10.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Wykonanie zatoczki parkingowej w Prężynce II etap
  Wyświetleń: 2873
 386. Nabór na stanowisko ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 2872
 387. Informacja o wyniku piątego rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy
  Wyświetleń: 2866
 388. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Lubrza z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2013.
  Wyświetleń: 2866
 389. 24.07.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę wodociągowej sieci rozdzielczej dla terenów zabudowy mieszkaniowej Skrzypiec
  Wyświetleń: 2865
 390. Ogłoszenie o 4 przetargu - nieruchomość położnona w Prężynce o pow. 5,500ha.
  Wyświetleń: 2865
 391. 10.07.2012 Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2862
 392. Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na - Budowie PSZOK w Lubrzy
  Wyświetleń: 2861
 393. Obwieszczenie Wójta - Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Skrzypcu
  Wyświetleń: 2857
 394. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy na budowę budynku socjalnego wraz z niezbędną infrastrukturą.
  Wyświetleń: 2857
 395. 10.08.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Wykonanie zatoczki parkingowej w Prężynce II etap
  Wyświetleń: 2855
 396. Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - Skrzypiec
  Wyświetleń: 2853
 397. Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia na terenie Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 2852
 398. 14.06.2013 Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
  Wyświetleń: 2851
 399. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Sieć wodociągowa tranzytowa z pompownią strefową Dytmarów - Lubrza. Numer ogłoszenia: 54556 - 2010.
  Wyświetleń: 2851
 400. Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - Skrzypiec
  Wyświetleń: 2850
 401. PROGRAM GOSPODARKI ODPADAMI NA LATA 2004 - 2007 i PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA NA LATA 2004 -2007
  Wyświetleń: 2847
 402. 19.07.2016r. - Nabór na stanowisko : podinspektor ds. księgowości oświatowej.
  Wyświetleń: 2844
 403. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za 2007
  Wyświetleń: 2841
 404. Poczta
  Wyświetleń: 2837
 405. Oświadczenia majątkowe za rok 2010
  Wyświetleń: 2834
 406. 12.03.2013 Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
  Wyświetleń: 2830
 407. Budowa napowietrznej linii elektroenergetycznej 15kV - dł. 440m
  Wyświetleń: 2829
 408. 06.05.2014 Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
  Wyświetleń: 2827
 409. 07.11.2014 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Modernizację budynku OSP w Trzebinie
  Wyświetleń: 2826
 410. 26.04.2016r.- Nabór na wolne stanowisko pracy - podinspektor ds. obsługi sekretariatu
  Wyświetleń: 2824
 411. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na zadanie Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości - Postępowanie nr 2
  Wyświetleń: 2824
 412. 07.09.2012 Remonty cząstkowe dróg gminnych - zamówienie uzupełniające
  Wyświetleń: 2820
 413. Informacja o wyniku czwartego rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy
  Wyświetleń: 2819
 414. Świadczenie usług zdrowotnych - III postępowanie
  Wyświetleń: 2819
 415. ZMIANA WZORU OFERTY: otwarty konkurs ofert
  Wyświetleń: 2817
 416. Szkoła Podstawowa w Lubrzy
  Wyświetleń: 2815
 417. Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego budowy budynku socjalnego w Jasionie dz. nr 411 cz. dz. 308 i cz. dz. 307
  Wyświetleń: 2812
 418. 10.03.2014 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Wykonanie prac ogólnobudowlanych
  Wyświetleń: 2811
 419. Informacja o wyniku rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubrza położonej we wsi Prężynka
  Wyświetleń: 2811
 420. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na modernizację pomieszczeń Klubu w Krzyżkowicach
  Wyświetleń: 2811
 421. Ogłoszenie piątego rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubrza położonej w Prężynce
  Wyświetleń: 2807
 422. Przebudowę powiatowej drogi publicznej nr 1615 O relacji Prudnik ? Gr. Państwa
  Wyświetleń: 2805
 423. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na zadanie Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasiona
  Wyświetleń: 2804
 424. 13.07.2012 II Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Rozbudowa wielofunkcyjnego boiska przy ZSP w Lubrzy
  Wyświetleń: 2803
 425. OGŁOSZENIA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NUMER OWP/2007/03/02-1872149 NA DOSTAWĘ KOPARKO-ŁADOWARKI KOŁOWEJ. PORAZ II
  Wyświetleń: 2801
 426. Oświadczenia majątkowe za rok 2007
  Wyświetleń: 2801
 427. Świadczenie usług zdrowotnych - II postępowanie
  Wyświetleń: 2801
 428. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przewóz uczniów... - UZP 218718-2010
  Wyświetleń: 2800
 429. Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubrza (2019)
  Wyświetleń: 2798
 430. Ogłoszenie o zawarciu umowy numer OZU/2006/10/09-949702
  Wyświetleń: 2791
 431. 23.08.2013 Wójt Gminy Lubrza ogłasza przetarg na Przewóz uczniów do Gimnazjum, Szkół Podstawowych i przedszkoli na terenie Gminy Lubrza w roku 2013
  Wyświetleń: 2788
 432. Przebudowę drogi gminnej (ul: Nowej Naprawy) wraz z przebudową systemu odwodnienia kanalizacją deszczową
  Wyświetleń: 2785
 433. 05.09.2012 Nabór na stanowisko ds. Przygotowania inwestycji, zarządzania drogami i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 2783
 434. 26.02.2013 Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
  Wyświetleń: 2783
 435. 11.07.2013 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o ustaleniu lokalizacji inwestycji - Budowa drogi transportu rolnego
  Wyświetleń: 2782
 436. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetargu NR OWP/2006/09/18-702929
  Wyświetleń: 2774
 437. Obwieszczenie w sprawie rozbudowy istniejącej sieci wodociągowej rozdzielczej przy ul Dożynkowej w Lubrzy
  Wyświetleń: 2772
 438. Przetarg nieograniczony w formie publicznej licytacji o prawo do najmu lokalu użytkowego w miejscowości Dytmarów 2a
  Wyświetleń: 2772
 439. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Gmina Lubrza ? Sieć wodociągowa Tranzytowa z pompownią kontenerową Dytmarow ? Lubrza
  Wyświetleń: 2766
 440. 17.12.2015 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Dostawę paliw dla Gminy Lubrza w 2016 roku - postępowanie drugie.
  Wyświetleń: 2765
 441. Świadczenie usług pocztowych
  Wyświetleń: 2765
 442. 28.06.2016r. - Nabór na stanowisko : podinspektor ds. wymiaru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  Wyświetleń: 2761
 443. Adaptacja budynku bramnego na wielokulturową Izbę Regionalną, renowacja muru zamkowego i figury św. Jana Nepomucena oraz kapliczki w Trzebinie. Numer ogłoszenia: 375984 - 2009
  Wyświetleń: 2759
 444. 04.03.2016r. - Nabór na stanowisko : Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 2756
 445. 19.10.2017r. - Nabór na wolne stanowisko urzędnicze : podinspektor ds. inwestycji
  Wyświetleń: 2753
 446. Informacja - wyniki przetargu na działki Nr 25 i 26/3 km 4 w Prężynece
  Wyświetleń: 2748
 447. 07.04.2016r. - Nabór na stanowisko : Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 2746
 448. 27.11.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Zakup używanego samochodu komunalnego typu UNIMOG lub równoważnego
  Wyświetleń: 2745
 449. Zdrowotne
  Wyświetleń: 2743
 450. 09.02.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Opracowanie projektów decyzji oraz sporządzanie opinii w zakresie planowania przestrzennego w 2012r.
  Wyświetleń: 2741
 451. 05.07.2012 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy ogłasza przetarg na Zakup nowej koparko-ładowarki wraz z dostawą
  Wyświetleń: 2739
 452. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubrzy ogłasza ponowny nabór na wolne stanowisko pracy: Główny Księgowy
  Wyświetleń: 2737
 453. 05.05.2015r. nabór na stanowisko podinspektor ds informatyzacji, informacji publicznej, promocji i archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 2732
 454. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza - Budowa linii kablowej 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi do zasilania budynku mieszkalnego w miejscowości Jasiona.
  Wyświetleń: 2732
 455. Oświadczenia majątkowe za rok 2009
  Wyświetleń: 2732
 456. 13.11.2012 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy ogłasza przetarg na sprzedaż koparko-ładowarki AHLMANN AL8C
  Wyświetleń: 2731
 457. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy ogłasza trzeci przetarg na sprzedaż koparko-ładowarki AHLMANN AL8C
  Wyświetleń: 2731
 458. 27.03.2013 Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
  Wyświetleń: 2728
 459. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza zawiadamiające o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Budowa farmy wiatrowej Lubrza II wraz z infrastrukturą towarzyszącą
  Wyświetleń: 2724
 460. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty PRZETARGU NA Dostawa opału do placówek GOKSiR w Lubrzy. NUMER OWP/2006/12/08-1613583
  Wyświetleń: 2722
 461. 19.10.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej: Dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby ZPS w Lubrzy - Unieważnienie postępowania
  Wyświetleń: 2721
 462. 04.07.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Rozbudowa wielofunkcyjnego boiska przy ZSP w Lubrzy
  Wyświetleń: 2718
 463. 24-02-2016r Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2718
 464. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej do zadania pn.: "Budowa szatni wraz z zapleczem sanitarnym przy boisku wielofunkcyjnym w Lubrzy"
  Wyświetleń: 2717
 465. 03.07.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o umorzeniu postępowania dla inwestycji: Przebudowa holu budynku Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubrzy
  Wyświetleń: 2713
 466. 04.06.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wszczęciu postępowania dla inwestycji: Budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia do zasilania budynków mieszkalnych w m. Lubrza
  Wyświetleń: 2713
 467. 02.08.2013 Wójt Gminy Lubrza ogłasza przetarg na Przewóz uczniów do Gimnazjum, Szkół Podstawowych i przedszkoli na terenie Gminy Lubrza w roku szkolnym 2013/2014
  Wyświetleń: 2709
 468. 19.10.2017r. - Nabór na wolne stanowisko urzednicze : podinspektor ds. gospodarowania mieniem
  Wyświetleń: 2707
 469. Obwieszczenie Wójta - Budowa elektroenergetycznej linii kablowej 0,4kV wraz ze złączem kablowym do zasilania budynków mieszkalnych w miejscowości Lubrza ul. Dożynkowa
  Wyświetleń: 2706
 470. Postanowienie Wójta Gminy Lubrza dla zadania : Remont ( przebudowa ) obiektu mostowego o JNI 01011348 w ciągu drogi powiatowej nr 1250 O nad rzeką Prudnik w m. Skrzypiec
  Wyświetleń: 2706
 471. Protokół oceny oferty z zakresu upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 2706
 472. Modernizacja i przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych oraz remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych na terenie Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 2705
 473. 08.07.2013 - Wymiana pokrycia dachowego budynku OSP w Trzebinie
  Wyświetleń: 2703
 474. Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn „Budowa biogazowni rolniczej o mocy ok. 2.0 MW w miejscowości Prężynka, Gmina Lubrza, Powiat Prudnicki, Woj. Opolskie”.
  Wyświetleń: 2703
 475. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu Pomocy Społecznej na rok 2011 na terenie Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 2701
 476. 12.08.2013 Wójt Gminy Lubrza ogłasza przetarg na Przewóz uczniów do Gimnazjum, Szkół Podstawowych i przedszkoli na terenie Gminy Lubrza w roku szkolnym 2013/2014
  Wyświetleń: 2700
 477. Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Trzebina
  Wyświetleń: 2700
 478. 07.05.2012 II Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Malowanie spinalni OSP Prężynka
  Wyświetleń: 2695
 479. Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn: Budowa farmy wiatrowej Lubrza II wraz z infrastrukturą
  Wyświetleń: 2693
 480. Zmiana zasad przyznawania zapomogi z tytułu urodzenia dziecka
  Wyświetleń: 2693
 481. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Lubrza z zakresu opieki nad osobami chorymi, starszymi, niepenosprawnymi na rok 2013
  Wyświetleń: 2692
 482. 02.09.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o ustaleniu lokalizacji inwestycji - Budowa odwodnienia wokół budynku oraz bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe
  Wyświetleń: 2691
 483. Obwieszczenie Wójta - Budowa elektroenergetycznej linii kablowej 0,4kV do zasilania budynku gospodarczego w miejscowości Trzebina
  Wyświetleń: 2689
 484. 04.03.2015 Nabór na stanowisko podinspektor ds. informatyzacji, informacji publicznej, promocji i archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 2686
 485. Raport z konsultacji społecznych przeprowadzanych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko strategii rozwoju transportu obszaru funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 20116-2026 z perspektywą do 2030 z dnia 19.02.2016 r.
  Wyświetleń: 2686
 486. 24.07.2012 Nabór na Stanowisko ds. Przygotowania inwestycji, zarządzania drogami i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 2685
 487. 20.08.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Trzebina
  Wyświetleń: 2683
 488. Unieważnienie postępowania przetargowego nr. OWP/2007/03/02-1872149
  Wyświetleń: 2682
 489. 02.08.2012 II Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę wodociągowej sieci rozdzielczej dla terenów zabudowy mieszkaniowej w Skrzypcu
  Wyświetleń: 2681
 490. Obwieszczenie o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa - Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Skrzypiec
  Wyświetleń: 2681
 491. Obwieszczenie Wójta Gminy w Lubrzy o umorzeniu postępowania w odniesieniu do wniosku fundacji "Greenings Poland" z siedzibą w Poznaniu.
  Wyświetleń: 2681
 492. 27.03.2014 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Wykonanie worków do segregacji odpadów
  Wyświetleń: 2676
 493. Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Trzebina
  Wyświetleń: 2676
 494. 03.09.2014 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Remont pomieszczeń w budynku OSP w Trzebinie
  Wyświetleń: 2675
 495. 13.06.2013 - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Remont drogi wewnętrznej dz. nr 222 w miejscowości Prężynka na odcinku około 45mb. - Etap I
  Wyświetleń: 2674
 496. 02.09.2014 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Przebudowę ściany zew. holu budynku GOKSIR w Lubrzy, Utwardzenie pasa drogowego w Trzebinie, przebudowa pomieszczeń higieniczno sanitarnych w remizie OSP Dytmarów
  Wyświetleń: 2673
 497. Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono pomocy publicznej w 2008 r.
  Wyświetleń: 2669
 498. Nabór na Stanowisko ds. Planowania Przestrzennego i Inwestycji
  Wyświetleń: 2668
 499. Oświadczenia majątkowe radnych - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 2668
 500. Oświadczenia majątkowe za rok 2008
  Wyświetleń: 2668
 501. 30.11.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Budowa kontenera przeznaczonego na świetlicę wiejską w Słokowie
  Wyświetleń: 2664
 502. Stanowisko ds. Informatyzacji, Informacji Publicznej, Promocji i Archiwum Zakładowego
  Wyświetleń: 2663
 503. 2011-05-11 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup paliwa (olej napędowy) do autobusu szkolnego.
  Wyświetleń: 2662
 504. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy linii kablowej 0,4kV wraz ze złączem kablowym do zasilania budynku gospodarczego w miejscowości Trzebina.
  Wyświetleń: 2660
 505. 23.10.2015r.- Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej w Trzebinie dz. nr 115, 124/1, 157/2 ark. m. 1
  Wyświetleń: 2659
 506. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza ws. przebudowy elektroenergetycznej jednotorowej linii napowietrznej 110kV relacji GPZ Głubczyce - GPZ Prudnik na działce nr. ewid. 190 obręb Dytmarów ark. mapy 2
  Wyświetleń: 2659
 507. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi SKRZYPIEC
  Wyświetleń: 2658
 508. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nr UZP 235908-2007
  Wyświetleń: 2656
 509. 11.06.2013 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o ustaleniu lokalizacji inwestycji - rozbudowia budynku OSP w Lubrzy o pomieszczenia kotłowni
  Wyświetleń: 2654
 510. 29.06.2016r. - Nabór na stanowisko : podinspektor ds. księgowości oświatowej.
  Wyświetleń: 2653
 511. 31.03.2015 Nabór na stanowisko podinspektor ds. informatyzacji, informacji publicznej, promocji i archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 2653
 512. Nabór na Rachmistrzów Spisowych
  Wyświetleń: 2651
 513. 25.06.2014 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: "Przebudowa pomieszczeń biblioteki w Trzebinie oraz przebudowa pasa drogowego drogi wewnętrznej przy kościele w Trzebinie"
  Wyświetleń: 2650
 514. Zaproszenie do złożenia oferty na usługi społeczne pod nazwą " Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy dla pracowników OPS w Lubrzy"
  Wyświetleń: 2649
 515. Świadczenie usług zdrowotnych
  Wyświetleń: 2648
 516. 04.12.2015 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Dostawę paliw dla Gminy Lubrza w 2016 roku.
  Wyświetleń: 2645
 517. PROTOKÓŁ OCENY OFERTY Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ - 2010
  Wyświetleń: 2645
 518. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasiona Numer ogłoszenia: 290762 - 2010 - Postępowanie nr 2
  Wyświetleń: 2641
 519. Informacja o wynikach drugiego przetargu na sprzedaż samochodu star 200, hakowiec
  Wyświetleń: 2639
 520. Ogłoszenie o przetargu - Trzebina
  Wyświetleń: 2639
 521. MPZP Trzebina wieś
  Wyświetleń: 2638
 522. 08.05.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Ułożenie kostki brukowej - utworzenie miejsca rekreacyjno - turystycznego w miejscowości Prężynka
  Wyświetleń: 2635
 523. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Wykonanie worków do segregacji odpadów
  Wyświetleń: 2635
 524. Informacja o wynikach przetargu na sprzedaż samochodu STAR 200
  Wyświetleń: 2634
 525. Informacja o tworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (wykaz dokumentów)
  Wyświetleń: 2633
 526. 31.07.2013 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów
  Wyświetleń: 2632
 527. Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono pomocy publicznej w 2006 r.
  Wyświetleń: 2632
 528. Druki i formularze
  Wyświetleń: 2627
 529. Zarządzenia i obwieszczenia
  Wyświetleń: 2627
 530. 16.07.2013 - Wymiana pokrycia dachowego budynku OSP w Trzebinie
  Wyświetleń: 2626
 531. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz Starostwa Powiatowego w Prudniku, dla inwestycji obejmującej - przebudowę obiektu mostowego nad rzeką Prudnik w ciagu drogi powiatowej nr 1250 O
  Wyświetleń: 2624
 532. 19-01-2016r. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieuchomości rolnej
  Wyświetleń: 2621
 533. Ogłoszenie wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym położonych w obrębie Prężynka
  Wyświetleń: 2620
 534. Świadczenie usług ochrony
  Wyświetleń: 2619
 535. 03.03.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa odcinka linii kablowej w Lubrzy
  Wyświetleń: 2618
 536. ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM, W ZAKRESIE PRZEJMOWANIA, PRZEMIESZCZANIA I DORĘCZANIA PRZESYŁEK LISTOWYCH ORAZ PACZEK POCZTOWYCH I EWENTUALNYCH ICH ZWROTÓW DLA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBRZY
  Wyświetleń: 2615
 537. Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono pomocy publicznej w 2010 r.
  Wyświetleń: 2614
 538. Obwieszczenie Wójta - Budowa elektroenergetycznej linii kablowej do zasilania budynku mieszkalnego - Trzebina
  Wyświetleń: 2613
 539. Wybory Prezydenckie 2020
  Wyświetleń: 2613
 540. 07.07.2014 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 2611
 541. Jak sortować?
  Wyświetleń: 2611
 542. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „ Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Biała-Dobroszewice”.
  Wyświetleń: 2610
 543. 25.03.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wszczęciu postępowania - Rozbudowa budynku OSP w Lubrzy o pomieszczenia kotłowni
  Wyświetleń: 2609
 544. Informacja - AZBEST
  Wyświetleń: 2606
 545. 24.03.2014 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację Programu przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Lubrza
  Wyświetleń: 2605
 546. 02.02.2016r.- Nabór na stanowisko: podinspektor ds. zezwoleń, zdrowia i zabytków
  Wyświetleń: 2597
 547. 21.02.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Opracowanie projektów decyzji oraz sporządzanie opinii w zakresie planowania przestrzennego w 2012r.
  Wyświetleń: 2597
 548. Otwarty konkurs ofert na zadania realizowane w 2011r. z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 2596
 549. Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Lubrza z dnia 11.10.2013r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu MPZP terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi PRĘŻYNKA - LUBRZA, wyłożonego do publicznego wglądu.
  Wyświetleń: 2592
 550. 20.08.2014 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Przebudowę pomieszczeń higieniczno - sanitarnych w budynku remizy OSP w Dytmarowie
  Wyświetleń: 2591
 551. Zaproszenie do złożenia oferty do zadania "Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubrza"
  Wyświetleń: 2590
 552. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubrza
  Wyświetleń: 2589
 553. 03.10.2012 ZGKIM w Lubrzy zaprasza do złożenia oferty na: Dostawę opału do placówek ZGKiM w sezonie grzewczym 2012/2013
  Wyświetleń: 2586
 554. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi TRZEBINA
  Wyświetleń: 2585
 555. 03.07.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o ustaleniu lokalizacji inwestycji - Budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia do zasilania budynków mieszkalnych w miejscowości Lubrza
  Wyświetleń: 2583
 556. Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono pomocy publicznej w 2007 r.
  Wyświetleń: 2580
 557. 17.07.2014 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: "Przebudowa (utwardzenie)pasa drogowego drogi wewnętrznej przy kościele w miejscowości Trzebina na działce nr 695"
  Wyświetleń: 2579
 558. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za 2009
  Wyświetleń: 2576
 559. Dostawa (leasing operacyjny ) śmieciarki o pojemności skrzyni ładunkowej 16,0 - 17,0 m3 na podwoziu samochodowym Numer ogłoszenia: 375139 - 2008
  Wyświetleń: 2572
 560. 27.11.2017r. - Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. inwestycji
  Wyświetleń: 2571
 561. Świadczenie usług ochrony
  Wyświetleń: 2571
 562. 09.12.2016 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : zakup bezgotówkowy paliw płynnych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy
  Wyświetleń: 2570
 563. 10.04.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Dostawę kontenera asenizacyjnego typu hakowiec
  Wyświetleń: 2570
 564. Obwieszczenia o przystąpieniu do sporządzania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lubrza
  Wyświetleń: 2569
 565. Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2009
  Wyświetleń: 2569
 566. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza V.7331.2.8.2015.ROŚ
  Wyświetleń: 2568
 567. 04.12.2014 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Dostawę paliw dla Gminy Lubrza w 2015 roku.
  Wyświetleń: 2567
 568. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi TRZEBINA
  Wyświetleń: 2567
 569. Obwieszczenie Wójta - Budowa elektroenergetycznej linii kablowej 0,4kV do zasilania budynku mieszkalnego w miejscowości Lubrza ul. Dożynkowa
  Wyświetleń: 2567
 570. 09.05.2016r. - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Remont cząstkowy nawierzchni dróg wewnętrznych i gminnych w 2016r. w Gminie Lubrza.
  Wyświetleń: 2566
 571. Odpowiedź na zapytania dotyczące sieci wodociągowo tranzytowej z pompownią strefową Dytmarów - Lubrza
  Wyświetleń: 2566
 572. 08.11.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Remont chodnika około 100m2 w miejscowości Nowy Browiniec
  Wyświetleń: 2565
 573. Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - wydobycie kruszywa naturalnego ze złoża SKRZYPIEC
  Wyświetleń: 2564
 574. Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2007
  Wyświetleń: 2561
 575. Ochrona
  Wyświetleń: 2560
 576. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2018
  Wyświetleń: 2560
 577. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi LUBRZA
  Wyświetleń: 2558
 578. Ogłoszenie przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnych na okres do trzech lat stanowiących własność Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 2557
 579. 10.08.2012 Przewóz uczniów do Gimnazjum, Szkół Podstawowych i dzieci do przedszkoli na terenie Gminy Lubrza w roku szkolnym 2012/2013
  Wyświetleń: 2555
 580. 25-08-2015r. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na modernizację budynku OSP Trzebina
  Wyświetleń: 2554
 581. 01.02.2012 Zaproszenie do składania ofert cenowych na zakup i dostawę materiałów biurowych i papierniczych dla Gminy Lubrza na rok 2012
  Wyświetleń: 2552
 582. 28.02.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o ustaleniu lokalizacji inwestycji - Budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia do zasilania budynków mieszkalnych w miejscowości Skrzypiec
  Wyświetleń: 2548
 583. Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej przebudowy mostu nad rzeką Prudnik w miejscowości Skrzypiec w ciągu drogi powiatowej Nr 1250 O
  Wyświetleń: 2547
 584. 28.05.2014 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: " Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Lubrza"
  Wyświetleń: 2544
 585. 04.06.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wszczęciu postępowania dla inwestycji: Budowa sieci wodociągowej w m. Jasiona
  Wyświetleń: 2541
 586. 06.05.2016r. - Nabór na stanowisko : Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 2541
 587. 11.06.2013 - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Budowę boiska do tenisa ziemnego w miejscowości Olszynka
  Wyświetleń: 2538
 588. 17.01.2018r. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE REFERENT DS. ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH ORAZ DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH WOBEC DŁUŻNIKÓW ALIMENTACYJNYCH
  Wyświetleń: 2535
 589. 04.02.2015 Wykaz nieruchomosci niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
  Wyświetleń: 2533
 590. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 2533
 591. 17.06.2014 Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
  Wyświetleń: 2531
 592. Elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 2530
 593. Ogłoszenie o dokonaniu wyboru oferty w postępowaniu przetargowym Nr UZP 235908-2007
  Wyświetleń: 2530
 594. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 728 198,00 zł
  Wyświetleń: 2529
 595. Ogłoszenie o dokonaniu wyboru oferty w postępowaniu przetargowym Nr UZP 179388-2008
  Wyświetleń: 2527
 596. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej na rok 2012 na terenie Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 2525
 597. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup ławek i stołów ogrodowych
  Wyświetleń: 2525
 598. Zaproszenie do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę na usługi społeczne - usługi pocztowe w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubrzy
  Wyświetleń: 2524
 599. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za 2006
  Wyświetleń: 2521
 600. Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja i rozbudowa wiejskiego domu kultury w miejscowości Olszynka, Działka 129/1;130/1 Numer ogłoszenia: 350382 - 2009
  Wyświetleń: 2519
 601. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przewóz uczniów do Gimnazjum w Lubrzy, Szkoły Podstawowej w Dytmarowie oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Niepublicznych Szkół w Kup na rok szkolny 2010-2011
  Wyświetleń: 2518
 602. Kontrole podatkowe
  Wyświetleń: 2515
 603. 2-gi przetarg ustny-nieograniczony na sprzedaż samochodu star 200, hakowiec.
  Wyświetleń: 2508
 604. 24.09.2014 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Przebudowa (utwardzenie) pasa drogi przy kościele w Trzebinie oraz przebudowa pomieszczeń higieniczno sanitarnych w budynku remizy OSP Dytmarów
  Wyświetleń: 2505
 605. 18.04.2012 Drugie zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Dostawę kontenera asenizacyjnego typu hakowiec
  Wyświetleń: 2504
 606. 18.08.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o ustaleniu lokalizacji inwestycji - Rozbudowa boiska Dytmarów - Skrzypiec
  Wyświetleń: 2502
 607. 19.05.2014 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: " Remont cząstkowy dróg na terenie Gminy Lubrza"
  Wyświetleń: 2498
 608. Przetarg ustny-nieograniczony na sprzedaż samochodu star 200, hakowiec
  Wyświetleń: 2493
 609. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy linii kablowej 0,4kV wraz ze złączem kablowym do zasilania budynku mieszkalnego w miejscowości Lubrza , ul. Dożynkowa
  Wyświetleń: 2492
 610. Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Lubrza z dnia 11.10.2013r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu MPZP terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi PRĘŻYNKA – LUBRZA - OLSZYNKA, wyłożonego do publicznego wglądu.
  Wyświetleń: 2491
 611. 11.03.2014 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację Programu przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Lubrza
  Wyświetleń: 2490
 612. 24.02.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - farmy wiatrowe
  Wyświetleń: 2486
 613. Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Lubrza z dnia 11.10.2013r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu MPZP terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi LASKOWICE – NOWY BROWINIEC, wyłożonego do publicznego wglądu.
  Wyświetleń: 2486
 614. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy ogłasza drugi przetarg na sprzedaż koparko-ładowarki AHLMANN AL8C
  Wyświetleń: 2486
 615. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubrzy ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Główny Księgowy
  Wyświetleń: 2485
 616. Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego partii politycznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (wykaz dokumentów)
  Wyświetleń: 2480
 617. 08.07.2013 - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Remont drogi wewnętrznej dz. nr 222 w miejscowości Prężynka
  Wyświetleń: 2479
 618. 09.07.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci wodociągowej na gruntach wsi Jasiona
  Wyświetleń: 2476
 619. Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie Nr UZP 89480-2008 - Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr dz. 347 na potoku Granicznym w m. Trzebina.
  Wyświetleń: 2476
 620. 13.08.2012 III Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę wodociągowej sieci rozdzielczej dla terenów zabudowy mieszkaniowej w Skrzypcu
  Wyświetleń: 2475
 621. 22.05.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Wykonanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania zmiany pozwolenia na budowę kontenerowej świetlicy więjskiej w Jasionie
  Wyświetleń: 2475
 622. Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych: Numer ogłoszenia: 65942 - 2011
  Wyświetleń: 2475
 623. OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY LUBRZA NA ROK 2009 Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE GMINY LUBRZA
  Wyświetleń: 2474
 624. 2012-01-05 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę paliw dla Gminy Lubrza w 2012r
  Wyświetleń: 2473
 625. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za 2005
  Wyświetleń: 2472
 626. Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Lubrza z dnia 11.10.2013r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu MPZP terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi PRĘŻYNKA, wyłożonego do publicznego wglądu.
  Wyświetleń: 2470
 627. 31.05.2012 II Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Wykonanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania zmiany pozwolenia na budowę kontenerowej świetlicy więjskiej w Jasionie
  Wyświetleń: 2467
 628. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 2462
 629. Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubrza położonej we wsi Prężynka w trybie rokowań
  Wyświetleń: 2462
 630. PROTOKÓŁ OCENY OFERTY Z ZAKRESU OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ - 2010
  Wyświetleń: 2460
 631. Oświadczenia majątkowe za rok 2018
  Wyświetleń: 2459
 632. 25.05.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Wykonanie parkingu dla samochodów dz. nr 271 karta mapy 3 (na placu kościoła) w miejscowości Prężynka
  Wyświetleń: 2455
 633. Ogłoszenie czwartego rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubrza położonych w Prężynce.
  Wyświetleń: 2455
 634. 16.10.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji: Budowa sieci światłowodowej w kanalizacji teletechnicznej.
  Wyświetleń: 2451
 635. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej do zadania pn.: "Wykonanie i remont (modernizacja) przejść i chodników na terenie Gminy Lubrza w 2018 roku"
  Wyświetleń: 2451
 636. 31.07.2013 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów
  Wyświetleń: 2448
 637. Oświadczenia majątkowe za rok 2017
  Wyświetleń: 2445
 638. Wykaz nieruchomości gruntowych do sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych z dnia 21.03.2011r.
  Wyświetleń: 2444
 639. 04.07.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Termomodernizacja budynku OSP w Dytmarowie
  Wyświetleń: 2443
 640. 19-06-2015r. Zaproszenie do złożenia oferty na termomodernizacji budynku Wiejskiego Domu Kultury w Skrzypcu
  Wyświetleń: 2441
 641. ZGKiM w Lubrzy ogłasza przetarg na dostawę paliw płynnych
  Wyświetleń: 2440
 642. 27.01.2012 Zaproszenie do złożenia ferty cenowej na Wycenę nieruchomości Gminy Lubrza na rok 2012
  Wyświetleń: 2438
 643. 11.10.2012 Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Lubrzy ogłasza przetarg na: Dostawę węgla kamiennego, miału węglowego, ekogroszku i flotokoncentratu do kotłowni obiektów GOKSiR w Lubrzy - wyłonienie wykonawcy
  Wyświetleń: 2437
 644. 26-01-2016r. Wykaz nieruchomosci niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2436
 645. Stanowisko ds. Unii Europejskiej i Promocji Gminy
  Wyświetleń: 2435
 646. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM, W ZAKRESIE PRZEJMOWANIA, PRZEMIESZCZANIA I DORĘCZANIA PRZESYŁEK LISTOWYCH ORAZ PACZEK POCZTOWYCH I EWENTUALNYCH ICH ZWROTÓW DLA OPS W LUBRZY- II POSTĘPOWANIE
  Wyświetleń: 2432
 647. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rok 2009
  Wyświetleń: 2427
 648. Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2006
  Wyświetleń: 2426
 649. OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY LUBRZA NA ROK 2010 Z ZAKRESU OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ NAD OSOBAMI CHORYMI, STARSZYMI, NIEPEŁNOSPRAWNYMI W ŚRODOWISKU DOMOWYM
  Wyświetleń: 2424
 650. Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Lubrza z dnia 11.10.2013r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu MPZP terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi SŁOKÓW – LASKOWICE – NOWY BROWINIEC, wyłożonego do publicznego wglądu.
  Wyświetleń: 2418
 651. 04.08.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wszczęciu postępowania: "Rozbudowa boiska Dytmarów - Skrzypiec"
  Wyświetleń: 2413
 652. 14.10.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego "Rozbudowa boiska Dytmarów - Skrzypiec"
  Wyświetleń: 2413
 653. Rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie gmin Prudnik i Lubrza
  Wyświetleń: 2411
 654. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM, W ZAKRESIE PRZEJMOWANIA, PRZEMIESZCZANIA I DORĘCZANIA PRZESYŁEK LISTOWYCH ORAZ PACZEK POCZTOWYCH I EWENTUALNYCH ICH ZWROTÓW DLA OPS W LUBRZY- III POSTĘP.
  Wyświetleń: 2411
 655. 08.11.2017r. - Nabór na wolne stanowisko urzędnicze : podinspektor ds. inwestycji
  Wyświetleń: 2410
 656. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu dotyczące rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Lubrza - Prudnik w km. 52+748-54+601 obręb Lubrza.
  Wyświetleń: 2410
 657. Obwieszczenie - Budowa linii kablowej i linii napowietrznej oraz słupowej stacji transformatorowej w Trzebinie.
  Wyświetleń: 2409
 658. Obwieszczenie Wójta - Budowa elektroenergetycznej linii kablowej 0,4kV wraz ze złączem kablowym w miejscowości Skrzypiec
  Wyświetleń: 2408
 659. Dostawa opału do kotłowni obiektów GOKSiR w Lubrzy
  Wyświetleń: 2406
 660. Świadczenie usług pocztowych
  Wyświetleń: 2404
 661. 12.05.2015 r. Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
  Wyświetleń: 2403
 662. 23.07.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o umorzeniu postępowania: "Rozbudowa boiska Dytmarów - Skrzypiec"
  Wyświetleń: 2402
 663. 29.04.2016r. - nabór na wolne stanowisko pracy: podinspektor ds. dochodów i windykacji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  Wyświetleń: 2401
 664. 10.10.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wszczęciu postępowania: "Rozbudowa boiska Dytmarów - Skrzypiec"
  Wyświetleń: 2399
 665. 13.11.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej: Przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w Lubrzy
  Wyświetleń: 2396
 666. 14-12-2016r Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2396
 667. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2.200.000zł na pokrycie finansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Lubrza w 2010r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych kredytów
  Wyświetleń: 2396
 668. 22.10.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej: Dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby ZPS w Lubrzy
  Wyświetleń: 2395
 669. Zaproszenie do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę na usługi społeczne - usługi pocztowe w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubrzy- II postepowanie
  Wyświetleń: 2395
 670. 17.05.2013 - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Remont drogi wewnętrznej dz. nr 222 w miejscowości Prężynka
  Wyświetleń: 2391
 671. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania MPZ przestrzennego oraz przystąpieniu do przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko MPZ przestrzennego lokalizacji farm wiatrowych
  Wyświetleń: 2391
 672. 18.11.2014 r. Wykaz nieruchomosci niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
  Wyświetleń: 2387
 673. 16.07.2013 - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Remont drogi wewnętrznej dz. nr 222 w miejscowości Prężynka
  Wyświetleń: 2386
 674. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Adaptacja budynku bramnego na wielokulturową Izbę Regionalną, renowacja muru zamkowego i figury św. Jana Nepomucena oraz kapliczki w Trzebinie. Numer ogłoszenia: 422918 - 2009;
  Wyświetleń: 2384
 675. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa farmy wiatrowej Lubrza II wraz z infrastrukturą towarzyszącą
  Wyświetleń: 2382
 676. 1.04.2015r. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wyłożeniu do publiczbego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego TRZEBINA
  Wyświetleń: 2380
 677. 21-01-2016 Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do oddania w dzierżawę w 2016 roku na okres do 3 lat
  Wyświetleń: 2370
 678. 12.12.2011 - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostarczenie sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy w Lubrzy
  Wyświetleń: 2369
 679. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 2369
 680. 26.06.2013 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy ogłasza przetarg na: Montaż kontenerów modułowych świetlicy wiejskiej
  Wyświetleń: 2365
 681. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lubrza
  Wyświetleń: 2362
 682. Ogłoszenie o zamówieniu Nr UZP 208417 - 2008. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotowego na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy na 2008r.
  Wyświetleń: 2359
 683. Rok 2017
  Wyświetleń: 2356
 684. Zaproszenie do złożenia oferty na remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych i wewnętrznych Gminy Lubrza w roku 2015
  Wyświetleń: 2355
 685. 04.08.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o ustaleniu lokalizacji inwestycji - Rozbudowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia i oświetlenia drogowego w m. Lubrza, ul. Dożynkowa i Spółdzielcza
  Wyświetleń: 2349
 686. 16.12.2016r. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Dostawę paliw dla Gminy Lubrza w 2017r. - II POSTĘPOWANIE
  Wyświetleń: 2348
 687. 12.08.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o ustaleniu lokalizacji inwestycji - Budowa chodnika z kostki brukowej (ciąg pieszy publiczny)
  Wyświetleń: 2346
 688. Informacja o wynikach przeprowadzonego przetargu w dniu 10.12.2015r.
  Wyświetleń: 2344
 689. Przewóz uczniów do Gimnazjum i Szkół Podstawowych na terenie Gminy Lubrza w roku szkolnym 2011/2012 Numer ogłoszenia: 227204 - 2011; data zamieszczenia: 02.08.2011
  Wyświetleń: 2337
 690. Numer ogłoszenia: 132084 - 2007; data zamieszczenia: 01.08.2007 - Przewóz uczniów do gimnazjum i szkół podstawowych na terenie Gminy Lubrza oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Niepublicznych Szkół w Kup w latach 2007 - 2010
  Wyświetleń: 2336
 691. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przebudowa drogi gminnej nr 107318 O w miejscowości Trzebina, gmina Lubrza Numer ogłoszenia: 163852 - 2009
  Wyświetleń: 2334
 692. 07-07-2015 r. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Trzebina", uchwalonego uchwałą Nr VIII/47/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 8 czerwca 2015r.
  Wyświetleń: 2333
 693. 23-11-2016r Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2327
 694. 12.05.2015 r. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o rozbudowę sieci rozdzielczej wodociągowej wsi Skrzypiec
  Wyświetleń: 2324
 695. 14.06.2012 III Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Wykonanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania zmiany pozwolenia na budowę kontenerowej świetlicy więjskiej w Jasionie
  Wyświetleń: 2320
 696. Ogłoszenie o zamówieniu Nr UZP 235908-2007 - Udzielenie i obsługa kredytu 2007.
  Wyświetleń: 2316
 697. 31.07.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Remont drogi na odcinku 290 mb od posesji 75A do skrzyżowania z drogą powiatową Skrzypiec - Trzebina
  Wyświetleń: 2315
 698. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
  Wyświetleń: 2314
 699. 14.08.2014 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Przebudowę ściany zewnętrznej holu budynku GOKSiR w Lubrzy
  Wyświetleń: 2312
 700. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Skrzypiec
  Wyświetleń: 2310
 701. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lubrza
  Wyświetleń: 2310
 702. OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY LUBRZA NA ROK 2010 Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE GMINY LUBRZA
  Wyświetleń: 2310
 703. 18-01-2017r Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2309
 704. 01-12-2015 Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
  Wyświetleń: 2307
 705. 13-04-2016r Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2304
 706. 02.07.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Zorganizowanie bezpiecznego przewozu dzieci w ramach zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii
  Wyświetleń: 2297
 707. Obwieszczenie Wójta - Budowa Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej o oznaczeniu PRD5004_B, Nowy Browiniec
  Wyświetleń: 2297
 708. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za 2017
  Wyświetleń: 2295
 709. Rok 2016
  Wyświetleń: 2291
 710. Zapewnianie dostępności
  Wyświetleń: 2289
 711. 27.03.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o zawieszeniu postępowania administracyjnego wszczętego na winosek Tauron Dystrybucja S.A.
  Wyświetleń: 2281
 712. 05.09.2012 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania MPZ przestrzennego oraz przystąpieniu do przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko MPZ przestrzennego dla części udokumentowanego złoża surowców naturalnych Skrzypiec ...
  Wyświetleń: 2279
 713. 12.05.2015r. Obwieszczenie o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Trzebina
  Wyświetleń: 2279
 714. Zmiana rozstrzygnięć Wójta Gminy Lubrza z dnia 09 grudnia 2011r. w sprawie rozpatrzenia wniosków wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej
  Wyświetleń: 2276
 715. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Modernizacja i rozbudowa wiejskiego domu kultury w miejscowości Olszynka
  Wyświetleń: 2274
 716. 16.12.2011 - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę komputerów poleasingowych dla Urzędu Gminy w Lubrzy
  Wyświetleń: 2273
 717. OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY LUBRZA NA ROK 2009 Z ZAKRESU OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ NAD OSOBAMI CHORYMI, STARSZYMI, NIEPEŁNOSPRAWNYMI W ŚRODOWISKU DOMOWYM
  Wyświetleń: 2271
 718. Ogłoszenie o wyborze najkorzysniejszej oferty na przebudowe drogi gminnej nr 107318 O w miejscowości Trzebina, gmina Lubrza
  Wyświetleń: 2266
 719. 21-09-2016r Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2260
 720. 15.09.2015r. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o decyzji rozbudowy sieci rozdzielczej wodociągowej w miejscowości Trzebina.
  Wyświetleń: 2258
 721. Ogłoszenie trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Trzebina
  Wyświetleń: 2256
 722. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotowego na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy na 2008r. Numer ogłoszenia: 263905 - 2008
  Wyświetleń: 2254
 723. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM, W ZAKRESIE PRZEJMOWANIA, PRZEMIESZCZANIA I DORĘCZANIA PRZESYŁEK LISTOWYCH ORAZ PACZEK POCZTOWYCH I EWENTUALNYCH ICH ZWROTÓW DLA OPS W LUBRZY
  Wyświetleń: 2254
 724. 20.04.2016r. - Nabór na stanowisko : Specjalista do spraw koordynowania projektów - Kietrz
  Wyświetleń: 2252
 725. Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie Nr UZP 208417 - 2008 Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotowego na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy na 2008r.
  Wyświetleń: 2249
 726. 01-03-2017r Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2243
 727. Dostawa (leasing operacyjny ) śmieciarki o pojemności skrzyni ładunkowej 16,0 - 17,0 m3 na podwoziu samochodowym Numer ogłoszenia: 17197-2009; data zamieszczenia: 15.01.2009r.
  Wyświetleń: 2241
 728. 05.08.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o ustaleniu lokalizacji inwestycji - Budowa odwodnienia wokół budynku, oraz budowa bezodpływowego zbiornika na nieczystości - Dytmarów
  Wyświetleń: 2239
 729. Informacja w sprawie wysokości udzielanych dotacji oświatowych na rok 2019 przez Gminę Lubrza
  Wyświetleń: 2233
 730. 06-10-2015 r. Wykaz nieruchomości niezabudowanych do dzierżawy na okres 3 lat
  Wyświetleń: 2227
 731. 23.06.2015 r. Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
  Wyświetleń: 2224
 732. Ogłoszenie o wyborze najkorzysniejszej oferty na dostawę (leasing operacyjny ) śmieciarki o pojemności skrzyni ładunkowej 16,0 - 17,0 m3 na podwoziu samochodowym.
  Wyświetleń: 2223
 733. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Lubrza z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób na rok 2018
  Wyświetleń: 2223
 734. unieważnienie postępowania przetargowego nr. OWP/2007/02/16-1472420
  Wyświetleń: 2218
 735. 20.11.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji: Budowa linii kablowej 15kV w obrębie wsi Lubrza
  Wyświetleń: 2217
 736. Drogi i transport zbiorowy
  Wyświetleń: 2212
 737. Odpowiedź na zapytania dotyczących zamówienia - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2 200 000zł na pokrycie finansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Lubrza w 2010r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych kredytów
  Wyświetleń: 2210
 738. 01.02.2016r. - Nabór na stanowisko : Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 2206
 739. Petycje
  Wyświetleń: 2198
 740. Wybory Prezydenckie 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 2193
 741. 28.07.2015r. Obwieszczenie w sprawie rozbudowy sieci rozdzielczej wodociągowej w miejscowości Trzebina
  Wyświetleń: 2190
 742. Rok 2015
  Wyświetleń: 2187
 743. Obwieszczenie Burmistrza Nysy o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Ogólnej OF Partnerstwo Nyskie 2020
  Wyświetleń: 2186
 744. 24.02.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - farmy wiatrowe
  Wyświetleń: 2183
 745. 27.02.2019r. - Nabór na wolne stanowisko pracy: Podinspektor ds. planowania przestrzennego i inwestycji.
  Wyświetleń: 2179
 746. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawa (leasing operacyjny ) śmieciarki o pojemności skrzyni ładunkowej 16,0 - 17,0 m3 na podwoziu samochodowym.
  Wyświetleń: 2177
 747. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla budowy biogazowni rolniczej o mocy ok. 2.0 MW
  Wyświetleń: 2175
 748. 18.07.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wszczęciu postępowania dla inwestycji: Wykoanie przejścia pomiędzy posesjami ul. Wolności nr 60 a nr 62 do ul. Nowej Naprawy
  Wyświetleń: 2173
 749. 05-01-2016r. - Nabór na stanowisko: Informatyk
  Wyświetleń: 2172
 750. Informacja
  Wyświetleń: 2172
 751. Dostawa opału do placówek ZGKIM w sezonie grzewczym 2013/2014
  Wyświetleń: 2170
 752. 26.11.2015r.- Nabór na stanowisko: Informatyk
  Wyświetleń: 2168
 753. Karty zabytków
  Wyświetleń: 2164
 754. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2.200.000zł na pokrycie finansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Lubrza w 2010r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych kredytów Numer ogłoszenia: 142082 - 2010
  Wyświetleń: 2160
 755. Zarządzenie Wójta w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków z terenu Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 2138
 756. 07.12.2011 - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
  Wyświetleń: 2137
 757. 23.04.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Malowanie spinalni OSP Prężynka
  Wyświetleń: 2137
 758. 26.11.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci światowodowej w kanalizacji teletechnicznej
  Wyświetleń: 2134
 759. OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY LUBRZA NA ROK 2011 Z ZAKRESU OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ NAD OSOBAMI CHORYMI, STARSZYMI, NIEPEŁNOSPRAWNYMI W ŚRODOWISKU DOMOWYM
  Wyświetleń: 2134
 760. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Modernizacja i rozbudowa wiejskiego domu kultury w miejscowości Olszynka. Numer ogłoszenia: 410338 - 2009;
  Wyświetleń: 2126
 761. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2.200.000zł na pokrycie finansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Lubrza w 2010r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych kredytów
  Wyświetleń: 2126
 762. Obwieszczenie - przebudowy gminnej drogi publicznej nr 17314 O (ul: Nowej Naprawy)
  Wyświetleń: 2123
 763. Ogłoszenie o 2-gim przetargu - nieruchomość położnona w Prężynce o pow. 5,500ha.
  Wyświetleń: 2119
 764. Obwieszczenie Burmistrza Nysy o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Społecznego OF Partnerstwo Nyskie 2020
  Wyświetleń: 2116
 765. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr P 1267
  Wyświetleń: 2115
 766. 05.09.2012 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania MPZ przestrzennego oraz przystąpieniu do przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko MPZ przestrzennego terenu górniczego Trzebina
  Wyświetleń: 2114
 767. OGŁOSZENIA Podatki Podatki Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono pomocy publicznej w 2013 r.
  Wyświetleń: 2111
 768. 19.09.2016 ZGKIM w Lubrzy zaprasza do złożenia oferty na: Dostawę opału do placówek ZGKiM w sezonie grzewczym 2016/2017
  Wyświetleń: 2105
 769. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA Dostawa opału do placówek GOKSiR w Lubrzy. NUMER OWP/2006/12/08-1613583
  Wyświetleń: 2102
 770. 04.06.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wszczęciu postępowania dla inwestycji: Rozbudowa elektroenergetycznej linii niskiego napięcia i oświetlenia drogowego w m. Lubrza, ul. Dożynkowa i Spółdzielcza
  Wyświetleń: 2096
 771. 14.10.2014 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Modernizację budynku remizy OSP w Dytmarowie poprzez wykonanie odwodnienia (etap I)
  Wyświetleń: 2095
 772. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Adaptacja budynku bramnego na wielokulturową Izbę Regionalną, renowacja muru zamkowego i figury św. Jana Nepomucena oraz kapliczki w Trzebinie.
  Wyświetleń: 2093
 773. 1.04.2015r. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lubrza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego TRZEBINA.
  Wyświetleń: 2091
 774. 09.12.2016 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Dostawę paliw dla Gminy Lubrza w 2017 roku.
  Wyświetleń: 2088
 775. OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY LUBRZA NA ROK 2011 Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE GMINY LUBRZA
  Wyświetleń: 2086
 776. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr dz. 347 na potoku Granicznym w m. Trzebina.
  Wyświetleń: 2085
 777. 17.12.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o zakończeniu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji: Budowa linii kablowej 15kV w obrębie wsi Lubrza
  Wyświetleń: 2062
 778. Wykonanie i remont (modernizacja) przejść i chodników na terenie Gminy Lubrza w 2017 roku.
  Wyświetleń: 2045
 779. 14-06-2017r Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2044
 780. 28.07.2015r. Wykaz nieruchomości gruntowych położonych w Lubrzy przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 2041
 781. 17-04-2018r - Nabór na stanowisko: Dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego w Lubrzy
  Wyświetleń: 2040
 782. Gospodarka Odpadami - Infografiki
  Wyświetleń: 2030
 783. Unieważnie postępowania Nr 375139-2008, o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę (leasing operacyjny) śmieciarki o pojemności 16,0-17,0 m3, na podwoziu samochodowym.
  Wyświetleń: 2024
 784. Transmisja obrad Rady Gminy
  Wyświetleń: 2023
 785. Świadczenie usług zdrowotnych
  Wyświetleń: 2021
 786. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu dot.budowy 24 elektrowni wiatrowych do 4 MW każda, wysokości maksymalnej ponad poziomem terenu nieprzekraczającego 200 m, o łącznej mocy 96 MW zlokalizowanych w gm. Lubrza.
  Wyświetleń: 2009
 787. 16.06.2015r. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania o rozbudowę sieci rozdzielczej wodociągowej wsi Skrzypiec
  Wyświetleń: 2007
 788. Informacja w sprawie wysokości udzielanych dotacji oświatowych na rok 2020 przez Gminę Lubrza
  Wyświetleń: 2004
 789. Obwieszczenie Burmistrza Nysy o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Rynku Pracy OF Partnerstwo Nyskie 2020
  Wyświetleń: 2004
 790. 04.06.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wszczęciu postępowania dla inwestycji: Rozbudowa boiska Dytmarów - Skrzypiec
  Wyświetleń: 2001
 791. Dostawa paliw dla Gminy Lubrza na rok 2018r.
  Wyświetleń: 1993
 792. 04.06.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wszczęciu postępowania dla inwestycji: Przebudowa holu budynku Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubrzy
  Wyświetleń: 1982
 793. NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021
  Wyświetleń: 1982
 794. Zaproszenie do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę na usługi społeczne - usługi z zakresu medycyny pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubrzy
  Wyświetleń: 1982
 795. 09.07. 2019 r.- Nabór na stanowisko:młodszy referent ds. planowania przestrzennego i inwestycji
  Wyświetleń: 1973
 796. 20.04.2016r. - Nabór na stanowisko : Specjalista do spraw promocji i monitoringu - Kietrz
  Wyświetleń: 1970
 797. 14-03-2018r Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1957
 798. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nr UZP 179388-2008. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej przy Zespole Szkół Publicznych w Lubrzy.
  Wyświetleń: 1951
 799. Przebudowa drogi powiatowej nr P 1267 O, budowa ciągów pieszych, budowa miejsc postojowych oraz przebudowa obiektów towarzyszących w pasie drogowym ulicy Wolności w Lubrzy w km 0+195 do km 2+203" obręb Lubrza.
  Wyświetleń: 1944
 800. 05.07.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Zakup karuzel na place zabaw w ramach zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii
  Wyświetleń: 1942
 801. Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
  Wyświetleń: 1942
 802. 03-08-2015r. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wszczęciu postępowania o kompleksowej przebudowie konstrukcji i poszyciu dachu na budynek kościoła parafialnego w Nowym Browińcu
  Wyświetleń: 1938
 803. 2018
  Wyświetleń: 1935
 804. Obwodowe komisje wyborcze
  Wyświetleń: 1926
 805. Zgłoszenie zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków do ewidencji gminnej
  Wyświetleń: 1923
 806. 01.02.2019r.- Nabór na stanowisko: podinspektor ds. obsługi sekretariatu
  Wyświetleń: 1917
 807. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 1898
 808. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu opieki pielęgniarskiej nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi w miejscu ich przebywania na rok 2012, na trerenie Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 1884
 809. Obwieszczenie o przystapieniu do opracowania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 1881
 810. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 1860
 811. Gminny Ośrodek Kultury
  Wyświetleń: 1856
 812. Modernizacja budynku GOK w Lubrzy w zakresie termomodernizacji Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 1853
 813. Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego V.6733.1.13.2019.ZPI
  Wyświetleń: 1842
 814. Terytorialna Komisja Wyborcza
  Wyświetleń: 1818
 815. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 1816
 816. Dostawa używanego autobusu dla potrzeb Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 1807
 817. Ogłoszenie czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Trzebina
  Wyświetleń: 1805
 818. Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Lubrza z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży na rok 2018
  Wyświetleń: 1802
 819. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 1799
 820. Świadczenie usług zdrowotnych na 2019 - OPS
  Wyświetleń: 1784
 821. MPZP Wiatraki
  Wyświetleń: 1778
 822. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 1772
 823. Świadczenie usług pocztowych na rok 2019 - OPS
  Wyświetleń: 1768
 824. Obwieszczenie Starosty Prudnickiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Trzebina - Dytmarów
  Wyświetleń: 1766
 825. MPZP Skrzypiec tereny zabud.mieszk
  Wyświetleń: 1743
 826. Lubrza
  Wyświetleń: 1742
 827. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zaświadczenie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1742
 828. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Lubrzy
  Wyświetleń: 1737
 829. Budżet 2020
  Wyświetleń: 1733
 830. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1729
 831. Archiwum nagrań obrad Rady Gminy
  Wyświetleń: 1715
 832. 07.11.2018r.- Nabór na stanowisko: referent ds. finansowo- administracyjnych
  Wyświetleń: 1706
 833. Ogłoszenie konkursu na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lubrzy
  Wyświetleń: 1702
 834. Decyzja Środowiskowa dla przedsięwzięcia polegającego na etapowej budowie "Centrum Usługowo-Handlowe Lubrza"
  Wyświetleń: 1701
 835. Budowa latarni oświetlenia ulicznego wraz z podłączeniem do istniejącego słupa linii N/N - Jasiona
  Wyświetleń: 1700
 836. 29.01.2015 Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do oddania w dzierżawę w 2015 roku na okres do 3 lat
  Wyświetleń: 1689
 837. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za 2018
  Wyświetleń: 1687
 838. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Lubrza z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób na rok 2019
  Wyświetleń: 1680
 839. Okręgi wyborcze
  Wyświetleń: 1677
 840. 05.06.2019 Wykonanie pełnej dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i pozwoleniami na budowę polderu wodnego w Krzyżkowicach
  Wyświetleń: 1668
 841. MPZP tereny górnicze Trzebina
  Wyświetleń: 1667
 842. 01.02.2019r.- Nabór na stanowisko: podinspektor ds. kadrowych i organizacyjnych
  Wyświetleń: 1661
 843. Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnych na okres do trzech lat stanowiących własnośc Gminy
  Wyświetleń: 1656
 844. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o zakończeniu postępowania V.6733.2.9.2019.ZPI
  Wyświetleń: 1654
 845. Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Wyświetleń: 1651
 846. MPZP Prężynka tereny przemysłowe
  Wyświetleń: 1650
 847. Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 2.6733.2019
  Wyświetleń: 1647
 848. Budowa latarni oświetlenia ulicznego wraz z podłączeniem do istniejącego słupa linii N/N - Skrzypiec
  Wyświetleń: 1633
 849. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 1630
 850. Rozbudowa linii kablowej 0,4 kV celem zasilenia domu jednorodzinnego w miejscowości Jasiona
  Wyświetleń: 1628
 851. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy / o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1617
 852. Jasiona
  Wyświetleń: 1615
 853. 08.05. 2019 r.- Nabór na stanowisko: podinspektor ds. księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 1609
 854. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej do zadania pn.: Dowóz uczniów do Niepublicznej Szkoły w Dytmarowie w roku szkolnym 2018/2019 w miesiącach od września do grudnia 2018r. - NR3
  Wyświetleń: 1608
 855. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Lubrza z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży na rok 2019
  Wyświetleń: 1604
 856. 07.11.2018r.- Nabór na stanowisko: podinspektor ds. księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 1603
 857. 11.06.2019 r.- Nabór na stanowisko: Informatyk
  Wyświetleń: 1593
 858. 08.05. 2019 r.- Nabór na stanowisko: referent ds. planowania przestrzennego i inwestycji
  Wyświetleń: 1591
 859. Obwody głosowania
  Wyświetleń: 1588
 860. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Lubrza z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2019
  Wyświetleń: 1583
 861. Wykonanie kanalizacji deszczowej w miejscowości Skrzypiec dla zadania: "Przebudowa drogi gminnej nr G1073150 (dz. nr 481/3) relacji Skrzypiec - Dytmarów w pasie drogowym w km. Od 0+000 do 0+500"
  Wyświetleń: 1579
 862. Świadczenie usług ochrony na 2019r.
  Wyświetleń: 1575
 863. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - organizacja bezpiecznego przewozu dzieci w ramach zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii
  Wyświetleń: 1568
 864. Budowa wybieralnego zbiornika na nieczystości bytowe wraz z przyłączeniami w miejscowości Dobroszewice
  Wyświetleń: 1565
 865. 06-02-2019r. Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
  Wyświetleń: 1563
 866. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
  Wyświetleń: 1562
 867. Świadczenie usług pocztowych na 2019r.
  Wyświetleń: 1561
 868. Stypendia Wójta Gminy Lubrza 2020
  Wyświetleń: 1558
 869. Zakup pojazdu asenizacyjnego o pojemności 10m3
  Wyświetleń: 1551
 870. 20-03-2019 Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
  Wyświetleń: 1547
 871. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowie latarni oświetlenia ulicznego wraz z podłączeniem do istniejącego słupa linii N/N nr 65/RK-10 - Jasiona
  Wyświetleń: 1535
 872. Program współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
  Wyświetleń: 1533
 873. 20-02-2019 Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
  Wyświetleń: 1531
 874. Dostawa paliw dla Gminy Lubrza na rok 2019r.
  Wyświetleń: 1523
 875. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Lubrza z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób na rok 2019
  Wyświetleń: 1519
 876. 28-01-2019 Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie "Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Lubrza-Prudnik w km 52+748 do km 54+601"
  Wyświetleń: 1517
 877. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o zakończeniu postępowania V.6733.1.9.2019.ZPI
  Wyświetleń: 1507
 878. Transmisja z obrad Rady Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 1489
 879. 13-06-2018r. Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
  Wyświetleń: 1488
 880. Zaproszenie do złożenia oferty na "Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubrza - w roku 2018"
  Wyświetleń: 1484
 881. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Oddział w Opolu na przebudowę elektroenergetycznej jednotorowej linii napowietrznej 110kV Głubczyce - Prudnik
  Wyświetleń: 1483
 882. 22.11.2018r.- Nabór na stanowisko: referent ds. księgowo-kadrowych
  Wyświetleń: 1477
 883. 29-08-2018 Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
  Wyświetleń: 1477
 884. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej dla zadania - Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej w Nowym Browińcu oraz remont cząstkowy dróg gminnych w 2019r.
  Wyświetleń: 1462
 885. 02.10.2018r. - Nabór na stanowisko : kierowca samochodu osobowego - robotnik gospodarczy
  Wyświetleń: 1460
 886. Świadczenie usług zdrowotnych na 2019r.
  Wyświetleń: 1457
 887. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 1455
 888. Informacja Wojta Gminy Lubrza o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1453
 889. Wykonanie pełnej dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i pozwoleniami na budowę polderu wodnego w Krzyżkowicach
  Wyświetleń: 1447
 890. Prężynka
  Wyświetleń: 1446
 891. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY w Olszynce
  Wyświetleń: 1438
 892. Budżet 2021
  Wyświetleń: 1434
 893. Obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 1408
 894. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej do zadania pn.: Dowóz uczniów do Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dytmarowie w roku szkolnym 2018/2019 w miesiącach od stycznia do czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 1407
 895. Spis Powszechny zestawienie najważniejszych informacji
  Wyświetleń: 1406
 896. Zaproszenie do składania ofert cenowych o udzielenie zamówienia publicznego pt: Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Lubrza - zadanie jest współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości
  Wyświetleń: 1385
 897. Obwodowe komisje
  Wyświetleń: 1375
 898. Laskowice
  Wyświetleń: 1374
 899. 28-08-2019 Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
  Wyświetleń: 1373
 900. 10-07-2019 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 1370
 901. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dowóz uczniów w miesiącach kwiecień - czerwiec 2019
  Wyświetleń: 1362
 902. Zakup używanego samochodu specjalnego - pożarniczego
  Wyświetleń: 1359
 903. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej dla zadania pn: "Wykonanie i remont (modernizacja|) przejść i chodników na terenie Gminy Lubrza w 2019 roku."
  Wyświetleń: 1358
 904. 12-06-2019 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 1342
 905. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 1330
 906. Obwieszczenia Komisarza Wyborczego
  Wyświetleń: 1325
 907. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej dla zadania pn: "Wykonanie i remont (modernizacja|) przejść i chodników na terenie Gminy Lubrza w 2019 roku."
  Wyświetleń: 1325
 908. Rozbudowa linii kablowej 0,4 kV celem zasilenia obiektu handlowo - usługowego w miejscowości Olszynka
  Wyświetleń: 1316
 909. Informacja o dyżurach urzędnika wyborczego
  Wyświetleń: 1312
 910. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 215 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu w roku 2019 z przeznaczeniem na zakup samochodu specjalnego - pożarniczego.
  Wyświetleń: 1312
 911. Obwieszczenie Starosty Prudnickiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inrvestycji drogowej Rozbudowę i przebudowa drogi powiatowej nl 1615 o relacji Trzebina-Krzyżkowice- Granica Państwa
  Wyświetleń: 1311
 912. Świadczenie usług ochrony na 2020r.
  Wyświetleń: 1310
 913. Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 1292
 914. Olszynka
  Wyświetleń: 1287
 915. 2015
  Wyświetleń: 1270
 916. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 530 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu w roku 2018.
  Wyświetleń: 1260
 917. Zarządzenie nr 0050.404.2018 Wójta Gminy Lubrza w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Lubrza miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwiesczeń wyborczych
  Wyświetleń: 1258
 918. Rok 2019
  Wyświetleń: 1247
 919. Informacja Wójta o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1228
 920. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o potanowienich ws nr V.6733.2.2018.ZPI
  Wyświetleń: 1224
 921. Świadczenie usług pocztowych na 2020r.
  Wyświetleń: 1220
 922. 14.09.2021 Nabór na stanowisko: podinspektor ds. księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 1216
 923. 28.01.2020 r. Nabór na stanowisko: podinspektor ds. wymiaru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 1213
 924. 13.11.2019r. Wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Lubrza położonej we wsi Dytmarów przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
  Wyświetleń: 1209
 925. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej do zadania pn.: " Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 825 360,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu w roku 2020 z przeznaczeniem na współfinansowanie realizacji zadania"
  Wyświetleń: 1208
 926. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1203
 927. Wykaz obejmujący nieruchomość gruntową niezabudowaną stanowiącą własność Gminy Lubrza położoną we wsi Słoków przeznaczoną do sprzedaży bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
  Wyświetleń: 1202
 928. Wykaz rejestrów i ewidencji Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 1197
 929. Obwody głosowania
  Wyświetleń: 1195
 930. Dytmarów
  Wyświetleń: 1182
 931. Świadczenie usług zdrowotnych na 2020 - OPS
  Wyświetleń: 1177
 932. Rok 2018
  Wyświetleń: 1172
 933. Obwody Głosowania
  Wyświetleń: 1168
 934. 01-09-2015r.Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz Gminy Lubrza w Trzebinie-rozbudowa sieci wodociągowej.
  Wyświetleń: 1150
 935. 19.02.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Lubrza w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków z terenu Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 1138
 936. Zaproszenie do złożenia oferty: Dowóz uczniów do Niepublicznej Szkoły w Dytmarowie w roku szkolnym 2018/2019 w miesiącach od września do grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 1135
 937. Budowa przyłącza gazu z butli naziemnej o pojemności 2700m3
  Wyświetleń: 1129
 938. Świadczenie usług zdrowotnych na 2020r.
  Wyświetleń: 1124
 939. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej do zadania pn.: Dowóz uczniów do Niepublicznej Szkoły w Dytmarowie w roku szkolnym 2018/2019 w miesiącach od września do grudnia 2018r. - NR2
  Wyświetleń: 1122
 940. 23.08.2021 r. Nabór na stanowisko: Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubrzy
  Wyświetleń: 1113
 941. Skrzypiec
  Wyświetleń: 1112
 942. Informacja OKW o składzie i dyżurach
  Wyświetleń: 1109
 943. Petycje 2021
  Wyświetleń: 1109
 944. Informacja o wyborze oferty na dostawę opału do placówek ZGKiM w sezonie grzewczym 2016/2017
  Wyświetleń: 1096
 945. Program współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2022
  Wyświetleń: 1086
 946. Zaproszenie do udziału w negocjacjach dla zamówienia publicznego na "Zakup używanego zarejestrowanego samochodu specjalnego - pożarniczego"
  Wyświetleń: 1084
 947. 10.03.2020 r. Nabór na stanowisko: podinspektor ds. planowania przestrzennego i inwestycji
  Wyświetleń: 1078
 948. 02.09.2020r. Wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Lubrza położonej we wsi Dytmarów przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
  Wyświetleń: 1069
 949. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych
  Wyświetleń: 1067
 950. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Lubrza z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób na rok 2020
  Wyświetleń: 1067
 951. MPZP Prężynka
  Wyświetleń: 1064
 952. MPZP Słoków-Laskowice-Nowy Browiniec
  Wyświetleń: 1063
 953. Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono pomocy publicznej w 2018 r.
  Wyświetleń: 1060
 954. Dane kontaktowe koordynatora do spraw dostępności
  Wyświetleń: 1058
 955. Posadowienie teletechnicznych słupów kompozytowych w pasie drogi gminnej (dz. nr 481/4) relacji Skrzypiec – Dytmarów G 107315 O oraz drogi wewnętrznej dz. nr 301
  Wyświetleń: 1056
 956. Informacje Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 1055
 957. MPZP Prężynka-Lubrza
  Wyświetleń: 1049
 958. Świadczenie usług pocztowych na rok 2020 - OPS
  Wyświetleń: 1045
 959. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Lubrza z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2020
  Wyświetleń: 1042
 960. Oświadczenia majątkowe za rok 2019
  Wyświetleń: 1040
 961. Obwodowe Komisje Wyborcze
  Wyświetleń: 1039
 962. 26-08-2015r. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej PW.Wszystkich Świętych w Nowym Browińcu
  Wyświetleń: 1036
 963. 08.05.2020 r. Nabór na stanowisko: podinspektor ds. inwestycji, zarządzania drogami i zamówień publicznych.
  Wyświetleń: 1035
 964. Informacja Wójta Gminy Lubrza o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1033
 965. Zwołanie pierwszych posiedzeń OKW
  Wyświetleń: 1033
 966. Dobroszewice
  Wyświetleń: 1029
 967. Obwody głosowania
  Wyświetleń: 1023
 968. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 1019
 969. Petycje 2020
  Wyświetleń: 1018
 970. PROJEKTY DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH
  Wyświetleń: 1012
 971. Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą TRZEBINA I
  Wyświetleń: 1010
 972. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej do zadania pn.:"Dostawa paliw dla Gminy Lubrza na rok 2020"
  Wyświetleń: 1009
 973. 16-10-2019 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnych na okres do trzech lat stanowiących własność Gminy Lubrza.
  Wyświetleń: 1005
 974. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Lubrza z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób na rok 2020
  Wyświetleń: 1004
 975. 13.11.2019r. Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 999
 976. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 999
 977. 16.05.2020 r. Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.
  Wyświetleń: 996
 978. 23.03.2021 r. Nabór na stanowisko: podinspektor ds. inwestycji i zarządzania drogami
  Wyświetleń: 995
 979. Zarządzenie Wójta w sprawie skreślenia z Gminnej Ewidencji Zabytków z terenu Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 992
 980. 15.09.2020 r. Nabór na stanowisko: podinspektor ds. gospodarowania mieniem
  Wyświetleń: 991
 981. MPZP Wiatraki Laskowice - Nowy Browiniec
  Wyświetleń: 972
 982. 08.02.2021 r. Nabór na stanowisko: podinspektor ds. inwestycji i zarządzania drogami
  Wyświetleń: 960
 983. 22.04.2020 r. - Nabór na stanowisko:referent ds. planowania przestrzennego i inwestycji
  Wyświetleń: 957
 984. Obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 951
 985. 10.09.2020 r. Nabór na stanowisko: Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 948
 986. 21.04.2020 r. - Nabór na stanowisko: podinspektor ds. inwestycji, zarządzania drogami i zamówień publicznych.
  Wyświetleń: 943
 987. Zarządzenie Wójta Gminy Lubrza w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Lubrza miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 943
 988. Informacje dla wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 942
 989. Zachęcamy do udziału w Powszechnym Spisie Rolnym oraz w powiązanych z nim konkursach
  Wyświetleń: 938
 990. 23.06.2021 Nabór na stanowisko: podinspektor ds. księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 935
 991. Zarządzenie Wójta w sprawie miejsc na plakaty wyborcze
  Wyświetleń: 935
 992. 26.03.2020 Rozbudowa linii kablowej 0,4kV o długości projektowanego odcinka 29m w miejscowości Skrzypiec
  Wyświetleń: 934
 993. 09.09.2020 r. Nabór na stanowisko: podinspektor ds. oświaty
  Wyświetleń: 931
 994. Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021
  Wyświetleń: 925
 995. Plan działania
  Wyświetleń: 924
 996. Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą TRZEBINA II
  Wyświetleń: 922
 997. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 921
 998. Obwodowe Komisje Wyborcze
  Wyświetleń: 915
 999. 06.04.2020 r. Nabór na stanowisko: podinspektor ds. planowania przestrzennego i inwestycji
  Wyświetleń: 914
 1000. Informacje Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 912
 1001. Petycje 2019
  Wyświetleń: 902
 1002. Informacja o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 898
 1003. 05.02.2020 Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 894
 1004. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu z dnia 26 kwietnia 2019 r.
  Wyświetleń: 891
 1005. Wzory druków dla wyborców
  Wyświetleń: 891
 1006. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za 2019
  Wyświetleń: 888
 1007. Informacje PKW
  Wyświetleń: 877
 1008. 09.02.2021 r. Nabór na stanowisko: podinspektor ds. księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 873
 1009. 26.05.2021 r. Nabór na stanowisko: Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 863
 1010. 06.05.2022 „Budowa Publicznego Przedszkola przy Publicznej Szkole Podstawowej w Lubrzy” w formule zaprojektuj i wybuduj
  Wyświetleń: 859
 1011. Postanowienie Marszalka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 859
 1012. 1. WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU SZKOŁY W DYTMAROWIE
  Wyświetleń: 849
 1013. Obwody głosowania
  Wyświetleń: 845
 1014. 01.04.3014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o zmieniająca decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Rozbudowa budynku OSP
  Wyświetleń: 844
 1015. 01.10.2021 r. Nabór na stanowisko: Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 839
 1016. 21.06.2021 r. Nabór na stanowisko: podinspektor ds. wymiaru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 837
 1017. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 836
 1018. Obwodowe Komisje Wyborcze
  Wyświetleń: 827
 1019. Krzyżkowice
  Wyświetleń: 824
 1020. Nowy Browiniec
  Wyświetleń: 824
 1021. Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubrza (2021)
  Wyświetleń: 818
 1022. Obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 814
 1023. POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU II W SPRAWIE POWOŁANIA OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W WYBORACH DO SEJMU RP I SENATU RP ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
  Wyświetleń: 814
 1024. Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 27 w Opolu o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach,
  Wyświetleń: 812
 1025. Informacje Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 805
 1026. 21.01.2022 r. Nabór na stanowisko - pomoc administracyjna
  Wyświetleń: 799
 1027. 10.06.2021 r. Nabór na stanowisko: Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 798
 1028. Spis wyborców
  Wyświetleń: 793
 1029. 01.06.2021 r. Nabór na stanowisko: Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubrzy
  Wyświetleń: 781
 1030. 26.08.2020 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnych na okres do trzech lat stanowiących własność Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 781
 1031. Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych
  Wyświetleń: 780
 1032. Wzory druków dla wyborców
  Wyświetleń: 776
 1033. Postanowienie Marszalka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 761
 1034. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej do zadania pn.: „Remont drogi dla ulicy Dożynkowej w miejscowości Lubrza.”
  Wyświetleń: 753
 1035. Obwieszczenie w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Powietrza dla województwa opolskiego
  Wyświetleń: 748
 1036. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 16 września 2019 r.
  Wyświetleń: 740
 1037. 02.09.2020r. Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubrza położonej we wsi Dytmarów przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego
  Wyświetleń: 737
 1038. 16.04.2021 r. Nabór na stanowisko: Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubrzy
  Wyświetleń: 736
 1039. Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych - Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1615
  Wyświetleń: 736
 1040. Punkty zbierania odpadów folii, sznurka, opon, powstających w gospodarstwach rolnych.
  Wyświetleń: 733
 1041. Zarządzenie Wójta w sprawie miejsc na plakaty wyborcze na Wybory Prezydenckie zarządzone na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 731
 1042. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej do zadania: ,,Wykonanie i remont (modernizacja) przejść i chodników na terenie gminy Lubrza w 2020roku"
  Wyświetleń: 721
 1043. 07.06.2021 r. Nabór na stanowisko: podinspektor ds. wymiaru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 718
 1044. 10.06.2020 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia
  Wyświetleń: 718
 1045. 02.08.2021 Nabór na stanowisko: podinspektor ds. księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 716
 1046. Informacje dla wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 716
 1047. Opracowywanie Planu Miejscowego wsi Lubrza dla działki nr 403-3 na ul. Wolności
  Wyświetleń: 716
 1048. 21.10.2021 Nabór na stanowisko: Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 712
 1049. 21.10.2020 - Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Dytmarów
  Wyświetleń: 708
 1050. Materiały szkoleniowe dla OKW
  Wyświetleń: 708
 1051. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego V.6721.5.2019.ZPI
  Wyświetleń: 704
 1052. Rejestr wyborców
  Wyświetleń: 699
 1053. Akt pełnomocnictwa do głosowania
  Wyświetleń: 691
 1054. Zasady korzystania z usługi komunikowania się przez osobę posługującą się językiem migowym w Urzędzie Gminy w Lubrzy
  Wyświetleń: 690
 1055. 28.04.2021 r. Nabór na stanowisko: Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubrzy
  Wyświetleń: 689
 1056. 21.10.2020 - Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Dytmarów
  Wyświetleń: 684
 1057. 09.11.2021 r. "Przebudowa drogi gminnej G107314 w Lubrzy ul. Nowej Naprawy" w formule zaprojektuj i wybuduj
  Wyświetleń: 683
 1058. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej do zadania: "Remont cząstkowy dróg transportu rolnego w Dytmarowie oraz remont cząstkowy dróg gminnych w 2020 r."
  Wyświetleń: 683
 1059. Program współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2021
  Wyświetleń: 682
 1060. 01.03.2021 r. Nabór na stanowisko: podinspektor ds. inwestycji i zarządzania drogami
  Wyświetleń: 679
 1061. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 3 października 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w gminie Lubrza
  Wyświetleń: 669
 1062. Remont dróg gminnych nr G 107310 O i G 107323 O w Nowym Browińcu
  Wyświetleń: 665
 1063. Wniosek na umieszczenie reklamy
  Wyświetleń: 662
 1064. Informacja o sposobach weryfikacji tożsamości rachmistrzów.
  Wyświetleń: 660
 1065. Zaświadczenie o prawie do głosowania
  Wyświetleń: 657
 1066. Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów
  Wyświetleń: 654
 1067. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Lubrza z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2021
  Wyświetleń: 649
 1068. 26.04.2021 r. Nabór na stanowisko: podinspektor ds. wymiaru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 645
 1069. POSTANOWIENIE NR 557/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych.
  Wyświetleń: 645
 1070. Wpisanie do Gminnej Ewidencji Zabytków Kościoła filialnego pw. Marii Magdaleny w Prężynce
  Wyświetleń: 645
 1071. 29.07.2020 Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 638
 1072. List Wójta Gminy Lubrza do Rolników
  Wyświetleń: 638
 1073. 12.04.2021 Zaproszenie do złożenia oferty 94/2021 „MIODODAJNI – zagospodarowanie wiejskiej przestrzeni w Lubrzy zgodnie z naturalnymi i specyficznymi zasobami tej miejscowości”
  Wyświetleń: 635
 1074. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowa instalacji systemu wysokosprawnej kogeneracji gazowej składającej się z dwóch silników gazowych V.6733.1.2021. ZPI
  Wyświetleń: 631
 1075. Spis wyborców
  Wyświetleń: 631
 1076. Informacja ws. naboru wniosków w programach wsparcia na 2021 rok - "Groby i cmentarze wojenne w kraju" i "Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju"
  Wyświetleń: 630
 1077. Loteria dla rolników
  Wyświetleń: 629
 1078. 07.10.2020 Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 624
 1079. 05.08.2020 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 617
 1080. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Lubrza z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób na rok 2021
  Wyświetleń: 617
 1081. 2022
  Wyświetleń: 614
 1082. Zawiadomienie o awarii urządzenia
  Wyświetleń: 613
 1083. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 Jak dokonać samospisu przez Internet?
  Wyświetleń: 610
 1084. Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych otwartych konkursów ofert na rok 2021
  Wyświetleń: 607
 1085. Program współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2014
  Wyświetleń: 602
 1086. Zostało przygotowane stanowisko komputerowe do samospisu w Urzędzie Gminy w Lubrzy
  Wyświetleń: 601
 1087. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na senatorów w okręgu nr 51
  Wyświetleń: 600
 1088. Program współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2020
  Wyświetleń: 598
 1089. Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie obiektu mostowego na drodze powiatowej nr 1615 O relacji Trzebina – Krzyżkowice – granica Państwa w miejscowości Trzebina wraz z rozbiórką istniejącego mostu JNI01011347
  Wyświetleń: 597
 1090. 07.10 2020 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 596
 1091. Program współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2017
  Wyświetleń: 596
 1092. Stypendia Wójta Gminy 2021 r.
  Wyświetleń: 592
 1093. Świadczenie usług pocztowych na 2021r.
  Wyświetleń: 587
 1094. Świadczenie usług ochrony na 2021r.
  Wyświetleń: 585
 1095. Komunikat Dyrektora Centralnego Biura Spisowego w sprawie wywiadów bezpośrednich w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r.
  Wyświetleń: 583
 1096. Świadczenie usług zdrowotnych na 2021r.
  Wyświetleń: 583
 1097. 17.03.2021 Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej dla zadania "Budowa urządzeń melioracji wodnych w Jasionie na dz. nr 386
  Wyświetleń: 582
 1098. 15.02.2021 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na usługę wodną w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych z drogi krajowej 40
  Wyświetleń: 579
 1099. Rejestr wyborców
  Wyświetleń: 579
 1100. Zaświadczenie o prawie do głosowania
  Wyświetleń: 574
 1101. Komunikat Dyrektora Centralnego Biura Spisowego w sprawie wywiadów bezpośrednich w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r.
  Wyświetleń: 570
 1102. Program współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2016
  Wyświetleń: 566
 1103. Akt pełnomocnictwa do głosowania
  Wyświetleń: 561
 1104. Ważna zmiana dla użytkowników gospodarstw rolnych !
  Wyświetleń: 559
 1105. Program współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2015
  Wyświetleń: 558
 1106. Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych otwartych konkursów ofert na rok 2019
  Wyświetleń: 552
 1107. Petycja 1/2021
  Wyświetleń: 551
 1108. Cyfrowa Gmina
  Wyświetleń: 550
 1109. Rok 2020
  Wyświetleń: 549
 1110. 09.03.2021 Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej dla zadania "Rekonstrukcja obiektów mostowych.”
  Wyświetleń: 547
 1111. Budżet 2022
  Wyświetleń: 547
 1112. 17.02.2021 Wykaz nieruchomości niezabudowanych w miejscowości Trzebina, przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 543
 1113. Remont dróg gminnych Nr G 1073610 O i G 107323 O w Nowym Browińcu
  Wyświetleń: 543
 1114. Petycja 1/2019
  Wyświetleń: 542
 1115. 30.03.2021 Zaproszenie do złożenia oferty 94/2021 „MIODODAJNI – zagospodarowanie wiejskiej przestrzeni w Lubrzy zgodnie z naturalnymi i specyficznymi zasobami tej miejscowości”
  Wyświetleń: 540
 1116. 14.04.2021 r Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony 3 lat
  Wyświetleń: 535
 1117. Materiały szkoleniowe dla OKW
  Wyświetleń: 535
 1118. Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych otwartych konkursów ofert na rok 2020
  Wyświetleń: 530
 1119. 09.03.2021 Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej dla zadania "Budowa urządzeń melioracji wodnych w Jasionie na dz. nr 386 i 385."
  Wyświetleń: 529
 1120. Petycja 2/2021
  Wyświetleń: 528
 1121. Petycja 3/2021
  Wyświetleń: 528
 1122. II Zaproszenie do złożenia oferty cenowej do zadania pn.:"Dostawa paliw dla Gminy Lubrza na rok 2021
  Wyświetleń: 527
 1123. Petycja 2/2020
  Wyświetleń: 525
 1124. Program współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2018
  Wyświetleń: 522
 1125. 08.09.2021 Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Olszynka
  Wyświetleń: 521
 1126. 26.05.2021 r Wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 521
 1127. Program współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2019
  Wyświetleń: 521
 1128. Budżet 2019 - kopia
  Wyświetleń: 511
 1129. Petycja 1/2020
  Wyświetleń: 510
 1130. Petycja 3/2020
  Wyświetleń: 503
 1131. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej do zadania pn.:"Dostawa paliw dla Gminy Lubrza na rok 2021
  Wyświetleń: 500
 1132. Vademecum PSR
  Wyświetleń: 489
 1133. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za 2020 rok
  Wyświetleń: 454
 1134. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu PGW Wody Polskie, o wszczęciu postępowania wodnoprawnego, na wniosek ZGKiM w Lubrzy, ul. Harcerska 1, 48-231 Lubrza, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną,
  Wyświetleń: 452
 1135. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA ROK 2020
  Wyświetleń: 449
 1136. Budżet 2019 - kopia - kopia
  Wyświetleń: 446
 1137. 14.07.2021r. Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Olszynka przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
  Wyświetleń: 445
 1138. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA ROK 2015
  Wyświetleń: 444
 1139. ROK 2017
  Wyświetleń: 443
 1140. 11.08.2021 Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony 3 lat
  Wyświetleń: 440
 1141. Konsultacje Społeczne Projektu „Programu Ochrony Środowiska dla gminy Lubrza na lata 2021-2025 z perspektywą do roku 2027” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 429
 1142. WNIOSEK o wydanie decyzji administracyjnej w sprawie zatwierdzenia regulaminu strzelnicy
  Wyświetleń: 429
 1143. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu PGW Wody Polskie, o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
  Wyświetleń: 428
 1144. ROK 2018
  Wyświetleń: 428
 1145. 09.08.2022 r. „Budowa Publicznego Przedszkola przy Publicznej Szkole Podstawowej w Lubrzy” w formule zaprojektuj i wybuduj
  Wyświetleń: 424
 1146. 21.07.2021 Wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 421
 1147. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA ROK 2019
  Wyświetleń: 418
 1148. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA ROK 2014
  Wyświetleń: 409
 1149. ROK 2016
  Wyświetleń: 407
 1150. ROK 2019
  Wyświetleń: 407
 1151. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA ROK 2016
  Wyświetleń: 402
 1152. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA ROK 2017
  Wyświetleń: 402
 1153. ROK 2021
  Wyświetleń: 402
 1154. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA ROK 2018
  Wyświetleń: 401
 1155. Trzebina
  Wyświetleń: 400
 1156. Oświadczenia majątkowe za rok 2020
  Wyświetleń: 398
 1157. 05.11.2021r. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej dla zadania pn. "Zabezpieczenie dróg Gminy Lubrza przed skutkami wód opadowych"
  Wyświetleń: 397
 1158. Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
  Wyświetleń: 396
 1159. ROK 2020
  Wyświetleń: 394
 1160. Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych otwartych konkursów ofert na rok 2018
  Wyświetleń: 385
 1161. 7.10.2021r. - zaproszenie do złożenia oferty cenowej dla zadania pn. : "Remont oraz modernizacja nawierzchni dróg asfaltowych na terenie Gminy Lubrza."
  Wyświetleń: 375
 1162. 29.09.2021 Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony 3 lat
  Wyświetleń: 374
 1163. Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Wyświetleń: 370
 1164. 04.11.2021 Zaproszenie do złożenia oferty na "„Zakup używanego samochodu do transportu odpadów stałych o DMC nieprzekraczającym 3500 kg"
  Wyświetleń: 368
 1165. 21.10.2021r. - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej dla zadania pn. : "Remont oraz modernizacja nawierzchni dróg asfaltowych na terenie Gminy Lubrza."
  Wyświetleń: 368
 1166. 29.09.2021 Drugie zaproszenie do złożenia oferty na "Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubrza w roku 2021"
  Wyświetleń: 360
 1167. Geotiff Lubrza dz. nr 403/3
  Wyświetleń: 358
 1168. Wystąpienia pokontrolne 2021
  Wyświetleń: 357
 1169. 17.09.2021 Zaproszenie do złożenia oferty na "Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubrza w roku 2021"
  Wyświetleń: 355
 1170. 30.06.2022 „Budowa Publicznego Przedszkola przy Publicznej Szkole Podstawowej w Lubrzy” w formule zaprojektuj i wybuduj
  Wyświetleń: 350
 1171. Słoków
  Wyświetleń: 348
 1172. 29.10.2021 r. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej dla zadania pn. "Zabezpieczenie dróg Gminy Lubrza przed skutkami wód opadowych"
  Wyświetleń: 347
 1173. 27.10.2021 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na czas nieoznaczony
  Wyświetleń: 327
 1174. Granty PPGR
  Wyświetleń: 323
 1175. ESP - Wymogi dla dokumentów elektronicznych
  Wyświetleń: 322
 1176. Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych otwartych konkursów ofert na rok 2016
  Wyświetleń: 322
 1177. Cyfrowa Gmina
  Wyświetleń: 314
 1178. Informacja o rejestrze kultury
  Wyświetleń: 309
 1179. 24.03.2022 r. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Lubrzy
  Wyświetleń: 291
 1180. Karty usług
  Wyświetleń: 286
 1181. Wystąpienia pokontrolne 2020
  Wyświetleń: 280
 1182. 28.04.2022r. Zakup sprzętu informatycznego, oprogramowania, licencji
  Wyświetleń: 269
 1183. Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych otwartych konkursów ofert na rok 2017
  Wyświetleń: 264
 1184. 14.06.2022 r. Nabór na stanowisko: Podinspektor ds. funduszu sołeckiego i gospodarki ściekowej
  Wyświetleń: 261
 1185. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Lubrza z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób na rok 2022
  Wyświetleń: 253
 1186. 13.06.2022 r. Nabór na stanowisko: Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 252
 1187. 23.12.2021r. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej do zadania pn.:"Dostawa paliw dla Gminy Lubrza na rok 2022"
  Wyświetleń: 244
 1188. Archiwum aktualności
  Wyświetleń: 242
 1189. Wójt Gminy Lubrza ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych otwartych konkursów ofert na rok 2022 w Gminie Lubrza
  Wyświetleń: 230
 1190. 02.03.2022 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalych ze stacją przeładunkową - Jasiona
  Wyświetleń: 224
 1191. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
  Wyświetleń: 224
 1192. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Lubrza z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2022
  Wyświetleń: 215
 1193. Rok 2021
  Wyświetleń: 214
 1194. 05.01.2022r. Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1614 O Prudnik - Biała.”
  Wyświetleń: 212
 1195. 17.03.2022 Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia wraz z zabudową złącza kablowego ZK-SN - Lubrza
  Wyświetleń: 212
 1196. 06.09.2022 - Nabór na stanowisko: Podinspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska
  Wyświetleń: 205
 1197. Deklaracje dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw
  Wyświetleń: 199
 1198. 23.03.2022 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zamiany
  Wyświetleń: 198
 1199. Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych otwartych konkursów ofert na rok 2015
  Wyświetleń: 187
 1200. 21.2.2022 Obwieszczenie o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji dot. zadania: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1614 O Prudnik - Biała.
  Wyświetleń: 186
 1201. Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubrza (2022)
  Wyświetleń: 186
 1202. 03.08.2022 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 690 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu w roku 2022 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej G107314 w Lubrzy ulicy Nowej Naprawy”
  Wyświetleń: 183
 1203. Sprawozdania RB 2010
  Wyświetleń: 170
 1204. Wniosek o zapewnienie dostępności
  Wyświetleń: 169
 1205. Informacja za 2017r.
  Wyświetleń: 162
 1206. Wystąpienia pokontrolne 2022
  Wyświetleń: 158
 1207. Oświadczenia majątkowe za rok 2021
  Wyświetleń: 155
 1208. 05.04.2022 Zmiana decyzji ULCP Nr 1/6733/2021 z dnia 22.03.2021 r.na budowę instalacji systemu wysokosprawnej kogeneracji gazowej składającej się z dwóch silników gazowych,
  Wyświetleń: 154
 1209. Informacja za 2018 rok
  Wyświetleń: 154
 1210. Informacja za 2016 r.
  Wyświetleń: 152
 1211. 24.05.2022 Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na Wykonanie brukowanego zewnętrznego ciągu pieszego wraz z rampą dla osób niepełnosprawnych w ramach zadania głównego pn. "Budowa szatni wraz z zapleczem sanitarnym przy szkolnym boisku wielofunkcyjnym w Lubrzy"
  Wyświetleń: 150
 1212. 07.07.2022 - Zaproszenie do złożenia oferty na: Sporządzenie dokumentacji projektowej dla inwestycji drogowych, objętych wstępnymi promesami POLSKI ŁAD Edycja 2/2021 dotyczącej realizacji wybranych zadań drogowych.
  Wyświetleń: 144
 1213. 06.04.2022 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 140
 1214. 24.05.2022 Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na realizację zamówienia pod nazwą: Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła oraz w obrębie pomieszczeń WC mechanicznej wywiewnej bez odzysku ciepła w ramach zadania głównego pn. "Budowa szatni wraz z zapleczem sanitarnym przy szkolnym boisku wielofunkcyjnym w Lubrzy"
  Wyświetleń: 137
 1215. 23.05.2022 Budowa tranzytu wodociągowego z miejscowości Dobroszewice ujęcie wody dz. nr 3/22, obręb Prężynka do miejscowości Olszynka Stacja Uzdatniania Wody dz. nr 34, obręb Olszynka.
  Wyświetleń: 136
 1216. Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 134
 1217. 04.05.2022 Budowa instalacji systemu wysokosprawnej kogeneracji gazowej - Lubrza
  Wyświetleń: 133
 1218. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za 2021 rok
  Wyświetleń: 132
 1219. 18.05.2022 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 131
 1220. 22.06.2022 - Zaproszenie do złożenia oferty na „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubrza w roku 2022”.
  Wyświetleń: 127
 1221. Informacje o uzyskanych poziomach recyklingu i przygotowania do ponownego użycia
  Wyświetleń: 124
 1222. 16.05.2022 r. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym
  Wyświetleń: 119
 1223. 2. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ G107314 W LUBRZY UL. NOWEJ NAPRAWY
  Wyświetleń: 118
 1224. 03.08.2022 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego.
  Wyświetleń: 113
 1225. 03.08.2022 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
  Wyświetleń: 107
 1226. Informacja za 2014 rok
  Wyświetleń: 101
 1227. Petycje 2022
  Wyświetleń: 99
 1228. 3. PRZEBUDOWA STACJI UZDATANIA WODY W OLSZYNCE WRAZ Z MODERNIZACJĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ GMINY LUBRZA
  Wyświetleń: 94
 1229. Referat Spraw Obywatelksich, Obronnych i Zarządzania Kryzysowego, Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 91
 1230. Informacja za 2013 rok
  Wyświetleń: 88
 1231. Oświadczenia majątkowe radnych-za rok 2015
  Wyświetleń: 84
 1232. Informacja za 2015 rok
  Wyświetleń: 83
 1233. Informacje o uzyskanych poziomach recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w roku 2020
  Wyświetleń: 80
 1234. Petycja 1/2022
  Wyświetleń: 79
 1235. Informacje o uzyskanych poziomach recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w roku 2017
  Wyświetleń: 75
 1236. Oświadczenia majątkowe radnych-za rok 2014
  Wyświetleń: 75
 1237. 25.08.2022 r. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu
  Wyświetleń: 73
 1238. Informacje o uzyskanych poziomach recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w roku 2014
  Wyświetleń: 73
 1239. Informacje o uzyskanych poziomach recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w roku 2019
  Wyświetleń: 73
 1240. Informacje o uzyskanych poziomach recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w roku 2018
  Wyświetleń: 72
 1241. Informacje o uzyskanych poziomach recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w roku 2016
  Wyświetleń: 71
 1242. Informacje o uzyskanych poziomach recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w roku 2015
  Wyświetleń: 69
 1243. Stanowisko ds. oświaty
  Wyświetleń: 68
 1244. Informacje o uzyskanych poziomach recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w roku 2012
  Wyświetleń: 67
 1245. Informacje o uzyskanych poziomach recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w roku 2013
  Wyświetleń: 66
 1246. 12.09.2022 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej do zadania pn.:"Dostawa paliw dla Gminy Lubrza w 2022r."
  Wyświetleń: 61
 1247. 24.08.2022 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 61
 1248. Referat Organizacyjny
  Wyświetleń: 59
 1249. 4. DOSTAWA I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DYTMAROWIE
  Wyświetleń: 58
 1250. Geotiff SUIKZP Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 57
 1251. 21.09.2022 Modernizacja i przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 51
 1252. Karta usług 01 - Dofinanoswanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
  Wyświetleń: 51
 1253. Program współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2023
  Wyświetleń: 50
 1254. Karta usług 23 - Zmiana imienia lub nazwiska w trybie administracyjnym
  Wyświetleń: 49
 1255. Karta usług 20 - Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg stanu cywilnego
  Wyświetleń: 48
 1256. Karta usług 22 - Zgłoszenie zgonu
  Wyświetleń: 48
 1257. Karta usług 19 - Uzyskanie zaświadczenia o stanie cywilnym
  Wyświetleń: 45
 1258. Karta usług 21 - Zapewnienie o braku okoliczności wyłączających małżeństwo
  Wyświetleń: 45
 1259. Karta usług 17 - Uzupełnienie aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 44
 1260. Karta usług 18 - Uzysknie odpisu aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 42
 1261. Referat Planowania i Finansów
  Wyświetleń: 42
 1262. Karta usług numer 02- Zaświadcznie, wypis i wyrys
  Wyświetleń: 40
 1263. Karta usług 05 - Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego
  Wyświetleń: 39
 1264. Karta usług 15 - Powrot do nazwiska noszonego przed ślubem
  Wyświetleń: 38
 1265. Karta usług 03 - Wstępny podział działki
  Wyświetleń: 36
 1266. Karta usług 10 - Sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 35
 1267. Karta usług numer 01-Warunki zab., cel publiczny
  Wyświetleń: 35
 1268. Karta usług 02 - Złożenie wniosku lub skargi
  Wyświetleń: 34
 1269. Karta usług 12 - Decyzja środowiskowa
  Wyświetleń: 34
 1270. Karta usług 14 - Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego
  Wyświetleń: 34
 1271. Karta usług 14- Udostępnenie informacji o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 34
 1272. Karta usług 15 - Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpoadów komunalnych
  Wyświetleń: 34
 1273. karta usług 16 - Zgłoszenie zamiaru wycięcia drzewa osoby fizyczne
  Wyświetleń: 34
 1274. Karta usług 17- Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności polegającej na opróżnianiu zbiorników bezodpływowych
  Wyświetleń: 34
 1275. Karta usług 07 - Dzierżawa nieruchomości
  Wyświetleń: 33
 1276. Karta usług 08 - Ustalenie numeru porządkowego
  Wyświetleń: 33
 1277. Karta usług 01 - Udostępnianie danych
  Wyświetleń: 32
 1278. Karta usług 02 - Alkohol
  Wyświetleń: 32
 1279. Karta usług 04 - Uzyskanie zezwolenia na lokalizację budowę przebudowę zjazdu
  Wyświetleń: 32
 1280. Karta usług 05- Zapewnienie dostępności
  Wyświetleń: 32
 1281. Karta usług 16 - Sprostowanie aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 32
 1282. Karta usług 06 - Lokalizacja reklamy w pasie drogowym
  Wyświetleń: 31
 1283. Karta usług 13 - Wydanie decyzji o posiadaniu psa rasy uznanej za agresywną
  Wyświetleń: 31
 1284. Karta usług 09 - Rozgraniczenie nieruchomości
  Wyświetleń: 30
 1285. Karta usług 01 - Wydanie dokumentacji pracowniczej
  Wyświetleń: 29
 1286. Karta usług 06- Dowód osobisty
  Wyświetleń: 29
 1287. Karta usług 03 - Złożenie petycji
  Wyświetleń: 28
 1288. Karta usług 04 - Usługa komunikowania się przez osobę posługującą się językiem migowym
  Wyświetleń: 28
 1289. Karta usług 07 - Meldunek
  Wyświetleń: 28
 1290. Karta usług 10 - Działalnoć-gospodarcza
  Wyświetleń: 27
 1291. Karta usług 12 - Dane kontaktowe
  Wyświetleń: 27
 1292. Karta usług 04 - Zaświadczenie z rejestru mieszkańców
  Wyświetleń: 26
 1293. Karta usług 03 - Wydawanie jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 26
 1294. Karta usług 02 - Odpady deklaracja
  Wyświetleń: 25
 1295. Karta usług 11 - Zgromadzenie
  Wyświetleń: 25
 1296. Karta usług 08 - Wpis do rejestru wyborców
  Wyświetleń: 24
 1297. Karta usług 09 - Udostępnienie rejestru wyborców
  Wyświetleń: 23
 1298. Karta usług 05 - Wymeldowanie-decyzja
  Wyświetleń: 22
 1299. Karta usług 06- Wymiar podatku
  Wyświetleń: 22
 1300. Karta usług 04 - Ulga z tytułu nabycia gruntów
  Wyświetleń: 21
 1301. Karta usług 08 - Wydawanie zaświadczeń
  Wyświetleń: 21
 1302. Karta usług 13- Akt pełnomocnictwa do głosowania
  Wyświetleń: 21
 1303. Karta usług 01 - Zwrot podatku akcyzowego
  Wyświetleń: 20
 1304. 20.09.2022 r. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu
  Wyświetleń: 18
 1305. Karta usług 03 - Odpady zaświadczenie
  Wyświetleń: 18
 1306. Karta usług 07 - Wymiar środki transportu
  Wyświetleń: 18
 1307. Karta usług 05 - Umorzenie zaległości podatkowych lub odsetek za zwłokę
  Wyświetleń: 15
 1308. Karta usług 11- Wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości
  Wyświetleń: 14