Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapraszamy na sesję Rady Gminy Lubrza w dniu 28.10.2014r.

 

PRZEWODNICZĄCY  RADY GMINY  LUBRZA

zawiadamia, że

XXXIV SESJA  RADY  GMINY  LUBRZA

odbędzie się

w dniu 28 października  2014r. o godz. 1000 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lubrzy.

Tematem obrad sesji będzie:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawy organizacyjne.
 3. Przyjęcie protokołu z Sesji z dnia 23 września 2014r.
 4. Formy pomocy udzielanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubrzy.
 5. Podsumowanie VI Kadencji Rady Gminy
  1. Sprawozdanie Wójta z działalności za okres 2010 – 2014.
  2. Sprawozdanie z działalności Rady za okres  2010 – 2014
 6. Informacja o pracy Przewodniczącej Rady Gminy Lubrza między sesjami.
 7.  Informacja o pracy Wójta pomiędzy sesjami.
 8. Odpowiedzi na interpelacje radnych zgłoszone na sesji w dniu 23.09.2014r.
 9. Interpelacje radnych.
 10. Dyskusja.
 11. Podjęcie uchwał :
 1. Zapytania i wolne wnioski.
 2. Zamknięcie obrad XXXIV sesji Rady Gminy.

                         Przewodniczący

                                                  Rady Gminy Lubrza

                                                             Elżbieta Szwadowska

Wersja XML