Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WYNIKI GŁOSOWANIA DO SENATU RP - GMINA LUBRZA

Wyniku głosowania do Senatu RP w Gminie Lubrza

 

 

Frekwencja

Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania

Nr

Siedziba

Liczba uprawnionych do głosowania

Liczba kart wydanych

Liczba kart wydanych/liczba uprawnionych (%

1

Szkoła Podstawowa w Dytmarowie

909

335

36,85%

2

Świetlica Wiejska w Jasionie

195

85

43,59%

3

Urząd Gminy w Lubrzy

784

312

39,80%

4

Strażnica OSP w Nowym Browińcu

353

95

26,91%

5

Wiejski Dom Kultury w Olszynce

374

148

39,57%

6

Wiejski Dom Kultury w Prężynce

276

124

44,93%

7

Wiejski Dom Kultury w Trzebinie

626

251

40,10%

Razem

3517

1350

38,38%

 

Wyniki głosowania do Senatu RP

Poszczególni kandydaci otrzymali następujące liczby głosów ważnych:

Lp.

Nazwisko i imię

Nr okw

Razem

% głosów

1

2

3

4

5

6

7

1

CHMIELEWSKI Jarosław Marian

91

33

117

18

41

40

96

436

15,60%

2

CIECIERSKI Ryszard

53

17

66

12

19

15

61

243

8,70%

3

CZERWIŃSKI Jerzy

54

20

71

6

27

52

36

266

9,52%

4

FIGAS Zbigniew

82

12

42

14

23

14

52

239

8,55%

5

GRABOWSKI Bolesław

58

23

43

11

36

30

44

245

8,77%

6

GRODECKA-KLUSIK Barbara Ewa

5

2

7

3

5

5

6

33

1,18%

7

KAROL Teresa

62

11

26

13

17

17

26

172

6,16%

8

KLEPACZ Apolonia Weronika

37

5

26

5

10

7

18

108

3,87%

9

KOSAK Bruno

10

2

9

37

1

3

6

68

2,43%

10

PIERZYŃSKI Jacek

60

12

23

6

17

11

33

162

5,80%

11

PIRÓG Maciej

23

8

43

1

8

10

12

105

3,76%

12

RUDA Marek Janusz

19

4

36

1

21

16

35

132

4,72%

13

RUTKOWSKA Elżbieta Jadwiga

41

11

40

2

11

10

16

131

4,69%

14

SANOCKI Janusz Antoni

2

1

4

3

4

4

7

25

0,89%

15

SCHWEDA Rudolf

3

0

6

34

1

4

2

50

1,79%

16

STANKALA Franciszek

9

5

13

47

4

3

4

85

3,04%

17

SZTELIGA Jerzy

17

9

12

5

6

9

10

68

2,43%

18

ŚLIWA Józef Andrzej

14

3

12

3

10

2

19

63

2,25%

19

WACH Piotr

28

17

41

6

11

13

47

163

5,83%

Razem

668

195

637

227

272

265

530

2794

100,00%

 

Wersja XML