Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WYNIKI GŁOSOWANIA DO SEJMU RP - GMINA LUBRZA

Wyniki głosowania do Sejmu RP w Gminie Lubrza

 

 

Frekwencja

Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania

Nr

Siedziba

Liczba uprawnionych do głosowania

Liczba kart wydanych

Liczba kart wydanych/liczba uprawnionych (%

1

Szkoła Podstawowa w Dytmarowie

909

335

36,85%

2

Świetlica Wiejska w Jasionie

195

85

43,59%

3

Urząd Gminy w Lubrzy

784

312

39,80%

4

Strażnica OSP w Nowym Browińcu

353

95

26,91%

5

Wiejski Dom Kultury w Olszynce

374

148

39,57%

6

Wiejski Dom Kultury w Prężynce

276

124

44,93%

7

Wiejski Dom Kultury w Trzebinie

626

251

40,10%

Razem

3517

1350

38,38%

 

Wyniki głosowania do Sejmu RP

Poszczególni kandydaci otrzymali następujące liczby głosów ważnych:

Nr listy

Nazwa komitetu wyborczego

Nr okw

Razem

% głosów

1

2

3

4

5

6

7

1

Komitet Wyborczy Ruch Patriotyczny

2

1

4

0

0

10

7

24

1,88%

2

Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy

1

0

4

0

1

1

1

8

0,63%

3

Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin

32

3

18

4

22

8

12

99

7,75%

4

Komitet Wyborczy Partii Demokratycznej-demokraci.pl

3

0

6

0

4

2

4

19

1,49%

5

Komitet Wyborczy Socjaldemokracji Polskiej

3

3

9

3

7

1

3

29

2,27%

6

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

64

26

66

10

17

33

72

288

22,54%

7

Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej

31

5

25

2

6

8

8

85

6,65%

8

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

46

19

66

10

13

12

56

222

17,37%

9

Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej

1

1

0

0

1

0

2

5

0,39%

10

Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego

39

6

25

9

17

4

13

113

8,84%

12

Komitet Wyborczy Platformy Janusza Korwin-Mikke

4

1

3

0

2

3

7

20

1,56%

15

Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej

81

10

67

21

45

36

56

316

24,73%

18

Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski

1

1

2

0

0

0

0

4

0,31%

19

Komitet Wyborczy Wyborców "Mniejszość Niemiecka"

4

1

4

32

5

0

0

46

3,60%

Razem

312

77

299

91

140

118

241

1278

100,00%

 

 

Wersja XML