Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie dla przedsiębiorców dotyczące współpracy gospodarczej i promocji

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie opolskim we współpracy z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu

zaprasza

przedsiębiorców z sektora MŚP  posiadających prawną siedzibę na terenie województwa opolskiego na spotkania informacyjne dotyczące działania 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja RPO WO 2014-2020.

Spotkania organizowane będą w związku z naborem wniosków planowanym w terminie
23- 30 września 2015 r. Na spotkaniach przedstawione zostaną informacje dotyczące:

Po zakończeniu spotkań zapraszamy na indywidualne konsultacje ze specjalistami ds. funduszy europejskich.

Szczegóły na stronie : http://rpo.opolskie.pl/?p=5188

Wersja XML