Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ankieta - Plan Odnowy Miejscowości Krzyżkowice na lata 2016-2022

Wójt Gminy Lubrza oraz Sołtys sołectwa Krzyżkowice zapraszają  Mieszkańców Krzyżkowic  do udziału w BADANIU ANKIETOWYM będącym częścią procesu powstawania  Planu Odnowy Miejscowości Krzyżkowice na lata 2016-2022.

W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem Planu Odnowy Miejscowości Krzyżkowice na lata 2016-2022 zapraszamy Mieszkańców sołectwa, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe i stowarzyszenia prowadzące działalność na terenie Sołectwa o udziału w badaniu ankietowym. Plan Odnowy Miejscowości Krzyżkowice to ważny dokument planistyczny i strategiczny sołectwa, dlatego zależy nam, aby jak najwięcej Mieszkańców Wsi zaangażowało się w proces jego powstawania. Państwa odpowiedzi są dla nas niezwykle cenne, gdyż pozwolą na stworzenie rzetelnej diagnozy sołectwa, wytyczenie właściwych kierunków jego rozwoju oraz umożliwi korzystanie z Funduszy Unijnych PROW 2014-2020.

Celem poniższej ankiety jest wsparcie procesu opracowywania diagnozy społeczno-gospodarczej sołectwa Krzyżkowice, poprzez zweryfikowanie jakości życia mieszkańców oraz opinii przedsiębiorców, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych działających na jego terenie.

Ankieta w wersji elektronicznej do pobrania i wydrukowania jest dostępna  tutaj.

Ankiety w wersji papierowej są dostępne także  w Urzędzie Gminy w Lubrzy,
ul. Wolności 73, pok.104.

Termin wypełnienia i zwrotu ankiet do skrzynki umieszczonej w siedzibie Urzędu Gminy Lubrza na I piętrze ustalono do dnia 15.02.2016r.  Prosimy o rozpowszechnianie informacji o prowadzonym badaniu ankietowym.

Informacja na temat ankiety jest dostępna w Urzędzie Gminy w Lubrzy pod numerem telefonu: 77/40 74 650. 

Serdecznie zapraszam Państwa do wypełnienia ankiet.

Wójt Gminy Lubrza
mgr Mariusz Kozaczek

Wersja XML