Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strategia Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030 roku.

 

PDFSTRATEGIA ROZWOJU TRANSPORTU OBSZARU FUNKCJONALNEGO PARTNERSTWO NYSKIE 2020.pdf

PDFZAŁĄCZNIK 1A - RAPORT_Z_BADANIA_ETAP_I.pdf

PDFZAŁĄCZNIK 1B - TOM I - DIAGNOZA STRATEGICZNA.pdf

PDFZAŁĄCZNIK 1C - TOM II - WYNIKI BADAŃ.pdf

PDFZAŁĄCZNIK 1D - TOM III - WYNIKI BADAŃ ANKIETOWYCH.pdf

PDFZAŁĄCZNIK 1E - TOM IV - PROMOCJA I KONSULTACJE SPOŁECZNE.pdf

PDFZAŁĄCZNIKI_1F_7A_DO_7K.pdf

PDFZAŁĄCZNIK 1G - DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA.pdf

PDFZAŁĄCZNIK 2A - RAPORT_Z_BADAŃ_ETAP_II.pdf

PDFZAŁĄCZNIK 2B - TOM_I_ANALIZA_BEZPIECZEŃSTWA.pdf

PDFZAŁĄCZNIK 2C - TOM_II_STUDIUM_KOMUNIKACYJNE.pdf

PDFZAŁĄCZNIK 2D - TOM_III_KONSULTACJE_SPOŁECZNE.pdf

PDFZAŁĄCZNIK 2E - TOM_IV_PROMOCJA.pdf

PDFZAŁĄCZNIKI 3A-3C.pdf

PDFZAŁĄCZNIK 4 - WYCIĄG ZE STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU OBSZARU FUNKCJONALNEGO PARTNERSTWO NYSKIE 2020.pdf

PDFZAŁĄCZNIK 5 - KARTY PROJEKTÓW.pdf

PDFZAŁĄCZNIK 6 - WSTĘP DO ANALIZY BEZPIECZEŃSTWA.pdf

PDFZAŁĄCZNIKI_1F_7A_DO_7K.pdf

PDFZAŁĄCZNIKI 8A-11.pdf

PDFZAŁĄCZNIK 12 - PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH.pdf

PDFPROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO.pdf

PDFRAPORT Z KONSULTACJI - z dn. 19.02.2016.pdf


 


 


 

 


 


 

 

 

 

 

 


 

Wersja XML