Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapraszamy na XXII Sesję Rady Gminy Lubrza w dniu 24 lutego 2017r.

 

PRZEWODNICZĄCY  RADY GMINY  LUBRZA

zawiadamia, że

XXII SESJA  RADY  GMINY  LUBRZA

odbędzie się

 

 

w dniu 24 lutego 2017r. o godz. 1000 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lubrzy

 

Tematem obrad sesji będzie:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawy organizacyjne.
 3. Przyjęcie protokołu z Sesji z dnia 17 stycznia 2017r.
 4. Spotkanie z Zarządem Wojewódzkim Dróg Krajowych i Autostrad Oddz. w Opolu.
 5. Sprawozdanie z prac stałych Komisji Rady Gminy za rok 2016.
 6. Informacja o pracy Przewodniczącej Rady Gminy Lubrza między sesjami.
 7. Informacja o pracy Wójta między sesjami.
 8. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na sesji w dniu 20 grudnia 2016r.
 9. Interpelacje radnych.
 10. Dyskusja.
 11. Podjęcie uchwał.
 12. Zapytania i wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad XXII sesji Rady Gminy.

 

 

 

                                                                                        Przewodniczący

                    Rady Gminy Lubrza

                               Elżbieta Szwadowska

Wersja XML