Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapraszamy na XXXI Sesję Rady Gminy Lubrza w dniu 6 lutego 2018r.

 

PRZEWODNICZĄCY  RADY GMINY  LUBRZA

zawiadamia, że

XXXI SESJA  RADY  GMINY  LUBRZA

odbędzie się

 

 

w dniu 6 lutego 2018r. o godz. 1000 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lubrzy

 

 

Tematem obrad sesji będzie:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawy organizacyjne.
 3. Przyjęcie protokołu z Sesji z dnia 22 grudnia 2017r.
 4. Spotkanie z właścicielem terenów po byłej strzelnicy w Prężynce - działania
  w zakresie planowanej budowy biogazowni
  .
 5. Sprawozdanie z prac stałych Komisji Rady Gminy za rok 2017.
 6. Informacja o pracy Przewodniczącej Rady Gminy Lubrza między sesjami.
 7. Informacja o pracy Wójta pomiędzy sesjami.
 8. Odpowiedzi na interpelacje radnych zgłoszone na sesji w dniu 22 grudnia 2017r.
 9. Interpelacje radnych.
 10. Dyskusja.
 11. Podjęcie uchwał.
 12. Zapytania i wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad XXXI sesji Rady Gminy.

 

 

 

                                         Przewodniczący
                                        Rady Gminy Lubrza                                                   

                                       Elżbieta Szwadowska

 

 

 

Wersja XML