Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

"Przebudowa dróg gminnych i budowa drogi wewnętrznej na terenie Gminy Lubrza"

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty..pdf

PDFZestawienie ofert..pdf
PDF01_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
DOCX02_SIWZ.docx
PDF03_Projekt Umowy.pdf
04. Projekt zgłoszenie

           PDFChodnik.pdf              
           PDFOpis techniczny.pdf
           PDFRzut 1.pdf 
           PDFRzut 2.pdf
           PDFZjazd.pdf

           PDFOpis techniczny.pdf
           PDFRzut.pdf
           PDFRzut2.pdf
           PDFRzut 3.pdf
           PDFZjazd.pdf

           PDFOpis techniczny dz.nr .....pdf
           PDFOpis techniczny dz.nr 140.pdf
 

05. Tymczasowa organizacja ruchu drogowego

           PDFopis techniczny.pdf
           PDF1.pdf
           PDF2.pdf
           PDF3.pdf
           PDF4.pdf

           PDFopis techniczny.pdf
           PDF1.pdf
           PDF2.pdf
           PDF3.pdf
           PDF4.pdf


DOC06. Specyfikacja techniczna.doc

07. Przedmiar

08. Stała organizacja ruchu

           PDFDecyzja.pdf
           PDFOpis-1.pdf
           PDFRzut.pdf

          PDFDecyzja.pdf
          PDFOpis-techniczny.pdf
          PDFRzut.pdf
 

Wersja XML