Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapraszamy na XXXV Sesję Rady Gminy Lubrza w dniu 20 września 2018r.

 

PRZEWODNICZĄCY  RADY GMINY  LUBRZA
zawiadamia, że

XXXV SESJA  RADY  GMINY  LUBRZA
odbędzie się

w dniu 20 września 2018r. o godz. 1000 w sali narad Urzędu Gminy w Lubrzy ( nr 105).

Tematem obrad sesji będzie:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawy organizacyjne.
 3. Przyjęcie protokołu z Sesji z dnia 14 czerwca 2018r.
 4. Formy pomocy udzielanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubrzy.
 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego
  za rok szkolny 2017/2018 wraz z wynikami sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego.
 6. Informacja o pracy Przewodniczącej Rady Gminy Lubrza między sesjami.
 7. Informacja o pracy Wójta pomiędzy sesjami.
 8. Odpowiedzi na interpelacje radnych zgłoszone na sesji w dniu 14 czerwca 2018r.
 9. Interpelacje radnych.
 10. Dyskusja.
 11. Podjęcie uchwał.
 12. Zapytania i wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad XXXV sesji Rady Gminy.
                                                                                                               Przewodniczący
                                                                                                           
  Rady Gminy Lubrza

          Elżbieta Szwadowska

Wersja XML