Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapraszamy na II Sesję Rady Gminy Lubrza w dniu 19 grudnia 2018r.

 

PRZEWODNICZĄCY  RADY GMINY  LUBRZA
zawiadamia, że

II SESJA  RADY  GMINY  LUBRZA
odbędzie się

w dniu 19 grudnia 2018r. o godz. 1000 w sali narad Urzędu Gminy w Lubrzy ( nr 105).

Tematem obrad sesji będzie:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z Sesji z dnia 20 września 2018r. oraz 21 listopada 2018r.
3. Interpelacje radnych.
4. Dyskusja.
5. Podjęcie uchwał.
6. Uchwalenie budżetu Gminy Lubrza na 2019r.
    6.1 - odczytanie projektu uchwały budżetowej,
    6.2 - odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie    uchwały budżetowej,
   6.3 - odczytanie opinii i wniosk
ów komisji merytorycznych Rady Gminy,
   6.4
– głosowanie całej uchwały budżetowej,

 7.  Zapytania i wolne wnioski.
 8. Zamknięcie obrad II sesji Rady Gminy Lubrza.

                                                                                                                 

    Przewodniczący
  Rady Gminy Lubrza

Czesława Antoszczyszyn

 

 

 

Wersja XML