Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Liczba mieszkańców Gminy Lubrza

Liczba mieszkańców wg. stanu na dzień 31.12.2013r.
    
Dobroszewice 72
Dytmarów 511
Jasiona 256
Krzyżkowice 221
Laskowice 96
Lubrza 965
Nowy Browiniec 431
Olszynka 267
Prężynka 273
Skrzypiec 395
Słoków 91
Trzebina 803
Łącznie 4381
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liczba mieszkańców wg. stanu na dzień 31.12.2012r.
    
Dobroszewice 75
Dytmarów 515
Jasiona 253
Krzyżkowice 229
Laskowice 99
Lubrza 968
Nowy Browiniec 441
Olszynka 275
Prężynka 277
Skrzypiec 401
Słoków 90
Trzebina 792
Łącznie 4415
Wersja XML