Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokoły z Sesji Rady Gminy - Kadencja 2018 - 2023


L.p
Numer sesji treść protokołu
     
1. I/2018 PDFProtokół nr I.2018 z dnia 21 listopada 2018r..pdf (7,99MB)
DOCProtokół nr I.doc (506,00KB)
2. II/2018 PDFProtokół nr II.2018 z dnia 19 grudnia 2018r..pdf (8,72MB)
DOCProtokół nr II.doc (421,00KB)
3. III/2019 PDFProtokół nr III.2019 z dnia 25 stycznia 2019r..pdf (2,57MB)
DOCProtokół nr III.doc (141,00KB)
4. IV/2019 PDFProtokół Nr IV.2019 z dnia 28 lutego 2019r..pdf (21,86MB)
DOCProtokół nr IV.doc (303,50KB)
5. V/2019 PDFProtokół nr V.2019 z dnia 25 marca 2019r..pdf (9,10MB)
DOCProtokół nr V.doc (378,00KB)
6. VI/2019 PDFprotokół nr VI.2019 z dnia 25 kwietnia 2019r..pdf (31,02MB)
DOCProtokół nr VI.doc (300,00KB)
7. VII/2019 PDFProtokół nr VII.2019 z dnia 11 czerwca 2019r..pdf (1,97MB)
DOCProtokół nr VII.doc (85,00KB)
8. VIII/2019 PDFProtokół nr VIII.2019 z dnia 28 czerwca 2019r..pdf (16,22MB)
DOCProtokół nr VIII.doc (529,50KB)
9. IX/2019 PDFProtokół nr IX.2019 z dnia 9 lipca 2019r..pdf (2,28MB)
DOCProtokół nr IX.doc (148,00KB)
10. X/2019

PDFprotokół nr X.2019 z dnia 19 lipca 2019r..pdf (2,70MB)
DOCProtokół nr X.doc (200,50KB)

11. XI.2019 PDFprotokół nr XI.2019 z dnia 26 sierpnia 2019r..pdf (2,37MB)
DOCProtokół nr XI.doc (178,50KB)
12. XII/2019 PDFprotokół nr XII.2019 z dnia 27 września 2019r..pdf (15,33MB)
DOCProtokół nr XII.doc (308,50KB)
13. XIII/2019 PDFProtokół nr XIII.2019 z dnia 25 października 2019r..pdf (10,78MB)
DOCProtokół nr XIII.doc (413,00KB)
14 XIV/2019 PDFProtokół nr XIV.2019 z dnia 21 listopada 2019r..pdf (18,53MB)
PDFProtokół nr XIV.2019 z dnia 21 listopada 2019r..pdf (18,53MB)
15 XV/2019 PDFProtokół Nr XV.2019 z dnia 19 grudnia 2019r..pdf (6,65MB)
DOCProtokół nr XV.doc (425,50KB)
16 XVI/2020 PDFProtokół nr XVI.2020 z dnia 20 lutego 2020r..pdf (16,55MB)
DOCProtokół nr XVI.doc (333,00KB)
17 XVII/2020 PDFProtokół nr XVII.2020 z dnia 12 marca 2020r..pdf (2,60MB)
DOCXProtokół nr XVIII.docx (42,93KB)
18 XVIII/2020 PDFProtokół Nr XVIII.2020 z dnia 24 kwietnia 2020r..pdf (3,51MB)
DOCXProtokół nr XVIII.docx (42,93KB)
19 XIX/2020 PDFProtokół Nr XIX.2020 z dnia 3 czerwca 2020r..pdf (2,64MB)
DOCXProtokół nr XIX.docx (40,03KB)
20 XX/2020 PDFProtokół nr XX.2020 z dnia 18 czerwca 2020r..pdf (7,93MB)
DOCXProtokół nr XX.docx (59,66KB)
21 XXI/2020 PDFProtokół Nr XXI.2020 z dnia 6 sierpnia 2020r..pdf (41,05MB)
DOCXProtokół nr XXI.docx (87,94KB)
22 XXII/2020 PDFProtokół Nr XXII.2020 z dnia 29.09.2020r. i 5.10.2020r..pdf (11,69MB)
DOCXProtokół nr XXII.docx (77,36KB)
23 XXIII/2020

PDFProtokół nr XXIII.2020 z dnia 26 pażdziernika 2020r..pdf (7,33MB) DOCXProtokół nr XXIII.docx (49,71KB)

24 XXIV/2020 PDFProtokół Nr XXIV.2020 z dn. 17 grudnia 2020r..pdf (7,63MB)
DOCXProtokół nr XXIV.docx (65,99KB)
25 XXV/2021 PDFProtokół Nr XXV.2021 z dnia 23 lutego 2021r..pdf (7,59MB)
DOCXProtokół nr XXV.docx (39,93KB)
26 XXVI/2021 DOCXProtokół nr XXVI.2021 z dnia 25 marca 2021r..docx (58,89KB)
PDFProtokół nr XXVI.2021 z dnia 25 marca 2021r..pdf (7,35MB)
27 XXVII/2021 PDFProtokół nr XXVII.2021 z dnia 27 kwietnia 2021r..pdf (5,65MB)
DOCXProtokół nr XXVII.docx (48,89KB)
28 XXVIII/2021 PDFProtokół nr XXVIII.2021 z dnia 24 czerwca 2021r..pdf (13,65MB)
DOCXProtokół nr XVIII.docx (42,93KB)
29 XXIX/2021 DOCXProtokół nr XXIX.docx (31,98KB)
PDFProtokół nr XXIX.2021 z dnia 2 sierpnia 2021r..pdf (1,89MB)
30 XXX/2021 PDFProtokół nr XXX.2021 z dnia 10 września 2021r..pdf (8,38MB)
DOCXProtokół nr XXX.docx (58,54KB)
31 XXXI/2021 PDFProtokół nr XXXI.2021 z dnia 11 października 2021r..pdf (10,49MB)
DOCXProtokół nr XXXI.docx (69,83KB)
32 XXXII/2021 PDFProtokół nr XXXII.2021 z dnia 27 października 2021r..pdf (1,44MB)
DOCXProtokół nr XXXII.docx (28,28KB)
33 XXXIII/2021 DOCXProtokół nr XXXIII.docx (53,71KB)
PDFProtokół Nr XXXIII.2021 z dn. 25 listopada 2021r..pdf (5,85MB)
34 XXXIV/2021 PDFProtokół nr XXXIV.2022 z dnia 17 grudnia 2021r..pdf (11,12MB)
DOCXProtokół nr XXXIV.docx (66,03KB)
35 XXXV/2022 PDFProtokół nr XXXV.2022 z dnia 14 stycznia 2022r..pdf (1,48MB)
DOCXProtokół nr XXXV.docx (29,19KB)
36 XXXVI/2022 DOCXProtokół nr XXXVI.docx (50,84KB)
PDFProtokół Nr XXXVI.2022 z dnia 2 marca 2022r..pdf (15,90MB)
37 XXXVII/2022 DOCXProtokół nr XXXVII.docx (72,40KB)
PDFProtokół Nr XXXVII.2022 z dnia 29 marca 2022r..pdf (8,59MB)
38 XXXVIII/2022 PDFProtokół Nr XXXVIII.2022 z dnia 28 kwietnia 2022r..pdf (28,40MB)
DOCXProtokół nr XXXVIII.docx (52,49KB)
39 XXXIX/2022 PDFProtokół Nr XXXIX.2022 z dnia 14 czerwca 2022r..pdf (13,83MB)
DOCXProtokół nr XXXIX.docx (61,76KB)
40 XL/2022 PDFProtokół Nr XL.2022 z dnia 14 września 2022r..pdf (2,80MB)
DOCXProtokół Nr XL.z dnia 14 września 2022r.docx (39,84KB)
41 XLI/2022 DOCXProtokół nr XLI.docx (34,73KB)
PDFProtokół Nr XLI.2022 z dnia 12 października 2022r.pdf (2,00MB)
42 XLII/2022 PDFProtokół z XLII Sesji Rady Gminy Lubrza w dniu 28 października 2022r.pdf (32,71MB)
DOCXProtokół nr XLII.docx (196,58KB)
43 XLIII/2022 PDFProtokół z XLIII nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Lubrza w dniu 17 listopada 2022r.pdf (2,05MB)
DOCXProtokół nr XLIII.docx (33,98KB)
 
Wersja XML