Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Gminy Lubrza na kadencję 2019-2024

Harmonogram zebrań wiejskich w trakcie których odbędą się wybory sołtysów
i przewodniczących rad sołeckich


( podstawa prawna : ZARZĄDZENIE Wójta Gminy Lubrza nr 0050.25.2019 z dnia 24.01.2019r.)

 

Lp.

Sołectwo

Data

Godzina

Miejsce zebrania

 

1

TRZEBINA

25.02.2019r.

18:00

WDK Trzebina

2

DYTMARÓW

26.02.2019r.

18:00

Remiza OSP Dytmarów

3

JASIONA

27.02.2019r.

18:00

Świetlica wiejska Jasiona

4

OLSZYNKA

28.02.2019r.

18:00

WDK Olszynka

5

LASKOWICE

04.03.2019r.

18:00

Świetlica wiejska
w Laskowicach

6

SŁOKÓW

05.03.2019r.

18:00

Świetlica Wiejska
 w Słokowie

7

KRZYŻKOWICE

06.03.2019r.

18:00

Klub w Krzyżkowicach

8

SKRZYPIEC

07.03.2019r.

18:00

WDK Skrzypiec

9

PRĘŻYNKA

11.03.2019r.

18:00

WDK Prężynka

10

NOWY BROWINIEC

12.03.2019r.

18:00

Remiza OSP Nowy Browiniec

11

LUBRZA

13.03.2019r.

18:00

GOK – sala taneczna

Wersja XML