Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wniosek o przyznanie prawa pomocy

   

Zgodnie z § 3 ust.2 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępnienia urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz sposobu dokumentowania stanu majątkowego, dochodów lub stanu rodzinnego wnioskodawcy ( Dz. U. Nr 227, poz.2245) w Urzędzie Gminy w Lubrzy można nabyć urzędowe formularze wniosków :

1)      o przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej (symbol PPF)

2)      o przyznanie prawa pomocy osobie prawnej lub innej jednostce organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej ( symbol PPPr).

Formularze są udostępniane będą w pok. nr 209 w godzinach pracy Urzędu Gminy w Lubrzy w cenie 0.20 zł za stronę ( cena  formularza – 0,80 zł).

Wersja XML