Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawy związane z wydawaniem paszportów

            Z dniem 28 sierpnia 2006 roku Urząd Gminy w Lubrzy zaprzestanie przyjmowania wniosków na paszporty.
            W związku z obowiązującymi przepisami w zakresie wydawania paszportów, Wojewoda Opolski był zobowiązany wypowiedzieć umowę Gminie Lubrza na prowadzenie zadania związanego z przyjmowaniem i wydawaniem paszportów.Wszyscy wojewodowie musieli wybrać optymalne rozmieszczenie punktów paszportowych tak, aby zapewnić wszystkim obywatelom możliwość uzyskania paszportu w ustawowym terminie. Na terenie naszego województwa system, który będzie dostosowany do standardów i wymogów dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycznych, zainstalowany będzie w oddziale paszportowym Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu ul. Ozimska 19.
            Informujemy, że do dnia 25 sierpnia 2006 roku można składać jeszcze wnioski paszportowe na starych zasadach. Uprzedzamy, że w niektórych przypadkach może zaistnieć konieczność osobistego odbioru paszportu w oddziale paszportowym Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu.
            Przy wydawaniu paszportów biometrycznych konieczne będzie osobiste złożenie wniosku paszportowego i odbiór tego dokumentu w Opolu.
Istotną zmianą jest wprowadzenie do paszportów zabezpieczeń elektronicznych w postaci chipu z zakodowaną informacją o posiadaczu paszportu. Wprowadzenie nowego wzoru paszportu, poza spełnieniem zobowiązań wynikających z członkostwa w UE, służyć ma przede wszystkim zminimalizowaniu strat materialnych, jakie niesie ze sobą przestępczość związana z kradzieżą tożsamości i fałszerstwami dokumentów. Dokument ten podnosi także prestiż Polski na arenie międzynarodowej, ponieważ jest jednym z najnowocześniejszych w świecie.
Wersja XML