Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wsparcie dla Małych i Średnich Przedsiębiorstww zakresie finansowania inwestycji w latach 2007 - 2013

Szanowni Państwo,
 
 
       Dom Europejski przy Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Opolu organizuje szkolenie dla przedsiębiorców nt:
 
„Wsparcie dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw
w zakresie finansowania inwestycji w latach 2007 - 2013".
 
 
       Szkolenie przeprowadzi Pan Jan Klimkiewicz - Prezes Zarządu Opolskiego Parku Naukowo - Technologicznego. Wykładowca posiada certyfikat Trenera Europejskiego upoważniający do prowadzenia profesjonalnych szkoleń z zakresu tematyki funduszy strukturalnych, sporządzania wniosków oraz dokumentacji aplikacyjnej. Poza przygotowaniem teoretycznym Pan Klimkiewicz posiada duże doświadczenie w pracy nad projektami, był również członkiem komisji oceniającej projekty Phare.
       Na szkoleniu omówione zostaną mechanizmy wsparcia, w tym: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka oraz Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego.
Po wprowadzeniu teoretycznym odbędą się warsztaty obejmujące pisanie biznes planu, sporządzanie wniosku aplikacyjnego oraz załączników do wniosku.
 
       Szkolenie odbędzie się w dniu 11 czerwca 2007 r. o godz. 13.00 w Domu Europejskim przy Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych, ul Słowackiego 10, Opole.
 
Formularze zgłoszeniowe należy przesyłać do dnia 30.05.2007 r. pod numer faksu 077 454 56 10. Decyduje kolejność zgłoszeń.
 
Koszt uczestnictwa jednej osoby - 20 PLN.
 
Po otrzymaniu potwierdzenia o zakwalifikowaniu na szkolenie należy wpłacić całą sumę opłaty rekrutacyjnej do dnia 05.06.2007 r. na konto:
Kredyt Bank o/ Opole
97 1500 1575 1215 7000 5955 0000
z dopiskiem: „Szkolenie dla przedsiębiorców"
 
UWAGA: Szkolenie przeznaczone dla przedsiębiorców z województwa       opolskiego
 
Osoba do kontaktu: Justyna Hoinka Tel. 077 454 26 21, e - mail:

Pliki do pobrania:

 PDFFormularz zgłoszeniowy.pdf

PDFProgram szkolenia.pdf

Wersja XML