Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapraszamy na V Sesję Rady Gminy Lubrza w dniu 25 marca 2019r.

 

PRZEWODNICZĄCY  RADY GMINY  LUBRZA
zawiadamia, że

V SESJA  RADY  GMINY  LUBRZA
odbędzie się

 

w dniu 25 marca 2019r. o godz. 1000 w sali narad Urzędu Gminy w Lubrzy ( nr 105).

 

Tematem obrad sesji będzie:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawy organizacyjne.
 3. Przyjęcie protokołu z Sesji z dnia 28 lutego 2019r.
 4. Spotkanie z Zarządem Wojewódzkim Dróg Krajowych i AutostradOddz. w Opolu ( realizacja przebudowy drogi wojewódzkiej 414)
 5. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018.
 6. Informacja o pracy Przewodniczącej Rady Gminy Lubrza między sesjami.
 7. Informacja o pracy Wójta pomiędzy sesjami.
 8. Odpowiedzi na interpelacje radnych zgłoszone na sesji w dniu 28 lutego 2019r.
 9. Interpelacje radnych.
 10. Dyskusja.
 11. Podjęcie uchwał.
 12. Zamknięcie obrad V sesji Rady Gminy.

 

 

 

Przewodniczący
Rady Gminy Lubrza

          Czesława Antoszczyszyn

 

 

 

Wersja XML